Скачать презентацию Обмен на файлове в Интернет 1 Начини Скачать презентацию Обмен на файлове в Интернет 1 Начини

009121172ee784674290f03d31ce7e7d.ppt

  • Количество слайдов: 9

Обмен на файлове в Интернет Обмен на файлове в Интернет

1. Начини за обмен на фалове в Интернет FTP (File Transfer Protocol)- качване и 1. Начини за обмен на фалове в Интернет FTP (File Transfer Protocol)- качване и сваляне на файлове между сървър и клиентски компютър. Идентификацията става чрез потребителско име и парола. По този начин се предоставят различни права. FTP много често се използва за публикуване на файлове в интернет сайт, които после са достъпни и чрез браузър. FTP client FTP server Browser

2. FTP програми Извършват връзката между FTP потребителя и FTP сървъра. По-популярни FTP програми 2. FTP програми Извършват връзката между FTP потребителя и FTP сървъра. По-популярни FTP програми са File. Zilla, Fire. FTP, Win. SCP и други. За защита на данните основно се използва протокола SFTP, предлагащ сигурен трансфер на фаловете.

3. Download manager Това са програми, които ускоряват процеса на сваляне на файлове от 3. Download manager Това са програми, които ускоряват процеса на сваляне на файлове от Интернет и дават възможност за продължаване в случай на прекъсването му (Resuming). Популярни програми- Flash. Get, Free Download Manager, Download Accelerator Plus (DAP) и други.

4. Торент Peer-to-peer (P 2 P)- равноправни (peers) компютри, които работят едновременно като клиенти 4. Торент Peer-to-peer (P 2 P)- равноправни (peers) компютри, които работят едновременно като клиенти и сървъри. Процесът на обмен протича по следния начин: ◦ Стартира се специализиран софтуер; ◦ Изпраща се заявка до включените в момента компютри в Интернет, които използват софтуер за споделяне; ◦ Когато на нечий твърд диск бъде намерен търсения файл, изтеглянето започва.

5. Особености при P 2 P Мрежов протокол Bit. Torrent, който опредля правилата за 5. Особености при P 2 P Мрежов протокол Bit. Torrent, който опредля правилата за изтегляне. Основен принцип- „Ако получиш, трябва да дадеш“, т. е. колкото повече файлове споделяш толкова по-бързо можеш да изтеглиш. В този модел има един основен сървър, наречен tracker. Тази система е много ефективна за работа с големи файлове.

6. Bit. Torrent речник Leech- пиявица (човек, който изтегля фалове но не споделя свои) 6. Bit. Torrent речник Leech- пиявица (човек, който изтегля фалове но не споделя свои) Seeder- компютър с цяло копие на търсен файл. Swarm- рояк (група компютри, едновременно изтеглящи или споделящи един и същи файл) Tracker- Bit. Torrent сървър, поддържащ процеса на обмен на файлове. . torrent- файл с информация за това къде се намира търсения от вас файл.

7. Online storege Това е като твърд диск, намиращ се в Интернет. Има много 7. Online storege Това е като твърд диск, намиращ се в Интернет. Има много сайтове, които предлагат такава услуга- dox. bg, Sky drive и други.

8. Практическа задача Свалете файла Shared_document. doc от сайта. Отворете dox. bg. Качете този 8. Практическа задача Свалете файла Shared_document. doc от сайта. Отворете dox. bg. Качете този файл и го споделете файла на вашия учител.