Скачать презентацию Операційна система Cisco IOS Лекція 4 Скачать презентацию Операційна система Cisco IOS Лекція 4

Lect-4 addon ОС Cisco IOS.ppt

  • Количество слайдов: 41

Операційна система Cisco IOS Лекція № 4 Операційна система Cisco IOS Лекція № 4

Навчальні питання 1. Загальна характеристика операційної системи Cisco IOS. 2. Команди Cisco IOS. Навчальні питання 1. Загальна характеристика операційної системи Cisco IOS. 2. Команди Cisco IOS.

Мета лекції • Ознайомити студентів з призначенням, можливостями операційної системи (ОС) Cisco IOS, режимами Мета лекції • Ознайомити студентів з призначенням, можливостями операційної системи (ОС) Cisco IOS, режимами її роботи, з командами ОС призначеними для перегляду поточної конфігурації пристрою, порядком виконання первинного налаштування мережевого пристрою (комутатору).

Рекомендована література: 1. Дж. Бони Руководство по Cisco IOS. – СПБ. : Питер, М. Рекомендована література: 1. Дж. Бони Руководство по Cisco IOS. – СПБ. : Питер, М. : Изд-во «Русская редакция» , 2008. – 784 с. : ил. 2. Одом, Уэнделл. Официальное руководство по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND 1, 2 -е изд. : Пер. с англ. – М. : ООО «И. Д. Вильямс» , 2010. – 672 с. : ил. – Парал. тит. англ. 3. Амато Вито Основы организации сетей Cisco том 1. : Пер. с англ. — М. : Издательский - дом "Вильямc", 2002. — 512 с. : ил. — Парал, тит. англ. 4. CCNA Discovery 4. 0 Проектирование и поддержка компютерных сетей [Електронний ресурс] : Cisco System Inc. , 2008. — Режим доступу: http: //www. cisco. com/web/RU/learning/netacad/course_cat alog/ccna. html. — Назва з титул. екрану.

Література Урок № 11. Література Урок № 11.

1. Операційна система Cisco IOS 1. Операційна система Cisco IOS

Cisco IOS • Більшість маршрутизаторів (за винятком серії 700), і значна частина комутаторів Cisco Cisco IOS • Більшість маршрутизаторів (за винятком серії 700), і значна частина комутаторів Cisco функціонують під керуванням мережевої операційної системи Cisco IOS. • Cisco IOS призначена для керування активним мережевим обладнанням і забезпечує управління мережевими пристроями як через інтерфейс командної строки, так і через Веб – інтерфейс.

Cisco IOS Cisco Internetwork Operating System (IOS) – , міжмережева операційна система, що використовується Cisco IOS Cisco Internetwork Operating System (IOS) – , міжмережева операційна система, що використовується у маршрутизаторах і комутаторах компанії. Функції Cisco IOS Якість обслуговування Маршрутизація Управління ресурсами Комутація Мережева безпека

Cisco IOS Доступ до функції, що надаються Cisco IOS здійснюється за допомогою інтерфейсу командного Cisco IOS Доступ до функції, що надаються Cisco IOS здійснюється за допомогою інтерфейсу командного рядка – Command Line Interface (CLI)

Cisco IOS Зберігається Робота пристрою Флеш-пам'ять ОЗП Cisco IOS Flash memory Random Access Memory Cisco IOS Зберігається Робота пристрою Флеш-пам'ять ОЗП Cisco IOS Flash memory Random Access Memory Збереження Cisco IOS у флеш-пам'яті дозволяє виконувати оновлення ОС. Перезапис Cisco IOS у ОЗП дозволяє прискорити роботу пристрою.

Cisco IOS Методи доступу до CLI Консоль управління (Console) Використовується пряме підключення комп'ютеру до Cisco IOS Методи доступу до CLI Консоль управління (Console) Використовується пряме підключення комп'ютеру до консольного порту комутатору або маршрутизатору Протоколи Telnet i SSH (Secure Shell) Додатковий порт маршрутизатору (AUX port) Rollover cable

Консольний порт Забезпечує доступ і управління мережевим пристроєм без використання смуги пропускання мережі (out-of-band Консольний порт Забезпечує доступ і управління мережевим пристроєм без використання смуги пропускання мережі (out-of-band access) Консольний порт доступний навіть у випадку, коли пристрій втрачає налаштування мережевих інтерфейсів. Консольний порт використовується для початкового налаштування пристрою або коли мережеві сервіси не вдається запустити. Консольний порт маршрутизатору 2801 Доступ до консольного порту необхідно захистити паролем, а також заборонити фізичний доступ до мережевого пристрою з боку сторонніх осіб.

Telnet / SSH / AUX Протоколи Telnet/SSH забезпечують віддалений доступ і управління мережевим пристроєм Telnet / SSH / AUX Протоколи Telnet/SSH забезпечують віддалений доступ і управління мережевим пристроєм з використання смуги пропускання мережі. В даному випадку на пристрої повинний бути налаштований хоча б один мережевий інтерфейс. Telnet/SSH сервер Telnet/SSH клієнт VTY- Virtual Telet. Ype SSH вимагає використання більш складного (сильного) паролю і шифрує дані під час їх передачі між сервером і клієнтом.

AUX порт Додатковий порт мережевого пристрою, який забезпечує підключення до нього за допомогою модемного AUX порт Додатковий порт мережевого пристрою, який забезпечує підключення до нього за допомогою модемного з'єднання через телефонну лінію. Також як і консольний порт, AUX порт може використовуватися без налаштованих на пристрої мережевих сервісів.

Конфігураційні файли Cisco IOS Конфігураційний файл за допомогою спеціальних команд дозволяє налаштувати необхідну функціональність Конфігураційні файли Cisco IOS Конфігураційний файл за допомогою спеціальних команд дозволяє налаштувати необхідну функціональність операційної системи. Команди виконуються ОС під час її завантаження. Конфігураційні файли Файл поточної конфігурації Файл початкової конфігурації running configuration file (running config) startup configuration file (start up config) Параметри якого файлу конфігурації змінюються під час налаштування мережевого пристрою адміністратором?

Де зберігаються конфігураційні файли? 4 типи пам’яті: (на прикладі комуатору Cisco 2960) • RAM Де зберігаються конфігураційні файли? 4 типи пам’яті: (на прикладі комуатору Cisco 2960) • RAM (Random Access Memory — оперативна пам’ять) використовується для зберігання поточної робочої інформації; • ROM (Read-Only Memory — постійний запам'ятовувальний пристрій) зберігає в собі програму самозавантаження; • Flash-пам'ять являє собою мікросхему усередині комутатора або знімний модуль пам'яті, у якому зберігається повнофункціональний образ ОС. • Пам'ять NVRAM (Nonvolatile RAM — енергонезалежна пам'ять) використовується для зберігання початкової або стартової (startup) конфігурації пристрою, яка використовується при включенні живлення й при перезавантаженні пристрою.

Cisco IOS Режими роботи • • Користувальницький режим (User executive Mode). Привілейований режим (Privileged Cisco IOS Режими роботи • • Користувальницький режим (User executive Mode). Привілейований режим (Privileged executive Mode). Глобальний режим (Global Configuration Mode). Режим підконфігурації (Sub-Configuration Modes).

Режими роботи Користувальницький режим Привілейований режим enable CTRL+Z, exit CTRL+Z Conf t exit Режим Режими роботи Користувальницький режим Привілейований режим enable CTRL+Z, exit CTRL+Z Conf t exit Режим підконфігурації Глобальний режим Int fa 0/0

Cisco IOS Зміна вигляду запрошення командного рядку в залежності від режиму ОС Користувальницький режим Cisco IOS Зміна вигляду запрошення командного рядку в залежності від режиму ОС Користувальницький режим Привілейований режим Глобальний режим конфігурування Режим конфігурування інтерфейсу У користувальницькому режимі можна тільки отримувати інформацію про роботу пристрою.

Cisco IOS Щоб виконати налаштування пристрою потрібно увійти в привілейований режим за допомогою команди Cisco IOS Щоб виконати налаштування пристрою потрібно увійти в привілейований режим за допомогою команди Enable або en. Для отримання доступу до команд налаштування потрібно увійти в режим глобальної конфігурації. Команда: configure terminal або config t. Команди, що вводяться у глобальному режимі виконуються негайно і відображаються на роботі пристрою.

Структура команди Запрошення до вводу команди 80 символів Приклад команди: Switch#show running-config Структура команди Запрошення до вводу команди 80 символів Приклад команди: Switch#show running-config

Використання підказки Варіанти допомоги користувачу з боку Cisco IOS Контексно-залежна довідка Перевірка синтаксису команди Використання підказки Варіанти допомоги користувачу з боку Cisco IOS Контексно-залежна довідка Перевірка синтаксису команди “Гарячі” клавіші та кнопки швидкого доступу Приклад: Switch>sh ?

[2] с. 260 -261 [2] с. 260 -261

[2] с. 261 -262 [2] с. 261 -262

Питання ? Питання ?

2. Команди Cisco IOS 2. Команди Cisco IOS

2. 1. Команда Show Дозволяє отримати інформацію про конфігурацію, роботу і статус вузлів мережевого 2. 1. Команда Show Дозволяє отримати інформацію про конфігурацію, роботу і статус вузлів мережевого пристрою

Show startup-config Команда, що дозволяє переглянуті початкову конфігурацію, що використовується під час завантаження пристрою Show startup-config Команда, що дозволяє переглянуті початкову конфігурацію, що використовується під час завантаження пристрою

Show running-config Команда, що дозволяє переглянуті поточну конфігурацію пристрою Show running-config Команда, що дозволяє переглянуті поточну конфігурацію пристрою

Команда Show version Дозволяє отримати інформацію про поточну версію операційної системи Cisco IOS, а Команда Show version Дозволяє отримати інформацію про поточну версію операційної системи Cisco IOS, а також відомості про базову апаратну конфігурацію системи тощо. System hardware and software status

Команда Show flash Дозволяє отримати ім'я файлу-образу операційної системи display information about flash: file Команда Show flash Дозволяє отримати ім'я файлу-образу операційної системи display information about flash: file system

Команда Show process Дозволяє отримати статистику завантаження процесору пристрою Команда Show process Дозволяє отримати статистику завантаження процесору пристрою

2. 2. Команди налаштування пристрою 2. 2. Команди налаштування пристрою

Надання імені пристрою Команда hostname <ім'я пристрою> Приклад Switch(config)#hostname Facultet 1# - запрошення CLI Надання імені пристрою Команда hostname <ім'я пристрою> Приклад Switch(config)#hostname Facultet 1# - запрошення CLI після введення команди

Встановлення паролів Встановлення паролю на доступ до консолі Switch(config)#line console 0 Switch(config-line)#password <пароль> Switch(config-line)#login Встановлення паролів Встановлення паролю на доступ до консолі Switch(config)#line console 0 Switch(config-line)#password <пароль> Switch(config-line)#login

Встановлення паролів Встановлення паролю на доступ до привілейованого режиму Switch(config)#enable password <пароль> Switch(config-line)#login Встановлення Встановлення паролів Встановлення паролю на доступ до привілейованого режиму Switch(config)#enable password <пароль> Switch(config-line)#login Встановлення паролю на доступ до привілейованого режиму Switch(config)#enable secret <пароль> Switch(config-line)#login password is encrypted Якщо пароль не встановлений, то доступ з сесії Telnet до привілейованого режиму заборонений Switch>enable % No password set Switch>

Встановлення паролів Встановлення паролю на доступ до віртуальних терміналів Switch(config)#line vty 0 4 Switch(config-line)#password Встановлення паролів Встановлення паролю на доступ до віртуальних терміналів Switch(config)#line vty 0 4 Switch(config-line)#password <пароль> Switch(config-line)#login

Управління конфігурацією Управління конфігурацією

Питання ? Питання ?

Висновки • Використання операційної системи у комутаторах та маршрутизаторах дозволяє програмним шляхом розширювати функціональні Висновки • Використання операційної системи у комутаторах та маршрутизаторах дозволяє програмним шляхом розширювати функціональні можливості даних пристроїв та підтримувати їх на сучасному рівні • Операційна система Cisco IOS має потужні можливості, що забезпечують надійну та продуктивну роботу мережевих пристроїв даної компанії