Скачать презентацию Описи класової структури в сучасній російській соціології О Скачать презентацию Описи класової структури в сучасній російській соціології О

Турен.ppt

  • Количество слайдов: 15

Описи класової структури в сучасній російській соціології: О. Шкаратан і Т. Заславська Описи класової структури в сучасній російській соціології: О. Шкаратан і Т. Заславська

Заславська. Основні ідеї. • Основні критерії соціальної стратифікації: Політичний потенціал(влада) Економічний потенціал(власність) Соціокультурний потенціал Заславська. Основні ідеї. • Основні критерії соціальної стратифікації: Політичний потенціал(влада) Економічний потенціал(власність) Соціокультурний потенціал (кваліфікація) Соціальний престиж

 • ПОЛІТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ - об*єм владних і управлінських відносин. • Він був передовим • ПОЛІТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ - об*єм владних і управлінських відносин. • Він був передовим в СРСР. • Зараз в сучасному російському сусві його роль відносно зменшилася.

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ - масштаби власності, доходи, рівень життя • За словами Заславської, в сучасному ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ - масштаби власності, доходи, рівень життя • За словами Заславської, в сучасному російському суспільстві переважає економіко-політичний потенціал

 • СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ – рівень освіти, кваліфікації, особливостях образу і якості життя. • • СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ – рівень освіти, кваліфікації, особливостях образу і якості життя. • В СРСР грав роль підпорядкування (при владі недостатньо освічені люди, вороже ставлення до культури) Зараз роль цього потенціалу підвищилася.

Зв’язок з структурнофункціональним підходом ий н ур ьт ал ул ці іок тен оц Зв’язок з структурнофункціональним підходом ий н ур ьт ал ул ці іок тен оц по С Соціальний престиж Економічний потенціал

Зв’язок з класовим підходом ний оміч л н Еко енціа пот ціал тен П Зв’язок з класовим підходом ний оміч л н Еко енціа пот ціал тен П ітич ол й по ни

 • Верхній прошарок • (Еліти і субеліти) Знаходяться при владі • Середній прошарок • Верхній прошарок • (Еліти і субеліти) Знаходяться при владі • Середній прошарок (Малочисельна група) головна рушійна сила реформ • Базовий прошарок (2/3 російського сус-ва) Адаптації до змін в середовищі • Нижній прошарок • “Соціальне дно” Жертва, нездатна до адаптації Ізольованість від

Верхній прошарок Середній прошарок Базовий прошарок Нижній Соціальна дно прошарок Середні і великі підприємці Верхній прошарок Середній прошарок Базовий прошарок Нижній Соціальна дно прошарок Середні і великі підприємці (політ. лідери, верхівка державного апарату, керівники промислових корпорацій банків і тд) Дрібні підприємці, напів-підприємці, менеджери виробничої і невиробничої сфери, старші офіцери і тд Масова інтелігенція (фахівці), напівінтелігенція (помічники фахівців, технічні службовці) середньокваліфіковані робітники, селяни. Некваліфіковані робітники Злочинці, напівзлочинні елементи(вори, бандити), бомжі і тд

Овсей Ірмович Шкаратан Овсей Ірмович Шкаратан

Соціальна структура • Соціальна структура тісно пов’язана з соціальною нерівністю Соціальна структура “Групи індивідів, Соціальна структура • Соціальна структура тісно пов’язана з соціальною нерівністю Соціальна структура “Групи індивідів, нерівних у соціальних та та економічних відносинах” Соціальна нерівність

Схема соціально-професійних класів(верств) О. Шкаратана 1. Організатори виробничих колективів 2. Працівники висококваліфікованої науково-технічної праці. Схема соціально-професійних класів(верств) О. Шкаратана 1. Організатори виробничих колективів 2. Працівники висококваліфікованої науково-технічної праці. 3. Працівники кваліфікованої розумової праці. 4. Працівники висококваліфікованої праці, що поєднують розумові та фізичні функції. 5. Працівники кваліфікованої, переважно фізичної ручної праці. 6. Працівники кваліфікованої, переважно фізичної праці, зайняті на машинах і механізмах. 7. Працівники нефізичної праці середньої кваліфікації. 8. Працівники некваліфікованої фізичної праці.

Підходи до вивчення соціальнопрофесійних груп Соціальна професійна група (верства) Внутрішньокласова група Внутрішньосуспільна група (шар) Підходи до вивчення соціальнопрофесійних груп Соціальна професійна група (верства) Внутрішньокласова група Внутрішньосуспільна група (шар)

Висновки • Концепція Заславської Пояснює зв’язок ієрархії суспільства з різними видами потенціалів • Концепція Висновки • Концепція Заславської Пояснює зв’язок ієрархії суспільства з різними видами потенціалів • Концепція Шкаратана Пояснює вплив соціально професійних груп на формування соціальної структури сус-ва

Заславська і Шкаратан. Спільне 1) Ієрархія прошарків суспільства (від найвищої кваліфікованої розумової праці до Заславська і Шкаратан. Спільне 1) Ієрархія прошарків суспільства (від найвищої кваліфікованої розумової праці до некваліфікованої фізичної) 2)В соціальній структурні набувають істотне значення соціальнопрофесійні відмінності, що кореняться в особливостях суспільноекономічного поділу праці.