Скачать презентацию ОСНОВНА ШКОЛА ЂУРА ЈАКШИЋ 21238 Чуруг Трг Слободе Скачать презентацию ОСНОВНА ШКОЛА ЂУРА ЈАКШИЋ 21238 Чуруг Трг Слободе

bcfc7b43dd701a5194afc50174c7cd36.ppt

  • Количество слайдов: 12

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ” 21238 Чуруг, Трг Слободе 4 Тел. 021/835 -300 021/834 -140 ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ” 21238 Чуруг, Трг Слободе 4 Тел. 021/835 -300 021/834 -140 ПРИМЕНА СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА СА СЕМИНАРА: ВРШЊАЧКОМ ПОДРШКОМ И ЗАНИМЉИВИЈОМ НАСТАВОМ ДО НЕНАСИЉА У ШКОЛИ - ВАНУЧИОНИЧКА НАСТАВА И ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈАВЕСНА ЋУРЧИН, АЛЕКСАНДРА ДРАГИЋ, МАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ И РЕНАТА ПЕТРИЋ

ПЛАН ВАНУЧИОНИЧКЕ НАСТАВЕ ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ планирана активност Нижи разреди посета ковачници посета радионици ПЛАН ВАНУЧИОНИЧКЕ НАСТАВЕ ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ планирана активност Нижи разреди посета ковачници посета радионици “Бомбоница“ посета зубарској ординацији посета пекари посета кројачници Виши разреди Посета пекари Посета зубарској ординацији посета пластеничке производње цвећа посета уметничког атељеа посета втрића посета професионалне кухиње посета Дома здравља посета ветеринарске станице посета фарме“Велвет“' циљ носиоци активност и начин реализације место одржавања време упознава ње послова, а лата, материјал а, производа некад и сад учитељице и радници посећене радионице -посета -ученици подељени у парове добијају задатке којима прикупљају потребне информације ковачница април 2016. радионица април 2016. зубараска ординација пекара децембар 2015. кројачка радионица март 2016. упoзнава ње послова поједијих занимањ а, материј ала, средстава, услова рада и самог производ а одељењске старешине, радници посећене радионице, дома здравља, пластеник а. . и ученици -посета -ученици добијају задатке који имају за циљ да прикупе што више информација о занимањима и да их анализирају на ЧОС-е Пекара. . . децембар 2015. Зубна ординација децембар2015. Пластеници породице В. и Ш. Уметнички атеље Ковачев Спомен вртићЧуруг Мотел “Гранд“ Чуруг Дом здравља март 2016. Ветринарска станица Чуруг Фарма Велвет" април 2016. фебруар 2016. април 2016. март 2016.

ПОСЕТА ЗУБНОЈ АМБУЛАНТИ У ШКОЛИ За потребе приказа знања стечених на семинару одлучили смо ПОСЕТА ЗУБНОЈ АМБУЛАНТИ У ШКОЛИ За потребе приказа знања стечених на семинару одлучили смо се да направимо паралелу ванучионичке наставе у првом и осмом разреду. Исти час одржан је у првом и осмом разреду с тим да су радни задаци у осмом разреду нешто комплекснији, на вишем нивоу – прилагођени узрасту. Начин презентације стечених знања након посете зубној ординацији је такође прилагођен узрасту На крају су радови ученика изложени заједно у ПО кутку школе.

ПОСЕТА ЗУБНОЈ ОРДИНАЦИЈИ У ШКОЛИ 1. разред 8. разред ПОСЕТА ЗУБНОЈ ОРДИНАЦИЈИ У ШКОЛИ 1. разред 8. разред

1. РАЗРЕД – ПОСЕТА ЗУБАРУ УПОЗНАВАЊЕ ЗУБАР И СЕСТРА ПРИЧАЈУ О СВОМ ПОСЛУ 1. РАЗРЕД – ПОСЕТА ЗУБАРУ УПОЗНАВАЊЕ ЗУБАР И СЕСТРА ПРИЧАЈУ О СВОМ ПОСЛУ

1. РАЗРЕД – ПОСЕТА ЗУБАРУ ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА ОПРОБАВАЊЕ У УЛОЗИ ЗУБАРА 1. РАЗРЕД – ПОСЕТА ЗУБАРУ ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА ОПРОБАВАЊЕ У УЛОЗИ ЗУБАРА

1. РАЗРЕД – ПОСЕТА ЗУБАРУ ДИСКУСИЈА И САБИРАЊЕ УТИСАКА 1. РАЗРЕД – ПОСЕТА ЗУБАРУ ДИСКУСИЈА И САБИРАЊЕ УТИСАКА

1. РАЗРЕД – ПОСЕТА ЗУБАРУ ИЛУСТРОВАЊЕ ПРОФЕСИЈЕ ЗУБАРА ПРЕЗЕНТОВАЊЕ РАДОВА 1. РАЗРЕД – ПОСЕТА ЗУБАРУ ИЛУСТРОВАЊЕ ПРОФЕСИЈЕ ЗУБАРА ПРЕЗЕНТОВАЊЕ РАДОВА

8. РАЗРЕД – ПОСЕТА ЗУБАРУ ИНФОРМИСАЊЕ О ПРОФЕСИЈИ ЗУБАРА ПРАЋЕЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА 8. РАЗРЕД – ПОСЕТА ЗУБАРУ ИНФОРМИСАЊЕ О ПРОФЕСИЈИ ЗУБАРА ПРАЋЕЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА

ПИТАЊА - ОДГОВОРИ ИЗРАДА ПАНОА НА ЧОСУ ПИТАЊА - ОДГОВОРИ ИЗРАДА ПАНОА НА ЧОСУ

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА РАДОВА ПО КУТКУ ШКОЛЕ ДЕТАЉ 1. РАЗРЕД ДЕТАЉ 8. РАЗРЕД ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА РАДОВА ПО КУТКУ ШКОЛЕ ДЕТАЉ 1. РАЗРЕД ДЕТАЉ 8. РАЗРЕД

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА РАДОВА ПО КУТКУ ШКОЛЕ ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА РАДОВА ПО КУТКУ ШКОЛЕ