Скачать презентацию ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Викладач Д е н Скачать презентацию ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Викладач Д е н

зразки оформлення джерел.ppt

  • Количество слайдов: 7

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Викладач: Д. е. н. , доцент кафедри міжнародної економіки КОСТЮЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Викладач: Д. е. н. , доцент кафедри міжнародної економіки КОСТЮЧЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ @ Костюченко Валентина Миколаївна

Тема 3 Інформаційне забезпечення наукового дослідження 1. Поняття наукової інформації та її функції 2. Тема 3 Інформаційне забезпечення наукового дослідження 1. Поняття наукової інформації та її функції 2. Сутність, види та джерела економічної інформації 3. Техніка роботи з науковою літературою 4. Структура і організація економічної бібліографії @ Костюченко Валентина Миколаївна

Основні вимоги до розміщення джерел Джерела розміщують в списку наприкінці роботи: • у порядку Основні вимоги до розміщення джерел Джерела розміщують в списку наприкінці роботи: • у порядку назви посилань у тексті • в алфавітному порядку перших літер прізвищ авторів або назв • у хронологічному порядку @ Костюченко Валентина Миколаївна

Зразки оформлення джерел [Бюлетень ВАК. – 2008. - № 3. – С. 18 -23] Зразки оформлення джерел [Бюлетень ВАК. – 2008. - № 3. – С. 18 -23] 1. Философия экономики : учеб. пособие для студ. вузов / [А. А. Мазараки, Ю. М. Осипов, И. К. Быстр яков и др. ]. — К. : Альтерпрес, 2002. — 383 с. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Г. Бусел]. – К. : Ірпінь: Перун, 2002. – 1440 с. 3. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення : ДСТУ 4527: 2006. – [Чинний від 2006 -10 -01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. - 28 с. – (Національний стандарт України). @ Костюченко Валентина Миколаївна

Зразки оформлення джерел [Бюлетень ВАК. – 2008. - № 3. – С. 18 -23] Зразки оформлення джерел [Бюлетень ВАК. – 2008. - № 3. – С. 18 -23] 4. Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) : Постанова Кабінету Міністрів № 297 від 15 березня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www. rada. gov. ua 5. Гостиницы мира глазами бизнес-туристов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www. otel-e. com/ru/article/deliver/30/923 6. Крикавський Є. В. Маркетингові дослідження : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, О. Б. Мних, О. А. Сорока. ]. – Л. : Інтелект – Захід, 2004. – 286 с. @ Костюченко Валентина Миколаївна

Зразки оформлення джерел [Бюлетень ВАК. – 2008. - № 3. – С. 18 -23] Зразки оформлення джерел [Бюлетень ВАК. – 2008. - № 3. – С. 18 -23] 6. Лопатинская И. В. Лояльность как основной показатель удержания потребителей банковских услуг / И. В. Лопатинская // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – № 3. – С. 20 – 30. 7. Palmer A. J. Relathionship marketing: a universal paradigm or marketing fad? // A learning organization. – 1996. – № 4. – P. 34 – 39. @ Костюченко Валентина Миколаївна

Зразки посилання у тексті на використання бібліографічних джерел у дослідженнях Вид посилання Приклад Посилання Зразки посилання у тексті на використання бібліографічних джерел у дослідженнях Вид посилання Приклад Посилання на бібліографічне джерело в цілому [6] Посилання на декілька бібліографічних джерел в цілому [6; 18] Посилання на бібліографічне джерело в цілому і на конкретну сторінку Посилання на декілька бібліографічних джерело в цілому і на конкретну сторінку [6, с. 14 -15] [6, с. 14 -15; 8, с. 140 -145] @ Костюченко Валентина Миколаївна