Скачать презентацию Обновяване на междублоковите пространства в Район Оборище Участието Скачать презентацию Обновяване на междублоковите пространства в Район Оборище Участието

35919e9c29e9f11534f218e10897b722.ppt

  • Количество слайдов: 13

Обновяване на междублоковите пространства в Район Оборище Участието на гражданите в процеса на взимане Обновяване на междублоковите пространства в Район Оборище Участието на гражданите в процеса на взимане на решения за планиране на вътрешнокварталното благоустрояване Градска регенерация, София, 11 май 2009 3/19/2018

Участници n Платформа на обитателите n Районна община “Оборище” n Холандска жилищна корпорация Woonbron Участници n Платформа на обитателите n Районна община “Оборище” n Холандска жилищна корпорация Woonbron n Българска жилищна асоциация n Съюз на асоциациите на собственици 3/19/2018

Дневен ред n Проучване на нуждите на обитателите от благоустрояване n Обновяване на градските Дневен ред n Проучване на нуждите на обитателите от благоустрояване n Обновяване на градските квартали в Холандия n Общинската визия за благоустрояване на квартала n Платформата на обитателите и създаването на плана за благоустрояване 3/19/2018

Проучване на нуждите от благоустрояване Анкета сред обитателите 3/19/2018 Проучване на нуждите от благоустрояване Анкета сред обитателите 3/19/2018

3/19/2018 3/19/2018

Общите части на сградите n n n Според 80% от отговорилите състоянието на общите Общите части на сградите n n n Според 80% от отговорилите състоянието на общите части на сградите е добро Ремонт на покривните изолации – 60% Ремонт на стълбищата – 40% Ремонт на други общи части – 20% Поддръжката на общите части удовлетворява 60% от отговорилите Проблемите с поддръжката се дължат на липса на средства (40%) и недостатъчна култура (20%) 3/19/2018

Профил на обитателите n n 100% от отговорилите харесват да живеят в този квартал Профил на обитателите n n 100% от отговорилите харесват да живеят в този квартал Отговорилите живеят в този квартал в последните Ø Ø n n 5 -10 години – 20% >20 години – 20% >40 години – 40% >60 години – 20% Преобладаващ дял на обитателите от възрастовата група 50+ Децата от квартала в две основни възрастови групи 3 -12 (62) и 12 -18 (67) 3/19/2018

Средата на обитаване n n n Само за 40% от отговорилите поддръжката на междублоковите Средата на обитаване n n n Само за 40% от отговорилите поддръжката на междублоковите пространства е задоволителна Недостатъчни детски площадки (40%), разбити тротоари (40%), липсващи спортни площадки (20%), недостатъчно градинки (20%), недостатъчни съоръжения за чистота (20%), лошо състояние на пътните настилки (20%), недостатъчни места за паркиране (20%) Липса на култура за поддържане (80%), липса на общински средства (60%), липса на внимание от страна на общината (20%) 3/19/2018

Организираност на обитателите n n n 100% от отговорилите организират общи дейности съседите си Организираност на обитателите n n n 100% от отговорилите организират общи дейности съседите си само при спешни случаи и никога като част от установена традиция 80% от отговорилите са мотивирани за участие в обществени дискусии за благоустрояването на квартала 40% от отговорилите са мотивирани да участват в Платформа на обитателите като активен партньор в процеса на изработване на плана за благоустрояване 3/19/2018

Необходими нови съоръжения n n n n n Места за отдих – 60% Детски Необходими нови съоръжения n n n n n Места за отдих – 60% Детски площадки – 60% Съоръжения за спорт – 80% Места за паркиране – 80% Подобряване на местата за сметосъбиране – 80% Малки обекти за ежедневно обслужване – 40% Съоръжения за сигурност – 40% Места за среща на възрастните – 40% Зелени пространства – 80% 3/19/2018

Платформа на обитателите в квартал “…” Водещ партньор в процеса на изготвяне на План Платформа на обитателите в квартал “…” Водещ партньор в процеса на изготвяне на План за обновяване на междублоковите пространства 3/19/2018

Законът за управление на етажната собственост и нашите домове Национална годишна конференция на САС Законът за управление на етажната собственост и нашите домове Национална годишна конференция на САС София, 27 май 2009 3/19/2018

Контакти Съюз на асоциациите на собственици в България (САС) ул. “Париж” 7, 1000 София Контакти Съюз на асоциациите на собственици в България (САС) ул. “Париж” 7, 1000 София Тел/факс: (359 2) 983 12 00 Е-mail: [email protected] orbitel. bg Web-site: www. cac-bg. org 3/19/2018