Скачать презентацию Организиране и провеждане на застъпнически дейности Юни 2014 Скачать презентацию Организиране и провеждане на застъпнически дейности Юни 2014

68a7198ac0b83227a18be6d75ccf9937.ppt

  • Количество слайдов: 23

Организиране и провеждане на застъпнически дейности Юни, 2014 г. Хотелски комплекс „Кованлъка“ Организиране и провеждане на застъпнически дейности Юни, 2014 г. Хотелски комплекс „Кованлъка“

„Никога не се съмнявайте , че малка група от мислещи и отдадени хора може „Никога не се съмнявайте , че малка група от мислещи и отдадени хора може да промени света. Защото това е единственото нещо, което някога го е променяло. “ Маргарет Мийд

Разпространение на застъпническите кампании 90 -те години на XX в. – НПО в западния Разпространение на застъпническите кампании 90 -те години на XX в. – НПО в западния свят Сътрудничество с правителствата Обединяване на усилията с местни организации – мрежи и коалиции Лобиране и застъпничество Застъпничеството е начин НПО да влияят върху публичните политики – т. нар. „политическа“ функция на НПО

Застъпничество Организирани усилия на доброволно участващи граждани за системна промяна с цел защита на Застъпничество Организирани усилия на доброволно участващи граждани за системна промяна с цел защита на интересите на специфични групи в неравностойно положение. Чрез работа в местната общност, реклама, връзки с обществеността, маркетинг, брандинг, лобиране

Лобиране l Неформален натиск в полза на конкретно политическо решение / промяна на законодателство Лобиране l Неформален натиск в полза на конкретно политическо решение / промяна на законодателство l Осъществява се от групи по интереси – НПО, браншови организации, бизнес l Лобист – агент на частен или корпоративен интерес, целящ да повлияе на законодателния процес.

Застъпничеството: VS. • е процес (а не еднократно действие); • има за цел да Застъпничеството: VS. • е процес (а не еднократно действие); • има за цел да реши важен, обществен проблем; • има за цел да повлияе върху хората, които могат да взимат решения (decisionmakers); • включва подкрепа от различни обществени групи. Лобирането: • Включва само убеждаването на хората, способни да вземат решение. • Не е необходима обществена подкрепа;

А сега… Публичните политики А сега… Публичните политики

„Политиката трябва да е почасова работа на всеки гражданин. “ Дуайът Айзенхауер „Политиката трябва да е почасова работа на всеки гражданин. “ Дуайът Айзенхауер

5 СТЪПКИ НА ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО 1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА Изяснете същността на проблема, който трябва 5 СТЪПКИ НА ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО 1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА Изяснете същността на проблема, който трябва да бъдe адресиран 2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ Ясни, измерими и обвързани с краен срок 3. ПЛАНИРАНЕ Планът на застъпническата кампания включва цел, задачи, индикатори, методи, дейности и график 4. ИЗПЪЛНЕНИЕ Предприемайте действия в съгласие и координация с всички, ангажирани в кампанията 5. ОЦЕНЯВАНЕ Действия по мониторинг и оценка на резултатите

Ключови въпроси за анализ на ситуацията Какви са съществуващите политики, които причиняват или са Ключови въпроси за анализ на ситуацията Какви са съществуващите политики, които причиняват или са свързани с тези проблеми и как се изпълняват? Как промяната в политиката би помогнала за решаване на проблемите? Какъв тип промяна в политиката е необходима (законодателство, прокламация, наредба/регулация, правно решение, действие на комисия, институционална практика, или други)? Какви са финансовите последици от предложената промяна в политиката?

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ СЪЮЗНИЦИ Подкрепят - настоящи и бивши политици, медийни личности, НПО, членовете на ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ СЪЮЗНИЦИ Подкрепят - настоящи и бивши политици, медийни личности, НПО, членовете на засегнатата група. Те ще допринесат с време, техническа експертиза, НЕУТРАЛНИ финансови и материални ресурси и влияние в нашата Все още не са застъпническа кампания. формирали категорично мнение по даден въпрос. Неутралните са важни в нашата застъпническа кампания, тъй като те често могат бързо да станат съюзници или опоненти. ОПОНЕНТИ Противопоставят на нашата застъпническа кампания. Нашите опоненти могат да варират от хора, които не са съгласни, но не предприемат действия до агресивни или служещи си с насилие противници. Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March 2004. Publication #1 -2004

Изграждане на коалиция Коалицията може да ви помогне: да изградите постоянна база за подкрепа Изграждане на коалиция Коалицията може да ви помогне: да изградите постоянна база за подкрепа да се засили влиянието на кампанията за създаване на нови лидери за кампанията ви разширяване обхвата на вашата кампания Увеличаване на вашите финансови и програмни ресурси

Застъпнически дейности Изследване на политиката Пресконференция Семинар Лобиране Стачка Обучение Демонстрации Конкурс за поезия Застъпнически дейности Изследване на политиката Пресконференция Семинар Лобиране Стачка Обучение Демонстрации Конкурс за поезия TV или радио драма „Уочдог” дейности Манифестации От врата на врата Листовки Брошури Писане на писма Уеб сайт Проучвания Интервюта Нетуъркинг Театър Публичен форум Срещи Съдебни дела Прессъобщения Бюлетин Плакатна кампания Посредничество Петиции Радио-телевизионно интервю Обиколка на експозиция Преговори Кръгла маса Брифинг за пресата

Инструменти на застъпническата кампания ü ü ü Кратко – 1 -2 стр. Твърд, но Инструменти на застъпническата кампания ü ü ü Кратко – 1 -2 стр. Твърд, но учтив тон Правопис!!! Приложете доказателствени документи Подчертайте общите позиции q. Представяне на организацията/човека и целта на писмото q. Ситуацията/проблемът - конкретни фактите, цифри, закони q. Какво предлагате да се направи q. Вашите контакти

Инструменти на застъпническата кампания Телефонен разговор ü Ефективен при вече установен контакт и ангажимент Инструменти на застъпническата кампания Телефонен разговор ü Ефективен при вече установен контакт и ангажимент с кампанията ви. ü Използвайте офис телефони, в краен случай мобилния номер на човека. ü Обаждайте се в работно време. ü Говорете кратко и ясно. ü Водете си записки по време на разговора. ü Последващ имейл със систематизираната позиция.

Инструменти на застъпническата кампания Среща с политици/основни фигури ü Подгответе се – теза, материали, Инструменти на застъпническата кампания Среща с политици/основни фигури ü Подгответе се – теза, материали, среща с подходящия човек. ü Представете себе си, екипа и целта. ü Търсете конкретни отговори и ангажименти със срок. ü Протокол след срещата + обсъждане с колегите. ü Благодарствено писмо за отделеното време + напомняне за поетите ангажименти.

Инструменти на застъпническата кампания Подписка Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт Инструменти на застъпническата кампания Подписка Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление q. Местен референдум q. Местна гражданска инициатива q. Национална гражданска инициатива ü Ясно формулиран въпрос/предложение към общинския съвет; ü Общинския съвет взема решение относно инициативата.

Инструменти на застъпническата кампания Демонстрации Ø Посланието Ø Разрешение от общината Ø Планирайте методите Инструменти на застъпническата кампания Демонстрации Ø Посланието Ø Разрешение от общината Ø Планирайте методите и брой на демонстриращите Внимание! Облекло, жестове, самоконтрол, начин на говорене. Разберете възможно най-много за противниците си. Никога не спорете помежду си пред опонентите си.

Кино „Кованлъка“ Кино „Кованлъка“

Медийна и ПР кампания Медийна и ПР кампания "Кресливото пиле получава най-много храна” Важно за печелене на общественото мнение! За целта: Ø Формулирайте ясни и въздействащи послания; Ø Изберете подходящи комуникационни канали (според целевата група); Ø Изгответе помощни разяснителни материали – клипове, брошури, стикери, флаери, постери и др. ;

Медийна и ПР кампания Ø Изберете лице на кампанията си; Ø Направете лого/мото; Ø Медийна и ПР кампания Ø Изберете лице на кампанията си; Ø Направете лого/мото; Ø Поддържайте сайта/Facebook страницата си с новини за развитието на кампанията; Ø Направете дискусии/кръгли маси със заинтересованите страни, на които поканете медиите; Ø Свикайте прес-конференция за събитията по проекта; Ø Разпратете прес съобщение; Ø Поддържайте база данни с ресорни журналисти и такива, които подкрепят каузата ви.

Грешки при работата с медиите Неумение целите да се представят атрактивно Използва се Грешки при работата с медиите Неумение целите да се представят атрактивно Използва се "кодовия" жаргон на НПО, без да е разбираем за медиите и обикновените хора. Подценяване на медийната кампания и РR техники като необходими "помощници" за успешното застъпничество.

Обучението „Организиране и провеждане на застъпнически дейности Обучението „Организиране и провеждане на застъпнически дейности" се организира по проект "Платформа за създаване на проекти"на Институт Отворено Общество-София в рамките на инициативата "Максимални ползи за интеграция на ромите от фондовете на ЕС“. Успех и благодаря за вниманието! Анита Байкушева [email protected] bg