Скачать презентацию Онлайн културата Омраза за забавление Hate-for-Fun Online Culture Скачать презентацию Онлайн културата Омраза за забавление Hate-for-Fun Online Culture

d8ad54fca28ad0cb74c1985475f9097a.ppt

  • Количество слайдов: 38

Онлайн културата „Омраза за забавление“ (Hate-for-Fun Online Culture) Реч на омразата и ролята на Онлайн културата „Омраза за забавление“ (Hate-for-Fun Online Culture) Реч на омразата и ролята на гражданското общество, София, 28 ноември 2013 г.

Онлайн тормозът през очите на деца, родители и учители Резултати от фокус групи и Онлайн тормозът през очите на деца, родители и учители Резултати от фокус групи и онлайн проучване

Културата „Омраза за забавление” • Освен омраза и дискриминация в Интернет намират своето място Културата „Омраза за забавление” • Освен омраза и дискриминация в Интернет намират своето място и много форми на “социално приемлива” агресия като: – Клюкарски сайтове; – Страници, блогове и профили, създадени да осмиват и унижават потребител или група от потребители; – Унизителни клипове и снимки, както и групи, които се организират около тях; – Чатове към игри; – Сайтове за забавление чрез нападки срещу отделни индивиди или групи: пример за това е наскоро създаденият български сайт Mrazia. com с категории като “Мразя циганите”, “Мразя жените”, “Мразя 23 -то училище”. Какво превръща омразата в източник на забавление?

Теория на добронамереното нарушение (Benign Violation Theory) на Питър Макгроу, 2010 г. • Нарушаването Теория на добронамереното нарушение (Benign Violation Theory) на Питър Макгроу, 2010 г. • Нарушаването на социална норма се възприема като добронамерено, ако: – eдна норма налага, че едно действие е лошо, но общоприетата практика е обратната; – rзвършителят психологически се дистанцира от постъпката; – rзвършителят не приема за задължителна нормата, която нарушава.

В контекста на онлайн насилието. . . • При онлайн насилието се наблюдават – В контекста на онлайн насилието. . . • При онлайн насилието се наблюдават – Противоречиви норми: • Нарушава се норма, но няма реалнa физическa вреда – насилието се възприема като по-безобидно. – Психологическа дистанция: • Няма директен контакт между извършител и жертва (ефект на екрана) – Неангажираност с нормата: • Потребителите приемат, че безусловната свобода на словото онлайн е по-важна от доброто поведение По този начин онлайн насилието лесно се възприема като добронамерено нарушение на нормите и предизвиква. . . смях.

Фаза I: Фокус групи • 3 изследвания с фокус групи, проведени в 4 училища Фаза I: Фокус групи • 3 изследвания с фокус групи, проведени в 4 училища от различни райони на София в периода май-юни 2011 : - а12 учители - б 12 ученика (12 -13 години) - c 12 ученика (15 -16 години)

Резултати от фокус групи • Онлайн агресията (включително и онлайн тормозът) сред децата е Резултати от фокус групи • Онлайн агресията (включително и онлайн тормозът) сред децата е широко разпространен – и 3 -те групи • Правят го на шега – учители • Знаем за много случаи на онлайн насилие – всички деца • Нужно е допълнително обучение – учители • Онлайн тормозът трябва да се наказва – всички деца

Фаза II: Онлайн изследване • 3 анкети по отзоваване: публикувани на Safenet. bg, Teacher. Фаза II: Онлайн изследване • 3 анкети по отзоваване: публикувани на Safenet. bg, Teacher. bg, Teenproblem. net, BG-mamma. com • Отговорили: - деца – 213 - родители – 33 - учители - 1033

Методология • Използвана е анкета по отзоваване : - целта не е да се Методология • Използвана е анкета по отзоваване : - целта не е да се изследва доколко е разпространено онлайн агресията сред децата – за тази цел е необходима представителна извадка - целта е да се достигне до хората с личен опит, за да се изследват по-задълбочено техните нагласи и поведение

Моят опит в Мрежата Анкетирани: 213 Моят опит в Мрежата Анкетирани: 213

Възраст 26% 39% 35% 12 -14 15 -16 17 -18 Възраст 26% 39% 35% 12 -14 15 -16 17 -18

Пол общо 31% 17 -18 69% 40% 60% момчета момичета 15 -16 12 -14 Пол общо 31% 17 -18 69% 40% 60% момчета момичета 15 -16 12 -14 36% 11% 64% 89%

12 -14 15 -16 17 -18 Случвало ли се е да ви обидят, засрамят 12 -14 15 -16 17 -18 Случвало ли се е да ви обидят, засрамят или унижат в Интернет? 88% момичета момчета 79% момичета момчета 21% 88% момичета момчета 12% 67% 12% не 33% 92% 83% да 8% 17%

12 -14 15 -16 17 -18 В повечето случаи извършителят е. . момичета 17% 12 -14 15 -16 17 -18 В повечето случаи извършителят е. . момичета 17% 83% момчета 15% 85% момичета 26% 35% момчета 65% 48% момичета момчета 74% 20% някого, когото познавам 52% 80% някого, когото не познавам

12 -14 15 -16 17 -18 В повечето случаи извършителят е искал. . . 12 -14 15 -16 17 -18 В повечето случаи извършителят е искал. . . момичета момчета 12% 88% 27% 14% 73% 86% 24% 76% момичета 100% момчета 100% да ме нарани истински да се позабавлява на чужд гръб

Когато е наистина, се случва в 12 -14 15 -16 17 -18 (допустими повече Когато е наистина, се случва в 12 -14 15 -16 17 -18 (допустими повече от един отговор): момичета 52% 2%23 62% момчета 50% 25 71% момичета 64% 26 момчета 53% 51% 5% 16 момчета 50% 31% 70% 75% 41% 30% 50% Фейсбук и други социални мрежи Имейл Мобилен телефон Скайп Други (форуми, блогове, Vbox 7, You. Tube) 50% 71% 6%18 момичета 21%

Когато е за забавление, се случва в 12 -14 15 -16 17 -18 (допустими Когато е за забавление, се случва в 12 -14 15 -16 17 -18 (допустими повече от един отговор): момичета 42% момчета 40% 64% момичета момчета 47% 53% момичета момчета 25% 23% 58% 8% 28% 37% 68% 7% 21% 74% 33% 16% 52% 48% 73% 53% 60% 100% 47% 25% Фейсбук и други социални мрежи Имейл Мобилен телефон Скайп Други (форуми, блогове, Vbox 7, You. Tube)

12 -14 15 -16 17 -18 Случвало ли ви се е да обидите, засрамите 12 -14 15 -16 17 -18 Случвало ли ви се е да обидите, засрамите или унижите някого в Интернет? момичета 57% момчета момичета 61% 56% момчета момичета момчета 43% 39% 44% 67% 44% да 33% 66% 75% 25% не

12 -14 15 -16 17 -18 В повечето случаи съм „нападал/а”. . момичета момчета 12 -14 15 -16 17 -18 В повечето случаи съм „нападал/а”. . момичета момчета момичета 36% 64% 30% 70% 48% 52% 56% 44% 64% момчета някого, когото познавам 36% 100% някого, когото не познавам

12 -14 15 -16 17 -18 В повечето случаи съм искал/а. . . момичета 12 -14 15 -16 17 -18 В повечето случаи съм искал/а. . . момичета момчета 32% 68% 42% 58% 39% 61% 29% 61% 57% 50% да го/я нараня истински 43% 50% да се позабавлява на чужд гръб

Моето дете в мрежата Анкетирани 33 Моето дете в мрежата Анкетирани 33

Знаете ли за случаи, в които дете е било обидено, засрамено или унижено в Знаете ли за случаи, в които дете е било обидено, засрамено или унижено в Интернет? 15% 85% да не

В повечето случаи извършителят е. . . 25% 75% някой, когото детето познава някой, В повечето случаи извършителят е. . . 25% 75% някой, когото детето познава някой, когото детето не познава

В повечето случаи извършителят е искал. . . 21% 79% да нарани детето истински В повечето случаи извършителят е искал. . . 21% 79% да нарани детето истински да се позабавлява на чужд гръб

Моите ученици в мрежата Анкетирани 1033 Моите ученици в мрежата Анкетирани 1033

Знаете ли за случаи, в които дете е било обидено, засрамено или унижено в Знаете ли за случаи, в които дете е било обидено, засрамено или унижено в Интернет? 23% 77% да не

В повечето случаи извършителят е. . . 15% 85% някой, когото детето познава някой, В повечето случаи извършителят е. . . 15% 85% някой, когото детето познава някой, когото детето не познава

В повечето случаи извършителят е искал. . . 17. 5% 82. 5% да нарани В повечето случаи извършителят е искал. . . 17. 5% 82. 5% да нарани детето истински да се позабавлява на чужд гръб

Изводи • Изразяването на враждебност, омраза, унижаването на другия, агресията и обидата са станали Изводи • Изразяването на враждебност, омраза, унижаването на другия, агресията и обидата са станали неразделна и социално приемлива част от онлайн-културата на младежите • В по-голямата част от случаите целта е: Изпробване на границите – социалните норми Експериментиране с друга самоличност Опит за самоопределяне чрез негативното Самоизтъкване – търсене на популярност, ИЛИ НАЙ-ОБЩО КАЗАНО – – ЗАБАВЛЕНИЕ – експеримент и игра – – • Родителите и учителите подценяват експериментирането – смятат, че в повечето случаи е между познати, а децата предпочитат да експериментират с непознати

Успокоение или тревога? • Деца, родители и учители възприемат онлайн-тормоза като предимно безобиден начин Успокоение или тревога? • Деца, родители и учители възприемат онлайн-тормоза като предимно безобиден начин за забавление. • Но излагането на враждебен хумор засилва открито агресивното поведение (Робърт Барън, 1978 г. ). • Поради това онлайн-културата „Омраза за забавление“ може би е съществена част от порочен кръг – онлайнагресия за забавление, засилване на агресивното поведение, още по-шокираща онлайн-агресия и още по-силно изразено агресивно поведение. • Има нужда от допълнителни проучвания на проблема.

Път за промяна • Възможно противодействие на културата „Омраза за забавление“ е да се Път за промяна • Възможно противодействие на културата „Омраза за забавление“ е да се извади забавлението от уравнението чрез: – Задълбочаване на разбирането за възможните отрицателни последици – Скъсяване на психологическата дистанция – развитие на емоционална интелигентност и способност за емпатия – Утвърждаване на нетикета като препоръчителни норми за онлайн-общуването • Използване на самите онлайн-платформи за постигане на целта – социални мрежи, Скайп, сайтове за споделяне на видео и снимки, форуми

Пример за успешна интервенция Проектът “Виртуално и реално насилие – превенция чрез интерактивно обучение Пример за успешна интервенция Проектът “Виртуално и реално насилие – превенция чрез интерактивно обучение в училища” • 5 града, 80 училища, повече от 170 подготвени обучители (с подкрепата на фондация “ОУК” и Програма “Безопасен Интернет” на ЕК) • Два методически наръчника за обучители – 44 урока, разпространява се на английски на портала на INSAFE • Цел: да разширят познанията на децата, да се развие емоционалната им интелигентност

Модули в първата част от наръчника 1. Насилие 2. Насилието - виртуалност и реалност Модули в първата част от наръчника 1. Насилие 2. Насилието - виртуалност и реалност 3. Насилието – жертва и насилник 4. Справяне с напрежение, тревожност, стрес 5. Тормозът като форма на насилие – виртуалност и реалност 6. Справяне с гняв 7. Себеутвърждаващо поведение 8. Справяне с проблеми 9. Стратегии за справяне в реалността – Форум Театър 10. Незаконно и вредно съдържание в Интернет 11. Сексуално насилие – 7 -11 клас 12. Сексуално насилие – 5 -6 клас 13. Web 112. net – битката срещу насилието – локално 14. Web 112. net и INHOPE – битката срещу насилието – глобално 15. 116 111 – Гореща телефонна линия за деца, претърпели насилие 16. Визуално насилие в Интернет 17. Безопасно общуване в Интернет 18. Жертва на насилие – стратегии за справяне 19. Вербално насилие 20. Пасивно насилие 21. Безразличието като форма на насилие 22. Несъзнавано насилие 23. Тероризмът – глобалното насилие 24. Сплетните като форма на насилие 25. Ненасилствена комуникация

Модули във втората част от наръчника 1. Нужди, желания и емоции 2. Ценности 3. Модули във втората част от наръчника 1. Нужди, желания и емоции 2. Ценности 3. Любов 4. Управление на емоциите 5. Справяне със страховете 6. Стратегии за самозащита и самосъхранение 7. Алтернативно поведение 8. Манипулиране и критично мислене 9. Справяне с зависимости 10. Прекомерна употреба на ИКТ 11. Себенараняване 12. Хранене 13. Себеизразяване чрез творчество 14. Себеизразяване чрез спорт 15. Себереализация 16. Разрешаване на конфликти 17. Междукултурни различия 18. Сексуалност 19. Толерантност

Европейската програма “Безопасен Интернет” в България Ø Гореща линия: Действа от май 2006 г. Европейската програма “Безопасен Интернет” в България Ø Гореща линия: Действа от май 2006 г. Ø Изпълнител: Фондация “Приложни изслeдвания и комуникации” Неправителствена организация, създадена през 1991 г. Основни области на работа – информационно общество; иновации Ø Ефективност: През 2012 г. са получени 914 сигнала, от които 581 изискващи действия: 12 са предадени на ГДБОП и чрез Интерпол/Европол до трети страни; 14 са препратени на други горещи линии от INHOPE; в 43 случая е действано директно със собственици на сайтове; отговорено е на 57 запитвания във връзка с различни проблеми онлайн на непълнолетни Ø Оценка: Приета за член на Международната асоциация на оператори на интернет горещи линии INHOPE през октомври 2006 г. Ø Център за безопасен Интернет In. Safe – от 1 юни 2008 г. , образователно-обучителен център, Фондация “Приложни изслeдвания и комуникации” и Асоциация „Родители“, член на Insafe от 2008 г. Ø Българска линия за онлайн безопасност – БЛОБ, консултации на тел. 124 123, имейл, Скайп – от март 2011 г. ; 305 консултации през 2012 г. Ø Изпълнител: Асоциация „Родители“

Благодаря! Георги Апостолов координатор Луиза Шахбазян експерт Център за безопасен Интернет – член на Благодаря! Георги Апостолов координатор Луиза Шахбазян експерт Център за безопасен Интернет – член на In. Safe and INHOPE georgi. [email protected] bg