Орындаған: Алтаева Айгерим* Туризм басқару жүйесі мен құрылымы

Скачать презентацию Орындаған: Алтаева Айгерим* Туризм басқару жүйесі мен құрылымы Скачать презентацию Орындаған: Алтаева Айгерим* Туризм басқару жүйесі мен құрылымы

turizm_basқaru_ghүyesі_men_құrylymy.pptx

  • Размер: 84.1 Кб
  • Автор: Салтанат Алиева
  • Количество слайдов: 8

Описание презентации Орындаған: Алтаева Айгерим* Туризм басқару жүйесі мен құрылымы по слайдам

Орындаған: Алтаева Айгерим* Туризм басқару жүйесі мен құрылымы Орындаған: Алтаева Айгерим* Туризм басқару жүйесі мен құрылымы

* Туристік ұйым- кем дегенде 2 қызметкер және ортақ мақсаты бар,  қызметті жүзеге* Туристік ұйым- кем дегенде 2 қызметкер және ортақ мақсаты бар, қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға * Уйым мақсатына жету үшін басшылықтың ерік-жігерімен құрылған адамдар ресми топтар деп аталады * Белгілі бір мақсатқа жету үшін тұрақты түрде өзара әрекет ететін стихиялық түрде пайда болған адамдар тобы бейресми топ деп табылады

* Ұйымның ортақ сипаттары * Ресурастарды пайдалану * Ішкі және сыртқы ортаға тәуелділігі ** Ұйымның ортақ сипаттары * Ресурастарды пайдалану * Ішкі және сыртқы ортаға тәуелділігі * Еңбек бөлінісі * Басқарудың қажеттілігі

* Ұйымның негізгі айнымалары * Мақсаты * Міндеті * Құрылым * Технология * адамдар* Ұйымның негізгі айнымалары * Мақсаты * Міндеті * Құрылым * Технология * адамдар

* Жүйе- тұтастай құрылым құрайтын жаңа қасиеткен ие болатын элементтер жиынтығы * Кіші жүйе-* Жүйе- тұтастай құрылым құрайтын жаңа қасиеткен ие болатын элементтер жиынтығы * Кіші жүйе- бұл жүйенің басқа бөліктерге ыдырауы * Жабық жүйе- нақты белгіленген шекарасы болады, оның іс-әрекеті қоршаған орта жүйесіне біршама тәуелсіз * Ашық жүйе- сыртқы ортамен тығыз байланыста болады, кіру, шығу, түрлену компаненттерінен тұрады

* Жүйенің қасиеттері * Тұтастық * Бір-бірімен тығыз байланысты * Иерархиялық * Автономды ** Жүйенің қасиеттері * Тұтастық * Бір-бірімен тығыз байланысты * Иерархиялық * Автономды * Биімділігіштігі * ықтималдылығы

Институцио налды деңгей Басқарушылық деңгей Техникалық деңгей 34 04 05 28 140 C Институцио налды деңгей Басқарушылық деңгей Техникалық деңгей

* Төменгі буын- басшылары тікелей жұмыскерлерді басқаратын ұйымдық деңгейді құрайды. Олар негізінен өндірістік тапсырмалардың* Төменгі буын- басшылары тікелей жұмыскерлерді басқаратын ұйымдық деңгейді құрайды. Олар негізінен өндірістік тапсырмалардың орындалуын бақылайды * Орта буын- басшылары кіші бастықтардың жұмысын үйлестіреді және басқарады. Олар көбіне ұйымдағы бөлімшелерді басқарады. Орта буын басшысы жұмысының сипаты көбіне бөлімше жұмысының мазмұнымен анықталады. * Жоғарғы буын- басшылары басшылардың аз тобын көрсетеді. Олар тұтастай ұйым үшін маңызды шешімдер қабылдауға жауап береді