Скачать презентацию Огляд освітніх програм Європейської Комісії Темпус Еразмус Мундус Скачать презентацию Огляд освітніх програм Європейської Комісії Темпус Еразмус Мундус

03e3e25873b255d8e4b9635b7ddb338b.ppt

  • Количество слайдов: 63

Огляд освітніх програм Європейської Комісії: Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕМПУС-ОФІС В УКРАЇНІ Огляд освітніх програм Європейської Комісії: Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕМПУС-ОФІС В УКРАЇНІ Київ 2011

ТЕМПУС (Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах) v Програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу, ТЕМПУС (Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах) v Програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу, заснована в 1990 р. з метою сприяння модернізації систем вищої освіти в країнах-партнерах (країнахсусідах) ЄС через активізацію співробітництва між вищими навчальними закладами країн ЄС і країнпартнерів v Темпус IV, сучасний етап програми, розрахований на 2007 – 2013 роки, зорієнтований на досягнення цілей Лісабонської стратегії ( «зростання і робочі місця» ) та Болонського процесу (створення Єдиного європейського простору вищої освіти).

ТЕМПУС IV v Програма Темпус відкрита для 28 країн Східної Європи, Центральної Азії, Західних ТЕМПУС IV v Програма Темпус відкрита для 28 країн Східної Європи, Центральної Азії, Західних Балкан, Північної Африки та Ближнього Сходу v 4 регіональних об'єднання (Східне сусідство, Південне сусідство, Західні Балкани, Середня Азія) + Росія v Бюджет для Східного сусідства (Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан) – приблизно 11 -12 млн. щорічно v Дає можливість країнам-партнерам обирати для себе пріоритетні напрями реформування і заохочує усіх зацікавлених виявляти ініціативу, шукати інноваційні підходи, створювати новітні освітні продукти і послуги

ТЕМПУС IV v Три напрями реформування вищої освіти, які збігаються з завданнями освітньої програми ТЕМПУС IV v Три напрями реформування вищої освіти, які збігаються з завданнями освітньої програми ЄС «Навчання впродовж життя» (Lifelong Learning) та узгоджуються з Лісабонською стратегією і Болонським процесом: 1. Модернізація навчальних програм 2. Удосконалення процесів управління та врядування в системі вищої освіти 3. Посилення зв’язків між освітою та суспільством (громадянським суспільством, ринком праці тощо) v Два основних типи проекти: 1. Спільні проекти (міжінституційне співробітництво) 2. Структурні заходи (національний фокус)

Спільні проекти Спрямовані на : v розвиток багатостороннього партнерства між вищими навчальними закладами ЄС Спільні проекти Спрямовані на : v розвиток багатостороннього партнерства між вищими навчальними закладами ЄС та країн-сусідів; v модернізацію, створення нових навчальних програм та навчально-методичного забезпечення до них; v розвиток культури забезпечення якості освіти; v модернізацію управління інституціями вищої освіти; v посилення ролі вищої освіти в суспільстві; v зміцнення „трикутника знань” (knowledge triangle): зв’язку між освітою, дослідницькою діяльністю та інноваціями; v зміцнення зв’язків між вищою освітою та ринком праці

Структурні заходи Спрямовані на системні реформи у сфері вищої освіти: v модернізацію системи вищої Структурні заходи Спрямовані на системні реформи у сфері вищої освіти: v модернізацію системи вищої освіти; v модернізацію управління інституціями вищої освіти; v розвиток культури забезпечення якості; v прискорення запровадження положень Болонського процесу, наближення системи вищої освіти України до кращого світового та європейського досвіду; v за обов'язкової участі та підтримки Міністерства освіти

ПАРТНЕРСТВО v Проекти Темпус реалізуються консорціумом v Мінімальний склад консорціуму – 6 / 7 ПАРТНЕРСТВО v Проекти Темпус реалізуються консорціумом v Мінімальний склад консорціуму – 6 / 7 учасників v Члени консорціуму: ВНЗ, органи державної влади усіх рівнів, органи місцевого самоврядування, приватні підприємства, громадські організації, інші організації, що працюють в галузі вищої освіти, в ЄС так в країнахпартнерах, v До участі заохочуються студентські асоціації та органи студентського самоврядування

Програма Темпус в Україні v З 1993 по 2006 р. (Темпус I, III) реалізовано Програма Темпус в Україні v З 1993 по 2006 р. (Темпус I, III) реалізовано 299 проектів із загальним бюджетом 53, 6 мільйонів євро v 2008 р. - 12 проектів; 2009 р. - 11 проектів за участю українських університетів. v Основні досягнення: • Посилено інституційну спроможність українських ВНЗ; • Прискорено інтернаціоналізацію університетів – учасників (активізація обміну студентами і викладачами, встановлення тривалого партнерства між ВНЗ України та Європи і т. п. ); • запроваджено Європейську систему трансферу кредитів (ECTS), триступеневу підготовку фахівців, інші реформи

v Чи варто українським університетам брати участь у програмі Темпус ? перспектива модернізації навчальних v Чи варто українським університетам брати участь у програмі Темпус ? перспектива модернізації навчальних програм і оновлення курсів, навчально-методичного забезпечення до них; v недооцінені можливості партнерства з ВНЗ України, інших пострадянських країн; v потужний чинник інтернаціоналізації навчального закладу; v важливе джерело європеїзації; v додаткові можливості самореалізації для викладачів і слухачів; v можливість для керівництва знайти підтримку для реформ, які необхідно впроваджувати

Уроки програмі Темпус v Одинаки – ентузіасти не забезпечать успіху проекту Темпус. Реалізація проектів Уроки програмі Темпус v Одинаки – ентузіасти не забезпечать успіху проекту Темпус. Реалізація проектів Темпус можлива тільки за підтримки керівництва й участі усього начального закладу. v Партнерські стосунки зберігаються і розвиваються по завершенні проекту Темпус; консорціуми розширюються для реалізації нових проектів Темпус, інших освітніх чи науково-дослідних проектів. v Використання “трикутника знань”: від навчальних програм до дослідницьких проектів та соціальних інновацій

Еразмус Мундус: освітня програма ЄС Еразмус Мундус: освітня програма ЄС

ЕРАЗМУС МУНДУС Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, націлена на активізацію міжнародного співробітництва та ЕРАЗМУС МУНДУС Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, націлена на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців європейських університетів і вищих навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах

ЕРАЗМУС МУНДУС Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети – ЕРАЗМУС МУНДУС Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети – на центри інновацій та розвитку, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми та культурами, активізацію міжкультурного діалогу

ЕРАЗМУС МУНДУС Програма названа на честь Еразма Роттердамського, філософа, науковця, який багато мандрував Європою, ЕРАЗМУС МУНДУС Програма названа на честь Еразма Роттердамського, філософа, науковця, який багато мандрував Європою, працював у різних університетах і майже 500 років тому зрозумів переваги мобільності та міжнародного співробітництва в освіті й навчанні

ЕРАЗМУС МУНДУС Перший етап 2004 -2008 Другий етап 2009 -2013 v Оцінювання першого етапу ЕРАЗМУС МУНДУС Перший етап 2004 -2008 Другий етап 2009 -2013 v Оцінювання першого етапу програми підтверджувало її позитивні здобутки та популярність серед студентів, викладачів, науковців, вищих навчальних закладів. v Закономірним було рішення продовження програми.

Завдання програми 2009 -2013 Через посилення співробітництва між європейськими університетами та вищими навчальними закладами Завдання програми 2009 -2013 Через посилення співробітництва між європейськими університетами та вищими навчальними закладами третіх країн: ü Сприяння розвитку європейської вищої освіти, пропагування її найкращих якостей ü Допомога студентам у плануванні професійного зростання та майбутньої кар'єри ü Нарощування спроможності до міжнародного співробітництва на всіх континентах світу ü Сприяння міжкультурному взаєморозумінню та взаємозбагаченню

ТРИ НАПРЯМИ ДІЙ Напрям I: Спільні програми Напрям II: Партнерство Напрям III: Популяризація європейської ТРИ НАПРЯМИ ДІЙ Напрям I: Спільні програми Напрям II: Партнерство Напрям III: Популяризація європейської вищої освіти

БЮДЖЕТ ПРОГРАМИ На 2009 -2013 роки v 493, 69 млн. євро для Напрямів I БЮДЖЕТ ПРОГРАМИ На 2009 -2013 роки v 493, 69 млн. євро для Напрямів I та III (з освітнього бюджету ЄС) v 460 млн. євро для Напряму II (з різних програм зовнішньої допомоги ЄС)

Напрям I Спільні програми A. Спільні магістерські програми B. Спільні докторські програми для аспірантів Напрям I Спільні програми A. Спільні магістерські програми B. Спільні докторські програми для аспірантів та докторантів v 116 магістерських програм Еразмус Мундус http: //eacea. ec. europa. eu/erasmus_mundus/results_compe ndia/selected_projects_action_1_master_courses_en. php v 13 докторських програм Еразмус Мундус http: //eacea. ec. europa. eu/erasmus_mundus/results_compendia/select ed_projects_action_1_joint_doctorates_en. php

ЕРАЗМУС МУНДУС За результатами проходження європейської магістерської програми Еразмус Мундус студенти отримують ступінь: § ЕРАЗМУС МУНДУС За результатами проходження європейської магістерської програми Еразмус Мундус студенти отримують ступінь: § § European Master Erasmus Mundus Master International Master

Магістерські програми ЕРАЗМУС МУНДУС: участь країн – учасниць Програми Темпус Магістерські програми ЕРАЗМУС МУНДУС: участь країн – учасниць Програми Темпус

Магістерські програми ЕРАЗМУС МУНДУС: стипендії, отримані у 2004 – 2009 роках окремими країнами – Магістерські програми ЕРАЗМУС МУНДУС: стипендії, отримані у 2004 – 2009 роках окремими країнами – учасницями Програми Темпус

ДОВІДНИК ЕРАЗМУС МУНДУС (англійською та російської мовами) Зміст 116 Магістерські курси та 13 Докторські ДОВІДНИК ЕРАЗМУС МУНДУС (англійською та російської мовами) Зміст 116 Магістерські курси та 13 Докторські курси на 2010/2011 Умови участі Вимоги до студентів Вимоги до викладачів

НАПРЯМ I. СПІЛЬНІ ПРОГРАМИ Хто може брати участь у цьому компоненті програми? v українські НАПРЯМ I. СПІЛЬНІ ПРОГРАМИ Хто може брати участь у цьому компоненті програми? v українські студенти або випускники, які вже здобули першу вищу освіту (рівень бакалавра або його еквівалент), – участь у магістерських програмах v магістри, аспіранти, докторанти – участь у програмах Ph. D (докторських програмах) v науковці та викладачі – короткотермінове відвідування університетів консорціуму з метою проведення досліджень, розробки або викладання спільних програм

НАПРЯМ I. СПІЛЬНІ ПРОГРАМИ Що робити? v Бажаючим навчатися за програмою Еразмус Мундус потрібно НАПРЯМ I. СПІЛЬНІ ПРОГРАМИ Що робити? v Бажаючим навчатися за програмою Еразмус Мундус потрібно обрати програму із списку курсів і програм та подати заявку, виконуючи інструкції та рекомендації розробників курсу v Список курсів на сайті EACEA - Виконавче агентство з питань освіти, культури та аудіовізуальних засобів: http: //eacea. ec. europa. eu/erasmus_mundus/index_en. php

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ Існує дві групи вимог до претендентів на стипендію програми Еразмус КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ Існує дві групи вимог до претендентів на стипендію програми Еразмус Мундус: √ загальні вимоги до учасників: студенти повинні мати високу мотивацію та високий рейтинг у навчанні, вільно володіти іноземною мовою, що підтверджується відповідним сертифікатом; правильно заповнити та своєчасно надіслати аплікаційну форму, надати всі необхідні документи; √ специфічні вимоги, розроблені членами консорціуму, що підготував і викладає навчальну програму, яку обирає студент.

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ v. Традиційний набір документів (можливі варіації): üРезюме üЛист-мотивація чи есе КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ v. Традиційний набір документів (можливі варіації): üРезюме üЛист-мотивація чи есе üКопія диплому про вищу освіту з перекладом на іноземну мову та нотаріально завірена üДодаток до диплома (транскрипт) üСертифікат про успішне складання тесту з іноземної мови (IELTS, TOEFL, інші) üЛист-рекомендація від викладачів чи працедавців üКопія паспорта, фото

РОЗМІР СТИПЕНДІЙ v. Стипендія для студентів з поза меж ЄС: у середньому 21 000 РОЗМІР СТИПЕНДІЙ v. Стипендія для студентів з поза меж ЄС: у середньому 21 000 € на рік ( максимум 42 000 на два роки) v. Гранти для викладачів і науковців для викладання, організації та проведення досліджень в рамках програм: максимум 14 400 € на 3 місяці перебування в ЄС v. Стипендія для докторантів: від € 61, 200 до € 129, 900 (залежно від типу дослідження, його тривалості та типу зайнятості)

НАПРЯМ I: результати в 2009 році: Запроваджено 50 нових магістерських програм Еразмус Мундус – НАПРЯМ I: результати в 2009 році: Запроваджено 50 нових магістерських програм Еразмус Мундус – за участю 231 ВНЗ ЄС – 58 ВНЗ країн – партнерів – 77 асоційованих партнерів з третіх країн Ø Запроваджено 13 спільних докторських програм Еразмус Мундус – за участю 65 ВНЗ ЄС, – 14 ВНЗ країн – партнерів, – 21 асоційованого партнера з третіх країн Ø

НАПРЯМ I: результати конкурсу за 2009 рік: v 2316 - загальна кількість студентів і НАПРЯМ I: результати конкурсу за 2009 рік: v 2316 - загальна кількість студентів і науковців, які навчаються на одній з 103 магістерських програм Еразмус Мундус у 2009 -2010 навчальному році v З них, 28 студентів та 8 науковців з України, які навчаються і викладають в університетах ЄС та отримують стипендію Еразмус Мундус v До резервного списку включено 55 студентів і 3 науковця з України

НАПРЯМ I: результати конкурсу за 2010 рік: v 1346 - загальна кількість студентів, які НАПРЯМ I: результати конкурсу за 2010 рік: v 1346 - загальна кількість студентів, які навчатимуться на одній з 116 магістерських програм Еразмус Мундус у 2010 -2011 навчальному році vз них, 28 студентів з України (жінок – 22; чоловіків – 6) vзагальна кількість поданих заяв – 21301, vз них, заяв з України – 288 v до резервного списку включено 104 особи.

НАПРЯМ I: результати конкурсу за 2010 рік: Докторські програми: vз загальної кількості 1971 кандидат НАПРЯМ I: результати конкурсу за 2010 рік: Докторські програми: vз загальної кількості 1971 кандидат відібрано 130 студентів з країн ЄС та третіх країн, vз них, 51 жінка та 79 чоловіків vодин студент з України, відібраний із 16 кандидатів vдо резервного списку включено 13 українських студентів

Учасники програми за результатами конкурсу 2010 р. : Випускники та студенти § § § Учасники програми за результатами конкурсу 2010 р. : Випускники та студенти § § § Національного університету імені Тараса Шевченка Харківського національного університету імені Каразіна Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» Національного аерокосмічного університету “ХАІ” Дніпропетровського національного університету Національної академії муніципального управління Київського слов’янського університету Національного університету «Києво-Могилянська академія» Київського університету імені Б. Д. Грінченка Кримського агротехнологічного університету НАУ Національного університету імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів навчатимуться у § § § § § Лейпцигу Штутгарті Туріні Марселі Хогслані Гронинген Більбао Стокгольм інші містах

Українські студенти обирають: стратегічний менеджмент, державну політику, математичне моделювання в інженерії, інженерію програмного забезпечення, Українські студенти обирають: стратегічний менеджмент, державну політику, математичне моделювання в інженерії, інженерію програмного забезпечення, вивчення культур, журналістику, глобалістику, інформаційні технології, екологію та багато інших

Мова навчання визначається членами консорціуму Наприклад: § ALGANT Алгебра, геометрія та теорія чисел: Члени Мова навчання визначається членами консорціуму Наприклад: § ALGANT Алгебра, геометрія та теорія чисел: Члени консорціуму: Університет Бордо, Франція; Університет Північний Париж, Франція; Лейденський університет, Нідерланди; Університет Падуї, Італія Мова навчання: англійська

Мова навчання визначається членами консорціуму Наприклад: § EURO-AQUAE Гідроінформатика та менеджмент водних ресурсів: Члени Мова навчання визначається членами консорціуму Наприклад: § EURO-AQUAE Гідроінформатика та менеджмент водних ресурсів: Члени консорціуму: Університет Ніцца Софія Антіполіс, Франція; Бранденбурзький технічний університет, Німеччина; Університет Ньюкастл, Велика Британія; Будапештський університет технологій та економіки, Угорщина; Технічний університет Каталонії, Іспанія Мова навчання: німецька, французька, іспанська або угорська

EMARO - European Master in Advanced Robotics § Тривалість програми: 2 роки (120 кредитів EMARO - European Master in Advanced Robotics § Тривалість програми: 2 роки (120 кредитів / ECTS), чотири семестри § Студенти провинні навчатися два семестри в одному університеті, два – в іншому. § Мова навчання – англійська, але залежно від місця перебування вивчатиметься мова країни, а також курси з культури. § На програму приймаються студенти, які отримали ступінь бакалавра, навчалися не менше трьох років (набрали 180 ECTS) за спеціальностями: Mechatronics, Automatic Control, Computer Science, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, and Applied Mathematics. § Критерії, за якими здійснюватиметься відбір: відмінне навчання, якість попередніх програм, мотивація, листи – рекомендації, володіння іноземними мовами. § Консорціум EMARO щорічно набирає на навчання близько 45 студентів, 15 осіб до кожного ВНЗ. Співвідношення студентів до викладачів приблизно 1: 2. § Вебсайт програми: http: //emaro. irccyn. ec-nantes. fr § Консорціум EMARO: – Центральна школа Нанта, Франція (координатор) – Варшавський університет технологій, Польща – Університет Генуї, Італія

Space. Master Європейський магістр з космічних дослдіжень та технологій Консорціум: § Технологічний університет, Лулео, Space. Master Європейський магістр з космічних дослдіжень та технологій Консорціум: § Технологічний університет, Лулео, Швеція (координатор) § Чеський технічний університет, Прага, Чеська Республіка § Гельсінський технологічний університет, Фінляндія § Університет Юліуса Максиміліана, Вурзбург, Німеччина § Кренфільдський університет, Велика Британія § Університет Тулузи 3, Франція § Вища школа природничих наук Університету Токіо, Японія § Університет штату Юта, США Асоційовані члени консорціуму: § Шведський університет космічної фізики, Шведська космічна корпорації, EISCAT (European Incoherent Scatter), інші організації і корпорації космічної галузі § Website: www. spacemaster. eu

Space. Master Європейський магістр з космічних дослдіжень та технологій § Тривалість: 1 рік 8 Space. Master Європейський магістр з космічних дослдіжень та технологій § Тривалість: 1 рік 8 місяців (120 ECTS), 4 семестри, по 30 кредитів кожний. § Перший семестр: в Університеті Юліуса Максиміліана § Другий семестр: у Технологічному університеті Лулео § На третьому семестрі студенти обирають університет залежно від спеціалізації. § Написання магістерської роботи пов'язано із комічними дослідженнями та виконується у тісному контакті із асоційованими членами консорціуму та іншими міжнародними фірмами та організаціями космічної галузі § Мова навчання: англійська

VINIFERA EUROMASTER Європейський магістр з виноградарства і виноробства § Тривалість: 2 роки (120 ECTS) VINIFERA EUROMASTER Європейський магістр з виноградарства і виноробства § Тривалість: 2 роки (120 ECTS) § Перший рік навчання: у Монпельє, Франція; мова навчання – англійська § Другий рік навчання: у Німеччині та Португалії навчання англійською мовою, в Італії та Іспанії - національними мовами; програм включає вивчення французької, німецької та португальської. § Набір – близько 32 студентів § Website: http: //vinifera-euromaster. eu § Консорціум: § Монпельє SUPAGRO, Франція (координатор) § Лісабонський технічний університет Лісабона, Португалія § Університет Туріна, Італія § Університет Удіне, Італія § Університет прикладних наук Вісбадена, Німеччина § Технічний університет Мадриду, Іспанія

ERASMUS MUNDUS STUDENTS HANDBOOK • ABOUT ERASMUS MUNDUS • APPLICATION: Procedure; Requirements and deadlines; ERASMUS MUNDUS STUDENTS HANDBOOK • ABOUT ERASMUS MUNDUS • APPLICATION: Procedure; Requirements and deadlines; Reference letters; Proof of language knowledge; Writing a motivation letter; First degree diploma • VISAS AND RESIDENCE PERMITS • HOUSING • STUDY: Library; Academic writing; Language learning • STUDENT LIFE AND FREE TIME • INTERNSHIP • FINISHING THE PROGRAMME • INTERCULTURAL COMMUNICATION ISSUES: Culture shock • AFTER ARRIVAL • ERASMUS MUNDUS STUDENTS AND ALUMNI ASSOCIATION • GLOSSARY

ERASMUS MUNDUS STUDENTS HANDBOOK http: //www. em-a. eu ERASMUS MUNDUS STUDENTS HANDBOOK http: //www. em-a. eu

НАПРЯМ II. Партнерство v колишня програма “Еразмус Мундус: Вікно зовнішнього співробітництва” vутворення партнерств між НАПРЯМ II. Партнерство v колишня програма “Еразмус Мундус: Вікно зовнішнього співробітництва” vутворення партнерств між університетами ЄС і вищими навчальними закладами третіх країн задля обміну студентами (бакалаврський, магістерський, докторантський рівні) і науковопедагогічними кадрами v стипендії для студентів, викладачів, науковців з європейських вищих навчальних закладів і третіх країн.

НАПРЯМ II Партнерство “Лоти” для країн регіону Темпус Lot 5 Russia Lot 7 Belarus, НАПРЯМ II Партнерство “Лоти” для країн регіону Темпус Lot 5 Russia Lot 7 Belarus, Moldova, Ukraine Lot 10 W. Balkans Lot 3 Lot 1 OPT, Israel Algeria, Morocco, Tunisia Lot 2 Egypt Lot 9 5 Central Asian republics Lot 6 Georgia, Armenia, Azerbaijan Lot 4 Jordan, Syria, Lebanon

НАПРЯМ II. Партнерство v. Партнерство передбачає двосторонній обмін, тож в рамках утвореного партнерства в НАПРЯМ II. Партнерство v. Партнерство передбачає двосторонній обмін, тож в рамках утвореного партнерства в українських університетах можуть викладати зарубіжні викладачі та навчатися студентиіноземці. v. Але: виступати ініціаторами партнерств і подавати проектну заявку можуть тільки університети держав-членів ЄС

НАПРЯМ II. Партнерство Склад: v Мінімум 5 ВНЗ з мінімум 3 держав – членів НАПРЯМ II. Партнерство Склад: v Мінімум 5 ВНЗ з мінімум 3 держав – членів ЄС v Мінімум 1 ВНЗ від кожної країни, що входить до географічного “лоту” v Максимальна кількість партнерів – 20

НАПРЯМ II. Партнерство v У 2009 р. програмою затверджено фінансування 39 партнерств між університетами НАПРЯМ II. Партнерство v У 2009 р. програмою затверджено фінансування 39 партнерств між університетами ЄС і вищими навчальними закладами третіх країн v. У цих партнерствах загалом беруть участь 735 вищих навчальних закладів: • 349 університетів ЄС • 386 університетів третіх країн

НАПРЯМ II. Партнерство На 2009 -2010 навчальний рік виділено 7624 індивідуальні гранти мобільності: 1561 НАПРЯМ II. Партнерство На 2009 -2010 навчальний рік виділено 7624 індивідуальні гранти мобільності: 1561 – для громадян ЄС; 6063 – для студентів і викладачів з країн, що не є членами ЄС

У НАПРЯМ II “Партнерство” Україна бере участь і у складі консорціуму під керівництвом Університету У НАПРЯМ II “Партнерство” Україна бере участь і у складі консорціуму під керівництвом Університету Деюсто, Іспанія Українські учасники консорціуму: • Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця • Дніпропетровський національний університет • Харківська національна академія міського господарства • Львівський національний університет ім. Івана Франка • Національний університет ім. Тараса Шевченка • Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

У НАПРЯМ II “Партнерство” Україна бере участь і у складі консорціуму під керівництвом Університету У НАПРЯМ II “Партнерство” Україна бере участь і у складі консорціуму під керівництвом Університету Деюсто, Іспанія Джулія Гонзалес, менеджер програми http: //www. relint. deusto. es/ECWLot 6/index. htm http: //www. relint. deusto. es/ECWLot 6/Introduction. htm

НАПРЯМ III Популяризація європейської вищої освіти пропагування освіти взагалі та міжнародного співробітництва в освіті НАПРЯМ III Популяризація європейської вищої освіти пропагування освіти взагалі та міжнародного співробітництва в освіті v задля підвищення привабливості вищої освіти в ЄС v її пропагування у третіх країнах v посилення міжкультурного співробітництва vпоширення та поглиблення міжкультурного діалогу

НАПРЯМ III Популяризація європейської вищої освіти v. Гранти на популяризацію програми Еразмус Мундус v НАПРЯМ III Популяризація європейської вищої освіти v. Гранти на популяризацію програми Еразмус Мундус v Тендери на проведення досліджень, організацію конференцій, зустрічей, забезпечення якості магістерських курсів v. Підтримка діяльності Асоціації випускників програми Еразмус Мундус (EMA)

Еразмус Мундус: Напрям ІІІ в Україні § З 2007 р. чотири такі проекти запроваджувались Еразмус Мундус: Напрям ІІІ в Україні § З 2007 р. чотири такі проекти запроваджувались за участі українських партнерів: § «TEA TEAM – Підготовка освітніх радників щодо посилення академічної мобільності» , Міжнародний освітньо-консультативний центр. § «ISEKI_MUNDUS – Інтеграція безпеки та знань про навколишнє середовище у світову харчову науку» , «ISEKI_MUNDUS 2 – Інтернаціоналізація та сталість мережі ISEKI» , Одеська національна академія харчових технологій та Національний університет харчових технологій. § «SDPROMO II – Пропагування європейської освіти зі сталого розвитку» , Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» .

Українські ВНЗ учасники програми Еразмус Мундус v Національний університет “Києво-Могилянська Академія” v Одеська Національна Українські ВНЗ учасники програми Еразмус Мундус v Національний університет “Києво-Могилянська Академія” v Одеська Національна академія харчових технологій v Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут v Харківський державний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка v Національний університет харчових технологій v Національний медичний університет імені О. О. Богомольця v Дніпропетровський національний університет v Харківська національна академія міського господарства v Львівський національний університет імені Івана Франка v Київський національний університет імені Тараса Шевченка v та інші

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! v Національний Темпус-офіс в Україні: - телефон +38 044 286 66 ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! v Національний Темпус-офіс в Україні: - телефон +38 044 286 66 68; +380443322645 - [email protected] org. ua, - веб-сайт www. tempus. org. ua v Програма ERASMUS MUNDUS http: //ec. europa. eu/education/programmes/mundus/index_en. html http: //eacea. ec. europa. eu/erasmus_mundus/index_en. php v ЕМА - Асоціація випускників – учасників Програми Еразмус Мундус: http: //www. em-a. eu

Програма імені Жана Моне (Jean Monnet Programme) Програма імені Жана Моне (Jean Monnet Programme)

Jean Monnet Programme v Мета програми – поглиблення знань і підвищення поінформованості суспільства всередині Jean Monnet Programme v Мета програми – поглиблення знань і підвищення поінформованості суспільства всередині та поза межами ЄС щодо європейської інтеграції, через стимулювання викладацької та дослідницької діяльності, проведення дискусій, створення мереж тощо

v Учасники програми Вищі навчальні заклади, студенти, асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції, що v Учасники програми Вищі навчальні заклади, студенти, асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції, що представляють більш, ніж 740 ВНЗ 62 країн усіх континентів v З 1990 по 2009 рік було реалізовано близько 3500 проектів, включаючи заснування 141 центру досконалості, 775 кафедр, розробку та викладання 2007 модулів v Мережа європейських студій об'єднує 1500 професорів, викладачів і дослідників

Jean Monnet Programme Jean Monnet Programme

Напрями v v v v Європейські модулі Жана Моне Професор програми Жана Моне (Jean Напрями v v v v Європейські модулі Жана Моне Професор програми Жана Моне (Jean Monnet Chairs) Професор програми Жана Моне Ad Personam: гранти для досвідчених професорів Європейські центри досконалості (Jean Monnet Centres of Excellence) – міждисциплінарні інституції та структури, що спеціалізуються на європейських студіях Підтримка асоціацій науковців та викладачів, які спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності, пов’язаної з європейською інтеграцією Багатосторонні дослідницькі групи Жана Моне: підтримка міжнаціональних дослідницьких колективів (мінімум три університети з трьох різних країн) та дослідницьких продуктів, поширення результатів міждисциплінарних досліджень через ЗМІ та інтегровану академічну мережу

v Щорічні конкурси (цього року кінцевий термін Умови участі подачі проектної заявки (аплікаційної форми) v Щорічні конкурси (цього року кінцевий термін Умови участі подачі проектної заявки (аплікаційної форми) 12 лютого) v Заявки подаються вищими навчальними закладами до Виконавчого агенства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА): http: //eacea. ec. europa. eu/llp/ajm/2010/index_en. htm

Досвід участі України Модулі: два в Донецькому національному університеті – «Основи європейського права» (2001 Досвід участі України Модулі: два в Донецькому національному університеті – «Основи європейського права» (2001 р. ), «Результати на перспективи європейської та науково-технологічної інтеграції» (2002 р. ); один в Ужгородському національному університеті – «Розширення ЄС та Європейська політика сусідства (2005 р. ); два в Донецькому державному університеті управління – «Європейська економічна інтеграція» (2006 р. ), «Європейська соціальна політика та моделі соціального партнерства» (2009 р. ). Також, два проекти за напрямом «Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності» : «Українська та європейська синергія: Прозорість, мережевість та розбудова спроможності у сфері європейських студій в Україні» (2008 р. ) – за участі Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація європейських студій» ; «Архітектура Європейської безпеки: інтеграція, співпраця чи конфронтація» (2008 р. ) – реалізується Донецьким державним університетом управління.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ТА ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! JEAN MONNET http: //eacea. ec. europa. eu/llp/ajm/2010/ind ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ТА ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ! JEAN MONNET http: //eacea. ec. europa. eu/llp/ajm/2010/ind ex_en. htm Контакти НТО в Україні: тел. +38044286 66 68 е-mail: [email protected] org. ua, www. tempus. org. ua