Скачать презентацию Oslo Børs og ABM sin betydning for Sparebanken Скачать презентацию Oslo Børs og ABM sin betydning for Sparebanken

3483ca17052d9e0068e85147de6fccfa.ppt

  • Количество слайдов: 29

Oslo Børs og ABM sin betydning for Sparebanken Hedmarks vekst og funding Are Jansrud Oslo Børs og ABM sin betydning for Sparebanken Hedmarks vekst og funding Are Jansrud Finanssjef ("Kapitalimportsjef")

Agenda • Sparebanken Hedmark i dag – en kort presentasjon • Sparebanken Hedmark – Agenda • Sparebanken Hedmark i dag – en kort presentasjon • Sparebanken Hedmark – 10 års utvikling • Sparebanken Hedmark – våre utfordringer og våre behov • Oslo Børs og ABM • Oppsummering

Sparebanken Hedmark i dag – en kort presentasjon Sparebanken Hedmark i dag – en kort presentasjon

Sparebanken Hedmark En moderne sparebank med 170 år gamle røtter • Norges 6. største Sparebanken Hedmark En moderne sparebank med 170 år gamle røtter • Norges 6. største sparebank • Nr 10 blant alle banker • En selveiende stiftelse – ikke grunnfondsbevisbank • Regional sparebank • Medlem i Sparebank 1 gruppen Forvaltn. kapital i mrd NOK Dn. B NOR 2005 755 Sparebank 1 SR-bank 63 Sparebanken Vest 50 Sparebank 1 Midt-Norge 46 Sparebank 1 Nord-Norge 45 Sparebanken Hedmark 29 Sparebanken Møre 26 Sparebanken Sør 20 Sandnes Sparebank 20 Sparebanken Øst 18

Sparebanken Hedmark • Over halvparten av innbyggerne i Hedmark er kunder i ban • Sparebanken Hedmark • Over halvparten av innbyggerne i Hedmark er kunder i ban • Den ledende næringslivsbanken i fylket med en markedsa Forvaltningskapital NOK 33 mrd Kapitaldekning 15, 25% Ant kunder 155. 000 Ant ansatte 440

31 kontorer i Hedmark Til stede i 20 av 22 kommuner i Hedmark 31 kontorer i Hedmark Til stede i 20 av 22 kommuner i Hedmark

Hovedtall – siste 5 år (NOK million) Resultat før skatt 2005 2004 2003 2002 Hovedtall – siste 5 år (NOK million) Resultat før skatt 2005 2004 2003 2002 2001 422 360 297 284 309 Resultat før skatt i % 1, 48% 1, 45% 1, 33% 1, 41% 1, 70% EK-avkastning før skatt 14, 3% 13, 4% 12, 1% 12, 5% 15, 1% Forvaltningskapital 30. 292 26. 733 23. 432 20. 984 19. 279 Brutto utlån 25. 858 22. 699 20. 635 18. 344 16. 685 Vekst i brutto utlån 13, 9% 10, 0% 12, 5% 9, 9% 11, 9% Kundeinnskudd 16. 869 15. 971 15. 087 13. 895 13. 063 Vekst i kundeinnskudd 5, 6% 5, 9% 8, 6% 6, 4% 13, 4% Egenkapital 3. 263 2. 947 2. 674 2. 469 2. 269 15, 2% 15, 5% 15, 6% 15, 8% Kapitaldekning

Strategi Sparebanken Hedmark skal • Tilby nåværende og nye kunder helhetlige og framtidsrettede bank- Strategi Sparebanken Hedmark skal • Tilby nåværende og nye kunder helhetlige og framtidsrettede bank- og finansprodukter • Være så dyktig, nær og engasjert at privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor foretrekker å ha et langsiktig kundeforhold • Bidra til vekst og utvikling i Hedmark gjennom god lønnsomhet, god soliditet og selvstendighet

Sparebanken Hedmark – 10 års utvikling Sparebanken Hedmark – 10 års utvikling

10 års utvikling 0, - 10 års utvikling 0, -

10 års utvikling 31. 12. 1996 Gjeld til kredittinstitusjoner 30. 06. 2006 597 1. 10 års utvikling 31. 12. 1996 Gjeld til kredittinstitusjoner 30. 06. 2006 597 1. 095 8. 324 17. 937 Verdipapirgjeld 100 9. 538 Annen gjeld 178 975 Egenkapital 1. 271 3. 507 10. 470 33. 052 Innskudd fra kunder Sum

10 års utvikling 10 års utvikling

10 års utvikling 10 års utvikling

10 års utvikling 1996: 1997: 1999: 2000: 2004: 2005: 2006: Første sertifikatlån Første børsnoterte 10 års utvikling 1996: 1997: 1999: 2000: 2004: 2005: 2006: Første sertifikatlån Første børsnoterte obligasjonslån Første syndikerte trekkrettighet Første indeksobligasjon Første 10 -års obligasjonslån Første Schuldscheinlån Første 15 -års obligasjonslån Første ikke børsnoterte obligasjonslån Første ABM-noterte obligasjonslån Første 20 -årslån

10 års utvikling 10 års utvikling

Sparebanken Hedmark – våre utfordringer og våre behov Sparebanken Hedmark – våre utfordringer og våre behov

Hva var vår utfordring i 1996? • • Hva var vår utfordring i 1996? • • "Lokal" og "liten" sparebank Ikke grunnfondsbevisbank Lav kjennskap i kapitalmarkedet Begrenset intern kompetanse på fundingområdet • Men med et stigende fundingbehov!

Hva var/er våre behov? • Å bli et mer kjent navn i kapitalmarkedet • Hva var/er våre behov? • Å bli et mer kjent navn i kapitalmarkedet • Et stadig økende fundingbehov som følge av en betydelig vekst i aktivitetsnivået over flere år • Diversifisering av fundingkildene som følge av det økende behovet • Gunstige innlånskostnader på grunn av marginpresset

Oslo Børs og ABM Oslo Børs og ABM

Hvorfor notering? • En notering må gi en eller annen merverdi for oss som Hvorfor notering? • En notering må gi en eller annen merverdi for oss som utsteder, for eksempel – – Lavere fundingkostnad Mer langsiktig funding Tilgang til investorer som krever børsnotering Bedret kjennskap til utsteders navn for derigjennom å oppnå en eller flere av de ovenstående fordeler senere

Oslo Børsnotering • Et kvalitetsstempel • Gir økt oppmerksomhet i media og investormarkedet • Oslo Børsnotering • Et kvalitetsstempel • Gir økt oppmerksomhet i media og investormarkedet • Krav fra enkelte investorgrupper • Profesjonalisering av egen organisasjon Ulemper: • Ekstra kostnader • Informasjonshåndtering • IFRS-rapportering • Prospektkrav

Oslo Børs • Oslo Børs har vært innovative og tilpasningsdyktige – Forenklet prospekt – Oslo Børs • Oslo Børs har vært innovative og tilpasningsdyktige – Forenklet prospekt – Utstederinformasjon tilgjengelig via web'en – ABM-markedet

ABM • Prospektdirektivet – Min påstand: ABM • Prospektdirektivet – Min påstand: "Prospektutarbeidelse skaper ingen merverdi for Sparebanken Hedmark som emittent i det norske kapitalmarkedet. " • IFRS – Betyr lite for oss som bank – Kan bety mye for andre utstedersektorer • Overføring mellom Oslo Børs / ABM – Forsøkt gjort så enkelt som mulig

Fordeler med det norske markedet • Enkel lånedokumentasjon (Norsk Tillitsmann) – Lave advokatkostnader for Fordeler med det norske markedet • Enkel lånedokumentasjon (Norsk Tillitsmann) – Lave advokatkostnader for utsteder (=0, -) • Stort sett ikke nødvendig med rating – Kostnadsbesparende • Gunstige fundingkostnader • Eget språk • Ulemper: – Dårlig likviditet i det norske markedet – Begrenset investorkrets

Investor Relations • Ønsker du å bruke markedet regelmessig, så må du Investor Relations • Ønsker du å bruke markedet regelmessig, så må du "pleie" markedet: – – Gode års- og kvartalsrapporter God og korrekt rapportering via børsmeldinger Møter med meglere og investors / Presentasjoner Gode hjemmesider på internett

Oppsummering Oppsummering

Oppsummering • Oslo Børs / ABM har vært viktig for Sparebanken Hedmarks vekst og Oppsummering • Oslo Børs / ABM har vært viktig for Sparebanken Hedmarks vekst og utvikling de siste 10 årene • Men nå er vi på vei videre ut i verden • Likevel: det norske markedet vil fortsatt i lang tid utgjøre kjernen i Sparebanken Hedmarks funding – Børsnotering bare hvis investor krever dette – Ellers blir det ABM eller unoterte lån Takk for oppmerksomheten!