Скачать презентацию Održivi uspeh za firme u Srbiji Edukacija-Otvoreni treninzi-Sertifikacija Скачать презентацию Održivi uspeh za firme u Srbiji Edukacija-Otvoreni treninzi-Sertifikacija

a52cb72a6582e23e1c3557f8a45a9937.ppt

  • Количество слайдов: 18

Održivi uspeh za firme u Srbiji Edukacija-Otvoreni treninzi-Sertifikacija Dr Igor Panin www. qualityaustria. com Održivi uspeh za firme u Srbiji Edukacija-Otvoreni treninzi-Sertifikacija Dr Igor Panin www. qualityaustria. com / 05 2008 - 1 -

Quality Austria / Quality Austria Center Trening, Sertifikacija i Evaluacija n Quality Austria Center Quality Austria / Quality Austria Center Trening, Sertifikacija i Evaluacija n Quality Austria Center - regionalna kancelarija Quality Austrije za prostore Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske n Osnovan 08. 2008. n Jedinstvena strategija Quality Austrije – osnivanje firmi na prostorima zemalja u kojima nudimo svoje usluge n > 500 auditor , trenera, tehničara i eksperata a n > 11, 000 klijenataiz svih sektora www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 2 -

Zašto standardizacija? n Potreba da se uzme učešće u globalnoj privredi n Potreba pravovremenog Zašto standardizacija? n Potreba da se uzme učešće u globalnoj privredi n Potreba pravovremenog informisanja o trendovima n Raznovrsnost i sopstveni razvoj su veoma skupi n Olakšan izvoz, prodaja, učešće na tenderima n Smanjenje troškova nekvaliteta n Marketinški aspekt www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 3 -

Faktori uspeha za uspešnu implementaciju n Stručnost i obučenost menadžera kvaliteta/ zaštite životne sredine/ Faktori uspeha za uspešnu implementaciju n Stručnost i obučenost menadžera kvaliteta/ zaštite životne sredine/ bezbednosti i zaštite na radu/ Menadžera higijene u organizacijama n Jasne odgovornosti i obaveze unutar organizacije n Procesni pristup n Definisanje vizije i strategije n Jasnost, razumljivost i adekvatnost ciljeva n Interna komunikacija n Uključivanje zaposlenih www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 4 -

Funkcija nasuprotprocesnoj organizaciji direktor kontrola korisnik Marketing / prodaja QM pogon logistika Odeljak A Funkcija nasuprotprocesnoj organizaciji direktor kontrola korisnik Marketing / prodaja QM pogon logistika Odeljak A skladište Odeljak B tržište proizvodnja laboratorija ekspedicija Odeljak C Tehnika korisnik prodaja www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 5 -

Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n Austrijska Agencija za Razvoj (ADA) – Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n Austrijska Agencija za Razvoj (ADA) – Novembar 2009 n Trogodišnji projekat 2010 -2011 -2012 CILJEVI: n Novi pristup standardizaciji – potreba da se potencijalnim korisnicima na pravi način prenesu koristi koje im može doneti implementacija standarda i sertifikacija. n Podrška firmama u Srbiji da uz učešće u projektu, dobiju pre svega edukovane osobe, koje će na pravi način implementirati, održavati, te unapređivati menadžment sisteme u okviru svojih organizacija. n Povećanje konkurentnosti firmi u Srbiji. n Pružanje mogućnosti za nova zapošljenja. n Razmena iskustva www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 6 -

2 0 1 0 Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n Standardi: ISO 2 0 1 0 Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n Standardi: ISO 9001: 2008 –Sistem menadžmenta kvalitetom § ISO 22000: 2005 – Sistem menadžmenta bezbednošću hrane § IFS, BRC § FSC Co. C § HACCP § ISO 14001: 2005 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine § OHSAS 18001: 2008 – Sistem menadžmenta bezbednošću zdravljem i zaštitom na radu www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 2 0 1 2 2 0 1 1 § - 7 -

Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n 3 FAZE PROJEKTA EDUKACIJA - ISO Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n 3 FAZE PROJEKTA EDUKACIJA - ISO 17024 - FAZA I OTVORENI TRENINZI SERTIFIKACIJA QA sertifikat IQNet sertifikat - radionice FAZA III www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 -

Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n FAZA 1 – EDUKACIJA § Edukacija Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n FAZA 1 – EDUKACIJA § Edukacija predstavnika firmi ili pojedinaca o osnovama snog proce menad žmenta, standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, alatkama za poboljšavanje, itd. Quality Austria EOQ sertifikat za – i Menadžera sistema kvaliteta/zaštite životne sredine/ bezbednosti i zaštite na radu § Edukacija za Menadžere Higijene (ISO 22000/ HACCP) – prehrambena industrija § Edukacijama o osnovama i načinu primene FSC Co. C standarda – drvoprerađivačka industrija www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 9 -

Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n FAZA 2 – OTVORENI TRENINZI : Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n FAZA 2 – OTVORENI TRENINZI : § Razumevanje osnovnih postulata mendžment sistema kao preduslov za uspešnu implementaciju § Otvoreni treninzi po branšama § Know-How § 5 MESECI – Trening sala QA Center-a - Radionice Pružanje praktične podrškekroz brojne radionice školovanim. Menadžerima sistema kvaliteta/zaštite životne sredine/bezbednosti i zaštite na radu/ Menadžerima higijene uspešnu implementaciju i za pripremu firmi za sertifikacioni audit www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 10 -

Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n FAZA 3 – SERTIFIKACIJA : § Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n FAZA 3 – SERTIFIKACIJA : § Sertifikacija firmi tokom dvofaznog audita. Informativni razgovor Zahtev opciono: Kratki audit Sertifikacioni audit Faza 1 Sertifikacioni audit Faza 2 Izdavanje sertifikata Nadzorni audit § Dobijanje Međunarodnog sertifikata Quality Austria i IQNet ISO 9001, HACCP, ISO 22000, IFS, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC Co. C www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 11 -

Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” REZULTATI n FAZA 1 – EDUKACIJA § Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” REZULTATI n FAZA 1 – EDUKACIJA § 34 polaznika kursa za Menadžere sistema kvaliteta (IMS; QMS+IMSA; QME+IMOE– u trajanju od 3 nedelje tokom jeseni ) 2009 i proleća 2010 § QMA – 17 polaznika kursa ze eksterne ISO 9001 auditore tokom jeseni 2009 § FSMS lead auditor course 17 polaznika – tokom prole 2010 – ća § Uspešno položeni ispit za Menadžere/ Auditore sistema kvaliteta, ISO 22000 eksterneauditore– Novi auditori Quality Austria/ QA Center § Sertifikat Quality System Manager, Quality System Auditor, i ISO 22000 Lead Auditor– ISO 17024 www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 12 -

Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” REZULTATI n FAZA 2 – OTVORENI TRENINZI Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” REZULTATI n FAZA 2 – OTVORENI TRENINZI 11 firmi iz prehrambene industrije i usluge u periodu majoktobar 2010 INDUSTRIJA USLUGA § Delikos d. o. o. § Hotel Zlatnik § Mlekara Mladost a. d. § House of Catering § Silbo d. o. o. § TAUR MC Tona § ZZ “Poljoprivrednik” Kovačica § Tradeks d. o. o. § Olympus plaza d. o. o. § Ambar d. o. o. § Squadra d. o. o. www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 13 -

Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n FAZA 3 – SERTIFIKACIJA – ISO Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n FAZA 3 – SERTIFIKACIJA – ISO 9001 -HACCP/ ISO 22000 11 firmi iz prehrambene industrije i usluge u periodu oktobardecembar 2010 INDUSTRIJA USLUGA § Delikos d. o. o. § Hotel Zlatnik § Mlekara Mladost a. d. § House of Catering § Silbo d. o. o. § TAUR MC Tona § ZZ “Poljoprivrednik” Kovačica § Tradeks d. o. o. § Olympus plaza d. o. o. § Ambar d. o. o. § Squadra d. o. o. www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 14 -

Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n PRATEĆE AKTIVNOSTI PROJEKTA § Organizacija Foruma Projekat “Održivi uspeh za firme u Srbiji” n PRATEĆE AKTIVNOSTI PROJEKTA § Organizacija Foruma “Održivi uspeh za firme u Srbiji” – razmena znanja, iskustva, nove ideje, trendovi u EU, medijska promocija učesnika projekta § Studentska podrška tokom otvorenih treninga – diplomski i postdiplomski studenti www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 15 -

Naredni koraci 2010/2011 - Projekat n Jesen 2010 n Kurs za Menadžere sistema kvaliteta Naredni koraci 2010/2011 - Projekat n Jesen 2010 n Kurs za Menadžere sistema kvaliteta n FSC Co. C kurs – drvoprerađivačka industrija n Kurs za ISO 9001 i ISO 22000 eksterne auditore n Otvoreni treninzi n Proleće 2011 n Kurs za Menadžere zaštite životne sredine n Kurs za ISO 14001 eksterne auditore n Otvoreni treninzi INTEGRACIJA ISO 14001 U ISO 9001 ZA FIRME KOJE SU ZAPOČELE PROJEKAT U 2010. , KAO I NOVI UČESNICI www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 16 -

AKO SMATRATE DA JE ULAGANJE U EDUKACIJU VAŠIH ZAPOSLENIH SKUPA INVESTICIJA, POKUŠAJTE ONDA VODITI AKO SMATRATE DA JE ULAGANJE U EDUKACIJU VAŠIH ZAPOSLENIH SKUPA INVESTICIJA, POKUŠAJTE ONDA VODITI FIRMU SA NEKOMPETENTNIM LJUDIMA I OPSTATI NA TRŽIŠTU !!! www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 17 -

HVALA NA PAŽNJI www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 18 HVALA NA PAŽNJI www. qa-center. net www. qualityaustria. com / 05 2008 - 18 -