Скачать презентацию Община Перник Мандат 2007 2011 година КУЛТУРАТА Скачать презентацию Община Перник Мандат 2007 2011 година КУЛТУРАТА

18c5094f845434012951c927b7a1eec1.ppt

  • Количество слайдов: 65

Община Перник Мандат 2007 – 2011 година КУЛТУРАТА в ПЕРНИК Община Перник Мандат 2007 – 2011 година КУЛТУРАТА в ПЕРНИК

І. КУЛТУРАТА в КОНТЕКСТ Позитиви • Културата – приоритет в работата на общината • І. КУЛТУРАТА в КОНТЕКСТ Позитиви • Културата – приоритет в работата на общината • Значими традиции • Осъзнати потребности и желание за изява • Активни творци и добри специалисти • Възможности за привличане на допълнително финансиране чрез проекти

І. КУЛТУРАТА в КОНТЕКСТ Негативи • Икономическа криза и наследени големи финансови задължения • І. КУЛТУРАТА в КОНТЕКСТ Негативи • Икономическа криза и наследени големи финансови задължения • Рестриктивни корекции на републиканския и от там на общинския бюджет • Амортизирана материална база

І. КУЛТУРАТА в КОНТЕКСТ Резултати • Съхранени културни институти и читалища • Обогатена дейност, І. КУЛТУРАТА в КОНТЕКСТ Резултати • Съхранени културни институти и читалища • Обогатена дейност, разширени форми и обхват на културните изяви • Добри партньорства с НПО и местния бизнес • Засилено гражданско начало • Подобрени умения за работа • Акцентиране на работата с деца и младежи • Грижа за творците

ІІ. КУЛТУРАТА в СТРУКТУРА • Брой културни институти – 5 – Регионални - 2 ІІ. КУЛТУРАТА в СТРУКТУРА • Брой културни институти – 5 – Регионални - 2 /РИМ, РБ/ – Общински – 3 /Об. ДТ, ДК, ХГ/ • Други общински институции с културни функции – В началото на периода – 3 /Об. МД, РМД, ОДК/ – В края на периода – 4 /+КИЦ/ • С издръжка държавна отговорност – 3 /РИМ, РБ, ХГ/ • На общинска издръжка – 6

ІІ. КУЛТУРАТА в СТРУКТУРА Заети в културните институти Регионален исторически музей Регионална библиотека “Св. ІІ. КУЛТУРАТА в СТРУКТУРА Заети в културните институти Регионален исторически музей Регионална библиотека “Св. Минков” Общински драматичен театър “Б. Дановски” Общински комплекс Дворец на културата Художествена галерия Общо 2007 19, 5 2011 19 19 19 38 28 53, 5 46, 5 5, 5 4, 5 135, 5 117

ІІ. КУЛТУРАТА в СТРУКТУРА • Читалища – В началото на периода – 31 – ІІ. КУЛТУРАТА в СТРУКТУРА • Читалища – В началото на периода – 31 – В края на периода - 31 • Заети в читалищата – В началото на периода – 48 – В края на периода - 47

 Регионален исторически музей 2007 Брой посетители 6 663 Организирани изложби 16 Нарастване на Регионален исторически музей 2007 Брой посетители 6 663 Организирани изложби 16 Нарастване на музейните 31 683 фондове Приходи от билети, беседи и 41 рекламни материали Публикувани научни статии, 18 рецензии и др. Участие в радио и телевизионни 118 предавания Научни съобщения и доклади 17 Изнесени беседи в експозиции 154 Лекции в кръжоци, училища, университетски общности Получени дарения 2008 11 860 19 32 909 2009 11 420 16 34 094 2010 10 920 28 34 596 До 01. 08. 2011 11 835 20 345 5 332 1 088 1 823 21 11 3 5 68 88 50 38 13 332 7 296 7 189 3 170 10 32 16 3 115 6 000 7 700 1 600 300 2 097

Регионална библиотека “Светослав Минков” Минков o Фонд В началото на периода – 288 010 Регионална библиотека “Светослав Минков” Минков o Фонд В началото на периода – 288 010 тома В края на периода – 291 979 /до 30. 06. 2011 г. / • Статистически данни Читатели Брой посещения Заети библиотечни единици 2007 2008 2009 2010 до 30. 06. 2011 2 673 2 461 2 449 3 043 29 707 65 664 28 491 71 164 30 207 70 623 37 702 85 018 2 432 21 479 47 618

Общински драматичен театър “Боян Дановски” o Статистически данни Премиери 2007 2008 2009 2010 до Общински драматичен театър “Боян Дановски” o Статистически данни Премиери 2007 2008 2009 2010 до 30. 06. 201 1 3 5 4 5 5 Публика 5 748 6 206 9 797 Приходи от билети 27 919 33 064 46 668 Привлечени средства от спонсорства 10 147 40 097 3 500 11 650 700 3 000 13 125 43 969 1 000

Общински драматичен театър “Боян Дановски” o Най-гледани постановки “Трамвай “Желание” – гост Асен Блатечки Общински драматичен театър “Боян Дановски” o Най-гледани постановки “Трамвай “Желание” – гост Асен Блатечки и Нона Йотова “Атентаторите” – гост Асен Блатечки, Иван Бърнев, Васил Банов, Венци Кисьов “Кучета” – с Веселин Мезеклиев “Главанаци” – гост Йоана Буковска, с участието на оркестър “Граовска младост” и балет “Вая” “Две сватби и едно прелюбодеяние” – гост Светослав Пеев “Бедна Франция” – гост Александър Дойнов “Между два стола” - гост Александър Дойнов “За мишките и хората” – гост Асен Блатечки и Калин Врачански

Общински комплекс Дворец на културата o Професионални оркестри Духов оркестър Камерен оркестър “Орфей” Битов Общински комплекс Дворец на културата o Професионални оркестри Духов оркестър Камерен оркестър “Орфей” Битов оркестър o Любителски формации АНПТ “Граовска младост” Детски танцов колектив Мажоретен състав Хор “И. Топалов” o Обединена школа по изкуствата Детска музикална школа Школа “Изобразително изкуство” Детска вокална група “Ванила”

Общински комплекс Дворец на културата o Публични изяви литературни вечери спектакли Концерти: -естрада, поп Общински комплекс Дворец на културата o Публични изяви литературни вечери спектакли Концерти: -естрада, поп фолк, рок -фолклорни -камерни -духови -хорови -смесени 2007 2008 2009 2010 До м. 07. 2011 21 4 6 34 18 16 4 6 25 6 5 17 15 22 3 7 22 8 7 22 17 20 4 10 20 6 12 32 30 25 3 13 10 4 4 18 10 13 5 7

Общински комплекс Дворец на културата o Публика литературни вечери спектакли Концерти: 2007 2008 2009 Общински комплекс Дворец на културата o Публика литературни вечери спектакли Концерти: 2007 2008 2009 2010 До м. 07. 2011 520 600 650 350 650 1 800 1 500 2 000 2 500 1 500 -естрада, поп фолк, рок 2 000 2 200 1 500 2 500 1 000 -фолклорни 2 500 3 200 2 800 2 000 -камерни 1 000 1 400 1 500 2 400 900 -духови 800 2 000 1 600 2 000 1 200 -хорови 300 250 320 -смесени 650 600 1 100 1 050 1 200 500

Художествена галерия o Фонд – 1646 единици Живопис Графики Скулптури Фотографии o Изложби 2007 Художествена галерия o Фонд – 1646 единици Живопис Графики Скулптури Фотографии o Изложби 2007 – 30 2008 – 32 2009 – 30 2010 – 31 2011 – 16 /до момента/ o База Галерия “Любен Гайдаров” Галерия Арт салон Галерия “Кракра”

ОП “Културно-информационен център” – новосъздадено o Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” o Подземен ОП “Културно-информационен център” – новосъздадено o Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” o Подземен минен музей o Средновековна пернишка крепост “Кракра” o Мемориал на миньорския труд o Информационна и аналитична дейност

ОП “Културно-информационен център” o Статистика 2008 2009 2010 До 01. 08. 2011 г. МФМИ ОП “Културно-информационен център” o Статистика 2008 2009 2010 До 01. 08. 2011 г. МФМИ “Сурва” - участници 5 424 5 326 Мултимедийни презентации в 15 Подземния минен музей 5 998 22 6 001 12 Тематични информационни видеовитрини - 50 55 29 Литературни вечери, концерти, изложби - 11 14 6 Кино показ Посетители в Подземения минен музей - 1 463 15 1 643 9 1 093

Общински младежки дом o Любителски формации Мажоретен състав Детски фолклорен ансамбъл “Български ритми” Модерен Общински младежки дом o Любителски формации Мажоретен състав Детски фолклорен ансамбъл “Български ритми” Модерен балет “Авангард” Формация за хип-хоп “Екстрийм-шоу” Модерен балет “Диданс” Илюзионно студио Театрално студио Литературна школа “Пегас” Школа по изобразително изкуство “Слънце” Школа за спортни танци Модна агенция “Ивет-фешън” Школа по народни танци-любители Школа за спортни танци-любители Школа по аеробика Музикален клуб

Общински младежки дом o Публични изяви 2007 2008 2009 2010 Концерти на художествените състави Общински младежки дом o Публични изяви 2007 2008 2009 2010 Концерти на художествените състави 22 14 15 20 До 01. 08. 2011 10 Образователни концерти 8 7 4 Изложби 12 14 15 18 12 Театрални представления 5 6 7 5 2 Дискотеки 22 18 22 20 - Дискусии, тематични срещи Тържества 9 9 8 6 3 6 6 10 11 5 Кинопрожекции - - 8

Общински младежки дом o Публика 2007 2008 2009 2010 Образователни концерти 960 750 930 Общински младежки дом o Публика 2007 2008 2009 2010 Образователни концерти 960 750 930 840 480 Изложби 600 700 450 720 360 Театрални представления 730 900 1 050 650 300 Концерти на художествените състави Дискотеки Дискусии, литературни срещи Тържества Кинопрожекции До 01. 08. 2011 3 300 2 100 1 500 2 880 1 500 3 750 2 700 2 200 2 000 500 650 400 180 7 350 4 240 6 550 7 910 - - 120 3 400 170

Общински младежки дом o Приходи Привлечени средства от спонсорства Собствени приходи 2007 2008 2009 Общински младежки дом o Приходи Привлечени средства от спонсорства Собствени приходи 2007 2008 2009 2010 - 1 026 До 01. 08. 201 1 22 3 476 3 688 2 048 798 - 1 117 3 257 606

Районен младежки дом – Мошино o Любителски формации Фолклорен ансамбъл “Граово” Средношколски /юношески/ танцов Районен младежки дом – Мошино o Любителски формации Фолклорен ансамбъл “Граово” Средношколски /юношески/ танцов колектив Детски танцов колектив Детска формация за буфосинхронада “Тигретата” Вокална формация “Синева” Детска театрална студия Детска формация за модерен балет “Пирует” Детска формация за илюзионно изкуство Школа по пиано

Районен младежки дом – Мошино o Публични изяви 2007 2008 2009 2010 Местни 22 Районен младежки дом – Мошино o Публични изяви 2007 2008 2009 2010 Местни 22 23 19 11 До 01. 08. 201 1 11 Общински 2 4 3 3 4 Областни 1 2 - - - Национални 3 4 1 1 5 Международни 8 7 4

Районен младежки дом – Мошино o Привлечени средства от спонсорства 2007 – 9 232 Районен младежки дом – Мошино o Привлечени средства от спонсорства 2007 – 9 232 лв. 2008 – 4 610 лв. 2009 – 5 256 лв. 2010 – 2 688 лв. 2011 – 1 680 лв /към 30. 06. 11 г. /

 Обединен детски комплекс o Любителски формации Детски ансамбъл за народни песни и танци Обединен детски комплекс o Любителски формации Детски ансамбъл за народни песни и танци “Граовче” Балетно студио “Вая” Детска школа по изобразително изкуство Детска школа по живопис и дърворезба Детска школа за социална среда и творчество Детски хор за школувано пеене “Родна песен” Детско-юношески театър “Мускетарите”

 Обединен детски комплекс o Публични изяви 2007 2008 2009 2010 Балетно студио 15 Обединен детски комплекс o Публични изяви 2007 2008 2009 2010 Балетно студио 15 17 18 До 01. 08. 2011 19 25 Хор “Родна песен” 6 5 5 6 9 ДЮА “Граовче” 8 9 8 8 12 ДЮТ “Мускетарите” 7 10 12 15 25 Изложби 5 7 9 Публика 12 150 12 250 12 400 13 150 14 185

ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА • Общ брой читалища /в началото на периода/ – 31 ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА • Общ брой читалища /в началото на периода/ – 31 – Читалища в градовете – 14 • НЧ “Елин Пелин-1903 г. ” – Перник • НЧ “Миньор-2005 г. ” • НЧ “Просвета-1909 г. ” - кв. Църква • НЧ “Искра-1960 г. ” - кв. ”Изток” • НЧ “Съзнание-1922 г. ” - кв. ”Мошино” • НЧ “Седми септември-1961 г. ” - кв. ”Димова махала” • НЧ “Данчо Иванов-1927 г. ” - кв. ”Калкас” • НЧ “Ралица-1969 г. ” - кв. ”Ралица” • НЧ “Пробуда-1935 г. ” - кв. ”Бела вода” • НЧ “Нови хоризонти-2009 г. ” * /новосъздадено/ • НЧ “Рудничар” – кв. Рудничар * • НЧ “Рома-2001 г. ” * • НЧ “Знание” * • НЧ “Просвета-1909 г. ” – Батановци

ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА – Читалища в селата – 18 • НЧ “П. К. ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА – Читалища в селата – 18 • НЧ “П. К. Яворов-1926 г. ” – Мещица • НЧ “Христо Ботев-1961 г. ” – Люлин • НЧ “Чичо Стоян-1927 г. ” – Дивотино • НЧ “Отец Паисий-1927 г. ” - Кралев дол • НЧ “Светлина-1919 г. ” – Студена • НЧ “Пробуда-1922 г. ” – Драгичево • НЧ “Васил Левски-1968 г. ” – Рударци • НЧ “Пробуда-1937 г. ” – Кладница • НЧ “Наука-1967 г. ” - Черна гора • НЧ “Христо Ботев-1940 г. ” – Ярджиловци • НЧ “Пробуда-1928 г. ” - Богданов дол • НЧ “Люлински изгрев-1903 г. ” - Голямо Бучино • НЧ “Солидарност-1930 г. ” - Лесковец * • НЧ “Отец Паисий-1928 г. ” - Витановци * • НЧ “Трудолюбие-1926 г. ” - Боснек * • НЧ “Св. св. Кирил и Методий” - Вискяр * • НЧ “Димитър Полянов” - Расник * • НЧ “Васил Левски” - Зидарци *

ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА – Читалища с щатни работници – 22 – Читалища без ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА – Читалища с щатни работници – 22 – Читалища без щатни работници – 10 * – Читалища, пререгистрирани по ЗНЧ /краен срок за пререгистрация 15. 09. 2011 г. / - 27 • В процес на регистрация – 4 – НЧ “Рудничар” – кв. Рудничар, Перник – НЧ “Св. св. Кирил и Методий” - Вискяр – НЧ “Димитър Полянов” - Расник – НЧ “Васил Левски” - Зидарци • Нерегистрирани - 1 – НЧ “Знание”

ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА Основни дейности • Традиционни Запазване и разпространение на традиционните обичаи, ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА Основни дейности • Традиционни Запазване и разпространение на традиционните обичаи, ритуали и обреди, на танцовото, музикалното, песенното и словесното творчество Развитие и подпомагане на съвременното любителско художествено творчество и изкуство във всичките му форми Културно-просветни дейности Библиотечна дейност Събиране и разпространение на знания за родния край Изграждане и поддържане на етнографски експозиции, изложби и галерии

ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА Основни дейности • Нови Предоставяне на компютърни и интернет услуги ІІІ. КУЛТУРАТА в ЧИТАЛИЩА Основни дейности • Нови Предоставяне на компютърни и интернет услуги Социални дейности • Управленски инициативи Пререгистрация по изменения Закон за народните читалища Предоставяне на сградния фонд за нов срок от 10 години /20082018/ Ежегодна Годишна програма за развитие на читалищната дейност Механизъм за стимулиране, оценка и разпределение на читалищната субсидия Проектен принцип за разпределение на общинска субсидия Програма за обучение “Читалищна учебна година” Мобилна връзка, компютърно оборудване и осигуряване на Интернет

ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Управленски инициативи • Актуализиране на управленскио-експертната структура в сектора на ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Управленски инициативи • Актуализиране на управленскио-експертната структура в сектора на културата • Кадрово окомплектоване на дирекция „Образование и култура” • Конкурсно начало в избора на директори на културните институти • Структуриране на специализирано общинско предприятие “Културно-информационен център”

ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Планиране • Общински план за развитие 2007 – 2013 г. ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Планиране • Общински план за развитие 2007 – 2013 г. /в изпълнение/ • Общинския план за развитие за периода 2014 - 2020 г. /в процес на планиране/ • Ежегоден Общински културен календар • Ежегодна Програма за развитие на читалищната дейност, утвърждавана от Общинския съвет • Годишно и по творчески сезони планиране на работата на отделните културни институти и читалищата • Ежемесечно съгласуване на културните изяви и изработване на културно-информационен справочник • Седмични планове за работа • Програми, планове, сценарии – за конкретните изяви

ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Финанси • Бюджетни средства за култура – 2007 – 1 ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Финанси • Бюджетни средства за култура – 2007 – 1 978 917 лв. – 2008 – 2 203 842 лв. – 2009 – 2 112 064 лв. – 2010 – 1 787 304 лв. – към 30. 06. 2011 – 1 902 701 лв.

ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Финанси • Привлечени средства от спонсорство – 2007 – 65 ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Финанси • Привлечени средства от спонсорство – 2007 – 65 057 лв. – 2008 – 379 335 лв. – 2009 – 143 652 лв. – 2010 – 156 494 лв. – към 30. 06. 2011 – 173 578 лв.

ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Финанси • Средства за ремонти по обекти на културата – ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Финанси • Средства за ремонти по обекти на културата – 2007 – 71 134 лв. – 2008 – 88 501 лв. – 2009 – 67 433 лв. – 2010 – 846 327 лв. – Към 30. 06. 2011 – 1 060 517 лв.

ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Финанси • Средна работна заплата на заетите в културните институти ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Финанси • Средна работна заплата на заетите в културните институти 2007 2011 Регионален исторически музей 294, 16 533, 30 Регионална библиотека “Св. Минков” 347, 50 396, 50 Общински драматичен театър “Б. 341, 73 Дановски” 425, 33 Общински комплекс Дворец на културата 358, 50 416, 40 Художествена галерия 363, 26 453, 39 Средно 341, 03 444, 98

ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Финанси • Читалища – Годишна субсидия Държавна Допълваща Общинска Общо ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Финанси • Читалища – Годишна субсидия Държавна Допълваща Общинска Общо 2007 261 841 25 400 9 910 297 151 2008 308 937 79 831 2009 374 101 34 000 1 100 409 2010 340 101 69 482 18 200 427 783 2011 311 904 3 755 18 200 333 859 - 388 768 – Средна работна заплата на заетите в читалищата • В началото на периода – 265, 91 лв • В края на периода – 374, 00 лв

ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Текущи ремонти – Ремонт театрален салон в Двореца на културата ІV. КУЛТУРАТА в УПРАВЛЕНИЕ Текущи ремонти – Ремонт театрален салон в Двореца на културата – Ремонт салон и канализация Об. МД – Ремонт салон ОДК – Ремонт покрив РИМ – Социализиране на крепостта “Кракра” – Поддръжка и ремонти на читалищни сгради

V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ • Пред Министерството на културата с бенефициент ОК Дворец на V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ • Пред Министерството на културата с бенефициент ОК Дворец на културата • ”Светът на детето в музиката” /2007/ – представяне на музикалната пиеса „Моите играчки” от Румен Бальозов в изпълнение на КО”Орфей” – привлечени средства – 1 600 лв. • „Волни тромпети” /2008/ – издаден компактдиск на Духовия оркестър – привлечени средства – 1 000 лв. • „Дико Илиев – танцът, детето и мечтата” /2008 -2009/ – цикъл музикално-образователни лектории на Духовия оркестър в училища и детски градини – привлечени средства – 800 лв. • „С Граово в сърцето” /2009/ – цикъл музикално-образователни лектории на Народния оркестър в училища и детски градини – привлечени средства – 1 000 лв.

V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ • Пред Агенцията за хората с увреждания с бенефициент РИМ V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ • Пред Агенцията за хората с увреждания с бенефициент РИМ • “Достъпна среда” /2007/ – Привлечени средства – 22 500 лв. • Читалищни проекти /по различни донорски програми/ • 2007 г. – 19 проекта – привлечени средства – 62 679 лв. • 2008 г. – 39 проекта – привлечени средства – 71 318 лв. • 2009 г. – 22 проекта – привлечени средства – 34 000 лв. • 2010 г – 47 проекта – привлечени средства – 74 900 лв • 2011 г – разработени 33 проекта /в процедура/

V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ • По програма “Красива България” • Саниране на НЧ “Хр. V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ • По програма “Красива България” • Саниране на НЧ “Хр. Ботев-1961“ – Люлин /2009/ – Привлечени средства – 166 279 лв. • Училищни проекти в сферата на културата • “Театрална работилница” по ОПРЧР – ХІ ОУ “Елин Пелин” /2009 г. / – привлечени средства - 40 552 лв • “Да дадем на децата корени и криле” по ОПРЧР – VІІ ОУ “Г. С. Раковски” /2008 -2009/ – привлечени средства - 46 200 лв • “С усмивка на училище” по ОПРЧР – V СОУ “П. Р. Славейков” /2009/ – привлечени средства- 20 935 лв • “Стъпала към мечтите ни” по ОПРЧР – Х ОУ “А. Константинов” /2009/ – привлечени средства - 21 440 лв

V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТ • “Българските библиотеки – място за V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТ • “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки /2009 – 2013/ по програма “Глобални библиотеки” – І етап /2009/: • РБ “Св. Минков” • НЧ “Наука-1967” – Черна гора • НЧ “Пробуда-1937” - Кладница • НЧ “Светлина-1919” - Студена – ІІ етап /2010/: • НЧ “Просвета-1909“ – Батановци • НЧ “Просвета-1909“ – кв. Църква • НЧ “Д. Иванов-1927“ – кв. Калкас • НЧ “Чичо Стоян-1927“ – Дивотино • НЧ “П. К. Яворов-1926“ – Мещица • НЧ “Хр. Ботев- 1940“ – Ярджиловци – ІІІ етап /2011/: • НЧ “Люлински изгрев- 1903“ – Големо Бучино

V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ • “КИТАРИАДА” – “културна марка”за град Перник” /2011 -2013/ по V. КУЛТУРАТА в ПРОЕКТИ • “КИТАРИАДА” – “културна марка”за град Перник” /2011 -2013/ по схема “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” – Привлечени средства - 489 000 лв • Социализация на средновековната пернишка крепост “Кракра /в процедура/ – Проектна стойност – 5 млн. лв. • “Подадена ръка” /в процедура/ – Проектна стойност – 180 000 лв.

VІ. КУЛТУРАТА в ДЕЙНОСТ Основни програми • • • • Традиционен празничен календар – VІ. КУЛТУРАТА в ДЕЙНОСТ Основни програми • • • • Традиционен празничен календар – отбелязване на официалните и традиционните празници и на бележити годишнини Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” – визитната картичка на Перник Великденска програма Театрални награди “Феникс” Майски културни празници Детски празници Летен културен отдих Археологическа екпедиция “Кракра” Младежки рок изяви Програма „Ден на града” Ноемврийски музикални дни Декемврийски турнир по танцово шоу Коледна и Новогодишна програма

VІ. КУЛТУРАТА в ДЕЙНОСТ Жанрове • Концерти – фолклорни, забавни и на класическа музика; VІ. КУЛТУРАТА в ДЕЙНОСТ Жанрове • Концерти – фолклорни, забавни и на класическа музика; професионални и любителски • Театрални постановки – за деца и възрастни; професионални и любителски; класически, куклен и уличен театър • Изложби • Литературни срещи и беседи • Представяне на автори и нови заглавия • Срещи-разговори с известни личности • Дискусионни форуми • Възстановка на ритуали • Литературни витрини • Лектории и открити уроци

VІ. КУЛТУРАТА в ДЕЙНОСТ Обхват • Професионални състави – Брой - 4 – Участници VІ. КУЛТУРАТА в ДЕЙНОСТ Обхват • Професионални състави – Брой - 4 – Участници - 50 • Любителски формации – Брой - 144 – Участници – 4327 /по данни от проектно проучване/ • Публики /в %/ – Деца - 40 – Младежи - 30 – Възрастни - 30

VІІ. КУЛТУРАТА във ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ • Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” • VІІ. КУЛТУРАТА във ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ • Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва” • “Писано яйце” - конкурс за изписване на Великденско яйце • Международен конкурс за млади изпълнители на класическа музика • Международен конкурс за детска рисунка • „Талантите на Перник” - преглед на ученическото любителско изкуство • Фолклорен конкурс за детски игри „Дай, бабо, огънче” – с. Мещица • Детски празник „Чичо Стоян“ – с. Дивотино • Граовски фолклорен събор

VІІ. КУЛТУРАТА във ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ • „Джулай морнинг” – рок фест • Републикански VІІ. КУЛТУРАТА във ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ • „Джулай морнинг” – рок фест • Републикански фестивал на хората с увреждания , с международно участие • Регионален фолклорен фестивал „ Витошки напеви” – с. Кладница • Международен пленер по живопис • Фолклорен фестивал “Разказвачи” – НЧ “Миньор” • Национален турнир по танцово шоу • „Зимни традиционни ястия”- кулинарна изложба-конкурс за читалищата от областта

VІІІ. КУЛТУРАТА в МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ • Алборг, Дания - Международен карнавал • Балъкесир, Турция VІІІ. КУЛТУРАТА в МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ • Алборг, Дания - Международен карнавал • Балъкесир, Турция - Международен детски фестивал • Барселона, Испания - Международен фолклорен фестивал • Берлин, Германия - Световен културен фестивал • Бодрум, Турция - Международен танцов фестивал • Болград, Украйна /Бесарабия/ - Международен фолклорен фестивал на българската музика и танци “Да трепне българското сърце” • Босилеград – инициатива “Великденско яйце” • Бояновац, Сърбия – Програма “Ден на града”

VІІІ. КУЛТУРАТА в МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ • Будва, Черна гора - Международен туристически карнавал “Пролетна VІІІ. КУЛТУРАТА в МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ • Будва, Черна гора - Международен туристически карнавал “Пролетна нощ под маските” • Бъндърма, Турция – Фолклорен фестивал • Венеция, Италия – Танцов фестивал • Врънячка баня, Сърбия - ХХХІ Конвенция /конгрес/ на ФЕКГ • Зангулдак, Турция – Международен детски фолклорен фестивал • Крушевац, Сърбия - Международен фестивал “Балканска фолклориада” • Лесковац, Сърбия - Международен карнавал • Лухачовице, Чехия – Международен фолклорен фестивал

VІІІ. КУЛТУРАТА в МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ • Мерсин, Турция - Международен детски фолклорен фестивал • VІІІ. КУЛТУРАТА в МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ • Мерсин, Турция - Международен детски фолклорен фестивал • Париж – художествени изложби • Печ, Унгария - Международна конференция: “Долнодунавските зимни маскарадни игри” и Международен фестивал на маскарадните игри • Прилеп, Македония - Международен пролетен карнавал “Прочка” • Птуй, Словения - Международен карнавал “Курентоване” • Риеса, Германия – Шампионат по танцово шоу • Струмица, Македония - “Струмички карнавал” • Тирана, Албания - програма на българската общност “Горяни” • Триуджо, Италия – литературен конкурс

ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Международни културни контакти • Побратимени градове – Балашиха – Русия ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Международни културни контакти • Побратимени градове – Балашиха – Русия – Електростал – Русия – Луганск – Украйна – Люблин – Полша – Нилюфер - Турция – Овар – Португалия – Орша – Беларус – Пхянсон – КНДР – Рожае - Черна гора

ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Международни културни контакти • Федерация на европейските карнавални градове – ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Международни културни контакти • Федерация на европейските карнавални градове – ФЕКГ • Партньорски градове – Лесковац – Сърбия – Ниш – Сърбия – Пардубице – Чехия – Прилеп – Македония – Струмица – Македония

ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Институции • • • Чуждестранни представителства в България Научни институти ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Институции • • • Чуждестранни представителства в България Научни институти и ВУЗ Културни институти Творчески обединения Училища Социални институции Европейски политехнически университет - Перник Държавен архив – териториално поделение Перник Местен бизнес Партньорства с общините в областта

ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Партньорства в България • Благоевград - Сурвакарски фестивал • Кв. ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Партньорства в България • Благоевград - Сурвакарски фестивал • Кв. Владая, София - Национален фестивал-среща на семейната приемственост във фолклора • Велико Търново - Национален танцов фестивал “Болярско надиграване” • Димитровград – Турнир по танцово шоу • Каварна – Театрална школа-конкурс • с. Климент, община Карлово - Кукерски празник “Старчовден” • Копривщица – Национален фолклорен събор на народното творчество • Костинброд - Национален фолклорен фестивал “Шопски наниз” • Момин проход, област София - Кукерски събор “Поклади”

ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Партньорства в България • с. Мрамор, район “Връбница” София - ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Партньорства в България • с. Мрамор, район “Връбница” София - Национален фестивал “Белия щъркел” • с. Невестино, Кюстендилско - Национален фолклорен фестивал “Струма пее” • с. Орехово, община Чепеларе - Среща-фестивал на кукерски групи • Пазарджик - Национален танцов фестивал “Тракийска броеница” • Пловдив – културни изяви • Разлог - Международен кукерски карнавал “Старчевата” • Раковски - Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри “Кукове”

ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Партньорства в България • Русе – Театрална школа-конкурс • София ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА Партньорства в България • Русе – Театрална школа-конкурс • София – градски и национални изяви • Стара Загора - Международен фестивал на маскарадните игри • Хасково – Турнир по танцово шоу • Царево – Международен младежки фестивал • с. Челопеч, област София - Кукерски празник “Сирница” • с. Широка лъка, област Смолян - Кукерски празник “Песи понеделник” • Ямбол - Национален маскараден фестивал “Кукерландия”

ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА НПО • Агенция - Арт “Мастърс” ООД /”Masters of the ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА НПО • Агенция - Арт “Мастърс” ООД /”Masters of the Danie”/ – Танцова формация - ”Masters of the Danie” – професионалисти – Танцов клуб при ОУ”Св. Иван Рилски” Перник – любители – Танцов клуб при ОУ”Св. Константин Философ” Перник - любители – Танцов клуб при V-то СОУ”П. Р. Славейков” Перник - любители – Танцов клуб при VІІІ-мо ОУ “Кракра Пернишки” Перник - любители – Танцов клуб при ІХ-то ОУ “Темелко Ненков” Перник - любители – Танцов клуб при Х-то ОУ”Ал. Константинов” Перник - любители

ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА НПО • Дружество “Приятели на Русия” – Перник • Дружество ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА НПО • Дружество “Приятели на Русия” – Перник • Дружество на краеведите - Перник • Първична организация на слепите в България – град Перник • Славянско дружество - Перник • Сдружение “Дай, бабо, огънче” - Перник • СБХ – представителство Перник • Съюз на инвалидите – Перник • Съюз на пенсионерите - Перник • Танцов център и Арт академия на изкуствата “Утринна звезда” - Перник

ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА НПО • Танцови клубове: – Танцов клуб “Хоро” Перник – ІХ. КУЛТУРАТА в ПАРТНЬОРСТВА НПО • Танцови клубове: – Танцов клуб “Хоро” Перник – любители – Танцов клуб “И-ха-ха” Перник – любители – Танцов клуб при Център “Самнохолистик” Перник – любители – Танцов клуб при ХІ-то ОУ”Елин Пелин” кв. Мошино – Танцов клуб “Български ритми” кв. Църква • Туристическо дружество “Кракра Пернишки” Перник

Х. КУЛТУРАТА в ИНОВАЦИИ • Посрещане на частица от мощите на покровителя на Перник Х. КУЛТУРАТА в ИНОВАЦИИ • Посрещане на частица от мощите на покровителя на Перник свети Иван Рилски • Международният фестивал на маскарадните игри “Сурва” , визитната картичка на Перник – ежегодни издания • “Перник – европейска столица на маскарадните игри” • Общинско предприятие “Културно-информационен център” • Подземен минен музей – уникален за България и на Балканите • Възстановяване на Мемориала на миньорския труд • Социализиране на крепостта „Кракра” • Арт галерия “При кмета” • Лятна археологическа експедиция за средношколци “Кракра”

Х. КУЛТУРАТА в ИНОВАЦИИ • • Учредяване на клуб “Съхрани българското” Възстановяване на Клуба Х. КУЛТУРАТА в ИНОВАЦИИ • • Учредяване на клуб “Съхрани българското” Възстановяване на Клуба на културните дейци Куклен театър за най-малките Рок-фест “Джулай морнинг” Летен културен календар Лятна програма “Ваканция” Първо по рода си състезание с елементи на екстремни спортове и методи на оцеляване “Мисия “Лято” • Отново кино в Перник – прожекции в Об. МД и програма “Лятно кино в Мемориала” • Камерна опера “Слугинята господарка” – съвместна продукция на КО “Орфей”, Об. ДТ “Б. Дановски” и ОДК

Х. КУЛТУРАТА в ИНОВАЦИИ • • • Звуково-светлинно шоу “Спомен за Кракра” Пътуващи изложби Х. КУЛТУРАТА в ИНОВАЦИИ • • • Звуково-светлинно шоу “Спомен за Кракра” Пътуващи изложби “В куфар” Поетичен сборник “Духът, който ни сродява” Електронни страници /интернет сайтове/ на всички културни институти и читалища Обратна връзка с публиката – анкети и проучвания на потребностите и резултатите от културната дейност Механизъм за оценка и стимулиране на читалищната дейност и разпределение на годишната субсидия за читалищна дейност – актуализиран Утвърждаване на проектното начало за финансова подкрепа на читалищна дейност със средства от общинския бюджет “Читалищна учебна година” – цикъл за обучение и професионално усъвършенстване на читалищните дейци Естетизиране на градската среда “Диес Наталис” – рождения ден на ФЕКГ в Перник /домакинство/

ХІ. КУЛТУРАТА в ПЕРСПЕКТИВА • Рехабилитация и обогатяване на материалната база • Съхраняване и ХІ. КУЛТУРАТА в ПЕРСПЕКТИВА • Рехабилитация и обогатяване на материалната база • Съхраняване и популяризиране на културното наследство • Развитие на потенциала за създаване на културнотуристически продукти и развитие на форми на културния туризъм • Изява на творческото начало • Работа с деца и младежи • Разширяване на международните културни прояви • Проектно начало за дофинансиране • Децентрализация на част от културните дейности по места • Промотиране и реклама на културната дейност в общината • Усъвършенстване организацията и управлението на културните институти