Скачать презентацию Organize Sanayi Bölgeleri Bilgi Sitesi Kullanıcı Rehberi 1 Скачать презентацию Organize Sanayi Bölgeleri Bilgi Sitesi Kullanıcı Rehberi 1

84f13d833103ea4eb648559af07a33da.ppt

  • Количество слайдов: 19

Organize Sanayi Bölgeleri Bilgi Sitesi Kullanıcı Rehberi 1 Organize Sanayi Bölgeleri Bilgi Sitesi Kullanıcı Rehberi 1

OSB BİLGİ SİTESİ Sitenin oluşturulma amaçları; 1. Türkiye Sanayi Envateri oluşturabilmesine katkı sağlaması, 2. OSB BİLGİ SİTESİ Sitenin oluşturulma amaçları; 1. Türkiye Sanayi Envateri oluşturabilmesine katkı sağlaması, 2. OSB bilgilerinin periyodik olarak güncellenerek bir site altında toplanması, 3. Yatırımcıların OSB’ler hakkında doğru ve güncel bilgiye ulaşabilmelerinin sağlanmasıdır. 2

OSB BİLGİ SİTESİ OSB Bilgi Sitesi; 1. Admin (Site Yöneticisi) İşlemleri (Bakanlık/OSBÜK), 2. Kullanıcı OSB BİLGİ SİTESİ OSB Bilgi Sitesi; 1. Admin (Site Yöneticisi) İşlemleri (Bakanlık/OSBÜK), 2. Kullanıcı (OSB) Bilgi Giriş İşlemleri, 3. Ziyaretçi İşlemleri olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. 3

Kullanıcı ( OSB ) İşlemleri 4 Kullanıcı ( OSB ) İşlemleri 4

Giriş İşlemi Web Adresi: http: //www. osbuk. org. tr/osbler. html http: //www. nigdeosb. org. Giriş İşlemi Web Adresi: http: //www. osbuk. org. tr/osbler. html http: //www. nigdeosb. org. tr/osbuk/ Kullanıcı, daha önceden kendisine verilen “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” yi ilgili alanlara girip “Giriş” tuşuna tıklayarak giriş işlemini tamamlar. 5

Üye Menüsü Giriş işlemi hatasız biçimde tamamlanınca, sol taraftaki 4 seçenekten oluşan menü ekrana Üye Menüsü Giriş işlemi hatasız biçimde tamamlanınca, sol taraftaki 4 seçenekten oluşan menü ekrana gelir. 6

Temel Bilgiler ekranı, Kullanıcının (OSB) kendisi ile ilgili temel bilgileri kayıt ettiği ve daha Temel Bilgiler ekranı, Kullanıcının (OSB) kendisi ile ilgili temel bilgileri kayıt ettiği ve daha sonra düzenlediği bölümdü. 7

Genel Bilgiler Site yöneticisi tarafından; • Genel bilgiler, • Teşvikler, • Alt yapı bilgileri Genel Bilgiler Site yöneticisi tarafından; • Genel bilgiler, • Teşvikler, • Alt yapı bilgileri II, • Hizmet bilgileri, • İmar bilgileri, • Parsel tahsisleri, • Enerji tüketimleri gibi başlıklar oluşturularak hazırlanan sorular bu kısımda Kullanıcıya (OSB) sorulmuştur. 8

Teşvikler Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) Bakanlık tarafından sağlanan kredi ve teşvik bilgileri sorulmaktadır. 9 Teşvikler Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) Bakanlık tarafından sağlanan kredi ve teşvik bilgileri sorulmaktadır. 9

Alt Yapı Bilgileri I ve II Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) bitmiş, devam eden ve Alt Yapı Bilgileri I ve II Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) bitmiş, devam eden ve başlanacak olan OSB’yi oluşturan içme suyu, yanın suyu, doğal gaz şebeke inşaatları gibi Alt Yapı Bilgileri sorulmaktadır. 10

Hizmet Bilgileri Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) mevcut verilen hizmetlerin bilgileri sorulmaktadır. 11 Hizmet Bilgileri Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) mevcut verilen hizmetlerin bilgileri sorulmaktadır. 11

İmar Bilgileri Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) Bölgeye ait imar bilgileri sorulmaktadır. “Kullanıcı mevcut ada İmar Bilgileri Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) Bölgeye ait imar bilgileri sorulmaktadır. “Kullanıcı mevcut ada bilgilerini ve ada’ya ait her parsel detaylarını girip kaydettikten sonra yeni ada kayıt için açılan ekranı tekrar kullanabilir. Böylece OSB’ye ait kaç ada ve parsel bilgisi var ise hepsini detaylandırabilir. ” 12

Parsel Tahsisleri Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) mevcut parsel bilgileri sorulmaktadır. 13 Parsel Tahsisleri Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) mevcut parsel bilgileri sorulmaktadır. 13

Enerji Tüketimi Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) Bölgeye ait aylık Enerji (elektrik ve doğal gaz) Enerji Tüketimi Bu kısımda Kullanıcıya (OSB) Bölgeye ait aylık Enerji (elektrik ve doğal gaz) Tüketim Miktarları sorulmaktadır. Kullanıcı her ay enerji tüketimlerini düzenli olarak bu bölüme girecektir. 14

Hesabım Kullanıcının giriş işlemi esnasında kullandığı bilgilerin (Kullanıcı Adı ve Şifre) değiştirme işlemi yapıldığı Hesabım Kullanıcının giriş işlemi esnasında kullandığı bilgilerin (Kullanıcı Adı ve Şifre) değiştirme işlemi yapıldığı bölümdür. 15

Ziyaretçi İşlemleri 16 Ziyaretçi İşlemleri 16

Ziyaretçinin Sorgulama Sayfası Ziyaretçilerin aradıkları OSB’lerin bilgilerine ulaşabilmeleri için 2 ayrı arama yöntemi kullanımlarına Ziyaretçinin Sorgulama Sayfası Ziyaretçilerin aradıkları OSB’lerin bilgilerine ulaşabilmeleri için 2 ayrı arama yöntemi kullanımlarına sunulmuştur. 1 -Arama sayfasına göre arama 2 - Şehir listesine göre arama 17

Ziyaretçi Rapor Sayfası 1. Ziyaretçi sorguladığı bilgilerin sonuçlarını liste halinde alır 2. Yöneticinin izin Ziyaretçi Rapor Sayfası 1. Ziyaretçi sorguladığı bilgilerin sonuçlarını liste halinde alır 2. Yöneticinin izin verdiği kadarı ile OSB detay bilgilerini görebilir. 18

“OSB BİLGİ SİTESİ” NİN AMACINA ULAŞMASI İÇİN HER AYIN 10. GÜNÜ KULLANICI TARAFINDAN GÜNCELLEME “OSB BİLGİ SİTESİ” NİN AMACINA ULAŞMASI İÇİN HER AYIN 10. GÜNÜ KULLANICI TARAFINDAN GÜNCELLEME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. SİSTEM GÜNCELLEME YAPMAYAN OSB’ LER İÇİN RAPOR ÜRETECEK VE BU BİLGİYİ OSBÜK VE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA OTOMATİK OLARAK BİLGİLENDİRECEKTİR. TEŞEKKÜR EDERİZ. OSBÜK 19