Скачать презентацию Организация на кодовете в асистираната репродукция КОДИРАНЕ Скачать презентацию Организация на кодовете в асистираната репродукция КОДИРАНЕ

de39cf3164c67dd2617157fd4126cf44.ppt

  • Количество слайдов: 8

Организация на кодовете в асистираната репродукция Организация на кодовете в асистираната репродукция

КОДИРАНЕ • Кодовете трябва да бъдат съобразени с Европейските изисквания. • Необходимо е да КОДИРАНЕ • Кодовете трябва да бъдат съобразени с Европейските изисквания. • Необходимо е да носят пълната информация за държавата, за лечебното заведения, вида процедура, донорска или реципиентска част. • За целта всички лечебни заведения е задължително да работят с една и съща номенклатура. BG-ART-12 -10 -F-0001 -1/25 - 15 BG – Държава (България) ART – асистирана репродукция 12 – номер на клиниката за репродукция (зассега от 1 до 22) 10 – година на вземане на материала M/F – Male / Female (пол на донора) 0001 – поредния номер на донора в тази клиника 1/25 – броя виялки / яйцеклетки взети от съответния донор (в този случай са взети 25 яйцеклетки) 15 – показва годината на годност (до 2015)

 • Централната база данни ще се съхранява на сървъра на ИАТ. • Влизайки • Централната база данни ще се съхранява на сървъра на ИАТ. • Влизайки в частта ART от софтуера на ИАТ (чрез предварително даден код за достъп) автомнатично се генерира държавата, клиниката и годината т. е. BG-ART-12 -10, следва само да се отбележи с падащи менюта донорска или реципиентска процедура.

ДОНОРСКА ЧАСТ • Влизайки в донорската част- се избира мъж или жена- F/M, системата ДОНОРСКА ЧАСТ • Влизайки в донорската част- се избира мъж или жена- F/M, системата ти слага автоматично последващия номер, т. е. BG-ART-12 -10 - F- 0001, последното ти е номера на донора, след което се отбелязва броя на взетите яйцеклетки с номер от 1 -25 и срока на годността им. • Т. е. като напишеш ЕГН на донора ти излиза номера на донорските процедури с BG-ART-12 -10 -F-0001 -1/25 - 15. което означава български донор на ин-витро процедура от клиника с номер 12 -напр. Щерев, годината на вземане 2010, жена с пореден номер за клиниката 0001 , взети яйцеклетки 25 всяка със свой пореден номер генериран от системата, годни до 2015

Реципиентски част • Реципиентската част трябва да носи информация за донора, реципиента и клиниките, Реципиентски част • Реципиентската част трябва да носи информация за донора, реципиента и клиниките, където са извършвани процедурите. • Влизайки в системата на реципиентска част се избира вида на процедурата ET/IH/ID, която те насочва към последващите данни. BG-ART-12 -10 -ET-0001 поредния номер за този вид процедура на клиниката • Ако е избрано ЕТ последващата част на номера е MD/MP- за донорска или партньорска процедура. MD-12 -10 -0013 -02 12 – номер на клиниката за репродукция (зассега от 1 до 22) 10 – година на вземане на материала 0013 – поредния номер на донора в тази клиника 02 – използвана виалка номер 2

BG-ART-12 -10 -ET-0001 -MD-12 -10 -0013 -02 - FR-0001/09 -10/15 -15 Тази част носи BG-ART-12 -10 -ET-0001 -MD-12 -10 -0013 -02 - FR-0001/09 -10/15 -15 Тази част носи информация за реципиента. FR – показва началото на реципиентската част на номера 0001/09 – поредния номер на реципиента в тази клиника от 2009 година 10/15 – използвани от 10 до 15 яйцеклетка за тази процедура 15 – показва годината на годност (до 2015) Това, че се използват от 10 до 15 яйцеклетка в този случай означава, че от 1 до 10 са използвани за друга процедура.

 • Целта на тази система е да има пълна проследяемост и отчетност на • Целта на тази система е да има пълна проследяемост и отчетност на процедурите извършвани в АРТ. Това е основно изискване на Директива 23 и 86 на ЕС в областта на АРТ. • Благодарение на системата ще може да бъде използван донорски материал само предварително записан като вид и количество в системата. • Чрез ЕГН на донор / реципиента ще може да се намери дали има налична информация за това лице в други клиники, т. е. лекарите в АРТ да имат пълен достъп до досието в частта му донорство, за да се избегне надхвърлянето на определените от българското законодателство бройка живо-родени деца от този донор, както и наличието и на медицински противопоказания този донор да бъде донор.

КРАЙ Благодаря Ви за вниманието КРАЙ Благодаря Ви за вниманието