Орында ан: Алдамжар Жанат К дірбек ызығ ә

Скачать презентацию Орында ан: Алдамжар Жанат К дірбек ызығ ә Скачать презентацию Орында ан: Алдамжар Жанат К дірбек ызығ ә

ghghgh.pptx

  • Размер: 2.1 Мб
  • Автор: Жанат Кадырбекова
  • Количество слайдов: 9

Описание презентации Орында ан: Алдамжар Жанат К дірбек ызығ ә по слайдам

Орында ан: Алдамжар Жанат К дірбек ызығ ә қ Тобы: 401 ИС Ж мысОрында ан: Алдамжар Жанат К дірбек ызығ ә қ Тобы: 401 ИС Ж мыс орнында е бекті ор ауды ұ ң қ ғ йымдастыру ұ

Е бекті йымдастыруң ұ — ндіріскеж йеліт рде здіксізө ү ү ү енгізілетін ылымменозаттЕ бекті йымдастыруң ұ — ндіріскеж йеліт рде здіксізө ү ү ү енгізілетін ылымменозатт жірибежетістіктерінегізінде ғ ә материалды е бекресурстарыны тиімдіпайдаланылуын, қ ң ң е бек німділігні здіксізартуын, адамны денсаулы ын ң ө ң ү ң ғ са тауды, е бектібірте-біртее бірінші мірлік ажетке қ ң ң ө қ айналдыруды амтамасызететіншараларды жиынты ы. қ ң ғ Е бекті йымдастыруды негізіндек сіпорында, оны ң ұ ң ә ң б лімшелеріндеж неж мысорындаж мыск шімен ө ә ұ ұ ү е бек ралдарынмейліншетиімдіпайдалану амтамасыз ң құ қ етіледі. Е бекті йымдастыру рбірк сіпорында ндіріс ң ұ ә ә ө м дениетіні жо арыболуын, ауыре бекті жойылуын, ә ң ғ ң ң е бекжа дайыны мы тапжа саруын, ң ғ ң қ қ санитарлы -гигиеналы ж неэстетикалы жа ынан қ қ ә қ ғ олайлыжа дайжасалуынталапетеді. қ ғ

Цех 3 белгі бойыншаарнайыландырады: технологиялық,  заттай және аралас. Технологиялық белгібойыншацехтабіртекті технологиялықпроцсете әртүрлі ассортименттібұйымдарЦех 3 белгі бойыншаарнайыландырады: технологиялық, заттай және аралас. Технологиялық белгібойыншацехтабіртекті технологиялықпроцсете әртүрлі ассортименттібұйымдар шығарылады. Партиялы өндірістің ұлғаюына қарай біртекті өнімдерден массалы бұйым шығарылатын жер заттай деп аталады. Арнайы заттай цех болмаған жағдайда өндірілетін бұйым көлемі көп болмаса онда аралас цех қолданылады. Өндiрiстiң ұйымының мәнi азықтың даярлауын технологиялық үдерiстi дұрыс жүргiзу қамтамасыз ететiн шарттардың жасауында болады. Қоғамдық қоректену кәсiпорындағы өндiрiстiк процесстi табысты өрнегi үшiн керек. Өндiрiстiң тиiмдi құрылымын таңдау. Өндiрiстiк бөлмелер түсетiн шикiзаттың қарсы ағындары, шикiзаттар және дайын өнiмдi шығару үшiн технологиялық үдерiстi жүрiс бойынша жайласуы керек. Осылай, даярлық цехтар қоймалық бөлмелерге жақын орналасуы керек, бiрақ сонымен бiрге алдын ала даярлау цехтармен ыңғайлы байланысы болу. Өндiрiстiң тасқындылығы және технологиялық үдерiстердi жүзеге асыруды тiзбекпен қамтамасыз ету. Жабдықты дұрыс таратып салып қою; Қажеттi жабдықпен, жабдықты жұмыс орыны, аспаптармен қамтамасыз ету. Ұтымды еңбек жағдайларын жасау.

Ет цехының жұмысын ұйымдастыру Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарыжартылай фабрикаттарды мемлекеттіксаудатамақкәсіпорындары- нан алады, сондай –ақ олардыЕт цехының жұмысын ұйымдастыру Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарыжартылай фабрикаттарды мемлекеттіксаудатамақкәсіпорындары- нан алады, сондай –ақ оларды өздері өңдеп шығарады. Ет цехтарында шикізаттарды ет, құс алғашқы өңдеуден өткізуді және өзіннің негізгі өндіріс кулинария магазиндері дайындауды жүзеге асырады. Ірі ет цехтарында котлет, кесекжартылай фабрикаттар өндіру үшін үздіксіз жұмысістейді. Жүйелержәне олардыңәртүрлі жартылай фабрикаттардайындауға арналған дербес жұмысорындарынұйымдастырады. Шағын ет цехтарында жалпы өндіріс ұйымдастырылады. Ас дайындау цехы

Цехтардың ішкі жоспарлануы және жабдықты орналастыру технологиялардың сипатын ескере отырып жүргізілуге тиіс;  зияндыЦехтардың ішкі жоспарлануы және жабдықты орналастыру технологиялардың сипатын ескере отырып жүргізілуге тиіс; зиянды заттардың, қарқынды шудың және басқа факторлардың көзі болып табылатын жабдықты және процестерді оқшаулау керек. Санитарлық нормалармен 1 жұмыс істеушіге кемінде 4, 5 м 2 аудан және кемінде 15 м 3 көлем қарастырылған. Бірқатар технологиялық процестер үшін бөлмелердің іштен өңделуінің маңызды гигиеналық мәні бар. Маңызды гигиеналық талап болып бөлмелер мен жабдықтың түспен өңделуі (климатты, құрылыс ауданын, ғимараттардың бағдарын ескере отырып) табылады, түспен өңдеуді «Өндірістік бөлмелердің және технологиялық жабдықтың бетін түспен ұтымды өңдеу жөніндегі нұсқауларға» сәйкес жүргізген жөн. Фонарьсыз жарық беретін шамдар және терезесіз өндірістік ғимараттарды өнеркәсіптік тұрғызуға технологиялық үрдіске, жабдыққа, тиімді вентиляцияны және ұтымды жасанды жарықтандыруды орнатуға қойылатын қатаң гигиеналық талаптардың сақталуы жағдайында, технологиялық қажеттілікке байланысты ғана жол беріледі. Технологиялық жабдыққа қойылатын гигиеналық талаптар жекелеген өндірістік факторларға санитарлық нормативтермен, сонымен қатар салалық мақсаттағы санитарлық ережелермен анықталады.

Технологиялық жабдық қазіргі эргономикалық талаптарға жауап беруге және еңбек етудің ұтымды түрлерін қамтамасыз етугеТехнологиялық жабдық қазіргі эргономикалық талаптарға жауап беруге және еңбек етудің ұтымды түрлерін қамтамасыз етуге тиіс. Процестердің үздіксіздігін, кешенді механикаландыруды, автоматтандыруды, қашықтықтан басқаруды қамтамасыз етуге, агрессиялы заттарды улылығы азырақ заттарға алмастыруға, шикізатты, жартылай өнімдерді, дайын өнімдерді және т. с. тасымалдау сипатына ерекше көңіл бөлінеді.

Кәсіпорындарға ең басты қойылатын талаптардың бірі – тазалық, гигиена. 28 Кәсіпорындарға ең басты қойылатын талаптардың бірі – тазалық, гигиена.