Скачать презентацию Ocena sytuacji gospodarczej świata a cykliczność koniunktur giełdowych Скачать презентацию Ocena sytuacji gospodarczej świata a cykliczność koniunktur giełdowych

e4240c7f2e7ea8615d5dbc12b1617306.ppt

  • Количество слайдов: 26

„Ocena sytuacji gospodarczej świata a cykliczność koniunktur giełdowych” Ø Periodyzacja gospodarcza świata Ø Ocena „Ocena sytuacji gospodarczej świata a cykliczność koniunktur giełdowych” Ø Periodyzacja gospodarcza świata Ø Ocena bieżącej sytuacji w skali makro Ø Cykliczność koniunktur giełdowych Ø Model oczekiwań na 2009 -2010 rok

Periodyzacja gospodarcza świata(1) Źródło: Opracowanie własne Periodyzacja gospodarcza świata(1) Źródło: Opracowanie własne

Periodyzacja gospodarcza świata(2): faza wzrostu Ø 1785 -1843: - wynalezienie maszyny parowej, - tworzenie Periodyzacja gospodarcza świata(2): faza wzrostu Ø 1785 -1843: - wynalezienie maszyny parowej, - tworzenie fabryk jako nowej formy produkcji, Ø 1844 -1893: - efektywne stosowanie stali, - powstaje kolej, silnik parowy i elektryczność, Ø 1894 -1949: - powstaje przemysł elektrotechniczny i chemiczny, - para zamieniana jest na węgiel.

Periodyzacja gospodarcza świata(3): faza wzrostu Ø 1950 -2010: - motoryzacja pretekstem aprecjacji cen ropy, Periodyzacja gospodarcza świata(3): faza wzrostu Ø 1950 -2010: - motoryzacja pretekstem aprecjacji cen ropy, która zastępuje węgiel, - ekspansja sektora informatycznego, Ø 2010 -20 xx: - biotechnologie, nanotechnologie, - sieci komputerowe, era wirtualnego pieniądza, - powolne odchodzenie od ropy na korzyść alternatywnych źródeł energii.

Periodyzacja gospodarcza świata(4): faza recesji Ø 1843 -1857: - przeinwestowanie przy budowie kolei pogarsza Periodyzacja gospodarcza świata(4): faza recesji Ø 1843 -1857: - przeinwestowanie przy budowie kolei pogarsza kondycję finansową banków, - spadek cen w przemyśle i rolnictwie, Ø 1873 -1896: kryzys agrarny: - depresja cen rolnych, - tanie artykuły spoza Europy skutkiem nadmiernej mechanizacji, - doprowadzenie do intensyfikacji zachodnioeuropejskich gospodarstw rolnych na korzyść hodowli.

Periodyzacja gospodarcza świata(5): faza recesji Ø 1929(33)-1949: Wielka Depresja: - masowa produkcja podważyła prosperity Periodyzacja gospodarcza świata(5): faza recesji Ø 1929(33)-1949: Wielka Depresja: - masowa produkcja podważyła prosperity wszystkich krajów i segmentów gospodarek, - długotrwały spadek produkcji przemysłowej, - globalne bezrobocie, spadek dochodów ludności, krach rynku pieniężno-kredytowego, spadek o ok. 66% obrotów handlu międzynarodowego przez wprowadzenie „Buy American”. Mechanizm rynkowy nie zadziałał: spadek cen => wzrost produkcji.

Periodyzacja gospodarcza świata(6): faza recesji Ø 2000 -2010: - Dezinflacja w sektorze przetwarzania informacji Periodyzacja gospodarcza świata(6): faza recesji Ø 2000 -2010: - Dezinflacja w sektorze przetwarzania informacji i szerokim segmencie artykułów z Chin pozwoliła na podtrzymywanie fazy taniego pieniądza, - przeinwestowanie w nowe technologie i wygenerowanie wirtualnego pieniądza, - poluzowanie polityki pieniężnej wraz ze spekulacjami na rynku nieruchomości.

Indeksy ISM przemysłu i usług w USA (w pkt. ) Źródło: http: //www. bls. Indeksy ISM przemysłu i usług w USA (w pkt. ) Źródło: http: //www. bls. gov/data

Nowo sprzedane domy w USA (w tyś. ) Źródło: http: //www. bls. gov/data Nowo sprzedane domy w USA (w tyś. ) Źródło: http: //www. bls. gov/data

Sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w USA (w %) Źródło: http: //www. bls. gov/data Sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w USA (w %) Źródło: http: //www. bls. gov/data

Inflacja CPI i bezrobocie w USA (w %) Źródło: http: //www. bls. gov/data Inflacja CPI i bezrobocie w USA (w %) Źródło: http: //www. bls. gov/data

Stopa interwencyjna i PKB w USA (w %) Źródło: www. census. gov/cgi-bin/briefroom/Brief. Rm Stopa interwencyjna i PKB w USA (w %) Źródło: www. census. gov/cgi-bin/briefroom/Brief. Rm

Zapasy firm w USA (w %) Źródło: www. census. gov/cgi-bin/briefroom/Brief. Rm Zapasy firm w USA (w %) Źródło: www. census. gov/cgi-bin/briefroom/Brief. Rm

Bezrobocie i inflacja CPI w Strefie Euro (w %) Źródło: http: //epp. eurostat. ec. Bezrobocie i inflacja CPI w Strefie Euro (w %) Źródło: http: //epp. eurostat. ec. europa. eu

Indeksy PMI przemysłu i usług w Strefie Euro (w pkt. ) Źródło: http: //epp. Indeksy PMI przemysłu i usług w Strefie Euro (w pkt. ) Źródło: http: //epp. eurostat. ec. europa. eu

Sprzedaż detaliczna w Strefie Euro (w %) Źródło: http: //epp. eurostat. ec. europa. eu Sprzedaż detaliczna w Strefie Euro (w %) Źródło: http: //epp. eurostat. ec. europa. eu

PKB i stopa interwencyjna w Strefie Euro (w %) Źródło: http: //epp. eurostat. ec. PKB i stopa interwencyjna w Strefie Euro (w %) Źródło: http: //epp. eurostat. ec. europa. eu

Inflacja i stopa bezrobocia w Polsce (w %) Źródło: www. stat. gov. pl/ Inflacja i stopa bezrobocia w Polsce (w %) Źródło: www. stat. gov. pl/

Stopa interwencyjna i PKB w Polsce (w %) Źródło: www. stat. gov. pl/ Stopa interwencyjna i PKB w Polsce (w %) Źródło: www. stat. gov. pl/

Sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w Polsce (w %) Źródło: www. stat. gov. pl/ Sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w Polsce (w %) Źródło: www. stat. gov. pl/

Cykliczność koniunktur giełdowych Źródło: www. topline-charts. com/ Cykliczność koniunktur giełdowych Źródło: www. topline-charts. com/

Model oczekiwań na 2009/2010 rok Źródło: Opracowanie własne Model oczekiwań na 2009/2010 rok Źródło: Opracowanie własne

Model oczekiwań na 2009/2010 rok Źródło: Opracowanie własne Model oczekiwań na 2009/2010 rok Źródło: Opracowanie własne

ZAKOŃCZENIE(1) • „Po okresie rozpadu następuje punkt zwrotny. Powraca wielka jasność, której długo odmawiano ZAKOŃCZENIE(1) • „Po okresie rozpadu następuje punkt zwrotny. Powraca wielka jasność, której długo odmawiano dostępu. Pojawia się ruch, lecz nie powoduje go siła (…). Ruch jest naturalny, wzbiera niby żywioł. Dlatego przemiana starego w nowe odbywa się łatwo. Stare się wyrzuca, nowe wprowadza. Obydwa rytmy harmonizują ze sobą w czasie; przeto nic złego się nie wydarza”. Źródło: J. Marshall, The Mandate of Heaven: Hidden History in the I Ching.

ZAKOŃCZENIE(2) • „W trakcie…przeobrażenia ustępująca kultura odmawia zmiany i jeszcze bardziej kurczowo trzyma się ZAKOŃCZENIE(2) • „W trakcie…przeobrażenia ustępująca kultura odmawia zmiany i jeszcze bardziej kurczowo trzyma się przestarzałej idei; panujące wciąż instytucje społeczne nie chcą oddać swej przywódczej roli nowym siłom kulturotwórczym. Będą one jednak dalej nieuchronnie chylić się ku upadkowi dotąd, aż rozpadną się całkowicie, natomiast rodząca się kultura będzie się nadal rozwijać, aż w końcu obejmie prowadzenie. W miarę zbliżania się do punktu zwrotnego największą nadzieją na przyszłość napawa nas uświadomienie sobie, że tak rozległym zmianom ewolucyjnym nie mogą przeszkodzić żadne krótkowzroczne działania polityczne”. Źródło: F. Capra Przekł. E. Woydyłło, Punkt Zwrotny.