Скачать презентацию Основи цивільного захисту Класифікація дозиметричних приладів Заняття Скачать презентацию Основи цивільного захисту Класифікація дозиметричних приладів Заняття

основы ЦО зан.16.pptx

  • Количество слайдов: 60

Основи цивільного захисту Класифікація дозиметричних приладів Заняття № 16 Призначення , склад і порядок Основи цивільного захисту Класифікація дозиметричних приладів Заняття № 16 Призначення , склад і порядок використання приладів: радіаційної розвідки і контролю радіоактивного забруднення (ДП – 5 А, Б, В); контролю радіоактивного опромінення (ДП – 22 В, ДП – 24, ІД – 1); хімічної розвідки і контролю зараження (ВПХР)

Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю Робота більшості сучасних дозиметричних і радіометричних при Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю Робота більшості сучасних дозиметричних і радіометричних при ладів основана на застосуванні іонізаційного методу вимірювань.

Іонізаційний метод. Під впливом радіоактивних випромінювань в ізольованому об’ємі відбувається іонізація газу й електро Іонізаційний метод. Під впливом радіоактивних випромінювань в ізольованому об’ємі відбувається іонізація газу й електро нейтральні атоми і молекули газу утворюють позитивні й негативні іони. Під дією прикладеного електричного поля виникає електричний струм, назва ний іонізуючим струмом. За його величиною і можна судити про ін тенсивність іонізуючих випромінювань, чим більша їх інтенсивність, тим більший виникає іонізуючий струм. За цим принципом працюють фізичні прилади, іонізаційна камера й лічильник Гейгера Мюллера, які набули широкого використання в будові дозиметричних приладів в якості датчиків опромінювання.

Класифікація дозиметричних приладів. Дозиметричні прилади за своїм призначенням поділяються на чотири основні типи: • Класифікація дозиметричних приладів. Дозиметричні прилади за своїм призначенням поділяються на чотири основні типи: • індика тори ; • рентгенметри; • радіометри; • дозиметри.

Індикатори — прості прилади радіаційної розвідки, з їх допомогою виявляють головним чином бета і Індикатори — прості прилади радіаційної розвідки, з їх допомогою виявляють головним чином бета і гамма випромінювання. В якості датчика опромінення використовується лічильник Гейгера Мюллера типу СТС 5. При його опроміненні виникає іонізуючий струм, сила якого пропорційна потужності дози випромінювання. При збільшенні сили іонізаційного струму до величини вищої за граничну загоряється світловий індикатор і (або) подається звуковий сигнал. За такою схе мою працює надійний і дуже поширений на спостережних пунктах цивільного захисту прилад ДП 63 та індикатор сигналізатор ДП 64. Після трагедії на Чорнобильській АЕС були розроблені портативні ін дикатори радіоактивності індивідуального використання.

Рентгенметри — прилади призначені для вимірювання рівнів ра діації (потужності експозиційної дози) в навколишньому Рентгенметри — прилади призначені для вимірювання рівнів ра діації (потужності експозиційної дози) в навколишньому середовищі.

Радіометри — прилади, що використовуються для вимірювання ступеня забруднення радіоактивними речовинами поверхонь різних предметів, Радіометри — прилади, що використовуються для вимірювання ступеня забруднення радіоактивними речовинами поверхонь різних предметів, зброї, одягу, продуктів харчування та води. Принципово рентгенметри і радіометри нічим не відрізняються. В обох датчиками опромінення служать лічильники Гейгера Мюллера, є підсилювач струму й постійне джерело живлення. Покажчиком вимірювань служить амперметр, шкала якого градуйована в одиницях вимірювання потужності експозиційної дози Ргод. (м. Ргод. ). Відмінність одна, конструкційна. Конструкція блока детектування або зонда, де розміщується датчик опромінювання, повинна забезпечити безперебійну й повну реєстрацію бета променів, проникаючі властивості яких в металах обмежуються декількома міліметрами.

Принципова схема роботи індикатора опромінення й рентгенметра Принципова схема роботи індикатора опромінення й рентгенметра

Дозиметри — призначені для вимірювання сумарних доз опромінення, отриманих особовим складом цивільного захисту та Дозиметри — призначені для вимірювання сумарних доз опромінення, отриманих особовим складом цивільного захисту та населенням при перебуванні в зоні дії іонізаційного опромінення. Датчиком опромінення в дозиметрах служить іонізаційна камера. Крім неї, конструктивними елементами дозиметра являються: конденсатор, електроскоп з відліковою ниткою, відлікова шкала й прозора лінза. Конструктивно все це розміщено в металевому корпусі. Джерелом живлення дозиметра в робочому стані служить заряджений конденсатор. За принципом роботи дозиметр — це суматор електричних зарядів іонізаційного струму мізерної величини, які поступово через електроскоп розряджають попередньо заряджений конденсатор і відлікова нитка рухається по відліковій шкалі з поділками. Шкала проградуйована в рентгенах або радах.

Принципова схема роботи дозиметра Принципова схема роботи дозиметра

Прилади радіаційної розвідки Десятки років на оснащенні радіаційної розвідки органів цивіль ного захисту населення Прилади радіаційної розвідки Десятки років на оснащенні радіаційної розвідки органів цивіль ного захисту населення й військових підрозділів находяться прилади, вимірювачі потужності експозиційної дози ДП 5 А, ДП 5 Б, ДП 5 В і МКС У (модифікований ДП 5 В).

ДП 5 А універсальний дозиметричний прилад радіаційної роз відки, який можна використовувати як індикатор ДП 5 А універсальний дозиметричний прилад радіаційної роз відки, який можна використовувати як індикатор радіоак тивності зі звуковим сигналом в наушниках, як вимірювач потужності експозиційної дози випромінювання в заданій точці простору довкілля і як радіометр для вимірювання ступеня забруднення поверхонь ра діоізотопами з гамма і бета випромінюваннями. Конструктивно ДП 5 А складається з вимірювального пульта, зонда, з’єднаних між собою гнучким кабелем, а також навушників і подов жувальної штанги. Вимірювальний пульт комплектується футляром з ременем для носіння на плече. Панель вимірювального пульта містить покажчик, стрі лочний амперметр з двома вимірювальними шкалами, перемикач піддіапазонів вимірювань, кнопка «Обнуління» для анулювання показів амперметра, вмикач підсвічування шкали, коректор механічного вис тавлення нуля, ручка потенціометра регулювання режиму роботи.

Рентгенометр ДП 5 А 1 – пульт; 2 – зонд; 3 – кабель; 4 Рентгенометр ДП 5 А 1 – пульт; 2 – зонд; 3 – кабель; 4 – навушники; 5 – подожувальна штанга; 6 – футляр; 7 – вікно.

ДП 5 А (датчики вимірювання) Датчиками вимірювань служать три лічильники Гейгера Мюллера, один типу ДП 5 А (датчики вимірювання) Датчиками вимірювань служать три лічильники Гейгера Мюллера, один типу СІ ЗБГ у вимірювальному пульті та два, СІ ЗБГ і СТС 5, у зонді — 2. Живлення приладу здійснюється від автономного джерела живлення на сухих елементах типу КБ 1 і А 336. Термін роботи без перерви не менше 40 годин. Його можна підключати з допомогою ко лодки живлення до зовнішніх джерел постійного струму з напругою З В, 6 Ві 12 В.

ДП 5 А (діапазон вимірювання) Діапазон вимірювань дози гамма випромінювань від 0, 05 м. ДП 5 А (діапазон вимірювання) Діапазон вимірювань дози гамма випромінювань від 0, 05 м. Р/год. до 200 Ргод. у діапазоні енергій 0, 084 1, 25 Ме. В розділений на шість піддіапазонів вимірювань (таблиця 1. 12). На 1 піддіапазоні відлік по казань відбувається за нижньою шкалою у Ргод. , а на решті піддіапазонів за верхньою шкалою в м. Ргод. (технічний опис, інструкція з експлуатації та технічний паспорт, з відміткою метрологічної служби в ньому, додаються до приладу).

Діапазони вимірювань рівня радіації Панель вимірювального пульта ДП 5 А 1 покажчик, стрілочний амперметр; Діапазони вимірювань рівня радіації Панель вимірювального пульта ДП 5 А 1 покажчик, стрілочний амперметр; 2 вимірювальні шкали; 3 перемикач піддіапазонів вимірювань; 4 кнопка «Обнуління» ; 5 вмикач підсвічування шкали; 6 коректор механічного виставлення нуля; 7 ручка потенціометра регулювання режиму роботи. Діапазон Масштаб шкали Шкала Одиниця виміру Інтервал виміру 1 х200 0 200 Р/год. 5 200 2 х1000 0 5 м. Р/год. 5000 3 х100 0 5 м. Р/год. 50 500 4 х10 0 5 м. Р/год. 5 50 5 х1 0 5 м. Р/год. 0. 5 5 6 х0. 1 0 5 м. Р/год. 0. 05 0. 5

ДП 5 А Вікно (7) на корпусі зонда (2) має металевий захисний екран з ДП 5 А Вікно (7) на корпусі зонда (2) має металевий захисний екран з двома фіксованими положеннями — «Г» і «Б» . У положенні екрана «Г» вікно закрите, прилад працює як вимірювач експозиційної дози гамма випромінювання, а в положенні екрана «Б» , вікно відкрите, приладом можна вимірювати ступінь забруднення поверхонь предметів, зброї, одягу, продуктів харчування й води радіоактивними ізотопами з гамма і бета випромінюваннями. Якщо показники вимірювань з відкритим вікном, положення «Б» , збільшуються, значить різниця між другим і першим відліком буде величиною радіаційного забруднення контрольованої поверхні.

Рентгенометр «Прип’ять» Для вимірювання радіаційного фону довкілля на побутовому рівні можна застосовувати побутові прилади, Рентгенометр «Прип’ять» Для вимірювання радіаційного фону довкілля на побутовому рівні можна застосовувати побутові прилади, «Прип’ять» , «Десна» , «Бриз» тощо.

Контроль радіоактивного опромінення Контроль опромінення людей може здійснюватися груповим і ін дивідуальним методами за Контроль радіоактивного опромінення Контроль опромінення людей може здійснюватися груповим і ін дивідуальним методами за допомогою індивідуальних дозиметрів. Груповий метод використовується відносно групи насе лення чи особового складу підрозділів, що знаходяться приблизно в однакових умовах радіоактивного опромінення. Доза опромінення ви мірюється декількома дозиметрами й середнє її значення заноситься в картку обліку індивідуальних доз опромінення всього складу групи. Індивідуальний метод контролю опромінення застосовується до осіб, котрі за обставинами не входять до складу групи.

Призна чення ІДК Прилади індивідуального дозиметричного контролю (ІДК) призна чені для визначення отриманої людиною Призна чення ІДК Прилади індивідуального дозиметричного контролю (ІДК) призна чені для визначення отриманої людиною дози опромінення за певний період часу перебування в осередку радіаційного ураження або в зоні радіаційного зараження радіоізотопами. Зберігають, видають прилади індивідуального дозиметричного контролю і ведуть облік доз опромі нення населення служби цивільного захисту за місцем роботи та меш кання

Дозиметри (прилади ІДК). Індивідуальні дозиметри бувають двох типів: прямо показуючі — покази знімаються безпосередньо Дозиметри (прилади ІДК). Індивідуальні дозиметри бувають двох типів: прямо показуючі — покази знімаються безпосередньо зі шкали приладу і без шкали індикації ( «сліпі» ) — покази знімаються за допо¬могою спеціальних пристроїв і, як правило, в стаціонарних умовах. Для масового забезпечення ІДК органи цивільного захисту вико ристовують комплекти індивідуальних дозиметрів ДП 22 В і ІД 1 при¬значені для вимірювання доз гамма випромінювань, отриманих людиною за час перебування на зараженій місцевості або при роботі з радіоактивними речовинами.

Комплект індивідуальних дозиметрів ДП 22 В складається із заряд¬ного пристрою ЗД 5 і 50 Комплект індивідуальних дозиметрів ДП 22 В складається із заряд¬ного пристрою ЗД 5 і 50 штук дозиметрів ДКП 50 А. Дозиметр ки¬шеньковий прямо показуючий ДКП 50 А забезпечує вимірювання індивідуальних експозиційних доз опромінення у діапазоні 2 50 Р при потужності дози від 0, 5 до 200 Р/год. . Зарядка дозиметрів проводиться від зарядного пристрою комплекту ЗД 5 або іншого джерела постійної напруги, яке має плавне регулю¬вання в межах від 180 до 250 В при температурі роботи від 40 °С до 50 °С. Саморозряд дозиметра за нормальних умов не перебільшує двох поділок за добу.

Комплект індивідуальних дозиметрів ІД 1 призначений для вимірювання поглинутих доз гамма випромінювання. Він складається Комплект індивідуальних дозиметрів ІД 1 призначений для вимірювання поглинутих доз гамма випромінювання. Він складається з десяти індивідуальних дозиметрів ІД 1 і зарядного пристрою ЗД 6. Дозиметр забезпечує вимірювання поглинутих доз гамма випромінювання в діапазоні від 20 до 500 рад з потужністю поглинутої дози до 366 000 рад/год. . Саморозряд дозиметра не перевищує при нормальних умовах однієї поділки на добу.

Комплекти індивідуальних дозиметрів а ІД 1; б ДП 22 В; в зарядний пристрій ЗД Комплекти індивідуальних дозиметрів а ІД 1; б ДП 22 В; в зарядний пристрій ЗД 6; г дозиметр ДКП 50 А

Дозиметри Відмінністю дозиметра ІД 1 від ДКП 50 А є те, що відлікова шкала Дозиметри Відмінністю дозиметра ІД 1 від ДКП 50 А є те, що відлікова шкала градуйована в одиницях поглинутої дози — радах, це можливо, так як експозиційна й поглинута дози опромінення лінійно залежні. Завдяки унікальності зарядного пристрою ЗД 6 (мал. 1. 69 в) комплект ІДК ІД 1 розширює можливості автономного використання приладу. Він не потребує заміни джерел живлення. ЗД 6 являється перетворювачем механічної енергії тиску на п’єзо елемент у електрич¬ний потенціал, за рахунок якого і заряджається конденсатор іонізацій¬ної камери дозиметра для приведення його до робочого стану. Слід пам’ятати, що отримавши заряджений дозиметр потрібно його зареєструвати, тобто записати номер дозиметра, початкові показники, час реєстрації і прізвище в журнал обліку доз опромінення.

Хімічний контроль — це визначення ступеня зараження отруйними й сильнодіючими ядучими речовинами повітря, води, Хімічний контроль — це визначення ступеня зараження отруйними й сильнодіючими ядучими речовинами повітря, води, місцевості і всього того, що на ній знаходиться. В умовах надзвичайної ситуації для вирішення задач хімічної розвідки застосовують прилади хімічної розвідки й хімічні лабораторії для більш глибокого аналізу хімічної обстановки у вірогідній зоні хімічного зараження.

Хімічний контроль Виявлення і визначення отруйних і сильнодіючих ядучих речовин грунтується на хімічних реакціях Хімічний контроль Виявлення і визначення отруйних і сильнодіючих ядучих речовин грунтується на хімічних реакціях отруйної речовини з хімічним реак тивом індикатором з отриманням продуктів реакції очікуваного забар влення, що свідчить про наявність шуканого реагенту. А інтенсивність забарвлення свідчить про величину концентрації отруйної речовини в повітряному чи водному середовищі. Порівнюючи забарвлення з ета лоном, приблизно визначається їх концентрація в середовищі. На оснащенні формувань і установ цивільного захисту знаходяться такі прилади і комплекти: військовий прилад хімічної розвідки ВПХР, прилад хімічної розвідки медичної і ветеринарної служб ПХР МВ, напівавтоматичний прилад хімічної роз відки ППХР, медична польова хімічна лабораторія МПХЛ, автома тичні газосигналізатори ГСП 1 і ГСП 11

ВПХР За допомогою ВПХР (мал. 1. 70) можна визначити ОР зарин, зоман, Ві Ікс, ВПХР За допомогою ВПХР (мал. 1. 70) можна визначити ОР зарин, зоман, Ві Ікс, іприт, фосген, дифосген, синильну кислоту, хлорціан в інтер валітемператур 40 40 °С при нормальній вологості повітря і при тем пературі 4 40 °С та відносній вологості повітря до 100 %. Основу приладу складає насос для прокачування повітря й індика торні трубки. Індикаторні трубки по суті єміні лабораторіями, які міс тять в ампулах індикатори для конкретних ОР Щоб провести аналіз, треба обламати кінці індикаторних трубок, спеціальним штирем роздавити ампули в середині трубки. Вміст ампул просякне ватні тампони. Одним кінцем трубку вставити в отвір насоса і зробити декілька качків. Якщо в прокачаному повітрі буде міститься шуканий реагент, тобто ОР. зволожений тампон набере відповідного забарвлення.

Військовий прилад хі мічної розвідки ВПХР 1 ручний насос; 2 наплічний ремінь; З насадка Військовий прилад хі мічної розвідки ВПХР 1 ручний насос; 2 наплічний ремінь; З насадка до насосу; 4 захисний ков¬пак; 5 протидимний фільтр; 6 патрон для грілки; 7 ліхтар; 8 грілка; 9 про бивний штир; 10 лопатка для відби¬рання проб; 11 індикаторні трубки.

Визначення наявності радіаційної чи хімічної небезпеки Розглянемо це питання більш детально. Визначення наявності радіаційної чи хімічної небезпеки Розглянемо це питання більш детально.

Призначення, склад і порядок використання приладів радіаційної розвідки і контролю радіоактивного забруднення ДП 5 Призначення, склад і порядок використання приладів радіаційної розвідки і контролю радіоактивного забруднення ДП 5 В Вимірювач потужності дози ДП 5 В (радіометр рентгенометр) призначений для: • виявлення радіоактивного випромінювання; • вимірювання рівня гамма радіації на місцевості та радіоактивного зараження поверхні різних предметів за гамма випромінюванням; • виявлення бета випромінювання.

Діапазон вимірювання ДП 5 В Діапазон вимірювання приладу від 0, 05 м. Р/год до Діапазон вимірювання ДП 5 В Діапазон вимірювання приладу від 0, 05 м. Р/год до 200 Р/год. Прилад має шість піддіапазонів. Живлення приладу здійснюється від 3 х елементів живлення типу А 336 Діапазон Масштаб шкали Шкала Одиниця виміру Інтервал виміру 1 х200 0 200 Р/год. 5 200 2 х1000 0 5 м. Р/год. 5000 3 х100 0 5 м. Р/год. 50 500 4 х10 0 5 м. Р/год. 5 50 5 х1 0 5 м. Р/год. 0. 5 5 6 х0. 1 0 5 м. Р/год. 0. 05 0. 5

ДП 5 В Основні частини приладу: головні телефони; футляр з кришкою; тумблер освітлю вання ДП 5 В Основні частини приладу: головні телефони; футляр з кришкою; тумблер освітлю вання шкали мікроамперметра; шкали вимірювань мікроамперметра; кнопка складання показника мікроамперметра; перемикач піддіапазонів; кабель; блок детектування (зонд); подовжувальна штанга. Комплект елементів живлення забезпечує безперервну роботу протягом 70 год. Живлення приладу здійснюється від зовнішнього джерела постійного струму напругою 12 В або 24 В. Для цього використовується розподілювач напруги. Маса приладу з еле ментами живлення — 3, 2 кг

Підготовка приладу до роботи Встановити ручку перемикача піддіапазонів у положення 0. Під’єднати джерело живлення Підготовка приладу до роботи Встановити ручку перемикача піддіапазонів у положення 0. Під’єднати джерело живлення Поставити ручку перемикача піддіапазонів у положення «К» (контроль режиму), навпроти чорного трикутника. Стрілка приладу має встановитись у контрольному сек торі. Якщо стрілка не відхиляється або не встановлюється, необхідно перевірити справ ність елементівживлення. Прилад перевіряється контрольним джерелом бета випромінювання, прикріпленим у заглибленні на поворотному екрані блоку детектування

Щоб перевірити працездатність приладу, потрібно: під’єднати телефон встановити екран блоку детектування в положення «К» Щоб перевірити працездатність приладу, потрібно: під’єднати телефон встановити екран блоку детектування в положення «К» послідовно встановити ручку перемикача діапазонів у положення «хІООО» , «хІОО» , «х Ю» , «х 1» , «х0, 1» . При цьому стрілка мікроамперметра в положеннях «хІООО» , «х. ЮО» (2 і 3 піддіапазони) не відхиляється через недостатню активність контрольного елемента; в положеннях «хі» , «х0, 1» стрілка має зашкалювати. Потріскування в теле фоні повинно бути відчутним на всіх піддіапазонах, окрім першого. На діапазоні «х. Ю» необхідно зняти показники приладу та зіставити їх із записом у паспорті. У випадку, коли різниця не перевищуватиме 30%, то похибка становить у межах норми — приладом можна користуватися.

Щоб перевірити працездатність приладу, потрібно: повернути екран блоку детектування в положення «Г» (контроль гамма Щоб перевірити працездатність приладу, потрібно: повернути екран блоку детектування в положення «Г» (контроль гамма випро мінювання) поставити ручку перемикача піддіапазонів у положення «Контроль режиму» на впроти чорного трикутника, блок детектування закріпити на подовжувальній штанзі — прилад до роботи готовий

Вимірювання рівнів радіації При вимірюванні рівнів радіації за гамма випромінюванням на місцевості зонд утримувати Вимірювання рівнів радіації При вимірюванні рівнів радіації за гамма випромінюванням на місцевості зонд утримувати на висоті 0, 7 1, 0 м від поверхні землі; при вимірюванні радіоак тивного зараження поверхні різних предметів або води за гамма випромінюванням блок детектування піднести до поверхні предмета (тіла людини, поверхні води) на відстань 1 1, 5 см або занурити у воду. Перемикач піддіапазонів послідовно встановлю вати у всіх положеннях, починаючи з першого.

Вимірювання рівнів радіації Радіаційна розвідка Вимірювання радіоактивного забруднення: а — автомобіля; б — води Вимірювання рівнів радіації Радіаційна розвідка Вимірювання радіоактивного забруднення: а — автомобіля; б — води

Виявлення бета випромінювання робота з приладом виконується в послідовності, яка вказана для вимірювання ра Виявлення бета випромінювання робота з приладом виконується в послідовності, яка вказана для вимірювання ра діоактивного зараження поверхні загамма випромінюванням отримавши відхилення стрілки мікроамперметра, екран блоку детектування по ставити в положення « Б» збільшення показів приладу на одному піддіапазоні, порівняно з гама випромінюванням, показує наявність бета випромінювань на досліджувальній поверхні

ІМД 5 Приладами ДП 5 В оснащені підрозділи Збройних сил України. Аналогом його, приладом ІМД 5 Приладами ДП 5 В оснащені підрозділи Збройних сил України. Аналогом його, приладом ІМД 5, забезпечені сили ЦЗ об’єктів господарського комплексу.

Радіометр «Прип ’ять» Сучасніший прилад радіометр бета , гамма випромінювання «Прип ’ять» — призначений Радіометр «Прип ’ять» Сучасніший прилад радіометр бета , гамма випромінювання «Прип ’ять» — призначений для контролю радіаційної обстановки в місцях проживання та роботи населення. За його допомогою можна вимірювати: вели¬чину зовнішнього гамма фону; забруднення радіоактивними речовинами житлових та виробничих приміщень, будівель та споруд, предметів побуту, одягу, території, поверхні ґрунту, транспортних засобів; вміст радіоактивних речовин у продуктах харчування.

Створення приладів українцями Українські науковці створили прилади, у яких об’єднані функції радіометра і дози Створення приладів українцями Українські науковці створили прилади, у яких об’єднані функції радіометра і дози метра, що значно збільшує їх можливості. Промисловість випускає дозиметр радіометр універсальний МКС У (модернізований рентгенометр ДП 5 В), «Терра» (МКС 05), «По шук» МКС 07). (

Особливості дозиметра радіометра універсального МКС У: можливість запису в енергонезалежну пам’ять з передачею в Особливості дозиметра радіометра універсального МКС У: можливість запису в енергонезалежну пам’ять з передачею в персональний комп’ютер через інфрачервоний порт до 4096 результатів вимірювань; можливість перегляду записаних результатів вимірювань на власному цифровому індикаторі; вимірювання аварійних рівнів потужності еквівалентної дози гамма випро мінювання з доставкою виносного детектора на відстань до 12 м; автоматична установка інтервалів та діапазонів вимірювань; індикація розрядки джерела живлення.

Призначення, склад і порядок використання приладів контролю радіоактив ного опромінення (ДП 22 В, ДП Призначення, склад і порядок використання приладів контролю радіоактив ного опромінення (ДП 22 В, ДП 24 та ІД 1) Прилади контролю радіоактивного опро¬мінення ДП 22 В, ДП 24 призначені для визначення отриманої людиною дози опромінення (поглинутих доз). Комплект складається із зарядного пристрою ЗД 5 і дозиметрів ДКП 50 А (дози¬метр кишеньковий, прямопоказувальний на 50 рентген). Дозиметри забезпечують вимірювання індивідуальних доз гамма опромінення в діапазоні 2 50 Р за потужності доз 0, 5 200 Р/год. Відлік вимірювання доз здійснюється за шкалою, яка розташована всередині кож¬ного дозиметра і відградуйована в рентгенах.

ДП_22 В; ДП 24; ДКП 50 А Комплекти індивідуальних дозиметрів ДП 22 В іДП ДП_22 В; ДП 24; ДКП 50 А Комплекти індивідуальних дозиметрів ДП 22 В іДП 24. Індивідуальний дозиметр ДКП 50 А: а — загальний вигляд; б — шкала.

Призначення, склад і порядок використання приладів контролю радіоактив ного опромінення (ДП 22 В, ДП Призначення, склад і порядок використання приладів контролю радіоактив ного опромінення (ДП 22 В, ДП 24 та ІД 1) Принцип дії подібний до принципу дії електроскопа. Основна частина дозиметра — малогабаритна іонізаційна камера, до якої підключено конденсатор з електроскопом. Під впливом гамма випромінювання у робочому відділенні камери виникає іонізаційний струм, що зменшує потенціал конденсатора. Зменшення потенціалу пропорційне екс позиційній дозі опромінення. Відхилення рухомої системи електроскопа — платинової нитки — визначається за шкалою, відградуйованою у рентгенах. Тривалість роботи з од ним комплектом живлення — не менше 30 ти годин. Конструкція дозиметрів забезпечує їх герметичність. Саморозряд дозиметрів не перевищує 2 поділки за добу.

Підготовка дозиметра до роботи Відкрити захисну оправу дозиметра і захисний ковпак гнізда. Ручку потенціометра Підготовка дозиметра до роботи Відкрити захисну оправу дозиметра і захисний ковпак гнізда. Ручку потенціометра на зарядному пристрої повернути проти годинникової стріл¬ки до кінця. Дозиметр вставити в гніздо зарядного пристрою. Спостерігаючи в окулярах, легко натиснути на дозиметр і повернути ручку по тенціометра праворуч так, щоб зображення нитки на шкалі дозиметра зупинилось на позначці « 0» , після чого вийняти дозиметр із гнізда. Перевірити розміщення нитки, оглянувши її при денному світлі: за вертикального положення нитки вона має розміщуватися на поділці « 0» . Вкрутити захисну оправу дозиметра і ковпачок зарядного гнізда.

Носіння дозиметра під час роботи; комплекти ДП 24 і ДП 22 В Дозиметр під Носіння дозиметра під час роботи; комплекти ДП 24 і ДП 22 В Дозиметр під час роботи на зараженій радіоактивними речовинами території носять у кишені. Таким чином, періодично дивлячись в окуляри дозиметра на розташування нитки на шкалі, визначають отриману величину дози гамма випромінювання. Комплекти дозиметрів ДП 24 і ДП 22 В відрізняються тільки кількістю дозиметрів. Перший має 5, а другий — 50 індивідуальних дозиметрів

Комплект індивідуальних дозиметрів ІД 1 слугує для вимірювання поглинених доз гамма нейтронного випромінювання в Комплект індивідуальних дозиметрів ІД 1 слугує для вимірювання поглинених доз гамма нейтронного випромінювання в межах від 2 рад до 500 рад за по тужності дози від 10 рад/год до 360 000 рад/год. Ціна поділки на шкалі дозиметра — 20 рад. Дозиметр перезаряджається від зарядного пристрою ЗД 6. Серед сучасних приладів варто виділити дозиметри гамма випромінювання: індиві дуальний ДКГ 21 і «Кадмій» (ДКС 02 П)

ІД 1 Комплект ІД 1: 1 — індивідуальний дозиметр; 2 — зарядний пристрій Індивідуальний ІД 1 Комплект ІД 1: 1 — індивідуальний дозиметр; 2 — зарядний пристрій Індивідуальний дозиметр ІД 1: 1 — окуляр; 2 — шкала; 3 — тримач; 4 — заглушка; 5 — татинова нитка

Хімічний контроль здійснюється з метою визначення наявності та ступеня заражен ня ОР, СДОР людей, Хімічний контроль здійснюється з метою визначення наявності та ступеня заражен ня ОР, СДОР людей, тварин, техніки, одягу, засобів індивідуального захисту, продуктів, води, фуражу тощо. Контроль здійснюється за допомогою приладів хімічної розвідки (ВПХР, ДОЗОР С М 5 Н) Проведення хімічної розвідки.

Виявлення отруйних речовин за допомогою органів чуття (органолептично) не за вжди можливе внаслідок відсутності Виявлення отруйних речовин за допомогою органів чуття (органолептично) не за вжди можливе внаслідок відсутності в багатьох речовин запаху, кольору, подразнюючої дії, а найголовніше, небезпечно: токсичність деяких отруйних речовин настільки висо ка, що спроба визначити їх за подразнюючою дією може призвести до важкого уражен ня. Органолептично можна лише орієнтовно визначити окремі отруйні речовини (типу іприт) за краплями та плямами на заражених об’єктах, за зміною кольору рослинності та іншими зовнішніми ознаками.

Спосіб виявлення та визначення отруйних речовин Основним способом виявлення та визначення отруйних речовин у Спосіб виявлення та визначення отруйних речовин Основним способом виявлення та визначення отруйних речовин у повітрі, на місце вості, техніці, одязі та інших об’єктах є використання засобів хімічної розвідки, а також узяття проб і подальший їх аналіз у хімічних лабораторіях. Для виявлення та визначення отруйних речовин застосовують хімічні методи, які базуються на використанні реакції отруйних речовин з певними речовинами індикаторами. Для зручності користування ін дикатори наносять на пористу основу (силікагель, фільтрувальний папір) або розміщують у скляних ампулах. Пориста основа з нанесеним індикатором або ампула з реактивами розміщується в скляних індикаторних трубках, які запаяні з обох боків. Для виявлення та визначення отруйних речовин індикаторні трубки та ампули розкривають, через них прокачують заражене повітря, унаслідок чого відбувається взаємодія отруйної речовини з індикатором (реактивом) і змінюється забарвлення наповнювача трубки. За характером та інтенсивністю забарвлення визначається тип отруйної речовини та його концентрація.

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) призначений для визначення отруйних речовин у повітрі, на місцевості Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) призначений для визначення отруйних речовин у повітрі, на місцевості та різних предметах і об’єктах (іл. 34. 10). Прилад складається з металевого корпусу з кришкою та розташованих усередині ручного насоса, паперових касет з індикаторними трубками, протидимових фільтрів, за¬хисних ковпачків, насадки до насоса, електроліхтаря, грілки та патронів до неї. У комп¬лект приладу також входять: лопатка, інструкція з експлуатації, інструкція пам’ятка щодо роботи з приладом. Маса приладу становить 2, 3 кг.

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР): І —ручний насос: 2 — плечовий ремінь з тась¬мою; Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР): І —ручний насос: 2 — плечовий ремінь з тась¬мою; 3 — насадка до насоса; 4 — захисні ковпачки для насадки; 5 — протидимні фільтри; 6 — патрон грілки; 7 — електричний ліхтар; 8 — корпус грілки; 9 — штир; 10 — лопатка; 11 — індикаторні трубки в касетах.

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) Ручний поршневий насос призначений для прокачування повітря, яке досліджуєть Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) Ручний поршневий насос призначений для прокачування повітря, яке досліджуєть ся, через індикаторні трубки. Паперові касети призначені для розміщення в кожній по десять індикаторних тру бок з однаковим маркуванням.

Індикаторні трубки призначені для визначення отруйних речовин і мають вигляд запаяних скляних трубок, усередині Індикаторні трубки призначені для визначення отруйних речовин і мають вигляд запаяних скляних трубок, усередині яких розміщені наповнювач і ампули з реак тивами. У комплект приладу входять три види індикаторних трубок: а) трубка з червоним кільцем і крапкою для визначення зарину, зоману, Ух газів; б) трубка з трьома зеленими кільцями для визначення фосгену, дифосгену, синиль¬ної кислоти, хлорціану, хлору; в) трубка з жовтим кільцем для визначення іприту, аміаку

Індикаторні трубки для визначення ОР: а — зарину і Ух газів (1 — корпус Індикаторні трубки для визначення ОР: а — зарину і Ух газів (1 — корпус трубки; 2 — ватні тампони; 3 — накопичувач; 4 — ампули з реактивами); б — фосгену, синильної кислоти і хлорціану; в — іприту

ВПХР Залежно від завдань хімічної розвідки кількість індикаторних трубок та їх комплект можуть бути ВПХР Залежно від завдань хімічної розвідки кількість індикаторних трубок та їх комплект можуть бути змінені. Насадка призначена для роботи з приладом у диму, при визначенні отруйних речо¬вин на ґрунті, техніці, одязі та інших предметах, а також при визначенні отруйних речовин у сипучих матеріалах. Захисні ковпачки призначені для захисту внутрішньої поверхні воронки насадки від зараження краплями отруйних речовин та для розміщення проб ґрунту і сипучих мате¬ріалів. Протидимові фільтри використовують для визначення отруйних речовин у диму та в повітрі, яке містить пари речовин кислого характеру Електроліхтар використовують під час спостереження в нічний час за зміною за¬барвлення наповнювачів трубок. Грілка призначена для підігріву трубок при пониженій температурі повітря (від 40°С до +15°С). Грілка складається з корпусу та термохімічних патронів.

 «ДОЗОР С М 5 Н» Крім військового приладу хімічної розвідки, пост радіаційного і «ДОЗОР С М 5 Н» Крім військового приладу хімічної розвідки, пост радіаційного і хімічного спо стереження оснащують газосигналізатором «ДОЗОР С М 5 Н» , який застосовують для контролю загазованості повітря. Прилад дає можливість визначити концентрацію аміаку, сірководню, хлору в мг/м 3, а також поширення горючих газів, парів під час пожежі та на явність кисню в об’ємних долях у різних випадках під час надзвичайних ситуацій