Скачать презентацию OCHRONA PRAW WIERZYCIELI W KONTEKŚCIE POŻYCZEK CHWILÓWKOWYCH Na Скачать презентацию OCHRONA PRAW WIERZYCIELI W KONTEKŚCIE POŻYCZEK CHWILÓWKOWYCH Na

f6f9a7de808a8ba01571e65aa800fd31.ppt

  • Количество слайдов: 15

OCHRONA PRAW WIERZYCIELI W KONTEKŚCIE POŻYCZEK CHWILÓWKOWYCH Na podstawie wyników badań 2016 OCHRONA PRAW WIERZYCIELI W KONTEKŚCIE POŻYCZEK CHWILÓWKOWYCH Na podstawie wyników badań 2016

Informacje o badaniu • • • Informacje o badaniu Badanie zostało zrealizowane przez Fundację Informacje o badaniu • • • Informacje o badaniu Badanie zostało zrealizowane przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej w ramach badania omnibusowego (2016/03). Pomiar realizowany był w dniach 21 - 28 stycznia 2016 roku na reprezentatywnej dla całego kraju, losowej próbie 992 dorosłych Polaków losowanej z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Maksymalny błąd oszacowania dla próby wynosi +/- 3, 11. Wywiady z respondentami były realizowane metodą wywiadu bezpośredniego (face-to-face) wspomaganego komputerowo (CAPI) przez wykwalifikowanych ankieterów CBOS. Podczas realizacji niedozwolone było zastępowanie jednostek niedostępnych, a ankieter miał obowiązek co najmniej trzykrotnego ponawiania kontaktu z wylosowanym respondentem w celu przeprowadzenia wywiadu. Zgodnie ze standardami OFBOR po realizacji badania przeprowadzono jego kontrolę, która objęła 10% zrealizowanych wywiadów. Nadzór nad kontrolą sprawowała sekcja kontroli pracy ankieterów CBOS.

Informacje o badaniu • Po realizacji badania zastosowano procedurę ważenia wyników do danych Głównego Informacje o badaniu • Po realizacji badania zastosowano procedurę ważenia wyników do danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zastosowana waga uwzględnia zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w klasach miejscowości oraz zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w grupach dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych takich jak: • płeć • grupa wiekowa • wykształcenie • grupa społeczno-zawodowa • region kraju (NTS-2)

Z jakich produktów finansowych korzystał(a) Pan(i) w ciągu ostatnich pięciu lat? (pytanie wielokrotnego wyboru) Z jakich produktów finansowych korzystał(a) Pan(i) w ciągu ostatnich pięciu lat? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1. Kredyt|pożyczka w banku ……………… 25, 2% 2. Chwilówka w firmie pożyczkowej ………. 6, 7% 3. Pożyczka od znajomych|rodziny ………. . 3, 9% 4. Zastaw|pożyczka w lombardzie ………… 1, 0% 5. Zakupy na raty ……………. . . 16, 3% 6. Żaden z wymienionych …………………. 58, 0% 7. Inne …………………… 0, 7% 8. Trudno powiedzieć ……………. . 0, 1% 9. Odmowa odpowiedzi …………. . 0, 4% Ogółem osób 992 ……………. . 100, 0%

Jakie inne produkty? 1. 2. 3. 4. 5. Debet …………………. . . 9, 8% Jakie inne produkty? 1. 2. 3. 4. 5. Debet …………………. . . 9, 8% kasa zapomogowa – pożyczkowa …… 37, 6% lokata krótkoterminowa, forex ………… 13, 1% w zakładzie pracy ……………. 39, 5% Total …………………. . 100, 0%

Czy wpadł Pan/i kiedyś w tak zwaną spiralę zadłużenia? 1. 2. 3. 4. Tak Czy wpadł Pan/i kiedyś w tak zwaną spiralę zadłużenia? 1. 2. 3. 4. Tak ………………. 6, 0% Nie ………………. 93, 9% Trudno powiedzieć ……………. 0, 1% Odmowa odpowiedzi …………. . 0, 0%

Czy znalazł(a) się Pan(i) kiedykolwiek w krajowym rejestrze dłużników? 1. 2. 3. 4. Tak Czy znalazł(a) się Pan(i) kiedykolwiek w krajowym rejestrze dłużników? 1. 2. 3. 4. Tak ………………. 6, 4% Nie ………………. 92, 9% Trudno powiedzieć ……………. 0, 7% Odmowa odpowiedzi …………. . 0, 0%

Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek objęty(a) postępowaniem sądowym z powodu niespłacania długów? 1. 2. 3. Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek objęty(a) postępowaniem sądowym z powodu niespłacania długów? 1. 2. 3. 4. Tak ………………. 4, 2% Nie ………………. 95, 6% Trudno powiedzieć ……………. 0, 1% Odmowa odpowiedzi …………. . 0, 0%

Produkty finansowe / spirala zadłużenia Tak Nie Kredyt, pożyczka w banku 30, 8% 24, Produkty finansowe / spirala zadłużenia Tak Nie Kredyt, pożyczka w banku 30, 8% 24, 9% Chwilówka w firmie pożyczkowej 35, 5% 4, 8% Pożyczka od znajomych, rodziny 15, 5% 3, 2% Zastaw, pożyczka w lombardzie 8, 8% 0, 5% Zakupy na raty 19, 7% 16, 1% Żaden z wymienionych 36, 5% 59, 5% Inne 0, 0% 0, 8% Trudno powiedzieć 0, 0% 0, 1% Odmowa odpowiedzi 0, 0% 0, 2% 100, 0 Ogółem

Produkty finansowe / krajowy rejestr dłużników Tak Nie Kredyt, pożyczka w banku 38, 3% Produkty finansowe / krajowy rejestr dłużników Tak Nie Kredyt, pożyczka w banku 38, 3% 24, 5% Chwilówka w firmie pożyczkowej 34, 4% 4, 8% Pożyczka od znajomych, rodziny 8, 5% 3, 6% Zastaw, pożyczka w lombardzie 10, 5% 0, 3% Zakupy na raty 17, 8% 16, 2% Żaden z wymienionych 30, 7% 59, 8% Inne 0, 0% 0, 8% Trudno powiedzieć 0, 0% 0, 1% Odmowa odpowiedzi 0, 0% 0, 3% 100, 0% Ogółem

Produkty finansowe / postępowanie sądowe z powodu niespłacania długów Tak Nie Kredyt, pożyczka w Produkty finansowe / postępowanie sądowe z powodu niespłacania długów Tak Nie Kredyt, pożyczka w banku 20, 6% 25, 5% Chwilówka w firmie pożyczkowej 36, 3% 5, 4% Pożyczka od znajomych, rodziny 10, 5% 3, 7% Zastaw, pożyczka w lombardzie 15, 9% 0, 3% Zakupy na raty 32, 4% 15, 6% Żaden z wymienionych 38, 5% 58, 8% Inne 0, 0% 0, 8% Trudno powiedzieć 0, 0% 0, 1% Odmowa odpowiedzi 0, 0% 0, 3% 100, 0% Ogółem

Jak często z usług firm pożyczkowych korzysta Pan(i) osobiście? 1. Mniej więcej raz w Jak często z usług firm pożyczkowych korzysta Pan(i) osobiście? 1. Mniej więcej raz w miesiącu……………. 0, 0% 2. Mniej więcej raz na 2 – 3 miesiące …… 0, 0% 3. Mniej więcej raz na pół roku …………… 0, 1% 4. Mniej więcej raz w roku ………………… 0, 7% 5. Rzadziej niż raz w roku ………………… 5, 8% 6. Nigdy …………………. 93, 2% Uwaga: 6, 6% (6, 7%) = 66 osób z próby liczącej 992 osoby.

Częstość korzystania z firm pożyczkowych / spirala zadłużenia Tak Nie Mniej więcej 100% (1 Częstość korzystania z firm pożyczkowych / spirala zadłużenia Tak Nie Mniej więcej 100% (1 raz na pół osoba) roku Total 100% - 1 osoba Mniej więcej 42, 9% (3 raz w roku osoby) 57, 1% (4 osoby) 100% - 7 osób Rzadziej niż raz w roku 28, 6% (16 osób) 71, 4% (40 osób) 100% - 56 osób Nigdy 4, 2% (38 osób) 95, 6% (857 osób) 100% - 896 osób Trudno powiedzieć 100% (1 osoba) 100% - 1 osoba Odmowa odpowiedzi 100% (1 osoba) 100% - 1 osoba

Częstość korzystania z firm pożyczkowych / krajowy rejestr długów Tak Nie Total Mniej więcej Częstość korzystania z firm pożyczkowych / krajowy rejestr długów Tak Nie Total Mniej więcej raz na pół roku 100% - 1 osoba Mniej więcej 71, 4% (5 raz w roku osób) 28, 6% (2 osoby) 100% - 7 osób Rzadziej niż raz w roku 26, 8% (15 osób) 73, 2% (41 osób) 100% - 56 osób) Nigdy 4, 7% (42 osoby) 94, 4% (847 osób) 100% - 897 osób Trudno powiedzieć 100% (1 osoba) 100% - 1 osoba Odmowa odpowiedzi 100% (1 osoba) 100% - 1 osoba

Częstość korzystania z firm pożyczkowych / postępowanie sądowe z powodu niespłacenia długów Tak Nie Częstość korzystania z firm pożyczkowych / postępowanie sądowe z powodu niespłacenia długów Tak Nie Total Mniej więcej raz na pół roku 100% - 1 osoba Mniej więcej 57, 1 (4 raz w roku osoby) 42, 9 (3 osoby) 100% - 7 osób Rzadziej niż raz w roku 17, 9% (10 osób) 82, 1% (46 osób) 100% - 56 osób Nigdy 3, 0% (27 osób) 96, 8% (867 osób) 100% - 896 osób Trudno powiedzieć 100% (1 osoba) 100% - 1 osoba Odmowa odpowiedzi 100% (1 osoba) 100% - 1 osoba