Орындаған: Матқасым М. Қабылдаған: Калимурзина А. М 29.

Скачать презентацию Орындаған: Матқасым М. Қабылдаған: Калимурзина А. М 29. Скачать презентацию Орындаған: Матқасым М. Қабылдаған: Калимурзина А. М 29.

maral_slayd.pptx

  • Размер: 501.8 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 26

Описание презентации Орындаған: Матқасым М. Қабылдаған: Калимурзина А. М 29. по слайдам

Орындаған: Матқасым М. Қабылдаған: Калимурзина А. М 29. 02. 2017 1 Қазақстан халқының өмірОрындаған: Матқасым М. Қабылдаған: Калимурзина А. М 29. 02. 2017 1 Қазақстан халқының өмір сүру деңгейі

Жоспар: 29. 02. 2017 2 Кіріспе Негізгі бөлім 1. Еңбек нарығы индикаторлары 2. АйлықЖоспар: 29. 02. 2017 2 Кіріспе Негізгі бөлім 1. Еңбек нарығы индикаторлары 2. Айлық жалақы мөлшеріне талдау 3. табыс 4. Шығыс 5. Халықтың азық-түлік тұтынуы 6. Кедейлік мөлшері 7. Мемлекеттік жәрдемақы және зейнетақы Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе 29. 02. 2017 3  «Өмір сүру деңгейі» категориясын алғаш рет К. МарксКіріспе 29. 02. 2017 3 «Өмір сүру деңгейі» категориясын алғаш рет К. Маркс «Жалақы, баға және пайда» атты еңбегінде енгізілген. Ол осы категорияны халықтың, әлеуметтік топтардың материалдық, рухани және әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесі мен деңгейінің әлеуметтік-экономикалық сипаты ретінде қарастырған. Халық саны проблемасының Қазақстан үшін айрықша маңызы бар. Халық санының тығыздығы республика бойынша тұтастай алғанда бір шаршы километрге 5, 5 адамды құрайды. 2009 жылдың 1қаңтарына республика халқының жас құрамы мынадай болды: 15 жасқа дейінгі балалар – 24% (24, 2), 15 -тен 65 жасқа дейінгі адамдар — 68, 2% (68, 0), 65 және одан жоғары жастағылар барлық халық санының 7, 8%-ын құраған. Кедейлік бейiнi – кедейлiктiң барынша айқын көрiнiстерiнiң сандық және сапалық сипаттамасы. 2009 жылы Қазақстанда ол мынадай деректермен сипатталады: халықтың 28, 4%-ының табысы ең төменгi күнкөрiс деңгейiнен төмен болды. Кедейлiк — бұл халықтың белгiлi бiр топтары өмiр сүру құқықтарынiске асыруға байланысты бiрiншi кезектегi физиологиялық қажеттiлiктердi қанағаттандыруда қиындық көретiн, конституциямен бекiтiлген құқықтар менбостандықтар шеңберiнде қоғам өмiрiне толыққанды қатысу мүмкiндiгiнен айырылатын әлеуметтiк экономикалық құбылыс.

Еңбек нарығының негізгі индикаторлары 29. 02. 2017 4 2015 2016 Жұмыс күші, мың адамЕңбек нарығының негізгі индикаторлары 29. 02. 2017 4 2015 2016 Жұмыс күші, мың адам 9 136, 7 9 078, 4 9 031, 3 Рабочая сила, тыс. человек Халық санындағы жұмыс күші үлесі, пайызбен 71, 9 71, 6 70, 5 Доля рабочей силы в численности населения, % Жұмыспен қамтылған халық, мың адам 8 678, 7 8 634, 5 8 586, 6 Занятое население, тыс. человек Жұмыспен қамтылу деңгейі, пайызбен жұмыс күшінің санына 95, 0 95, 1 Уровень занятости, % к численности рабочей силы Жалдамалы қызметкерлер, мың адам 6 073, 3 6 294, 9 6 361, 3 Наемные работники, тыс. человек Жұмыспен қамтылған халық санындағы жалдамалы қызметкерлердің үлесі, пайызбен 70, 0 72, 9 74, 1 Доля наемных работников в численности занятого населения, % Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар, мың адам 2 605, 3 2 339, 7 2 225, 4 Самостоятельно занятые, тыс. человек Жұмыспен қамтылған халық санындағы өз бетінше жұмыспен қамтылғандардың үлесі, пайызбен 30, 0 27, 1 25, 9 Доля самостоятельно занятых в численности занятого населения, % Жұмыссыз халық, мың адам 458, 1 443, 8 444, 7 Безработное население, тыс. человек Жұмыссыздық деңгейі, пайызбен 5, 0 4, 9 Уровень безработицы, % Жастардың жұмыссыздық деңгейі (15 -24 жастағы), пайызбен 3, 7 4, 1 3, 7 Уровень молодежной безработицы (в возрасте 15 -24 лет), % Ұзақ мерзімді жұмыссыздық деңгейі, пайызбен 2, 5 2, 4 2, 2 Уровень долгосрочной безработицы, % Жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдар, мың адам 3 563, 7 3 603, 2 3 782, 5 Лица, не входящие в состав рабочей силы, тыс. человек Халық санындағы жұмыс күші кұрамына кірмейтін адамдардың үлесі, пайызбен 28, 1 28, 4 29, 5 Доля лиц, не входящих в состав рабочей силы в численности населения, %

29. 02. 2017 5 2014 -2016 жылдардың 3 тоқсанындағы еңбек нарығының негізгі индикаторлары 29. 02. 2017 5 2014 -2016 жылдардың 3 тоқсанындағы еңбек нарығының негізгі индикаторлары

29. 02. 2017 6 2014 жылдың 3 тоқсаны/3 квартал 2014 года Ақшалай табыс, 29. 02. 2017 6 2014 жылдың 3 тоқсаны/3 квартал 2014 года Ақшалай табыс, барлығы Денежный доход, всего соның ішінде в том числе еңбек қызметінен түскен табыстар доходы от трудовой деятель-н ости соның ішінде в том числе әлеуметтік трансферттер социальные трансферты меншіктен түскен табыс доход от собствен- ности туыстарын ан материалд ық көмек, алиментте р және өзге де табыстар материал ьная помощь от родствен ников, алимент ы и прочие доходыжалдамалы жұмыстан түскен табыс доход от работы по найму өз бетінше жұмыспен қамтылудан және кәсіпкерлік қызметтен түскен табыс доход от самостоя-тельной занятости и предпринима-тел ьской деятельности зейнетақы пенсии жәрдемақы пособия АӘК және тұрғын үй көмегі АСП и жилищна я помощь шәкіртақы- лар стипенди и Қазақстан Республикасы 100, 0 80, 6 68, 9 11, 7 12, 7 2, 4 0, 0 0, 4 0, 3 3, 6 Ақмола 100, 0 74, 8 61, 5 13, 3 16, 2 3, 4 0, 0 0, 2 0, 1 5, 3 Ақтөбе 100, 0 80, 5 68, 3 12, 2 9, 8 2, 6 — 0, 4 0, 5 6, 2 Алматы 100, 0 80, 8 63, 5 17, 3 10, 9 2, 6 — 0, 7 0, 3 4, 7 Атырау 100, 0 86, 2 79, 9 6, 3 9, 6 2, 6 0, 0 0, 3 0, 1 1, 2 Батыс Қазақстан 100, 0 81, 9 70, 9 11, 0 12, 5 2, 6 0, 0 0, 5 0, 3 2, 2 Жамбыл 100, 0 82, 4 63, 0 19, 4 14, 4 2, 1 0, 0 0, 1 0, 2 0, 8 Қарағанды 100, 0 76, 9 71, 3 5, 6 12, 7 3, 5 0, 0 0, 4 0, 6 5, 9 Қостанай 100, 0 75, 3 62, 8 12, 5 17, 7 2, 0 — 0, 3 0, 2 4, 5 Қызылорда 100, 0 75, 2 59, 5 15, 7 13, 1 4, 5 0, 0 1, 2 0, 2 5, 8 Маңғыстау 100, 0 89, 5 83, 4 6, 1 7, 2 2, 1 0, 0 0, 2 0, 1 0, 9 Оңтүстік Қазақстан 100, 0 81, 6 57, 0 24, 6 12, 1 3, 5 0, 1 0, 5 0, 0 2, 2 Павлодар 100, 0 79, 5 71, 2 8, 3 14, 6 2, 2 0, 0 0, 3 0, 2 3, 2 Солтүстік Қазақстан 100, 0 68, 3 51, 8 16, 5 21, 9 3, 8 — 0, 3 0, 4 5, 3 Шығыс Қазақстан 100, 0 73, 3 64, 1 9, 2 19, 6 2, 4 — 0, 2 0, 1 4, 4 Астана қ. 100, 0 85, 7 80, 7 5, 0 8, 2 1, 2 0, 0 0, 2 0, 9 3, 8 Алматы қ. 100, 0 87, 3 82, 0 5, 3 9, 7 0, 5 0, 0 0, 4 0, 2 1, 9ірлер бойыншаӨң халықтың ақшалай табыстарының құрылымы

29. 02. 2017 7 Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары, теңге29. 02. 2017 7 Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары, теңге 2016 жылғы 2 тоқсан 2015 жылғы 2 тоқсанға, пайызбен 2015 жылғы 2 тоқсан 2016 жылғы 2 тоқсан атаулы ақшалай табыстардың индексі тұтыну бағасының индексі нақты ақшалай табыстардың индексі Республика Казахстан 66 401 74 713 112, 5 116, 8 96, 3 Акмолинская 57 700 62 218 107, 8 115, 1 93, 7 Актюбинская 60 588 66 381 109, 6 117, 2 93, 5 Алматинская 55 199 57 681 104, 5 116, 1 90, 0 Атырауская 113 811 143 131 125, 8 116, 0 108, 4 Западно-Казахстанская 61 277 72 541 118, 4 116, 2 101, 9 Жамбылская 43 256 45 114 104, 3 115, 9 90, 0 Карагандинская 64 095 68 711 107, 2 114, 5 93, 6 Костанайская 54 827 62 824 114, 6 114, 4 100, 2 Кызылординская 46 097 53 468 116, 0 116, 2 99, 8 Мангистауская 99 996 119 414 119, 4 120, 5 99, 1 Южно-Казахстанская 37 544 42 042 112, 0 116, 9 95, 8 Павлодарская 66 741 72 211 108, 2 116, 0 93, 3 Северо-Казахстанская 55 114 60 511 109, 8 114, 5 95, 9 Восточно-Казахстанская 54 047 61 219 113, 3 116, 4 97, 3 г. Астана 127 730 135 575 106, 1 122, 3 86, 8 г. Алматы 109 203 121 767 111, 5 117, 8 94, 7 M 127 730 143 131 125, 8 122, 3 108, 4 Mi 37 544 42 042 104, 3 114, 4 86, 8 M /Mi, раз 3, 4 1, 2 1, 1 1,

29. 02. 2017 8 Зерттелетін үй шаруашылықтарының ақшалай табыстарының құрылымы пайызбен Ақшала й кірістер29. 02. 2017 8 Зерттелетін үй шаруашылықтарының ақшалай табыстарының құрылымы пайызбен Ақшала й кірістер – барлығ ы Ақшалай табыстардағы үлесі еңбек қызметіне н түскен кірістер оның ішінде әлеуметтік трансферттер меншіктен түскен кіріс туыстарынан материалдық көмек, алименттер және өзге де кірістержалдамалы жұмыстан түскен кіріс өз бетінше жұмыспен қамтылудан және кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс зейнетақы жәрдемақы АӘК және тұрғын үйлік көмек стипендия лар 2011 100, 0 80, 7 69, 3 11, 4 11, 8 2, 7 0, 0 0, 5 0, 4 3, 9 I тоқсан 100, 0 78, 6 68, 0 10, 6 12, 4 2, 9 0, 1 0, 5 0, 4 5, 1 II тоқсан 100, 0 80, 3 68, 7 11, 6 12, 1 2, 8 0, 0 0, 5 0, 4 3, 9 III тоқсан 100, 0 81, 7 69, 6 12, 1 11, 5 2, 5 0, 0 0, 4 0, 3 3, 6 IV тоқсан 100, 0 81, 9 70, 3 11, 6 11, 3 2, 5 0, 0 0, 5 0, 4 3, 4 2012 100, 0 81, 3 71, 0 10, 3 11, 9 2, 6 0, 0 0, 4 3, 4 I тоқсан 100, 0 80, 7 71, 4 9, 3 12, 3 2, 8 0, 0 0, 5 0, 3 3, 4 II тоқсан 100, 0 81, 5 71, 4 10, 1 12, 1 2, 6 0, 0 0, 5 0, 3 3, 0 III тоқсан 100, 0 81, 8 70, 8 11, 0 11, 7 2, 5 0, 0 0, 3 0, 4 3, 3 IV тоқсан 100, 0 81, 4 70, 5 10, 9 11, 6 2, 4 0, 0 0, 4 3, 8 2013 100, 0 81, 2 70, 1 11, 1 12, 2 2, 5 0, 0 0, 4 0, 3 3, 4 I тоқсан 100, 0 80, 6 70, 4 10, 2 12, 5 2, 7 0, 0 0, 4 0, 3 3, 5 II тоқсан 100, 0 81, 2 70, 3 10, 9 12, 3 2, 6 0, 0 0, 4 0, 3 3, 2 III тоқсан 100, 0 81, 5 69, 6 11, 9 12, 0 2, 4 0, 0 0, 3 0, 2 3, 6 IV тоқсан 100, 0 81, 4 70, 2 11, 2 12, 1 2, 3 0, 0 0, 4 0, 3 3, 5 2014 100, 0 80, 5 69, 7 10, 8 12, 8 2, 5 0, 0 0, 5 0, 3 3, 4 I тоқсан 100, 0 80, 2 70, 6 9, 6 13, 0 2, 6 0, 0 0, 5 0, 3 3, 4 II тоқсан 100, 0 80, 6 69, 8 10, 8 12, 9 2, 5 0, 0 0, 5 0, 3 3, 2 III тоқсан 100, 0 80, 6 68, 9 11, 7 12, 7 2, 4 0, 0 0, 4 0, 3 3, 2 IV тоқсан 100, 0 80, 5 69, 4 11, 1 12, 8 2, 4 0, 0 0, 5 0, 4 3, 4 2015 100, 0 80, 1 69, 3 10, 8 13, 7 2, 5 0, 0 0, 4 2, 9 I тоқсан 100, 0 79, 7 69, 5 10, 2 13, 7 2, 6 0, 0 0, 5 0, 3 3, 2 II тоқсан 100, 0 80, 1 69, 4 10, 7 13, 6 2, 6 0, 0 0, 4 2, 9 III тоқсан 100, 0 80, 0 68, 7 11, 3 13, 5 2, 4 0, 0 0, 3 3, 5 IV тоқсан 100, 0 79, 8 68, 8 11, 0 13, 7 2, 3 0, 0 0, 4 3, 4 2016 I тоқсан 100, 0 77, 7 68, 1 9, 6 15, 0 2, 9 0, 0 0, 5 0, 4 3, 5 II тоқсан 100, 0 78, 4 68, 3 10, 1 14, 7 3, 0 0, 4 3, 1 III тоқсан 100, 0 78, 4 67, 4 11, 0 14, 6 2, 7 0, 0 0, 3 0, 4 3, 6 IV тоқсан

29. 02. 2017 9 Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстарын бағалау29. 02. 2017 9 Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстарын бағалау жан басына шаққанда, теңге өткен жылға % -бен 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 Қазақста н Республи касы 7 670 8 958 10 533 12 817 15 787 19 152 25 226 32 984 34 282 39 014 45 918 51 860 56 453 62 271 67 321 120 , 7 116 , 8 117 , 6 121 , 7 123 , 2 121 , 3 131 , 7 130 , 8 103 , 9 113 , 8 117 , 7 112 , 9 108, 9 110 , 3 108 , 1 Ақмола 5 656 6 765 7 976 9 441 11 443 14 945 20 053 26 292 28 435 31 169 39 120 44 665 47 253 52 771 56 579 117 , 4 119 , 6 117 , 9 118 , 4 121 , 2 130 , 6 134 , 2 131 , 1 108 , 2 109 , 6 125 , 5 114 , 2 105, 8 111 , 7 107 , 2 Ақтөбе 8 264 9 752 11 351 13 750 16 982 19 347 24 702 35 010 33 710 36 356 42 970 50 691 55 144 60 042 60 921 119 , 5 118 , 0 116 , 4 121 , 1 123 , 5 113 , 9 127 , 7 141 , 7 96, 3 107 , 8 118 , 2 118 , 0 108, 8 108 , 9 101 , 5 Алматы 4 685 5 739 6 594 8 193 9 486 12 534 16 838 22 877 22 588 26 476 34 077 39 106 43 352 47 557 53 860 126 , 2 122 , 5 114 , 9 124 , 2 115 , 8 132 , 1 134 , 3 135 , 9 98, 7 117 , 2 128 , 7 114 , 8 110, 9 109 , 7 113, 3 Атырау 19 509 23 215 27 371 29 970 39 197 37 774 50 363 77 043 81 146 82 662 100 022 108 296 110 188 124 705 123 202 129 , 6 119 , 0 135 , 6 109 , 5 130 , 8 96, 4 133 , 3 153 , 0 105 , 3 101 , 9 121 , 0 108 , 3 101, 7 113 , 2 98, 8 Батыс Қазақста н 9 293 12 345 14 287 15 313 17 873 17 864 23 816 35 513 38 718 43 556 47 437 53 463 56 974 62 028 64 317 141 , 8 132 , 8 115 , 7 107 , 2 116 , 7 99, 9 133 , 3 149 , 1 109 , 0 112 , 5 108 , 9 112 , 7 106, 6 108 , 9 103, 7 Жамбыл 4 001 4 909 5 567 6 917 9 101 11 885 16 669 20 796 23 589 28 333 30 783 34 607 36 539 39 764 43 123 , 3 122 , 7 112 , 5 124 , 3 131 , 6 130 , 6 140 , 3 124 , 8 113 , 4 120 , 1 108 , 6 112 , 4 105, 6 108 , 8 108 , 5 Қарағанд ы 8 756 10 148 11 549 14 051 15 561 18 738 24 164 36 018 37 480 40 701 48 156 54 183 59 275 63 833 66 841 112 , 7 115 , 9 113 , 8 121 , 7 110 , 7 120 , 4 129 , 0 149 , 1 104 , 1 108 , 6 118 , 3 112 , 5 109, 4 107 , 7 104 , 7 Қостанай 6 239 7 103 8 573 10 474 12 574 16 558 21 860 26 319 26 933 30 514 35 998 43 918 48 006 51 633 55 399 114 , 0 113 , 8 120 , 7 122 , 2 120 , 0 131 , 7 132 , 0 120 , 4 102 , 3 113 , 3 118 , 0 122 , 0 109, 3 107 , 6 107 , 3 Қызылор да 5 618 6 535 7 771 9 553 12 385 14 602 18 889 29 052 31 168 34 653 41 802 43 931 46 477 49 998 49 400 120 , 1 116 , 3 118 , 9 122 , 9 129 , 6 117 , 9 129 , 4 153 , 8 107 , 3 111 , 2 120 , 6 105 , 1 105, 8 107 , 6 98, 8 Маңғыста у 18 886 20 724 24 372 29 417 35 713 38 317 43 914 62 194 55 851 59 909 69 818 79 450 86 267 102 645 101 302 126 , 7 109 , 7 117 , 6 120 , 7 121 , 4 107 , 3 114 , 6 141 , 6 89, 8 107 , 3 116 , 5 113 , 8 108, 6 119 , 0 98, 7 Оңтүстік Қазақста н 3 713 4 586 5 288 6 433 8 206 10 790 14 308 20 320 21 238 23 280 26 974 31 600 33 807 34 688 35 830 121 , 8 123 , 5 112 , 8 121 , 7 127 , 6 131 , 5 132 , 6 142 , 0 104 , 5 109 , 6 115 , 9 117 , 1 107, 0 102 , 6 103, 3 Павлодар 8 656 9 773 11 327 13 808 15 326 17 978 23 455 34 867 35 479 38 396 46 725 53 892 59 016 64 026 66 488 115 , 7 112 , 9 115 , 9 121 , 9 111 , 0 117 , 3 130 , 5 148 , 7 101 , 8 108 , 2 121 , 7 115 , 3 109, 5 108 , 5 103, 8 Солтүстік Қазақста н 6 117 7 126 8 145 10 084 11 405 14 939 19 033 24 178 27 413 31 478 39 416 43 515 47 256 51 078 54 653 119 , 8 116 , 5 114 , 3 123 , 8 113 , 1 131 , 0 127 , 4 127 , 0 113 , 4 114 , 8 125 , 2 110 , 4 108, 6 108 , 1 107 , 0 Шығыс Қазақста н 8 226 9 296 10 095 11 883 12 793 16 665 22 073 27 877 30 084 33 101 39 390 45 145 49 764 53 504 55 392 110 , 9 113 , 0 108 , 6 117 , 7 107 , 7 130 , 3 132 , 5 126 , 3 107 , 9 110 , 0 119 , 0 114 , 6 110, 2 107 , 5 103, 5 Астана қ. 14 252 16 418 20 441 26 196 32 738 38 127 48 669 61 090 66 737 67 172 76 380 85 080 92 605 109 866 128 956 119 , 4 115 , 2 124 , 5 128 , 2 125 , 0 116 , 5 127 , 6 125 , 5 109 , 2 100 , 7 113 , 7 111 , 4 108, 8 118 , 6 117 , 4 Алматы қ. 14 478 17 243 20 123 24 235 29 347 38 190 51 703 69 881 71 012 67 190 76 846 86 733 95 095 104 832 111 530 127 , 2 119 , 1 116 , 7 120 , 4 121 , 1 130 , 1 135 , 4 135 , 2 101 , 6 94, 6 114 , 4 112 , 9 109, 6 110 , 2 106,

29. 02. 2017 10 2014 -2016 жылдардың 3 тоқсанындағы халықтың атаулы ақшалай табыстары 29. 02. 2017 10 2014 -2016 жылдардың 3 тоқсанындағы халықтың атаулы ақшалай табыстары

29. 02. 2017 11 29. 02.

Халықтың тұтынуға пайдаланылған табыстары 29. 02. 2017 12 Қазақстан Республикасы Алматы Жамбыл Қызылорд аХалықтың тұтынуға пайдаланылған табыстары 29. 02. 2017 12 Қазақстан Республикасы Алматы Жамбыл Қызылорд а Павлод ар Астана қ.

29. 02. 2017 13 2014 -2016 жылдардың 3 тоқсанындағы халықтың тұтыну шығыстарының құрылымы 29. 02. 2017 13 2014 -2016 жылдардың 3 тоқсанындағы халықтың тұтыну шығыстарының құрылымы

29. 02. 2017 14 Зерттелетін үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстарының құрылымы пайызбен Ақшалай шығыстар -29. 02. 2017 14 Зерттелетін үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстарының құрылымы пайызбен Ақшалай шығыстар — барлығы соның ішінде тұтыну шығыстары оның ішінде салық төлеу өзге де шығыстаразық-түлік тауарлары азық-түлік емес тауарлар ақылы қызметтер 2011 100, 0 93, 3 45, 3 26, 5 21, 5 0, 2 6, 5 I тоқсан 100, 0 93, 3 46, 0 24, 4 22, 9 0, 2 6, 5 II тоқсан 100, 0 92, 9 46, 7 25, 4 20, 8 0, 2 6, 9 III тоқсан 100, 0 93, 1 44, 5 27, 7 20, 9 0, 3 6, 6 IV тоқсан 100, 0 93, 7 44, 3 27, 9 21, 5 0, 1 6, 2 2012 100, 0 92, 9 43, 7 28, 7 20, 5 0, 2 6, 9 I тоқсан 100, 0 93, 0 45, 1 27, 4 20, 5 0, 1 6, 9 II тоқсан 100, 0 92, 5 44, 7 26, 6 21, 2 0, 2 7, 3 III тоқсан 100, 0 92, 8 42, 1 30, 1 20, 6 0, 3 6, 9 IV тоқсан 100, 0 93, 3 43, 0 30, 5 19, 8 0, 1 6, 6 2013 100, 0 92, 6 43, 2 28, 5 20, 9 0, 2 7, 2 I тоқсан 100, 0 92, 9 43, 7 27, 6 21, 6 0, 1 7, 0 II тоқсан 100, 0 92, 4 44, 0 27, 0 21, 4 0, 2 7, 4 III тоқсан 100, 0 92, 4 42, 8 29, 0 20, 6 0, 3 7, 3 IV тоқсан 100, 0 93, 0 42, 7 30, 2 20, 1 6, 9 2014 100, 0 92, 3 43, 1 28, 1 21, 1 0, 2 7, 5 I тоқсан 100, 0 91, 8 42, 8 26, 9 22, 1 0, 1 8, 1 II тоқсан 100, 0 91, 9 43, 6 26, 4 21, 9 0, 2 7, 9 III тоқсан 100, 0 92, 4 42, 5 29, 2 20, 7 0, 3 7, 3 IV тоқсан 100, 0 92, 9 43, 4 29, 5 20, 0 0, 1 7, 0 2015 100, 0 92, 4 44, 7 25, 7 22, 0 0, 2 7, 4 I тоқсан 100, 0 92, 5 44, 6 25, 1 22, 8 0, 1 7, 4 II тоқсан 100, 0 92, 5 45, 3 24, 4 22, 8 0, 2 7, 3 III тоқсан 100, 0 92, 3 43, 8 26, 5 22, 0 0, 4 7, 3 IV тоқсан 100, 0 93, 2 45, 0 27, 2 21, 0 0, 1 6, 7 2016 I тоқсан 100, 0 92, 8 45, 2 24, 4 23, 2 0, 2 7, 0 II тоқсан 100, 0 92, 9 47, 0 23, 9 22, 0 0, 2 6, 9 III тоқсан 100, 0 92, 9 45, 5 26, 2 21, 2 0, 4 6, 7 IV тоқсан

29. 02. 2017 15 29. 02.

29. 02. 2017 16 29. 02.

29. 02. 2017 17 Халықтың тамақ өнімдерін тұтынуы айына орташа жан басына шаққанда, кг29. 02. 2017 17 Халықтың тамақ өнімдерін тұтынуы айына орташа жан басына шаққанда, кг 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Айына орташа жан басына шаққанда халықтың тамақ өнімдерін тұтынуы Нан өнімдері және жарма өнімдері 10, 3 10, 0 10, 2 9, 7 9, 5 10, 3 10, 2 10, 1 10, 2 10, 4 10, 3 10, 4 10, 5 10, 8 Ет және ет өнімдері 3, 7 3, 8 3, 4 3, 3 3, 7 4, 1 4, 2 4, 4 5, 5 5, 6 5, 8 5, 9 6, 1 Балық және теңіз өнімдері 0, 4 0, 7 0, 7 0, 8 0, 9 0, 9 Сүт және сүт өнімдері 19, 6 19, 3 16, 7 15, 8 17, 1 17, 3 17, 0 17, 5 17, 0 19, 0 18, 4 19, 0 18, 8 19, 5 Жұмыртқа (дана) 8, 5 9, 1 9, 4 9, 9 8, 8 9, 0 9, 5 10, 1 10, 0 10, 7 10, 8 12, 5 13, 0 13, 2 13, 1 13, 7 Май және мал 0, 9 1, 5 1, 2 1, 1 0, 9 0, 9 1, 1 1, 0 1, 6 1, 5 1, 6 Жемістер 1, 3 2, 9 2, 7 2, 8 3, 0 3, 4 3, 6 3, 7 3, 9 4, 0 4, 9 5, 1 5, 4 Көкөністер 7, 2 7, 9 6, 8 6, 5 5, 9 6, 0 6, 1 6, 0 6, 3 5, 9 7, 3 7, 2 7, 5 Қартоп 5, 5 5, 4 4, 6 4, 1 3, 9 3, 8 3, 7 3, 6 3, 5 4, 0 4, 1 4, 0 Қант, джем, бал, шоколад, кондитерлік өнімдер 1, 8 2, 2 2, 6 2, 7 2, 4 2, 5 2, 6 2, 4 2, 5 3, 2 3, 3 3,

29. 02. 2017 18 29. 02.

29. 02. 2017 19 29. 02.

29. 02. 2017 20 29. 02.

29. 02. 2017 21 29. 02.

29. 02. 2017 22 Индикатор-лар 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200929. 02. 2017 22 Индикатор-лар 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Табысы е т менгі к нк ріс де гейіні шамасынан т мен халы ты лесің ө ү ө ң ң ө қ ң ү 1) , % барлы ы ғ 46, 7 44, 5 37, 5 33, 9 31, 6 18, 2 12, 7 12, 1 8, 2 6, 5 ала қ 36, 0 33, 0 24, 7 23, 4 20, 2 13, 6 6, 9 8, 1 4, 1 3, 7 ауыл 59, 4 58, 4 53, 2 47, 1 45, 6 24, 4 18, 1 15, 9 12, 1 10, 1 Табысы азы -т лік оржыны нынан т мен халы ты лесі қ ү қ құ ө қ ң ү 1) , % барлы ы ғ 16, 1 13, 8 9, 1 6, 3 5, 2 2, 7 1, 4 1, 2 0, 6 0, 4 ала қ 10, 7 8, 6 4, 9 3, 9 2, 4 1, 8 0, 7 0, 6 0, 2 0, 3 ауыл 22, 6 20, 1 14, 2 9, 4 8, 5 3, 8 2, 1 1, 7 0, 9 0, 6 й шаруашылы тарыны табыстары (т тыну а олданыл ан), орташа жан басына ша анда, те ге Ү қ ң ұ ғ ққ ң барлы ы ғ 5 729 6 518 7 569 8 387 9 751 13 723 16 935 20 037 21 348 26 152 ала қ 6 787 7 799 8 988 9 860 11 504 16 121 19 865 23 365 25 008 30 529 ауыл 4 477 4 989 5 828 6 560 7 599 10 527 13 687 16 271 17 136 20 985 Т тыну а пайдаланыл ан таыбсты к нк рісті е т менгі де гейі шамасымен арасалма ы, % ұ ғ ғ ң ү ө ң ң ө ң ғ барлы ы ғ 101, 3 108, 6 117, 2 123, 6 128, 0 163, 2 175, 4 162, 1 168, 6 193, 9 ала қ 120, 0 129, 9 139, 2 145, 3 151, 0 191, 7 205, 8 189, 0 197, 5 226, 4 ауыл 79, 2 83, 1 90, 3 96, 7 99, 8 125, 2 141, 8 131, 6 135, 4 155, 6 Орташа жан басына ша анда ы халы ты а шалай шы ыстары, те ге ққ ғ қ ң қ ғ ң барлы ы ғ 4 918 5 671 6 674 7 500 8 800 12 602 15 516 18 324 19 718 24 460 ала қ 6 255 7 267 8 424 9 349 10 990 15 535 19 172 22 569 24 220 29 755 ауыл 3 336 3 765 4 527 5 206 6 111 8 691 11 465 13 520 14 537 18 209 й шаруашылы тарыны орта м лшері, адам Ү қ ң ө барлы ы ғ 3, 7 3, 6 3, 5 3, 4 3, 3 3, 4 ала қ 3, 2 3, 1 3, 0 2, 9 3, 0 ауыл 4, 6 4, 5 4, 3 4, 2 4, 1 3, 9 4,

29. 02. 2017 23 29. 02.

29. 02. 2017 24 Зейнетақының орташа мөлшері, жәрдемақы,  теңге Средний размер пенсии, пособия,29. 02. 2017 24 Зейнетақының орташа мөлшері, жәрдемақы, теңге Средний размер пенсии, пособия, тенге Өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен В процентах к соответствующему периоду предыдущего года 2014 2015 2016 Барлық зейнетақы алушылар 36 134 39 010 42 554 112, 9 108, 0 109, 1 Все получатели пенсий одан зейнетақы алатындар: из них получающие пенсии: жасы бойынша (азаматтық халық) 34 781 37 587 40 606 113, 0 108, 1 108, 0 по возрасту (гражданское население) толық емес жұмыс өтіліммен 18 068 20 382 23 106 117, 1 112, 8 113, 4 при неполном стаже работы көп жылдық сіңірген еңбегіне (әлуетті құрылымдар) 70 168 75 121 89 696 112, 2 107, 1 119, 4 за выслугу лет (силовые структуры) Барлық мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар: 19 962 21 423 28 708 112, 5 107, 3 134, 0 Все получатели государственных социальных пособий одан жәрдемақы алатындар: из них получающие пособия: азаматтық халық гражданское население жасы бойынша 10 383 11 110 11 887 111, 3 107, 0 по возрасту мүгедектігі бойынша 20 753 22 194 29 697 112, 1 106, 9 133, 8 по инвалидности асыраушысынан (отбасынан) айырылуына байланысты 17 895 19 229 25 831 112, 0 107, 5 134, 3 по случаю потери кормильца (семьи) әлеуетті құрылымдар силовые структуры мүгедектік бойынша 25 016 26 687 35 642 112, 1 106, 7 133, 6 по инвалидности асыраушысынан (отбасынан) айырылуына байланысты 15 857 18 147 23 790 111, 7 114, 4 131, 1 по случаю потери кормильца (семьи)есепті тоқсан бойынша з а отчетный квартал

Қорытынды: 29. 02. 2017 25 Стратегия-2030 қабылданғаннан бері 15 жыл ішінде мемлекетіміз әлемдегі еңҚорытынды: 29. 02. 2017 25 Стратегия-2030 қабылданғаннан бері 15 жыл ішінде мемлекетіміз әлемдегі ең серпінді дамушы елдер бестігіне енді. Нәтижесінде, 2012 жылдың қорытындысы бойынша ІЖӨ-нің көлемі жағынан біз әлемнің 50 ірі экономикасының қатарына кіреміз. Сонымен қатар Қазақстан отын және минерал шикізатының ірі әлеуетін шоғырландырған шағын экономика ретінде өндірістің өңдеуші салаларына инвестициялар үшін қолайлы емес. Бұл шикізат ресурстарына жағдаяттың өзгеруіне қатысты ел экономикасын осал әрі тәуелді етеді. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, шикізат ресурстарына бай кейбір дамуышы елдер тұрақты экономикалық дамуға қол жеткізбей, шикізаттың әлемдік тауар нарықтарында жағдаяттың өзгерістеріне тым тәуелді болып қала береді.

Пайдаланылған әдебиеттер: 29. 02. 2017 26 stat. gov. kz www. qazaquni. kz szh. kzПайдаланылған әдебиеттер: 29. 02. 2017 26 stat. gov. kz www. qazaquni. kz szh. kz www. Stud. Files. ru