Скачать презентацию Обсъждане Кюстендил — май 2006 г Обсъждане Скачать презентацию Обсъждане Кюстендил — май 2006 г Обсъждане

5cb86da3884d95f134250a972752dfcc.ppt

  • Количество слайдов: 61

Обсъждане Кюстендил - май, 2006 г. Обсъждане Кюстендил - май, 2006 г.

Обсъждане Проблеми относно формата на библиографското описание Недостатъци в стандарта: • Няма унифицирана номенклатура Обсъждане Проблеми относно формата на библиографското описание Недостатъци в стандарта: • Няма унифицирана номенклатура за елемента Вид на материала; Самото наименование е двусмислено – дали трябва да се обозначи типа на изданието или вида на носителя; • Дава указания за описанието в най-общ вид без да конкретизира спецификата на различните видове издания; • Примерите са оскъдни, дадени са описания само на чужди издания; • Съдържа противоречиви указания. Проблеми при описанието и инвентирането на комбинирани издания – с книги, периодични издания

Обсъждане Проблеми относно информационната стойност на библиографското описание • Пълнота на данните – до Обсъждане Проблеми относно информационната стойност на библиографското описание • Пълнота на данните – до каква степен да се въвеждат всички обозначени данни, каква е степента на унификация на информацията при българските издания на CD, DVD; • Разкриване на съдържанието; • Разкриване на лицата с авторска отговорност – имена и вид на авторската отговорност; • Използване на съкращения; • Предметни рубрики, ключови думи, УДК;

Обсъждане Развитие на софтуера • Уточняване номенклатурата на вид на изданието и кое да Обсъждане Развитие на софтуера • Уточняване номенклатурата на вид на изданието и кое да бъде определящо – съдържанието (електронна книга, видеозапис, музикален запис и т. н. ) или носителя (CD, DVD, аудиокасета, видеокасета и т. н. ); • Разкриване на съдържанието – структурирано или не? ; • Дублиране на имената в прав ред и отделно в Имена, за които става дума; • Отделяне на артисти и роли в отделно поле; • Различно ниво на разкриване в самостоятелен модул и в обща база с книгите.

Въпроси от библиотеките • 1. 2. 3. Бургас Предметни рубрики към програмата Повече за Въпроси от библиотеките • 1. 2. 3. Бургас Предметни рубрики към програмата Повече за обработка на DVD Как се обработват клипове към музикални CD • 1. Кюстендил Описание на дискове • • 2. 3. времетраене, когато не е означено на самия диск международен стандартен номер означения, свързани с авторското право къде се отразяват например Музикална къща, студио Когато дисковете или дискетите придружават книга Пример Книгата на Ваня Щерева Образцов дом е художествена литература, придружаващият диск към нея съдържа клип на Ваня Щерева и снимки на модна колекция на модната къща, спонсорирала изданието. какъв ще е класификационният индекс на диска? Когато дискът няма издателски данни приемат ли се издателските данни на книгата?

Въпроси от библиотеките-продължение • 1. 2. 3. 4. 5. • 1. 2. 3. Смолян Въпроси от библиотеките-продължение • 1. 2. 3. 4. 5. • 1. 2. 3. Смолян СD с музика ще се описват ли със съдържа: , както при плочи, аудиокасети и ноти? По коя схема ще се класират / за ноти и звукови записи или по таблици на десетична класификация/? В областта на характеристиката на СD с музика ще се изписва: 1 диск или 1 компакт диск? DVD с филми ще се описват по стандарт на видеозаписи или книги? С какви определители за форма ще се използват при класиране на DVD и CD с музика? Търговище Обработката на аудиовизуални комплекти – периодика или книги, пристигащи със CD или DVD Липса на стандарт за описание на DVD Неточности в стандарта при определяне на игрален, видео, кинофилм

Въпроси от библиотеките-възможности за онлайн обсъждане Обмен на въпроси, описания – в ISO, word Въпроси от библиотеките-възможности за онлайн обсъждане Обмен на въпроси, описания – в ISO, word • форуми – нов сайт на Софт. Либ и Библиотеки • e-mail • skype, icq

База данни - Характеристики • обща работна страница за всички видове документи • падащи База данни - Характеристики • обща работна страница за всички видове документи • падащи списъци за улесняване на въвеждането и унифициране на данните • допълнителни елементи на описанията за подобряване на информационното търсене: дата на създаване, награди, жанр, език на изданието, страна, ключови думи, преводно заглавие, преводно име – автор, имена, за които става дума - структурирани • формати на показване

Нетрадиционни издания Нетрадиционни издания

Нетрадиционни издания разнообразни видове издания Нетрадиционни издания разнообразни видове издания

Нетрадиционни издания разнообразни падащи списъци Нетрадиционни издания разнообразни падащи списъци

Нетрадиционни издания разнообразни падащи списъци Нетрадиционни издания разнообразни падащи списъци

Нетрадиционни издания работна страница Нетрадиционни издания работна страница

Нетрадиционни издания работна страница - продължение Нетрадиционни издания работна страница - продължение

Нетрадиционни издания варианти на показване Нетрадиционни издания варианти на показване

Нетрадиционни издания варианти на показване Нетрадиционни издания варианти на показване

Международни кодове Международни кодове

Международни кодове Международни кодове

Международни кодове • ISRC International Standard Recording Code) – за идентификация на звуков запис Международни кодове • ISRC International Standard Recording Code) – за идентификация на звуков запис и музикален видеозапис • IFPI International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) • Агенцията действа от 1988 г. и има 49 члена, България не участва

Международни кодове IFPI членуващи страни • ARGENTINA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CANADA CHILE COLOMBIA CZECH Международни кодове IFPI членуващи страни • ARGENTINA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CANADA CHILE COLOMBIA CZECH REPUBLIC DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY GREECE HONG KONG INDIA ICELAND IRELAND ISRAEL ITALY JAPAN LATVIA MALAYSIA MEXICO • NETHERLANDS NORWAY PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL ROMANIA SINGAPORE SLOVAKIA SOUTH AFRICA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN THAILAND TURKEY UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA UKRAINE URUGUAY

Международни кодове ISRC Examples of using complete recordings in their entirety ISRC FR-Z 03 Международни кодове ISRC Examples of using complete recordings in their entirety ISRC FR-Z 03 -91 -01234 (Recording No 1) ISRC FR-Z 03 -90 -02345 (Recording No 2) ISRC FR-Z 03 -89 -03456 (Recording No 3) and so on through to. . . ISRC FR-Z 03 -88 -06789 (Recording No 10)

Международни кодове ISMN - за нотни издания • Международни кодове ISMN - за нотни издания •

Международни кодове ISMN - за нотни издания • Kакво е ISMN Уникален номер за Международни кодове ISMN - за нотни издания • Kакво е ISMN Уникален номер за идентификация на нотни издания от цял свят за продаване, наемане или безплатно ползване – независимо дали е част, партитура или елемент от мултимедия. Предназначен е да улесни обработката и боравенето с нотните издания (printed music) и библиографската информация за издателски къщи, търговия с музикални издания и библиотеки. Състои се от четири елемента и има следния формат: M-2306 -7118 -7 (пример) Може да бъде представен и като бар код.

Международни кодове UPC • UPC Universal Product Code • търговска идентификация на продукт • Международни кодове UPC • UPC Universal Product Code • търговска идентификация на продукт • в два формата - 12 цифри (А) или 6 цифри (Е), check sum • при въвеждане в базата данни да не се оставят интервали между цифрите

Международни кодове UPC Международни кодове UPC

Международни кодове UPC Международни кодове UPC

Международни кодове UPC Международни кодове UPC

Международни кодове UPC Международни кодове UPC

Международни кодове Aгенция за UPC Международни кодове Aгенция за UPC

ДРУГИ ПРАКТИКИ • Конгресна библиотека • Публична библиотека Boston • Публични библиотеки Gateshead, Parry ДРУГИ ПРАКТИКИ • Конгресна библиотека • Публична библиотека Boston • Публични библиотеки Gateshead, Parry Sound

Конгресна библиотека Секция Звукови записи • Секцията за звукови записи (The Recorded Sound Section) Конгресна библиотека Секция Звукови записи • Секцията за звукови записи (The Recorded Sound Section) на Конгресната библиотека поддържа колекция от близо 2, 500, 000 записа с около 75, 000 до 100, 000 единици, постъпили в последните години. Една голяма част от колекцията не е каталогизирана, но е достъпна чрез инвентарните описи и заявка на комерсиални записи по точно наименование и издателски номер. От 1990 г. насам усилена обработка на тази колекция довежда до създаване на база данни, вече достъпна и в Интернет - SONIC (Sound ONline Inventory and Catalog). • В таблицата е дадено процентното разпределение на някои категории издания, които са достъпни в SONIC, в основния каталог на библиотеката (the Integrated Library System or ILS), и чрез заявка до Справочен отдел.

Конгресна библиотека Секция Звукови записи Тип записи %в % в SONIC Главния каталог % Конгресна библиотека Секция Звукови записи Тип записи %в % в SONIC Главния каталог % достъпен чрез заявка до Справочен отдел До 1948 1 1 50 80 49 19 Комерсиални излъчени радио/телевизионни записи 33 33 33 Частни колекции на изпълнители 40 50 10 Аудиокасети и CD-R депозит 5 95 Грамофонни плочи 45 об. /мин. 1 99 Не излъчени радио/телевизионни записи

Конгресна библиотека MARC 21 – Видове издания Language material Текстово издание Notated music Ноти Конгресна библиотека MARC 21 – Видове издания Language material Текстово издание Notated music Ноти Manuscript notated music Ноти - ръкопис Cartographic material Картографско издание Manuscript cartographic material Картографско издание – ръкопис Projected medium Прожекционно Nonmusical sound recording Немузикален звуков запис Musical sound recording Музикален звуков запис Two-dimensional nonprojectable graphic Графика двуизмерна не прожекционна Computer file Компютърен файл Mixed material Смесено издание Kit Кит Three-dimensional artifact or naturally occurring object Триизмерни артефакти или естествено обекти

Конгресна библиотека търсене по тип Конгресна библиотека търсене по тип

Конгресна библиотека Търсене по тип на изданията в Основния каталог Book (print, microform, electronic Конгресна библиотека Търсене по тип на изданията в Основния каталог Book (print, microform, electronic etc) Книги (печатни, микроформи, електронни и т. н. ) Cartographic material Картографски Cartographic material (manuscript) Картографски (ръкописни) Computer file Компютърни файлове Music (print) Музикални (печатни) Music (manuscript) Музикални (ръкописни) Music Sound Recording Музикални звукови записи Nonmusic sound recording Немузикални звукови записи Moving Image or Slide/Transparency Движещи се образи или Слайдове/Диапозитиви Manuscript Ръкописи

Конгресна библиотека Търсене по тип на изданията музикални записи Конгресна библиотека Търсене по тип на изданията музикални записи

Конгресна библиотека търсене по тип Конгресна библиотека търсене по тип

Конгресна библиотека търсене по тип – пълно описание Конгресна библиотека търсене по тип – пълно описание

Конгресна библиотека търсене по тип – Marc формат Конгресна библиотека търсене по тип – Marc формат

Конгресна библиотека търсене по тип – Marc формат Конгресна библиотека търсене по тип – Marc формат

Конгресна библиотека Търсене по тип на изданията музикални записи Конгресна библиотека Търсене по тип на изданията музикални записи

Конгресна библиотека Търсене по тип на изданията музикални записи Конгресна библиотека Търсене по тип на изданията музикални записи

Конгресна библиотека Търсене по тип на изданията музикални записи • Аудиокасета Конгресна библиотека Търсене по тип на изданията музикални записи • Аудиокасета

Публична библиотека Boston Публичната библиотека на Бостън притежава много каталози и бази данни с Публична библиотека Boston Публичната библиотека на Бостън притежава много каталози и бази данни с информация за над 7. 5 милиона книги и други издания, притежание на библиотеката. Електронният каталог на библиотеката съдържа книги, видеокасети, CD и т. н. за заемане (над 2 милиона) и справочни издания за ползване в библиотеката. В каталога са включени издания, постъпили в библиотеката след 1974 г. Каталогът MBLN (Metro-Boston Library Network) обединява ресурсите на публичните библиотеки на Бостън, Челси, Малден, Massachusetts State Transportation Library и на училищата в Бостън (Boston Public Schools). Електронният онлайн каталог съдържа описания на повече от 6 милиона книги, CD-та, видеокасети, аудиокасети и други. Специализирани каталози: на пълнотекстови книги, на документи - правителствени и на местната управа, текуща периодика, каталог на филми 16 mm лента и VHS заемане само за институции (Media catalog)

Публична библиотека Boston търсене по вид All formats Всички видове Printed material Печатни издания Публична библиотека Boston търсене по вид All formats Всички видове Printed material Печатни издания All audiovisual Аудиовизуални - всички Videotapes & DVDs Видеоленти и DVDs only DVD само Videotapes only Видеоленти само Music CDs Музикални CD Music Cassettes Музикални касети Audiobooks (and other Audio) Аудио-книги и други звукови немузикални Software Софтуер Films Филми Music Scores Музикални записи

Публична библиотека Boston съкратен формат Публична библиотека Boston съкратен формат

Публична библиотека Boston пълно описание Публична библиотека Boston пълно описание

Публична библиотека Boston Мarc формат Публична библиотека Boston Мarc формат

Публична библиотека Boston пълен формат Публична библиотека Boston пълен формат

Публична библиотека Boston Мarc формат Публична библиотека Boston Мarc формат

Публична библиотека Boston Мarc формат Публична библиотека Boston Мarc формат

Публична библиотека Boston Мarc формат Публична библиотека Boston Мarc формат

Публична библиотека Gateshead Публична библиотека Gateshead

Публична библиотека Gateshead Публична библиотека Gateshead

Публична библиотека Parry Sound Публична библиотека Parry Sound

Кюстендил, май 2006 г. Кюстендил, май 2006 г.