Скачать презентацию Оптрони та оптопари Оптоелектронні інтегральні мікросхеми Оптрони Скачать презентацию Оптрони та оптопари Оптоелектронні інтегральні мікросхеми Оптрони

Оптрони та оптопари.pptx

  • Количество слайдов: 12

Оптрони та оптопари. Оптоелектронні інтегральні мікросхеми. Оптрони та оптопари. Оптоелектронні інтегральні мікросхеми.

Оптрони та оптопари. Оптрон — найпростіший оптикоелектронний пристрій, що складається з джерела світла, фотоприймача Оптрони та оптопари. Оптрон — найпростіший оптикоелектронний пристрій, що складається з джерела світла, фотоприймача й оптичного узгоджувального або керуючого середовища. Оптрони широко використовують у пристроях обчислювальної техніки, автоматики тощо.

Оптопара — оптоелектронний напівпровідниковий прилад, який складається з випромінювача та приймача випромінювання, між якими Оптопара — оптоелектронний напівпровідниковий прилад, який складається з випромінювача та приймача випромінювання, між якими є оптичний зв'язок і забезпечена електрична ізоляція.

Класифікація За ступенем інтеграції • оптопари (або елементарні оптрони ) - що складаються з Класифікація За ступенем інтеграції • оптопари (або елементарні оптрони ) - що складаються з двох і більше елементів (зібрані в одному корпусі) • оптоелектронні інтегральні схеми , що містять одну або кілька оптопар ( з додатковими компонентами , наприклад , підсилювачами , або без них). За типом оптичного каналу • з відкритим оптичним каналом • із закритим оптичним каналом

За типом фотоприймача • з фоторезистором ( резисторні оптопари ) • з фотодіодом • За типом фотоприймача • з фоторезистором ( резисторні оптопари ) • з фотодіодом • з біполярним (звичайним або складовим ) фототранзистором • з фотогальванічним генератором ( сонячної батарейкою) ; такі оптрони зазвичай забезпечуються звичайним польовим транзистором , затвором якого управляє фотогальванічний генератор. • з фототиристором або фотосімістором.

 • • Відмінні особливості оптронів Переваги: можливість забезпечення ідеальної електричної ( гальванічної ) • • Відмінні особливості оптронів Переваги: можливість забезпечення ідеальної електричної ( гальванічної ) розв'язки між входом і виходом ; можливість реалізації безконтактного оптичного управління електронними об'єктами ; односпрямованість поширення інформації по оптичному каналу , відсутність зворотної реакції приймача на випромінювач ; широка частотна смуга пропускання оптрона , відсутність обмеження з боку низьких частот; можливість передачі по оптронному ланцюгу , як імпульсного сигналу , так і постійної складової; можливість управління вихідним сигналом оптрона шляхом впливу на матеріал оптичного каналу ; можливість створення функціональних мікроелектронних пристроїв з фотоприймачами ; фізична і конструктивно - технологічна сумісність з іншими напівпровідниковими і мікроелектронними приладами.

Оптрони притаманні і певні недоліки: • значна споживана потужність ; • підвищена чутливість параметрів Оптрони притаманні і певні недоліки: • значна споживана потужність ; • підвищена чутливість параметрів і характеристик до впливу підвищеної температури і проникаючою ядерної радіації; • більш-менш помітна тимчасова деградація (погіршення ) параметрів ; • відносно високий рівень власних шумів ; • складність реалізації зворотних зв'язків , викликана електричної роз'єднаністю вхідний і вихідний ланцюгів ; • конструктивно - технологічне недосконалість , пов'язане з використанням гібридної непланарної технології.

Оптоелектронні інтегральні мікросхеми. Оптоелектронна інтегральна мікросхема (ОІМС) – це один з найбільш перспективних типів Оптоелектронні інтегральні мікросхеми. Оптоелектронна інтегральна мікросхема (ОІМС) – це один з найбільш перспективних типів елементів інформаційних систем. Їх переваги визначаються повною електричною і конструктивною сумісністю з традиційними мікросхемами і більш широкими функціональними можливостями.

Перші успіхи в розвитку ОІМС були пов’язані зі створенням перемикаючих схем, які забезпечують гальванічну Перші успіхи в розвитку ОІМС були пов’язані зі створенням перемикаючих схем, які забезпечують гальванічну розв’язку електричних кіл. В типовій мікросхемі цього класу в одному корпусі об’єднані діодна оптопара і стандартна ключова електронна схема, в якій замість вхідного багатоеміторного транзистора в базове коло транзистора Т 1 під’єднаний фотодіод.

Вихідна напруга такої схеми відповідає типовим для цифрових приладів значенням, що забезпечує повну сумісність Вихідна напруга такої схеми відповідає типовим для цифрових приладів значенням, що забезпечує повну сумісність ОІМС з іншими мікроелектронними приладами. Оптоелектронні мікросхеми можуть бути використані і для комутації аналогових сигналів.

В ОІМС серії К 249 КН 1, схема якої наведена на рис. , оптопари В ОІМС серії К 249 КН 1, схема якої наведена на рис. , оптопари ОД 1 і ОД 2 працюють в фотовентильному режимі і виконують функції імпульсного трансформатора. Дві оптопари, під’єднані послідовно, при подачі вхідного сигналу генерують ЕРС. , достатню для відмикання вихідних транзисторів T 1, Т 2.

На основі оптронів легко реалізуються основні логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, штрих Шеффера, стрілка Пірса На основі оптронів легко реалізуються основні логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, штрих Шеффера, стрілка Пірса і ін. В оптоелектронній схемі, що виконує функцію логічного множення, одиничний вихідний сигнал встановлюється в тому випадку, якщо на обидві оптопари надходять одиничні вхідні сигнали, які викликають насичення обох фототранзисторів.