Скачать презентацию Оцінка ранньостиглих гібридів кукурудзи при селекції на Скачать презентацию Оцінка ранньостиглих гібридів кукурудзи при селекції на

Васько В.С.pptx

  • Количество слайдов: 18

 «Оцінка ранньостиглих гібридів кукурудзи при селекції на холодостійкість в умовах ВП «АДС» НУБіП «Оцінка ранньостиглих гібридів кукурудзи при селекції на холодостійкість в умовах ВП «АДС» НУБіП України» Виконала: студентка 1 М курсу 1 групи, агробіологічного факультету Васько Вікторія Сергіївна Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент Жемойда Віталій Леонідович

Мета досліджень • Оцінити новостворені ранньостиглі гібриди кукурудзи різними методами (як лабораторним так і Мета досліджень • Оцінити новостворені ранньостиглі гібриди кукурудзи різними методами (як лабораторним так і польовим) на холодостійкість

Для дocягнeння мeти були пocтaвлeні тaкі зaвдaння: • Прoвecти оцінку самозапильних ліній батьківських компонентів Для дocягнeння мeти були пocтaвлeні тaкі зaвдaння: • Прoвecти оцінку самозапильних ліній батьківських компонентів та підібрати їх для схрещування. • Провести оцінку в лабораторних умовах самозапильних ліній методом (Cold test). • Провести схрещування батьківських компонентів між собою для одержання гібридного насіння. • Провести оцінку польових умов новостворених гібридів.

Місце та методика проведення досліджень • Дослідження проводились в умовах ВП “Агрономічна дослідна станція” Місце та методика проведення досліджень • Дослідження проводились в умовах ВП “Агрономічна дослідна станція” НУБіП України на дослідному полі кафедри селекції і генетики • Всі дослідження проводились за загальноприйнятою методикою

Агрохімічна характеристика чорнозему типового малогумусного (за даними ВП НУБіП України «АДС» ) Шар ґрунту, Агрохімічна характеристика чорнозему типового малогумусного (за даними ВП НУБіП України «АДС» ) Шар ґрунту, Вміст р. Н сольової Кількість Ємність поглинання, см гумусу, % витяжки карбонатів, % мг-екв на 100 г ґрунту 0 -10 4, 53 6, 87 - 31, 9 35 -45 4, 38 7, 30 1, 66 32, 0 70 -80 1, 36 7, 30 9, 20 19, 1 130 -140 0, 86 7, 30 10, 50 15, 0 210 -230 - 7, 30 9, 70 -

Кліматичні умови, 2013 -2014 рр 22. 1 21. 1 20. 8 21. 5 19. Кліматичні умови, 2013 -2014 рр 22. 1 21. 1 20. 8 21. 5 19. 7 19. 8 21. 1 20. 4 17. 6 16. 4 15. 6 14. 5 13. 4 10. 8 9. 8 7. 7 квітень травень червень 2013 липень 2014 Багаторічні дані серпень вересень

Кліматичні умови, 2013 -2014 рр 201. 6 191. 1 175. 7 111. 8 110 Кліматичні умови, 2013 -2014 рр 201. 6 191. 1 175. 7 111. 8 110 93. 3 73 55 38. 6 29 квітень 40 37. 2 32 27. 5 20. 6 травень серпень вересень 11. 7 червень 2013 39. 6 28 липень 2014 Багаторічні дані

 • Холодостійкість у кукурудзи є важливою господарською ознакою. Її високе значення у гібридів • Холодостійкість у кукурудзи є важливою господарською ознакою. Її високе значення у гібридів кукурудзи дозволяє розширити зони вирощування в нові, більш північні, нетрадиційні регіони. В свою чергу підвищення холодостійкості представляє значний інтерес і для посушливих районів степової зони, де за рахунок більш ранньої сівби і отримання, відповідно, ранніх сходів рослини кукурудзи холодостійких гібридів повніше використовують запаси осінньо-зимової вологи, швидше розвиваються, що сприяє підвищенню врожайності зерна та силосної маси. Особливо це має місце в роки з посушливою другою половиною літа. Рослини холодостійких гібридів "оминають" посуху в критичний для кукурудзи період цвітіння та наливу зерна.

Для діагностики стійкості рослин використовують 2 методи: • Лабораторний(Cold test)- схожість насіння, довжина ростка Для діагностики стійкості рослин використовують 2 методи: • Лабораторний(Cold test)- схожість насіння, довжина ростка та корінця при холодному пророщуванні • Польовий- відмітка настання основних фаз вегетації, біометричні виміри, аналіз структури урожаю

Методика проведення досліджень Ø Дослідження холодостійкості відібраних ліній проводились двома методами: лабораторним та польовим. Методика проведення досліджень Ø Дослідження холодостійкості відібраних ліній проводились двома методами: лабораторним та польовим. Ø Методика проведення лабораторних досліджень полягала в пророщуванні 50 -ти насінин кукурудзи в чотирьохкратній повторності в термостаті, в рулонах фільтрувального паперу на дистильованій воді. Контрольні зразки пророщувались при температурі 25 ºС на протязі 5 діб, дослідні зразки при температурі 8 -10 ºС- 20 діб, а потім 3 доби при 25 ºС. Ø В контрольних зразків на 5 добу, а у дослідних на 20 добу визначали схожість насіння, і через 3 доби перебування в оптимальних умовах росту проводять остаточну оцінку проростків і схожість насіння Ø Польові дослідження передбачали сівбу при різних температурах ґрунту на глибині зарубки насіння. Перший при температурі ґрунту +6°С, другий – оптимальний, при +10°С.

Таблиця -1 Дата настання основних фаз вегетації гібридів, 2014 Походженн я гібридів Дата Сівба Таблиця -1 Дата настання основних фаз вегетації гібридів, 2014 Походженн я гібридів Дата Сівба Сходи 3 –й лист Цвітіння волоті Цвітіння початків Збирання початків FV 243/ HLG 1238 7. 05 14. 05 24. 05 6. 07 8. 10 Q 170/ FV 243 7. 05 14. 05 23. 05 5. 07 7. 07 8. 10 Ak 135/ UCH 37 7. 05 14. 05 22. 05 14. 07 8. 10 UCH 37/ HLG 1238 7. 05 14. 05 21. 05 9. 07 16. 07 8. 10 FV 243/ Q 170 7. 05 14. 05 20. 05 6. 07 8. 10 Q 170/ HLG 1238 7. 05 16. 05 20. 05 6. 07 9. 07 8. 10

Таблиця -2 Довжина міжфазних та вегетаційного періодів отриманих гібридів, 2014 р. № п/п Походження Таблиця -2 Довжина міжфазних та вегетаційного періодів отриманих гібридів, 2014 р. № п/п Походження гібридів Довжина міжфазних періодів, днів Сходи – цвітіння волотей Сходи – цвітіння початків Сходи – повна 1 FV 243/HLG 1238 53 55 101 2 Q 170/FV 243 52 54 103 3 Ak 135/UCH 37 61 61 112 4 UCH 37/HLG 1238 56 63 107 5 FV 243/Q 170 53 55 101 6 Q 170/HLG 1238 51 54 100

Таблиця -3 Біометричні показники гібридів, см Походження гібридів Висота рослин у фазі Висота прікріплення Таблиця -3 Біометричні показники гібридів, см Походження гібридів Висота рослин у фазі Висота прікріплення початку 10 - 12 листків Цвітіння FV 243/HLG 1238 109. 3 228. 3 87. 2 Q 170/FV 243 101. 2 211. 8 91. 6 Ak 135/UCH 37 124. 9 237. 5 113. 4 UCH 37/HLG 1238 106. 9 219. 3 101. 8 FV 243/Q 170 118. 7 221. 0 109. 6 Q 170/HLG 1238 108. 2 219. 7 101. 6

Маса зерна, кг 20 34 0, 57 0, 48 227, 3 84, 2 15, Маса зерна, кг 20 34 0, 57 0, 48 227, 3 84, 2 15, 9 FV 243/ HLG 1238 14, 9 4, 3 18 30 0, 61 0, 52 213, 1 85, 2 14, 5 Q 170/ FV 243 14, 4 3, 8 16 30 0, 28 0, 24 192, 4 85, 7 16, 2 Ak 135/ UCH 37 16, 6 3, 6 14 26 0, 59 0, 40 235, 5 67, 8 14, 6 UCH 37/ HLG 1238 12, 2 3, 5 16 30 0, 45 0, 38 182, 8 84, 4 14, 6 FV 243/ Q 170 15, 5 4, 6 16 28 0, 31 223, 2 81, 6 16, 1 Q 170/ HLG 1238 14, 9 4 14 26 0, 53 0, 42 233, 1 79, 2 14, 2 Вологість зерна, % Маса зерна зі стрижнем, кг 4, 8 Маса 1000 зерен, г К-сть зерен в ряду, шт. 16, 1 К-сть рядів зерен, шт. Діаметр початку, см Остер СВ стандарт Назва, формула гібриду Довжина початку, см Вихід зерна, % Таблиця -4 Показники структури урожаю гібридів, 2014

Таблиця -5 Урожайність створених гібридів, 2014 Селекційна назва Урожайність, т/га Вологість зерна, % Середнє Таблиця -5 Урожайність створених гібридів, 2014 Селекційна назва Урожайність, т/га Вологість зерна, % Середнє по повторенням ± до стандарту Остер СВ стандарт 7, 20 - 15, 1 EV 243/HLG 1238 8. 23 +1, 03 14, 5 Q 170/FV 243 7, 23 +0, 03 16, 2 Ak 135/UCH 37 7, 41 +0, 22 14, 6 UCH 37/HLG 1238 7, 87 +0, 67 14, 6 FV 243/Q 170 8, 24 +1, 04 16, 1 Q 170/HLG 1238 7, 81 +0, 61 14, 2

Таблиця-6 Дата настання окремих фаз вегетації ранньостиглих та середньоранніх гібридів кукурудзи, 2014 № Назва Таблиця-6 Дата настання окремих фаз вегетації ранньостиглих та середньоранніх гібридів кукурудзи, 2014 № Назва гібриду Група ФАО Дати настання фаз: Сходи Цвітіння волоті Квітування початка 1 Дніпровський 181 СВ 180 17. 05 12. 07 14. 07 2 ОЕ 12/003 150 -200 16. 05 13. 07 15. 07 3 OE 12/004 150 -200 17. 05 13. 07 15. 07 4 OE 12/008 150 -200 16. 05 12. 07 15. 07 5 OE 12/011 150 -200 16. 05 14. 07 15. 07 6 OE 12/017 150 -200 16. 05 13. 07 15. 07 7 Остер СВ 200 16. 05 14. 07 18. 07 8 OE 12/026 200 -300 16. 05 15. 07 19. 07 9 OE 12/030 200 -300 17. 05 15. 07 19. 07 10 OE 12/043 200 -300 16. 05 16. 07 19. 07 11 OE 12/045 200 -300 16. 05 16. 07 19. 07 12 OE 12/048 200 -300 16. 05 16. 07 19. 07

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ • На основі лабораторних досліджень було виділено 6 холодостійких ліній: UCH ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ • На основі лабораторних досліджень було виділено 6 холодостійких ліній: UCH 37, Q 170, FV 243, HLG 1238, УР 15 СВ, Ак 135. Виділені лінії характеризувалися високим відсотком проростання при низьких температурах 56, 1 -96, 2%та мали найбільшу довжину ростка та корінця при холодному пророщуванні. • Відібрані лінії були висіяні в польових умовах і визначено, що найбільш сприятливою для раннього посіву холодостійких ліній температурою є 8 -8, 5 0 С. За показниками структури врожаю та урожайністю було відібрано 8 високоврожайних комбінацій: FV 243 x. HLG 1238, Q 170 x. FV 243, Ак 135 x. UCH 37, UCH 37 x. HLG 1238, FV 243 x. Q 170, Q 170 x. HLG 1238. Найбільша врожайність спостерігалась у гібридів FV 243(Ланкастер)x. Q 170(Лакауне) та FV 243 (Ланкастер)x. HLG 1238 (Лакауне), і становила 8, 23 та 8, 24 т/га відповідно. • Результати проведених наукових досліджень та їх аналіз дозволяють рекомендувати виробництву для отримання високоврожайних та холодостійких ліній комбінацію генетичних плазм Ланкастер та Лакауне , які можна використати в подальших схрещуваннях для одержання холодостійких промислових гібридів.

Дякую за увагу! Дякую за увагу!