Скачать презентацию OSI KATMAN MODELİ OSI KATMAN MODELİ Farklı Скачать презентацию OSI KATMAN MODELİ OSI KATMAN MODELİ Farklı

f891d1663f4f00791170ccea19e293f5.ppt

  • Количество слайдов: 39

OSI KATMAN MODELİ OSI KATMAN MODELİ

OSI KATMAN MODELİ Farklı bilgisayarların ve standartların sorunların ortaya çıkması gelişmesi ile nedeniyle OSI OSI KATMAN MODELİ Farklı bilgisayarların ve standartların sorunların ortaya çıkması gelişmesi ile nedeniyle OSI modeli 1984’te geliştirildi. 7 Katmandan oluşmakta ve karmaşıklığı azaltmak ve standartlar geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu katman verinin dijital rakamlara dönüştürerek aktarımın yapıldığı katmandır. Kablolar, Hub, Repeater cihazla bu katmanda yer alırlar.

OSI MODELİNİN KATMANLARI 7 Uygulama 6 Sunum 5 Oturum 4 Taşıma 3 Ağ 2 OSI MODELİNİN KATMANLARI 7 Uygulama 6 Sunum 5 Oturum 4 Taşıma 3 Ağ 2 Veri iletim 1 Fiziksel Uygulama Grubu-Yazılım Ara katman- Yazılım ve donanım arası Ağ Grubu-Donanım

Katman Görevi 7. ) Uygulama Kullanıcının uygulamaları 6. ) Sunum Aynı dilin konuşulması; veri Katman Görevi 7. ) Uygulama Kullanıcının uygulamaları 6. ) Sunum Aynı dilin konuşulması; veri formatlama, şifreleme 5. ) Oturum Bağlantının kurulması ve yönetilmesi 4. ) Taşıma Verinin bölümlere ayrılarak karşı tarafa gitmesinin kontrol edilmesi 3. ) Ağ Veri bölümlerinin paketlere ayrılması, ağ adreslerinin fiziksel adreslere çevrimi 2. ) Veri İletim Ağ paketlerinin çerçevelere ayrılması 1. ) Fiziksel veri aktarımı

1. FİZİKSEL (PHYSİCAL) KATMANI Verilerin fiziksel olarak gönderilmesi ve alınmasından sorumludur. Bu katmanda tanımlanan 1. FİZİKSEL (PHYSİCAL) KATMANI Verilerin fiziksel olarak gönderilmesi ve alınmasından sorumludur. Bu katmanda tanımlanan standartlar taşınan verinin içeriğiyle ilgilenmezler. Daha çok işaretin şekli, fiziksel katmanda kullanılacak konnektör türü, kablo türü gibi elektriksel ve mekanik özelliklerle ilgilenir. Hub’lar, UTP, rj-45’ler fiziksel katmanda tanımlıdır.

1. FİZİKSEL (PHYSİCAL) KATMANI Fiziksel katman ham bitleri bir haberleşme kanalı üzerinden iletmekle ilgilidir. 1. FİZİKSEL (PHYSİCAL) KATMANI Fiziksel katman ham bitleri bir haberleşme kanalı üzerinden iletmekle ilgilidir. Tasarımının amacı, bir uçtan 1 biti gönderildiğinde karşı taraftanda 0 değil 1 bitinin alınmasını sağlamaktır.

2. VERİ İLETİM (DATA LİNK) KATMANI Ağ katmanından aldığı veri paketlerine hata kontrol bitlerini 2. VERİ İLETİM (DATA LİNK) KATMANI Ağ katmanından aldığı veri paketlerine hata kontrol bitlerini ekleyerek çerçeve (frame) halinde fiziksel katmana iletme işinden sorumludur. İletilen çerçevenin doğru mu yoksa yanlış mı iletildiğini kontrol eder, eğer çerçeve hatalı iletilmişse çerçevenin yeniden gönderilmesini sağlar.

2. VERİ İLETİM (DATA LİNK) KATMANI Ayrıca ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama, kablonun o 2. VERİ İLETİM (DATA LİNK) KATMANI Ayrıca ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama, kablonun o anda kimin tarafından kullanıldığının tespitini yapar.

VERİ İLETİM KATMANI İKİ ALT KATMANDAN OLUŞUR; Veri İletim Katmanı LLC MAC (Logical Link VERİ İLETİM KATMANI İKİ ALT KATMANDAN OLUŞUR; Veri İletim Katmanı LLC MAC (Logical Link Control) (Media Access Control)

MEDİA ACCESS CONTROL (MAC) MAC alt katmanı veriyi hata kontrol kodu (CRC), alıcı ve MEDİA ACCESS CONTROL (MAC) MAC alt katmanı veriyi hata kontrol kodu (CRC), alıcı ve gönderenin MAC adresleri ile beraber paketler ve fiziksel katmana aktarır. Alıcı tarafta da bu işlemleri tersine yapıp veriyi veri bağlantısı içindeki ikinci alt katman olan LLC'ye aktarmak görevi yine MAC alt katmanına aittir.

LOGİCAL LİNK CONTROL (LLC) LLC alt katmanı bir üst katman olan ağ katmanı için LOGİCAL LİNK CONTROL (LLC) LLC alt katmanı bir üst katman olan ağ katmanı için geçiş görevi görür. Protokole özel mantıksal portlar oluşturur (Service Access Points, SAP).

3. AĞ (NETWORK) KATMANI Bu katmanda iletilen veri blokları paket olarak adlandırılır. Bu katman, 3. AĞ (NETWORK) KATMANI Bu katmanda iletilen veri blokları paket olarak adlandırılır. Bu katman, veri paketlerinin ağ adreslerini kullanarak bu paketleri uygun ağlara yönlendirme işini yapar.

3. AĞ (NETWORK) KATMANI Adresleme işlemlerini (Mantıksal adres ve fiziksel adres çevrimleri) yürütür. Yönlendiriciler 3. AĞ (NETWORK) KATMANI Adresleme işlemlerini (Mantıksal adres ve fiziksel adres çevrimleri) yürütür. Yönlendiriciler (Router) bu katmanda tanımlıdırlar.

4. TAŞIMA(TRANSPORT )KATMANI Bu katman 5 -7 ve 1 -3 arası katmanlar arası bağlantıyı 4. TAŞIMA(TRANSPORT )KATMANI Bu katman 5 -7 ve 1 -3 arası katmanlar arası bağlantıyı sağlar. Üst katmandan aldığı verileri bölümlere (segment) ayırarak bir alt katmana iletir, Bir üst katmana bu bölümleri birleştirerek sunar. Yani alt katmanlarla üst katmanlar arası geçit görevi yapar.

4. TAŞIMA(TRANSPORT )KATMANI Aynı zamanda akış kontrolü (flow control) kullanarak karşı tarafa gönderilen verinin 4. TAŞIMA(TRANSPORT )KATMANI Aynı zamanda akış kontrolü (flow control) kullanarak karşı tarafa gönderilen verinin yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. Karşı tarafa gönderilen bölümlerin gönderilen sırayla birleştirilmesini sağlar.

5. OTURUM (SESSİON) KATMANI Oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılmasını sağlar. Haberleşmenin organize ve senkronize 5. OTURUM (SESSİON) KATMANI Oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılmasını sağlar. Haberleşmenin organize ve senkronize edilmesini sağlar.

5. OTURUM (SESSİON) KATMANI • Eğer veri iletiminde hata oluşmuş ise verinin tekrar gönderilmesine 5. OTURUM (SESSİON) KATMANI • Eğer veri iletiminde hata oluşmuş ise verinin tekrar gönderilmesine karar verir.

5. OTURUM (SESSİON) KATMANI Oturum katmanı bir bilgisayar birden fazla bilgisayarla aynı anda iletişim 5. OTURUM (SESSİON) KATMANI Oturum katmanı bir bilgisayar birden fazla bilgisayarla aynı anda iletişim içinde olduğunda, gerektiğinde doğru bilgisayarla konuşabilmesini sağlar.

5. OTURUM (SESSİON) KATMANI İLETİŞİM TÜRLERİ Tek yönlü (Simplex) Yarı çift yönlü (Half. Duplex) 5. OTURUM (SESSİON) KATMANI İLETİŞİM TÜRLERİ Tek yönlü (Simplex) Yarı çift yönlü (Half. Duplex) Çift yönlü (Full-Duplex) önce sonra aynı anda

6. SUNUM (PRESENTATİON) KATMANI Bu katman verileri, uygulama katmanına sunarken veri üzerinde kodlama ve 6. SUNUM (PRESENTATİON) KATMANI Bu katman verileri, uygulama katmanına sunarken veri üzerinde kodlama ve dönüştürme işlemlerini yapar. Ayrıca bu katmanda; veriyi sıkıştırma/açma, şifreleme/şifre çözmede dönüşüm işlemlerini de yerine getirir.

6. SUNUM (PRESENTATİON) KATMANI Dos ve Windows metin tipli veriyi 8 bit ASCII olarak 6. SUNUM (PRESENTATİON) KATMANI Dos ve Windows metin tipli veriyi 8 bit ASCII olarak kaydederken Örneğin: A harfini 01000001 olarak kaydeder. NT tabanlı işletim sistemleri 16 bit Unicode'u kullanır. Örneğin: A harfi için 000001000001 olarak kaydeder.

6. SUNUM (PRESENTATİON) KATMANI Sunum katmanının en önemli görevi yollanan verinin karşı bilgisayar tarafından 6. SUNUM (PRESENTATİON) KATMANI Sunum katmanının en önemli görevi yollanan verinin karşı bilgisayar tarafından anlaşılabilir halde olmasını sağlamaktır. Böylece faklı programların birbilerinin verisini kullanabilmesi mümkün olur.

7. UYGULAMA (APPLİCATİON) KATMANI Kullanıcı tarafından çalıştırılan tüm uygulamalar burada tanımlıdır. Örnegin; HTTP WWW 7. UYGULAMA (APPLİCATİON) KATMANI Kullanıcı tarafından çalıştırılan tüm uygulamalar burada tanımlıdır. Örnegin; HTTP WWW FTP SMTP – E-mail (Simple Mail Transfer Protocol)

TASARIM AMAÇLARI Donanım ve yazılım firmalarından bağımsız olacak. Yerleşik bir hat dayanıklılığına sahip olacak. TASARIM AMAÇLARI Donanım ve yazılım firmalarından bağımsız olacak. Yerleşik bir hat dayanıklılığına sahip olacak. Networkün bir kısmı çöktüğünde diğer bir kısmı çalışabilecek. Etkin bir veri aktarım hızına sahip olacak.

NEDEN TCP/IP -Üreticiden bağımsız olması. -Değişik ölçekli bilgisayarları birbirine bağlayabilmesi. -Farklı işletim sistemleri arasında NEDEN TCP/IP -Üreticiden bağımsız olması. -Değişik ölçekli bilgisayarları birbirine bağlayabilmesi. -Farklı işletim sistemleri arasında veri alışverişi için kullanılabilmesi. -Birçok firma tarafından birinci protokol olarak tanınması ve kullanılması. -Internet üzerinde kullanılması. -Yönlendirilebilir (routable) protokol olması. -Yaygın bir adresleme şemasına sahip olması

TCP/IP TCP / IP TCP (Transmission Control Protocol) Paketlerin iletimi IP • IP (Internet TCP/IP TCP / IP TCP (Transmission Control Protocol) Paketlerin iletimi IP • IP (Internet Protocol) • Paketlerin yönlendirmesi

OSI VS. TCP/IP 1. Uygulama Katmanı (Application Layer) 2. Taşıma Katmanı (Transport Layer) 3. OSI VS. TCP/IP 1. Uygulama Katmanı (Application Layer) 2. Taşıma Katmanı (Transport Layer) 3. Ağ Katmanı (Network Layer/ Internetwork Layer) 4. Fiziksel Katman (Network Access Layer/ Link and Physical Layer)

UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ DNS (Domain Name System-Alan Adı Sistemi) Alan adı verilen isimler (www. UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ DNS (Domain Name System-Alan Adı Sistemi) Alan adı verilen isimler (www. FIRAT. edu. tr) ile IP adreslerini (194. 27. 16. 10) birbirine bağlayan sistemdir. Paylaştırılmış bir veritabanı olarak çalışır. HTTP (Hyper. Text Transfer Protocol-Hiper Metin Gönderme Protokolü) HTML sayfaları göndermek vb…

UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ HTTPS (Secure HTTP-Güvenli HTTP) HTTP'nin RSA (İki anahtarlı şifreleme veya asimetrik UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ HTTPS (Secure HTTP-Güvenli HTTP) HTTP'nin RSA (İki anahtarlı şifreleme veya asimetrik anahtarlı şifreleme) şifrelemesi ile güçlendirilmiş halidir. Örneğin bankaların internet siteleri.

UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ SNMP (Simple Network Managment Protocol. Basit Ağ Yönetimi Protokolü) Ağlar büyüdükçe UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ SNMP (Simple Network Managment Protocol. Basit Ağ Yönetimi Protokolü) Ağlar büyüdükçe bu ağlar üzerindeki birimleri denetlemek amacıyla tasarlanmıştır. PC’ye bağlı kullanıcılar, internet bağlantı hızı, sistem çalışma süresi vb. bilgiler tutar

UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Terminallere otomatik ip adresi dağıtır. NFS UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Terminallere otomatik ip adresi dağıtır. NFS (Network File System-Ağ Dosya Sistemi) Ağdaki paylaştırılmış dosyalara ulaşmayı sağlar LPD (Line Printer Daemon) Ağdaki yazıcının kullanılmasını sağlar.

UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, - Basit Posta Gönderme Protokolü) E-posta UYGULAMA KATMANI PROTOKOLLERİ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, - Basit Posta Gönderme Protokolü) E-posta göndermek için kullanılır. POP 3 (Post Office Protocol 3) E-posta almak için kullanılır. Telnet (Telecommunication Network) Çok kullanıcılı bir makineye uzaktaki başka bir makineden bağlanmak için kullanılır.

FİZİKSEL KATMAN PROTOKOLLERİ SLIP (Serial Line Internet Protocol) IP verilerinin, seri iletişim teknikleri iletimini FİZİKSEL KATMAN PROTOKOLLERİ SLIP (Serial Line Internet Protocol) IP verilerinin, seri iletişim teknikleri iletimini sağlayan protokoldür. Dial-up veya kiralık hat bağlantılarında kullanılır. Veriler seri iletişim teknikleri kullanılarak iletilir. PPP (Point-to-Point Protocol) SLIP’e benzer, yine dial-up bağlantıda kullanılır. Ancak PPP; Verileri sıkıştırır Bir çok donanım çoğunlukla destekler Hata düzeltme ve belirleme algoritmaları kullanır.

TAŞIMA KATMANI PROTOKOLLERİ TCP (Transmission Control Protocol. Transfer Kontrol Protokolü) Veri aktarımı yapılacak iki TAŞIMA KATMANI PROTOKOLLERİ TCP (Transmission Control Protocol. Transfer Kontrol Protokolü) Veri aktarımı yapılacak iki bilgisayar arasındaki bağlantıyı kurar Hata denetimi yapar. Paketler gitmediyse bir daha gönderir. UDP (User Datagram Protocol) TCP gibi ağ üzerinden paketi gönderir ama bu protokol paketin gidip gitmediğini takip etmez ve paketin yerine ulaşıp ulaşmayacağını garantilemez. Daha çok küçük paketlerin tüm PC’lere gönderilmesinde kullanılır.

Saldırı Gelebilecek port numaraları (hergün yenileri eklenmekte. . ) port 21 - Back Construction, Saldırı Gelebilecek port numaraları (hergün yenileri eklenmekte. . ) port 21 - Back Construction, Blade Runner, Doly Trojan, Fore, FTP trojan, Invisible FTP, Larva, Web. Ex, Win. Crash port 23 - Tiny Telnet Server (= TTS) port 31 - Agent 31, Hackers Paradise, Masters Paradise port 41 - Deep. Throat port 59 - DMSetup port 79 - Firehotcker port 80 - Executor, Ring. Zero port 99 - Hidden Port port 110 - Pro. Mail trojan port 113 - Kazimas port 119 - Happy 99 port 121 - Jammer. Killah port 421 - TCP Wrappers ……….

PİNG KOMUTU Ping komutu bir bilgisayara 32 byte’lık bir ICMP paketi gönderir ve sonuçta PİNG KOMUTU Ping komutu bir bilgisayara 32 byte’lık bir ICMP paketi gönderir ve sonuçta elde ettiği raporu gösterir. Ping 127. 0. 0. 1

IP (INTERNET PROTOCOL) Yaygın olarak IPv 4 adresler kullanılıyor. Toplam 32 bit ve noktalarla IP (INTERNET PROTOCOL) Yaygın olarak IPv 4 adresler kullanılıyor. Toplam 32 bit ve noktalarla ayrılmış 4 adet 8 bitlik sayı. Örnek bir IP adresi: 10000000 10011100 00001110 00000111 w. x. y. z 128. 156. 14. 7 Ip adresleri dünyada 232 = 4 milyardır. Dinamik ip adresleri : Evden modem ile bağlanma Statik ip adresleri: IIS

PİNG KOMUTU Ping /? : ping komutu ile ilgili tüm parametreleri gösterir. PİNG KOMUTU Ping /? : ping komutu ile ilgili tüm parametreleri gösterir.