Скачать презентацию ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ 2007 -2013 РЕЧНА ИНФОРМАЦИОННА Скачать презентацию ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ 2007 -2013 РЕЧНА ИНФОРМАЦИОННА

eea90b50a79681161d27143354902d7c.ppt

  • Количество слайдов: 16

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” 2007 -2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” 2007 -2013

РЕЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА RIVER INFORMATION SERVICES БУЛРИС д-р Златко Кузманов Директор дирекция “Управление на РЕЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА RIVER INFORMATION SERVICES БУЛРИС д-р Златко Кузманов Директор дирекция “Управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския и речния транспорт” ДП “Пристанищна инфраструктура” Министерство на транспорта

Проектът БУЛРИС представлява националната част от Общо европейска система за осигуряване на ефективно и Проектът БУЛРИС представлява националната част от Общо европейска система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. С изменението на закона КТК с ДВ, бр. 71 от 2008 в съответствие с Чл. 244 а. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" изгражда и поддържа система за управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването. ДП» ПИ» става бенефициент по програмата. Изграждането на БУЛРИС е предвидено да се осъществи на три фази. Общ обем на инвестициите за трите фази общо – около 30 мил. лева.

БУЛРИС – ФАЗА 1 Първа фаза /2007 – 2009 год. / предвижда инвестиции, които БУЛРИС – ФАЗА 1 Първа фаза /2007 – 2009 год. / предвижда инвестиции, които да позволят до края на 2009 год. да се изпълнят в срок минималните изисквания на РИС Директивата и да се създаде инфраструктурата за по-нататъшно развитие на услугите. Този етап включва предварителните проучвания, проектиране на системата, разработване на тръжна документация, провеждане на търг и изграждане на основната инфраструктура. На този етап са предвидени три основни търга: • Изграждане на телекомуникационната инфраструктура • Изграждане на информационната система • Строителство на РИС центрове

БУЛРИС – ФАЗА 2 Втора фаза /2009 – 2011 год. / е свързана с БУЛРИС – ФАЗА 2 Втора фаза /2009 – 2011 год. / е свързана с разширяване на обхвата на услугите и системата, въвеждане на нови сензори като радари, телевизионни и термовизионни камери, автоматично измерване на нивата на реката и внедряване на нови функции на иформационната система.

БУЛРИС – ФАЗА 3 Трета фаза /2011 – 2013 год. / разширение на обхвата БУЛРИС – ФАЗА 3 Трета фаза /2011 – 2013 год. / разширение на обхвата на системата като услуги и потребители, внедряване на нови върхови технологии, разработване на дългосрочни прогнози, пълно автоматизиране и моделиране на транспортните процеси в т. ч. и логистичните.

БУЛРИС – Сегашно състояние RIS услугите се извършват от диспечерски пунктове, съоръжени с конвенционални БУЛРИС – Сегашно състояние RIS услугите се извършват от диспечерски пунктове, съоръжени с конвенционални радиостанции и комуникации през БТК.

БУЛРИС – тест център Legend: AIS – Automatic Identification System MCL – Microwave Carrier БУЛРИС – тест център Legend: AIS – Automatic Identification System MCL – Microwave Carrier Link IP – Internet Protocol VHF - Very High Frequency ATIS - Automated Transmission Identification System TV tower Ruse AIS Transponder MCL IP AIS Vessels: Router BMA – “Tangra 3”, “Pioner” APPD – “Iantra”, “Vit”, “Todor Kableshkov”, “Burgas” VHF Radio with ATIS 23 GHz APPD - Ruse DMA Ruse MCL Internet VHF radio with ATIS decoder Ro. RIS Nav Aid, Hydro-Meteo Router BULRIS. BG CENTRAL DATABASE Voice, AIS, ATIS, Web Data exchange Do. RIS – River Information System of Austria Ro. RIS – River Information System of Romania

БУЛРИС – тест център Site TV Tower – Russe On the TV Tower is БУЛРИС – тест център Site TV Tower – Russe On the TV Tower is installed Inland AIS transponder and communication link, which has connection with the Test Center in Directorate Maritime Administration – Russe Tracking and tracing initial system provides: § Currently AIS coverage of the fairway is from 430 km to 550 km § Real time visualization of the vessel traffic § Visualization of additional vessel details § Backtracking for last 24 hours

БУЛРИС – тест център Зона за радиопокритие БУЛРИС – тест център Зона за радиопокритие

Telecommunication Infrastructure Position of the shore base stations Inland AIS and VHF radio Telecommunication Infrastructure Position of the shore base stations Inland AIS and VHF radio

Microwave Carrier Link network Microwave Carrier Link network

Test Center - Russe Example Fairway Nt. S Message Test Center - Russe Example Fairway Nt. S Message

Test Center - Russe Notices To Skippers Web Interface Test Center - Russe Notices To Skippers Web Interface

Срокове за изграждане N Task 2007 2008 2009 1 Test Center Russe xxxxxxxxxxx xx Срокове за изграждане N Task 2007 2008 2009 1 Test Center Russe xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 4 Electronic Charts xxxxxxxxxxx 5 Hydro-Meteo measuring stations xxxxxxxxxxx 2 Telecommunication Infrastructure 3 Information System 6 Radar and Video surveillance 7 Updating and Expanding 2010 2011 x xxxxxxxxxxxx x

БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ! БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!