Одеська національна академія зв’язку ім. О. С.

Скачать презентацию Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Скачать презентацию Одеська національна академія зв’язку ім. О. С.

PrASPZ Ефремовой О..А. (3).ppt

 • Количество слайдов: 8

> Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова  Кафедра мереж та Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра мереж та систем поштового зв’язку КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни: «Проектування автоматизованих систем поштового зв`язку» на тему: «Розробка автоматизованого розподільного конвеєра установок сортування важкої пошти» Виконала: студентка 4 -го курсу групи ПЗ-4. 17 Єфремова О. А Одеса 2014

> Аналіз компонувальних та конструктивних рішень розподільних конвеєрів установок та комплексів сортування важкої Аналіз компонувальних та конструктивних рішень розподільних конвеєрів установок та комплексів сортування важкої пошти(УСВП) Класифікація УСВП за технологічними, функціональними та Стрічкові УСВП технологічними, функціональними Стрічкові УСВП конструктивними ознаками УСВП: та конструктивними ознаками Напівавтоматична установка УСП-К – автоматичні та напівавтоматичні; УСВП: Установки "Варіосортер" (Германія) – з вільним та примусовим режимом – автоматичні та напівавтоматичні; Установка фірми «Соляной» (Франція) завантаження; – з вільним та примусовим режимом – за видами поштових вантажів; завантаження; – за типом транспортно- – за видами поштових вантажів; розподільного конвеєра. Просторові УСВП – за типом транспортно-розподільного Установка КПСМ конвеєра. Установки "Діплодокс" (Фірмою "Телефакс") Візкові та пластинчаті УСВП Установка фірми "Еlsag" (Італія) • Напівавтоматична установка УСГ-К • установка сортуваннябандеролей установка сортування бандеролей типу УСБ–М УСВП на основі роликових конвеєрів типу УСБ–М • УСВП фірми "Вебб"(Япония) • УСВП фірми «Соввекс» (Англіяї) УСВП на основі роликового конвеєра УСВП фірми «Соввекс» (Англіяї) • Установка ITT Canapost (Канада) (Польша) Установка ITT Canapost (Канада) • установки фірми «Cristplant» (Данія) Сортувальна система (комплекс) СРS • УСВП фірми "Аероджет" (США). установки фірми «Cristplant» (Данія) (Італія) УСВП фірми "Аероджет" (США 2

>3 3

>    Оптимізація потужності приводу  Рис. Оптимізація потужності приводу Рис. 3. 1 – Геометрична модель конвеєра Розрахунок середньої потужності приводу Довжина холостої (робочої) гілки дорівнює: Lпл 4 + nlкн (30 м) Середнє та граничне навантаження відповідно дорівнюють M( x. А) = x. А с = aс (n /2)та x. А гр = amax n (x. А с = 1590 Н; x. А гр =7950 Н) Натяг S 2 в точці 2 визначається за формулою: S 2 = S 1 + Wхг. , (S 2=9812, 76 Н) де сила опору на холостій гілці конвеєра визначається у вигляді: Wхг = qхг g. Lпл хг, (8812, 76 Н) Коефіцієнт опору руху візкового скидача на циліндричних опорних роликах по холостій гілці конвеєра визначається у вигляді: хг = ( тр dц + 2 k)/Dр (0, 117) Натяг S 3 у точці 3 визначається у вигляді: S 3 = kнз. S 2 + Wсм (10441, 53 Н) Натяг S 4 в точці 4 визначається як: S 4 = S 3 + Wрг при визначенні сили опору Wрг на робочій гілці у свою чергу як суми сили опору Wчрг = qхг g. Lпл рг транспортування маси рухомих частин конвеєра на робочій гілці, сили опору Wтр = рг gx. А транспортування вантажів та сили опору Wсв = (aв lцв + aпlцп)( tg с + ор)/ rв, що виникає при скиданні вантажів, тобто S 4 = S 3 + Wчрг + Wтв + Wсв. (22424, 88 Н) Коефіцієнт хг для холостої гілки з додаванням додаткового опору рг = хв + рг, визначається у вигляді: рг = 4 bр тр sin к/3 Dр (0, 131 ) Втрати S 4 – 1 на ланках від точки 4 до точки 1 у вигляді S 4 – 1 = kпз S 4 (23770, 37 Н) Тягове зусилля конвеєра визначається у вигляді Wт = S 4 – S 1 (22770, 37 Н) Потужність Nп приводу визначається за формулою Nп = Wт vтр/1000 (9, 8 к. Вт) де необхідна швидкість транспортування вантажу визначається з урахуванням заданої в технічних умовах продуктивності конвеєра 6

>Узагальнена кінематична схема розподільного конвеєра сортування   важкої пошти Узагальнена кінематична схема розподільного конвеєра сортування важкої пошти 8

>= =

>Кінематичний розрахунок РК за допомогою програмного забезпечення   Mathcad Professional Кінематичний розрахунок РК за допомогою програмного забезпечення Mathcad Professional

>    Розрахунок статистичного аналізу потоків за допомогою програмного Розрахунок статистичного аналізу потоків за допомогою програмного забезпечення C++Borland