Скачать презентацию Основне рівняння МКТ газів Ідеальний газ Порівняння Скачать презентацию Основне рівняння МКТ газів Ідеальний газ Порівняння

91a1eff05048e1118538003048cf3bc1.ppt

  • Количество слайдов: 11

Основне рівняння МКТ газів. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ газів. Ідеальний газ.

Порівняння властивостей газів, рідин та твердих тіл Порівняння властивостей газів, рідин та твердих тіл

Модель “ідеальний газ” § Незастосовна за високих тисків та низьких температур § Реальні гази Модель “ідеальний газ” § Незастосовна за високих тисків та низьких температур § Реальні гази - це гази властивості яких близькі до властивостей ідеального газу, що перебувають під низьким тиском чи мають високу температуру.

ідеальний газ 1. Розміром молекул можна знехтувати в 2. 3. 4. 5. 6. 7. ідеальний газ 1. Розміром молекул можна знехтувати в 2. 3. 4. 5. 6. 7. порівнянні з відстанню між ними (молекули вважати матеріальними точками) Розподіл молекул в об'ємі повинен мало відрізнятися від рівномірного Молекули взаємодіють між собою або зі стінкою посудини тільки в момент зіткнення Потенціальною енергією взаємодії молекул можна знехтувати в порівнянні з кінетичною енергією їх руху Усі напрямки руху молекул рівноправні Для опису руху окремої молекули можна застосувати закони Ньютона Усі зіткнення вважати абсолютно пружними

Тиск газу на стінки посудини зумовлений ударами молекул які хаотично рухаються § Тиск газу Тиск газу на стінки посудини зумовлений ударами молекул які хаотично рухаються § Тиск газу — це величина, що дорівнює відношенню середньої сили ударів молекул об тіло (наприклад, стінки посудини) до площі його поверхні

Основне рівняння MKT ідеального газу: n Основне рівняння MKT ідеального газу: n

Закон Дальтона Тиск суміші газів дорівнює добутку їх парціальних тисків: § Закон Авогадро У Закон Дальтона Тиск суміші газів дорівнює добутку їх парціальних тисків: § Закон Авогадро У рівних об'ємах газів за однакової температури та однакового тиску міститься однакова кількість молекул

Наслідки основного рівняння MKT • Залежність тиску від температури K= 1. 38 стала Больцмана Наслідки основного рівняння MKT • Залежність тиску від температури K= 1. 38 стала Больцмана Середнє кінетична енергія к. Т Температура- міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок = = Середня квадратична швидкість

Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва. Клапейрона) • PV= RT Через масу речовини і Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва. Клапейрона) • PV= RT Через масу речовини і молярну масу Через кількість речовини Р – тиск газу Т-температура в Кельвінах М-молярна маса ρ - густина PV= RT Через густину PV= ν RT

 • R=k =8. 31 = T= c +273 K Універсальна газова стала =const • R=k =8. 31 = T= c +273 K Універсальна газова стала =const Рівняння стану і. г. певної маси Зв’язок між температурою в Кельвінах і Цельсіях

 • Абсолютний нуль(OK) – це температура, за якої припиняється тепловий рух молекул; • • Абсолютний нуль(OK) – це температура, за якої припиняється тепловий рух молекул; • Мікропараметри, тобто характеристики молекул(власні), - розмір, імпульс, маса, швидкість, енергія; • Макропараметри, тобто параметри газу як фізичного тіла загалом, температура(Т), тиск(р), об’єм(V).