Орында ан: Сар ыт А. ғ қ абылда

Скачать презентацию Орында ан: Сар ыт А. ғ қ абылда Скачать презентацию Орында ан: Сар ыт А. ғ қ абылда

akgharkyn.pptx

 • Размер: 1.3 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Орында ан: Сар ыт А. ғ қ абылда по слайдам

Орында ан: Сар ыт А. ғ қ абылда ан: Таиров Р. Қ ғ ЖМ-425Орында ан: Сар ыт А. ғ қ абылда ан: Таиров Р. Қ ғ ЖМ-425 АҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ — ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ Медицина факультеті Тақырып: Мұрынның алдыңғы тампонадасы

 Кіріспе Негізгі б лімө М рыннан ан кету себептері ұ қ Кіріспе Негізгі б лімө М рыннан ан кету себептері ұ қ М рын а алды ы тампонада ою ұ ғ ңғ қ Алды ы тампонаданы кемшіліктері ңғ ң орытынды Қ Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә Жоспар

 Зерттеуді ма сатың қ : М рынны алды ы ұ ң ңғ топанадасына Зерттеуді ма сатың қ : М рынны алды ы ұ ң ңғ топанадасына ткізуді азіргі та да ы ө ң қ ң ғ арты шылы тары мен пайдалану жиілігін аны тау қ қ қ Зерттеу с ра ы ұ ғ : М рынны алдын ы ұ ң ғ топманадасын ткізуді ма ызы неде? ө ң ң

Кіріспе  М рыннан ан кету -м рын ұ қ ұ уысынан анныКіріспе М рыннан ан кету -м рын ұ қ ұ уысынан анны а уыменк рінетін, қ қ ң ғ ө жиі кездесетін жа дайды айтады. ғ Әйелдерде; 35% Ерлерде; 65%

М рыннан ан кету себептері: ұ қ Жалпы себептерге: Жергілікті себертерге ИнфекцияМ рыннан ан кету себептері: ұ қ Жалпы себептерге: Жергілікті себертерге Инфекция аурулары жатады. С зек к бінесе м рыннан ан кетумен ү ө ұ қ басталады. М рыннан ан кету к бінесе дифтерияда, ұ қ ө ызамы та, ызылшада, тілмеде, грипте қ қ қ бай алады. қ М рыннан ан кету-алейкия, лейкемия, ұ қ пернициозды анемия, пурпура, скорбут сия ты аурулар белгісі болуы м мкін. қ ү ан ысымын к теретін — ж гіру, секіру Қ қ ө ү жатты улар да тамыр ж йесіні ғ ү ң т ра сызды ынан ан кетуді тудырады. ұ қ ғ қ М рынны бір жа ынан ан кету м рын ұ ң ғ қ ұ уысы айма ында ісікті хабаршысы қ ғ ң болуы м мкін. ү ұрғаннан кейінгі қан кетуді айту керек. Мұрыннан қан кету алдыңғы бас сүйегі ойығының сыну белгісі болуы мүмкін. Мұндай жарақаттарда кейде мұрыннан жұлын сұйықтығы ағады. Көбіне мұрын пердесінің алдыңғы қабырғасын саусақпен зақымдаудан жиі қан кетеді.

М рын уысында ы ан ұ қ ғ қ кетуге бейім айма тар. М рын уысында ы ан ұ қ ғ қ кетуге бейім айма тар. қ 1 — Киссельбах аума ы. 2 — ғ ішкі та дай негізгі ң артериясыны жо ар ы ң ғ ғ ж не т менгі ә ө тарма тары қ

 ан кету орнын аны тау о ай емес, аз антай ан кетуді Қ ан кету орнын аны тау о ай емес, аз антай ан кетуді Қ қ ң ғ қ е арпайым діспен то тату а тырысу керек. ан а ып ң қ ә қ ғ Қ ғ т р ан жа та ы м рын анатын м рын пердесіне ұ ғ қ ғ ұ қ ұ сауса пен басу, нау асты д рыс алыпта стау. қ қ ұ Адамды жат ызу а болмайды себебі м ндай жа дайда қ ғ ұ ғ ан м рын-ж т ынша а кетіп нау ас оны ж тып, ол қ ұ ұ қ ққ қ ұ ас азанды тітіркендіріп, рефлексті т рде сы пен қ ү құ қ сырт а шы ады. Алдымен м рынды йы ан аннан қ ғ ұ ұ ғ қ тазартып, егер де нау ас жас бала болатын болса, қ 1: 10000 адреналин ерітіндісіне батырыл ан ма та ояды. ғ қ қ ана ан жерді м рын пересіні алды ы шетінен бастап Қ ғ ұ ң ңғ іздейді. детте анау к зі осы жерден басталады. Ә қ ө М рыннан ан кетуді то тату дістері ұ қ қ ә

 М рын а алды ы жіне арт ы томпонадаұ ғ ңғ қМ рын М рын а алды ы жіне арт ы томпонадаұ ғ ңғ қМ рын а ойылатын тампонада т рлері ұ ғ қ ү

 М рын а алды ы тампонада оюұ ғ ңғ қ Тампонада ою а М рын а алды ы тампонада оюұ ғ ңғ қ Тампонада ою а негізгі к рсеткіштер: қ ғ ө арапайым гемостатикалы шаралардан кейін қ қ то тамайтын м рыннан ан кету кезінде. қ ұ қ 90 -95% жа дайда тампонада ойылады. ғ қ

 Тампонада қоюға негізгі қолданылатын құралдар: + Мұрын кеңейткіш; Бүйрек тәрізді лоток; Тампонада қоюға негізгі қолданылатын құралдар: + Мұрын кеңейткіш; Бүйрек тәрізді лоток; Бүгілмелі пинцет, корнцанг немесе Гартман қысқышы; Колденеңінен 1, 5 см, ұзындығы 10 және 20 см. дәкелі тығындар; М рын а тампонада ою ауыр процедура, ұ ғ қ сонды тан м рынны шырышты абатын б рку қ ұ ң қ ү ар ылы жансыздандырады неме б лшы етке қ ұ қ енгізу ар ылы жансыздандырады: + қ 2% дикаин ерітіндісі немесе 5% кокаин ерітіндісі; 1% промедол ерітіндісі, 2% димедрол -1 мл ж не 50% анальгин ерітіндісі — 2 мл. ә

 Алды ы риноскопияда м рын уысына вазелин ңғ ұ қ майына, алдын ала Алды ы риноскопияда м рын уысына вазелин ңғ ұ қ майына, алдын ала жылытыл ан ан то тататын ғ қ қ паста а, тромбинге, гемофобинге малын ан д келі ғ ғ ә ты ын ояды. ғ қ М рын ал асыны алды ы б лімінен ан ұ қ қ ң ңғ ө қ кеткенде жалпы м рын жолына біріні артынан ұ ң бірін зынды ы 7 -8 см бірнеше ты ын ояды да, ұ ғ ғ қ ты ынды м рын ал анына арай басады. ғ ұ қ қ қ ан то тату шін м рын а Қ қ ү ұ ғ тампонада ою техникасы қ

 Алды ы тампонаданы кемшіліктері: ңғ ң Алды ы тампонаданы кемшіліктері: ңғ ң

 Осы кемшіліктерді болдырмау шін, биологиялы ү қ гетероперитонеальды тампон олданылады, ол қ стерильді Осы кемшіліктерді болдырмау шін, биологиялы ү қ гетероперитонеальды тампон олданылады, ол қ стерильді гетероперитонеальды пластинадан жасал ан. ғ Оны олданардан бір к н б рын айнату ар ылы қ ү ұ қ қ залалсыздандырады. + Егер алды ы тампонада тиімсіз болса, арт ы ңғ қ тампонада олданады. + қ Алды ы тампонада кезінде ойыл ан ты ынды ңғ қ ғ ғ міндетті т рде 2 -3 т уліктен кейін инфекция т спеу ү ә ү шін ж не ірі ді отит болмау шін алып тастайды. ү ә ң ү М рынны алды ы б лігінен ан а у айталана ұ ң ңғ ө қ ғ қ беретін болса, гальванокаустика олданады, ляпис қ айма ын шхлорсірке немесе хром ыш ылымен ғ ү қ қ к йдіреді ү

   орытындыҚ М рын а алды ы ж не орытындыҚ М рын а алды ы ж не арт ы тампонада ұ ғ ңғ ә қ жасау техникасын рбір болаша д рігер ә қ ә жа сы білуі ажет. Алды ы тампондардан қ қ ңғ арт ы тампонада тиімділігі жо ары болып қ ғ келеді ж не орындалу жолы да к рделірек. ә ү Тампонада жасал ан со сол турундаларды ғ ң ув ытында алу керек. Арт ы тампонада да қ қ к мектеспей жатса оперативті араласу а ө ғ ж гінеді. ү

 Оториноларингология. Астана 2009. Р. Қ. Төлебаев, Э. К. Исмагулова. Google. ru Оториноларингология. Астана 2009. Р. Қ. Төлебаев, Э. К. Исмагулова. Google. ru Пальчун В. Т. , А. И. Крюков А. И. Оториноларингология. – М. , Медицина, 2002. Шеврыгин Б. В. , Керчев Б. И. Болезни уха, горла и носа: учебник. – М. , ГЭОТАР- Медиа, 2002. Пайдаланылған әдебиеттер

Назар аудар андары ыз ағ ң ғ рахмет! Назар аудар андары ыз ағ ң ғ рахмет!