Скачать презентацию Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методична лабораторія природничих Скачать презентацию Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методична лабораторія природничих

презентация семинара 06.2015.pptx

  • Количество слайдов: 27

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методична лабораторія природничих дисциплін Особливості методичного супроводу реалізації вимог Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Науково-методична лабораторія природничих дисциплін Особливості методичного супроводу реалізації вимог фізичного компоненту галузі "Природознавство" нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Обласний науково-методичний семінар для керівників районних методичних об’єднань вчителів фізики 17 червня 2015 року

Функції Державного стандарту Ø збереження єдиного освітнього простору та еквівалентності здобуття освіти у різних Функції Державного стандарту Ø збереження єдиного освітнього простору та еквівалентності здобуття освіти у різних формах; Ø посилення стабілізуючої ролі школи в системі неперервної освіти; Ø визначення рівнів загальноосвітньої підготовки, забезпечення наступності та цілісності змісту освіти; . Ø розвантаження змісту освіти від надмірної, несуттєвої інформації з метою забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів; Ø створення умов для навчання за інтересами і здібностями;

Новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України Новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, впроваджується - в частині базової загальної середньої освіти — з 1 вересня 2013 р. , - а в частині повної загальної середньої освіти — з 1 вересня 2018 року. Цей Державний стандарт спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи.

Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані Цей Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. При цьому особистісно орієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей

Порівняння програм Порівняння програм

Вектор спрямованості розвитку компетентностей особистості Учень був Учень став Вектор спрямованості розвитку компетентностей особистості Учень був Учень став

Компетентність учня формується в процесі активної діяльності, тому виникає необхідність в активних методах взаємодії Компетентність учня формується в процесі активної діяльності, тому виникає необхідність в активних методах взаємодії з учнем та розумінні того, що таке творча активність учня.

Метод морфологічного аналізу (морфологічна “скринька”) Сутність методу: В системі виділяють декілька характерних для неї Метод морфологічного аналізу (морфологічна “скринька”) Сутність методу: В системі виділяють декілька характерних для неї структурних або функціональних елементів (вузлів, деталей). Потім для кожного елемента складають список його можливих конкретних варіантів, які розташовують у формі таблиці. Аналіз поєднань варіантів дає змогу вибрати із них найбільш раціональний розв’язок задачі.

Види пакувань Види пакувань

ШАГ 3. Получим промежуточное сочетание параметров . б 1 Наставник а 1 – Цель ШАГ 3. Получим промежуточное сочетание параметров . б 1 Наставник а 1 – Цель а 2 Средства б 2 - Ученик а 1 б 1 а 1 б 2 а 2 б 1 а 2 б 2

 а 1 б 1 - Цель поставлена Наставником а 1 б 2 - а 1 б 1 - Цель поставлена Наставником а 1 б 2 - Цель самостоятельно поставлена Учеником а 2 б 1 - Средства достижения цели определены Наставником а 2 б 2 - Средства достижения цели самостоятельно определены Учеником

ШАГ 4. Составим морфологическую таблицу возможных комбинаций: а 2 б 1 а 2 б ШАГ 4. Составим морфологическую таблицу возможных комбинаций: а 2 б 1 а 2 б 2 а 1 б 1 ① ② а 1 б 2 ③ ④

уровень Требования в учебных заданиях 1 уровень «повтори своими словами» , «перескажи» « вставь уровень Требования в учебных заданиях 1 уровень «повтори своими словами» , «перескажи» « вставь пропущенные слова» , «составь высказывание из набора слов»

уровень Требования в учебных заданиях 2 уровень «реши» , «расскажи» , «сравни» , «докажи» уровень Требования в учебных заданиях 2 уровень «реши» , «расскажи» , «сравни» , «докажи» , «поясни» , «обоснуй» . .

уровень Требования в учебных заданиях 3 уровень «примени» , «измени» , «предложи» , «сочини» уровень Требования в учебных заданиях 3 уровень «примени» , «измени» , «предложи» , «сочини» , «составь схему» , «собери установку» …

уровень Требования в учебных заданиях 4 «создам» , «сочиню» , «разработаю» , уровень «исследую» уровень Требования в учебных заданиях 4 «создам» , «сочиню» , «разработаю» , уровень «исследую» …

Дякую за співпрацю! Спасибо за сотрудничество! Дякую за співпрацю! Спасибо за сотрудничество!