Скачать презентацию Однією з найбільш вагомих складових частин Скачать презентацию Однією з найбільш вагомих складових частин

ШМД.pptx

  • Количество слайдов: 12

* *

*Однією з найбільш вагомих складових частин системи охорони здоров’я в забезпеченні допомогою населення на *Однією з найбільш вагомих складових частин системи охорони здоров’я в забезпеченні допомогою населення на догоспітальному етапі є служба швидкої медичної допомоги (ШМД).

* * Центр ШМД та ЕМД • Підстанція • Бригади * * Центр ШМД та ЕМД • Підстанція • Бригади

* Підтанція є складовою частиною системи екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях і забезпечує * Підтанція є складовою частиною системи екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях і забезпечує її функціонування в разі потреби. Для цього станція повинна мати постійний місячний запас медикаментів, перев’язувального матеріалу, аварійного медичного майна, носилок, апаратури, ящиків-укладок, наборів для формування додаткових виїзних бригад з метою їх використання на місці та при виїзді в інші регіони в разі надзвичайних ситуацій (катастрофи, аварії, стихійні лиха, масові отруєння та ін. ), а також стабільне та автономне енергоживлення, безперебійний провідний та радіотелефонний оперативний зв’язок і запасний автотранспорт.

*Станція не видає лікарняних листків, не вирішує питань тимчасової, тривалої непрацездатності хворих і потерпілих, *Станція не видає лікарняних листків, не вирішує питань тимчасової, тривалої непрацездатності хворих і потерпілих, не проводить експертиз судово-медичної, алкогольного чи наркотичного сп’яніння, не видає з цього приводу рішень, письмових довідок, не виконує консультативні обстеження та не дає рекомендацій щодо подальшого лікування.

Основні функції підстанції швидкої медичної допомоги: * прийом від населення викликів і їх забезпечення; Основні функції підстанції швидкої медичної допомоги: * прийом від населення викликів і їх забезпечення; * надання на доспітальному етапі згідно з медикоекономічними стандартами екстреної медичної допомоги хворим і потерпілим; * перевезення хворих і потерпілих, що потребують медичного супроводу, до стаціонарів лікувальнопрофілактичних закладів; * підготовка та направлення виїзних бригад поза межі території обслуговування для участі в ліквідації медикосанітарних наслідків надзвичайних ситуацій;

* 1. Дзвінок приймає диспетчер(який надає уточнюючі питання про обєм надання допомоги) 2. Диспетчер * 1. Дзвінок приймає диспетчер(який надає уточнюючі питання про обєм надання допомоги) 2. Диспетчер передає відповідний запит на підстанцію у районі в якому потрібна допомога. 3. На підстанції диспетчер відпраляє бригаду залежно від виклику(лікарську, фельдшерську)

Виїзна бригада швидкої медичної допомоги основна функціональна одиниця станції, яка надає цілодобово екстрену допомогу Виїзна бригада швидкої медичної допомоги основна функціональна одиниця станції, яка надає цілодобово екстрену допомогу на догоспітальному етапі дорослому та дитячому населенню при загрозливих життю та здоров’ю станах. Режим її роботи залежить від кількості викликів. За призначенням бригади поділяються на: *загальнопрофільні; *спеціалізовані; *перевізні.

Основні функції бригади: * встановлення діагнозу та визначення стану пацієнта; * екстрена допомога потерпілим; Основні функції бригади: * встановлення діагнозу та визначення стану пацієнта; * екстрена допомога потерпілим; * екстрена госпіталізація; * перевезення до стаціонару хворих і потерпілих, що потребують медичного супроводу; * зв’язок із диспетчером станції, іншими бригадами, працівниками медичних закладів, міліцією, ДАІ, пожежними частинами, рятувальними службами тощо; * звіт про використання медикаментів і інших засобів, їх своєчасне поповнення та обмін; * екстрена консультативна допомога бригадам і іншим медичним працівникам за місцем виклику; * письмова інформація хворого про надану медикаментозну допомогу;

* Лікар швидкої медичної допомоги повинен вміти швидко орієнтуватися за будь-яких обставин, точно ставити * Лікар швидкої медичної допомоги повинен вміти швидко орієнтуватися за будь-яких обставин, точно ставити діагноз, приймати вірне рішення , бо від цього залежить подальша доля людини. * При бажанні працювати на станції швидкої допомоги, незалежно від фаху та кваліфікації він повинен пройти стажування в найдосвідченіших спеціалістів загального профілю, ознайомитись з роботою спеціалізованих бригад, різноманітною апаратурою, методами діагностики та надання допомоги на догоспітальному етапі, прослухати цикл лекцій з діагностики та терапії ургентних захворювань. За результатами іспиту після закінчення стажування медична рада станції допускає його до самостіної роботи.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Недостатня заробітна плата Недостатнє забезпечення препаратами Вік 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Недостатня заробітна плата Недостатнє забезпечення препаратами Вік медичного персоналу за 50 Зайві апарати на машинах ШМД Кваліфікація персоналу Водії не пропускають на дорозі Незабезпеченість персоналу формою

Нехай швидка завжди встигає туди, де її РЕАЛЬНО потребують) * Нехай швидка завжди встигає туди, де її РЕАЛЬНО потребують) *