Скачать презентацию OLIVER CROMWELL EN DE PROTESTANTSE MISSIE 1649 -1658 Скачать презентацию OLIVER CROMWELL EN DE PROTESTANTSE MISSIE 1649 -1658

a4ecd40b38b95a64ef3154d2ec6092f0.ppt

  • Количество слайдов: 17

OLIVER CROMWELL EN DE PROTESTANTSE MISSIE 1649 -1658 door Marieke Elske Prins OLIVER CROMWELL EN DE PROTESTANTSE MISSIE 1649 -1658 door Marieke Elske Prins

Centrale vragen Was Oliver Cromwell een bondgenoot van Johan de Witt of toch een Centrale vragen Was Oliver Cromwell een bondgenoot van Johan de Witt of toch een tegenstrever? Werd de Akte van Seclusie door Oliver Cromwell opgelegd aan de Nederlanden in de persoon van Johan de Witt? 2

Inhoud • Inleiding • Commonwealth of England (1649 -1659/60) • Binnenlandse politiek van Oliver Inhoud • Inleiding • Commonwealth of England (1649 -1659/60) • Binnenlandse politiek van Oliver Cromwell • Buitenlandse politiek van Oliver Cromwell • Conclusie 3

Inleiding Stamboom Walter Cromwell (circa 1463 -1510) -----------|---------Sir Thomas Cromwell* Katherine Cromwell x Morgan Inleiding Stamboom Walter Cromwell (circa 1463 -1510) -----------|---------Sir Thomas Cromwell* Katherine Cromwell x Morgan Williams (1485 -1540) | Richard Williams (Cromwell) *secretaris onder koning Henry VIII (familienaam ‘Cromwell’ aangenomen) | Robert Cromwell x Elizabeth Stuward | Oliver Cromwell (1599 -1658) 4

Inleiding (2) • Puritanisme • Engelse politiek voorafgaand aan de Commonwealth: - Burgeroorlog (1641 Inleiding (2) • Puritanisme • Engelse politiek voorafgaand aan de Commonwealth: - Burgeroorlog (1641 -1649) - Executie koning Charles I (1649) 5

Commonwealth of Engeland (1649 -1659/60) • Protestantse Unie (1651 -1652) • Eerste Engelse Oorlog Commonwealth of Engeland (1649 -1659/60) • Protestantse Unie (1651 -1652) • Eerste Engelse Oorlog (1652 -1654) • Protectoraat (1653 -1658/59) 6

Politieke doelen • Commonwealth als staatsbestel verankeren • Protestantisme verankeren in de Engelse samenleving Politieke doelen • Commonwealth als staatsbestel verankeren • Protestantisme verankeren in de Engelse samenleving én in Europa. Subdoelen: - Onderlinge strijd tussen protestanten stoppen door religieuze tolerantie voor alle protestanten voor te staan - monarchie/Stuarts uitsluiten Steven Pincus, Protestantism and Patriotism, 26 -27; Alexandra Walsham, Charitable hatred. Tolerance and intolerance in England, 1500 -1700 (Manchester 2006) 234 en Euan Cameron, ‘Protestant identities in the later Reformation in Germany’, in: Grell en Schribner, eds. , Tolerance and intolerance, 111. 7

Uitspraken ter bevordering van tolerantie voor alle protestanten • John Owen predikte voor het Uitspraken ter bevordering van tolerantie voor alle protestanten • John Owen predikte voor het parlement: “it is toleration of all religions, or invented ways of worship, wherein your [House of Commons] constitutions are confidently antedated in many places of the nation”. (1) • Cromwell sprak over: “… Doth that name, or thing, give difference between those that are the members of Christ and those that are not? We think not so. We say, faith working love is the true character of a Christian. ” (2) Doel: Staatskerk waarin alle protestantse geloven in verenigd waren 1. Sluijs, van der, Puritanisme en de Nadere Reformatie, 15 -16 en Worden, The Rump Parliament, 119. 2. Ibidem, 125. 8

Binnenlandse politiek van Cromwell • Commonwealth: Tolerantiewet (1650) Staatskerk voor alle protestanten creëren want Binnenlandse politiek van Cromwell • Commonwealth: Tolerantiewet (1650) Staatskerk voor alle protestanten creëren want algehele religieuze tolerantie voor Protestanten is nodig wanneer men de protestantse staat, het rijk van God op aarde, wil herenigen, vestigen en wederopbouwen. (1) Uitspraak tegen een parlementslid - “I had rather that Muhammetanism were permitted amongst us, than that one of God’s children should be persecuted”(2) [Aantijging tegen papen, vorsten en iedereen die protestantse geloofsgroepen wil uitsluiten. ] • Protectoraat: Instrument of Government (1653) (3) artikel XXXII (staatsbestel) artikel XXXV – XXXVIII (religie) • • • Walsham, Charitable hatred, 233 -234; Worden, The Rump Parliament, 2 -4, 82, 85, 121 -122, 125 -126, 135 -136; Felix, Leven en Werk van dr. John Owen, 78 en Firth, Oliver Cromwell, 306307. C. H. Firth, Oliver Cromwell and the rule of the puritans in England (Londen 1947) 307. Instrument of Government, Cromwell Association (http: //www. olivercromwell. org/) 9

Instrument of Government: XXXII. That the office of Lord Protector over these nations shall Instrument of Government: XXXII. That the office of Lord Protector over these nations shall be elective and not hereditary; and upon the death of the Lord Protector, another fit person shall be forthwith elected to succeed him in the Government; which election shall be by the Council, who, immediately upon the death of the Lord Protector, shall assemble in the Chamber where they usually sit in Council; and, having given notice to all their members of the cause of their assembling, shall, being thirteen at least present, proceed to the election; and, before they depart the said Chamber, shall elect a fit person to succeed in the Government, and forthwith cause proclamation thereof to be made in all the three nations as shall be requisite; and the person that they, or the major part of them, shall elect as aforesaid, shall be, and shall be taken to be, Lord Protector over these nations of England, Scotland Ireland, and the dominions thereto belonging. Provided that none of the children of the late King, nor any of his line or family, be elected to be Lord Protector or other Chief Magistrate over these nations, or any the dominions thereto belonging. And until the aforesaid election be past, the Council shall take care of the Government, and administer in all things as fully as the Lord Protector, or the Lord Protector and Council are 10 enabled to do.

Buitenlandse politiek van Oliver Cromwell • Protestantse Unie (1651 -1652) • Eerste Engelse oorlog Buitenlandse politiek van Oliver Cromwell • Protestantse Unie (1651 -1652) • Eerste Engelse oorlog (1652 -1654) • Vredesonderhandelingen met daarin de Akte van Seclusie (1654) • Protestantse missie in de wereld 11

Brief aan de Staten Generaal Tractaten uit Generale Vergaderinghe 1651 …that there allwaies hath Brief aan de Staten Generaal Tractaten uit Generale Vergaderinghe 1651 …that there allwaies hath beene a firme union and constant intercourse of frendshipp and reall affection between Engeland this State. And Whithall considering that the defence and frea intercourse of trade and trustinh the Common interests of State: that first combijned them in this happij league doo continue, with the accession sithence of the prosession of the true reformed Religion and of the just libertits and freedom of the people, off equall concernement into bith more them formerlij… Nationaal Archief (Den Haag), Tractaten uit Generale Vergaderinghe 1651 , Staten Generaal 1. 05, inv. nr. 8463, folio 5 en 6 12

Vereniging van Protestantse Staten (16511652) Verbintenis(sen) tussen twee sterke staten Economisch verwantschap: • Zeemachten Vereniging van Protestantse Staten (16511652) Verbintenis(sen) tussen twee sterke staten Economisch verwantschap: • Zeemachten • Handelsnaties Religieus verwachtschap: • Unie van Utrecht (1579) en Engelse Burgeroorlog (1641 -1649) • Synode van Dordrecht (1618 -1619)/Grote Vergadering (1651) - Tolerantiewet (1650) • Publieke Kerk (NL) – Staats/Publieke kerk (Com. Eng) • Tolerantie voor protestanten Politiek verwantschap: • Unie van Utrecht (1579) en Engelse Burgeroorlog (1641 -1649) • Akte van Verlatinghe (1581) en de Pride’s Purge (1648) & executie Charles I (1649) • Charles I en Willem II probeerden de macht van de burgers te breken (1641 en 1650) [Deze mislukkingen betekende meer macht voor de burgers. ] • Charles I † (1649) en Willem II † (1650) 13 • House of Commons en Staten Generaal regeren.

Eerste Engelse oorlog (1652 -1654): Vredesonderhandelingen Het Vermuyden Plan: Timothy Venning, Cromwellian Foreign Policy Eerste Engelse oorlog (1652 -1654): Vredesonderhandelingen Het Vermuyden Plan: Timothy Venning, Cromwellian Foreign Policy (Londen 1995) 159 -162 • Gezamenlijke militaire defensie en militair offensief (2/3 - 1/3) • Alliantie met Staten die vrijheid of geweten voorstaan • Burgers kunnen politieke functies bekleden in beider landen • Vrije handel (ook in de koloniën) • Eeuwigdurend verbond van vriendschap, liefde en alliantie • Missionarissen verkondigen het woord van Christus aan iedereen De Republiek der Nederlanden: handelsverdrag c. q. unie Commonwealth of Engeland: religieuze unie en confederatie 14

Akte van Seclusie (1654) • Beider landen hebben baat bij een sterke staat (economisch, Akte van Seclusie (1654) • Beider landen hebben baat bij een sterke staat (economisch, religieus en politiek) • Religieuze tolerantie voor protestanten Maar Orangisten zijn in de Nederlanden goed vertegenwoordigd terwijl het verleden met een vorst aan de macht, wanorde en een verzwakte staat betekende. Samenwerking of Unie op basis van: Strategisch partnership of een ‘joint venture’ in handel, religie en defensie met in achtneming van ieders grondwet: Instrument of Government (art. XXXII) wordt opgenomen in het Vredesverdrag. 15

Conclusie Was Oliver Cromwell een bondgenoot van Johan de Witt of toch een tegenstrever? Conclusie Was Oliver Cromwell een bondgenoot van Johan de Witt of toch een tegenstrever? • Bondgenoot op economisch, religieus, politiek vlak • Beiden staten zijn gebaat bij orde en vrede • Gezamenlijk optreden om absolutistische vorsten te stoppen en het protestantisme te verankeren: Waldenzen in Savoy (1655) 16

Conclusie (2) Werd de Akte van Seclusie door Oliver Cromwell opgelegd aan de Nederlanden Conclusie (2) Werd de Akte van Seclusie door Oliver Cromwell opgelegd aan de Nederlanden in de persoon van Johan de Witt? • Angt van Cromwell voor Oranje was gegrond of niet, maar samenwerking kan alleen op basis van het respecteren van elkaars grondwettelijke bepalingen, anders is samenwerking per definitie uitgesloten (dat is tegenwoordig ook het geval) • Handhaving van Instrument of Government (artikel XXXII) = Akte van Seclusie, hoort nu eenmaal bij de politieke arena… Hoe Johan de Witt de akte vervolgens presenteert aan Orangisten en de rest van zijn land, is niet een zaak van Cromwell. 17