Скачать презентацию Ordenança d estalvi d aigua a Mollet del Vallès Скачать презентацию Ordenança d estalvi d aigua a Mollet del Vallès

9dd8b34372156ad32ec825ee4f562b5d.ppt

  • Количество слайдов: 12

Ordenança d’estalvi d’aigua a Mollet del Vallès Ordenança d’estalvi d’aigua a Mollet del Vallès

Obligacions de l’ordenança Obligacions de l’ordenança

EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ, SIGUI QUIN SIGUI EL SEU ÚS, QUE DISPOSIN D’INSTAL·LACIONS DETINADES EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ, SIGUI QUIN SIGUI EL SEU ÚS, QUE DISPOSIN D’INSTAL·LACIONS DETINADES AL CONSUM D’AIGUA HOTELS, CENTRES EDUCATIUS, INSTAL·LACIONS D’ÚS ESPORTIU O RECREATIU, HABITATGES PLURIFAMILIARS DE MÉS DE 8 HABITATGES O UNIFAMILIARS EN FILERA DE MÉS DE 8 HABITATGES QUALSEVOL EDIFICACIÓ AMB SUPERFÍCIE DE ZONA VERDA ENJARDINADA SUPERIOR A 50 M 2 EN EL CAS D’US PRIVAT O 100 M 2 D’ÚS COMUNITARI EDIFICIS PÚBLICS DE TITULARITAT MUNICIPAL EXISTENTS EN EL MOMENT EN QUÈ ENTRI EN VIGOR L’ORDENANÇA PROCESSOS INDUSTRIALS DE NETEJA ZONES VERDES ENJARDINADES UTILITZACIÓ D’AIGUA FREÀTICA RECIRCULACIÓ D’ACS Estalvi

EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ, SIGUI QUIN SIGUI EL SEU ÚS, QUE DISPOSIN D’INSTAL·LACIONS DETINADES EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ, SIGUI QUIN SIGUI EL SEU ÚS, QUE DISPOSIN D’INSTAL·LACIONS DETINADES AL CONSUM D’AIGUA Comptador individual per local i ús (piscines i jardins de més de 100 m 2) Regulador de pressió Reguladors o reductors de cabal a les aixetes Limitadors de descàrregues dels inodors

HOTELS, CENTRES EDUCATIUS, INSTAL·LACIONS D’ÚS ESPORTIU O RECREATIU, HABITATGES PLURIFAMILIARS DE MÉS DE 8 HOTELS, CENTRES EDUCATIUS, INSTAL·LACIONS D’ÚS ESPORTIU O RECREATIU, HABITATGES PLURIFAMILIARS DE MÉS DE 8 HABITATGES O UNIFAMILIARS EN FILERA DE MÉS DE 8 HABITATGES Sistema d’aprofitament d’aigües grises

QUALSEVOL EDIFICACIÓ AMB SUPERFÍCIE DE ZONA VERDA ENJARDINADA SUPERIOR A 50 M 2 EN QUALSEVOL EDIFICACIÓ AMB SUPERFÍCIE DE ZONA VERDA ENJARDINADA SUPERIOR A 50 M 2 EN EL CAS D’US PRIVAT O 100 M 2 D’ÚS COMUNITARI Sistema de captació d’aigua de pluja

EDIFICIS PÚBLICS DE TITULARITAT MUNICIPAL EXISTENTS EN EL MOMENT EN QUÈ ENTRI EN VIGOR EDIFICIS PÚBLICS DE TITULARITAT MUNICIPAL EXISTENTS EN EL MOMENT EN QUÈ ENTRI EN VIGOR L’ORDENANÇA Les aixetes i dutxes que es reposin estaran dotades de mecanismes estalviadors Les cisternes dels inodors que es reposin estaran equipades amb limitadors de descàrrega o amb sistema de doble descàrrega

PROCESSOS INDUSTRIALS DE NETEJA Estalvi Recuperació Reciclatge PROCESSOS INDUSTRIALS DE NETEJA Estalvi Recuperació Reciclatge

ZONES VERDES ENJARDINADES Sistemes de reg que minimitzen el consum d’aigua Per superfícies superiors ZONES VERDES ENJARDINADES Sistemes de reg que minimitzen el consum d’aigua Per superfícies superiors a 400 m 2: Reg preferent amb aigua de pluja o freàtica Programa de manteniment anual Recomanació de fer servir tècniques de jardineria de baix consum d’aigua (xerojardineria)

RECIRCULACIÓ D’ACS 9 m Recirculació d’ACS Programador horari RECIRCULACIÓ D’ACS 9 m Recirculació d’ACS Programador horari

UTILITZACIÓ D’AIGUA FREÀTICA Evacuació d’aigua sobrant cap a la xarxa municipal d’aigua no potable UTILITZACIÓ D’AIGUA FREÀTICA Evacuació d’aigua sobrant cap a la xarxa municipal d’aigua no potable o el dipòsit de recollida d’aigua de pluja Si no és possible evacuació diferenciada de les aigües residuals de l’edifici

sense ordenança amb ordenança WC 30 0 Aixetes 24 12 Dutxa 54 27 Rentaplats sense ordenança amb ordenança WC 30 0 Aixetes 24 12 Dutxa 54 27 Rentaplats 12 12 Rentadora 40 40 estalvi TOTAL 160 91 43, 2%