Орындаған: Шайырбекова У. Қабылдаған: Таиров Р. Тобы:

Скачать презентацию Орындаған: Шайырбекова У. Қабылдаған: Таиров Р. Тобы: Скачать презентацию Орындаған: Шайырбекова У. Қабылдаған: Таиров Р. Тобы:

mұrynnyң_aldyңғy_tamponadasy..pptx

 • Размер: 176.6 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Орындаған: Шайырбекова У. Қабылдаған: Таиров Р. Тобы: по слайдам

Орындаған: Шайырбекова У. Қабылдаған: Таиров Р. Тобы: ЖМ-408 М рынны алды ы ұОрындаған: Шайырбекова У. Қабылдаған: Таиров Р. Тобы: ЖМ-408 М рынны алды ы ұ ң ңғ тампонадасын ткізу ө

Жоспар I. Кіріспе II. Негізгі бөлім а)Мұрыннан қан кетуге әкелетін негізгі себептер б)Мұрынның алдыңғыЖоспар I. Кіріспе II. Негізгі бөлім а)Мұрыннан қан кетуге әкелетін негізгі себептер б)Мұрынның алдыңғы тампонадасын жасау жолдары в)Нәтижелері III. Қорытынды

М рыннан анкетуұ қ М рыннан ан кету-м рыннан ж не ж тМ рыннан анкетуұ қ М рыннан ан кету-м рыннан ж не ж т ынша ты арт ы ұ қ ұ ә ұ қ қ ң қ абыр асы ар ылы к піршікті емес анны б лінуімен қ ғ қ ө қ ң ө к рінетін жалпы ж не жергілікті патологиялы процестермен ө ә қ к рінетін клиникалы симптом. ө қ Этиология ж не патогенез ә Жалпы ж не жергілікті белгіліерін ажыратады: ә Жалпы: — Ж йелі аурулар(атеросклероз, АГ, бауыр аурулары) ү — Инфекциялы аурулар(грипп, дифтерия, скарлатина, ызылша. ) қ қ — Гиповитаминоз. — Интоксикация (ауыр металлдар, хром, ор асын, фосфор) қ ғ — Д рілік заттар (антикоагулянттар, цитостатиктер) ә — ан аурулары (лейкоз, анемия, агранулоцитоз, миеломды Қ аурулар, гемофилия, идиопатичлы. тромбоцитопениялы қ қ пурпура

Патогенетикалы жіктелуі (И. А. Курилин). қ I. М рын уысында ы тамырлар абырПатогенетикалы жіктелуі (И. А. Курилин). қ I. М рын уысында ы тамырлар абыр асыны патологиясы ұ қ ғ ң н тижесінде: • ә жара аттар; • м рын уысы шырышты абатыны қ ұ қ қ ң дистрофиялы процессі; • м рын ал аныны исаюы; • м рын қ ұ қ қ ң қ ұ уысында ы тамырлар ж йесіні даму а ауы; • м рында ы ж не қ ғ ү ң қ ұ ғ ә осал ыларында ы жа а т зілістер(м рын ал анында ы ана ыш қ қ ғ ң ү ұ қ қ ғ полип, ангиомалар, ангиофибромалар). II. Гемокоагуляциялы рылымы б зылыстарыны к рінісі қ құ ұ ң ө ретінде : • ан ю ж йесі плазмалы факторларыны белсенділігіні қ ұ ү қ ң ң т мендеуі; • ан юда ы тромбоцитарлы фактор белсенділігіні ө қ ұ ғ ң т мендеуі; • ю а арсы ж йе белсенділігіні т мендеуі; • ө ұ ғ қ ү ң ө гиперфибринолитикалы жа дай. қ ғ III. гемокоагуляция ж не м рын уысы тамырлар ж йесіндегі ә ұ қ ү аралас патологиялы серлерден ша ырыл ан: қ ә қ ғ атеросклероз ж не ә гипертониялы аурулар кезінде эндотелиді дистрофиялы қ ң қ за ымдалуы; • геморрагиялы диатез; бауырды созылмалы аурулары қ қ ң (гепатит, цирроз); • м рын ж не м рын осал ыларыны созылмалы ұ ә ұ қ қ ң абыну аурулары (ірі ді ж не аллергиялы ); • ан аурулары. қ ң ә қ қ

Клиникалы к рінісіқ ө Негізгі симптом — -м рыннан ж не ж тКлиникалы к рінісіқ ө Негізгі симптом — -м рыннан ж не ж т ынша ты арт ы ұ ә ұ қ қ ң қ абыр асы ар ылы к піршікті емес анны б лінуі. қ ғ қ ө қ ң ө осымша симптомдар: • Қ анды су (ж тып ан ас азан а қ құ ұ қ қ ғ т скен кезде пайда болады); • мелена ( ара н жіс) за ү қ ә ұ қ айталамалы м рыннан ан кету кезінде; • ж тел кезінде қ ұ қ ө т менгі тыныс жолдарына ж не к мейге анны т суі; • ө ә ө қ ң ү терісіні бозаруы; • суы тер; • жиі ж не ж мса пульс; • А ң қ ә ұ қ Қ згеруі; • бас айналуы; • басында ж не ла ында шуды ө ә құ ғ ң болуы; • есіні б зылуы. ң ұ Болуы м мкін ас ыныстар: ү қ Геморрагиялы шок. қ Есінен тану. Постгеморрагиялы анемия. қ Бауыр жеткіліксіздігіне келетін созылмалы ауруларды ә ң ас ынуы(бауыр патологиясы кезінде), стенокардия стамасы қ ұ немесе миокард инфарктысы (ЖИА-да).

Ажыратпалы диагностикасы Т менгі тыныс жолдарынан анкету: ө қ ашы т сті ан, қАжыратпалы диагностикасы Т менгі тыныс жолдарынан анкету: ө қ ашы т сті ан, қ ү қ к піршікті, ж тел, ант кірумен бірге ж реді. ө ө қ ү ү Жо ар ы АІТ жолдарынан анкету ғ ғ қ су кезінде анны құ қ ң м рын уысына т суі: осы ан т н анамнез ж не ұ қ ү ғ ә ә арау. қ о ырау шал андар а ке ес беру: Қ ң ғ ғ ң Нау асты ы айлы алыпта отыр ызу(басын с л е кейтіп қ ңғ қ ғ ә ң отыру)жа асын босату. ғ Нау асты алдына анды жинау шін ыдыс беру. қ ң қ ү М рынны кіреберіс жеріне тампон ою [ 3% сутегі ас ын ұ ң қ қ тоты ына немесе 0, 1% адреналин ерітіндісіне салын ан тампон ғ ғ ж не оны10 -15 минут а м рын анаттары ар ылы басу. ә қ ұ қ қ Нау асты ауыз ар ылы тере ж не баяу демалдыру. қ қ ң ә М рын айма ына 30 минут а салфетка ар ылы м з ою. ұ ғ қ қ ұ қ Жедел ж рдем бригадасын ша ыру. ә қ Ласара пастасымен алы ы ты ындау жасау ңғ ғ керек, ты ынды 24 -48 са ат а ояды. Егер алды ы ғ ғ қ қ ңғ ты ындау к мектеспесе, онда иілмелі катетрді к мегімен ғ ө ң ө арт ы жасау керек. қ

Диагностикалы іс-шаралар: қ Тыныс жолдарын арау ж не тыныс белсенділігін ба алау. қДиагностикалы іс-шаралар: қ Тыныс жолдарын арау ж не тыныс белсенділігін ба алау. қ ә ғ анкету к зін аны тау; м рын уысынан ан йындыларын Қ ө қ ұ қ қ ұ алып, тамыртарылт ыш д рілерді енгізу: қ ә α 1 -адреномиметиктар (инданазолин. R, фенилэфрин) немесе α 2 -адреномиметиктар(ксилометазолин, нафазолин, оксиметазолин, тетризолин) тамшы, спрей т рінде. ү Клиникалы к рсеткіштеріне байланысты ан жо алту қ ө қ ғ к лемін аны тау (пульс, А ). ө қ Қ Ж йке ж не ж рек-тамыр ж йесі жа дайын ба алау (есі, ү ә ү ү ғ ғ терісіні т сі, шырышты абаттарыны т сі, пульс жиілігі). ң ү қ ң ү

Госпитализациялау а к рсеткіштерғ ө Д рігерге дейінгі к мек іс-шараларыны сері болмасаГоспитализациялау а к рсеткіштерғ ө Д рігерге дейінгі к мек іс-шараларыны сері болмаса : ә ө ң ә Алды ы ж не арт ы м рын томпанадасы: ңғ ә қ ұ анкету белгілері (тахикардия артериальді гипотензия). Қ Нау асты жалпы жа дайы орташа ауырлы д режеде. қ ң ғ қ ә Бірінішілік анкету кезінде, қ себебі м рын ж не м рын ұ ә ұ осал ылары жа ында ы патологиялы процесспен к рінсе нау ас қ қ ғ ғ қ ө қ оториноларингологиялы аурухана а қ ғ жат ызыладық. Екінішілік анкету кезінде қ (симптоматикалы ) анды то тат аннан қ қ кейін нау астарды арнайы қ профильді аурухана а ғ жат ызу. қ Жиі болатын ателіктер: қ анды ж т аннан кейінгі кеш диагностикалау (жиі балалы жас). қ ұ қ қ Борпылда тампонды енгізу н тижесінде алды ы тампонада қ ә ңғ серіні болмауы. ә ң М рынж т ынша айма ына тампонны с йкес келмеуі н тижесінде ұ ұ қ қ ғ ң ә ә арт ы тампонада серіні болмауы. қ ә ң

орытындыҚ М рын а алды ы ж не арт ы тампонада жасау ұорытындыҚ М рын а алды ы ж не арт ы тампонада жасау ұ ғ ңғ ә қ техникасын рбір болаша д рігер жа сы білуі ажет. ә қ қ Алды ы тампонададан арт ы тампонада тиімділігі ңғ қ жо ары болып келеді ж не орындалу жолы да ғ ә к рделірек. Тампонада жасал ан со турундаларды ү ғ ң уа ытында алу керек. Арт ы тампонада да к мектеспей қ қ ө жатса оперативті араласу а ж гінеді. ғ ү

Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә Овчинников Ю. М. , Гамов В. П. Болезни носа, глотки,Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә Овчинников Ю. М. , Гамов В. П. Болезни носа, глотки, гортани и уха. Москва «Медицина» 2003, 116 б www. vrachinfo. ru/termin_tamponadad_nosa http: //www. medlitportal. ru/zadnyaya-tamponada ан кетулер Қ кезінде к рсетілетін жедел ж рдем ж не диагностикалау ө ә ә алгоритмі. Алпысова А. Р. Ма аласы 2011, ара анды қ Қ ғ Р. К. Т лебаев. , Б. К. Ерсаханова. , Б. З. Жусупов. ө Оториноларингологиядан ыс аша о у ралы қ құ Астана 2014 www. google. ru www. med. kz

Назарлары ыз а рахмет!!!ң ғ Назарлары ыз а рахмет!!!ң ғ