Скачать презентацию Облік ПДВ у типових рішеннях 1 С Скачать презентацию Облік ПДВ у типових рішеннях 1 С

3762a0788611c3b424946ae1bb6b9946.ppt

  • Количество слайдов: 32

Облік ПДВ у типових рішеннях « 1 С: Підприємства» : податкові накладні на умовні Облік ПДВ у типових рішеннях « 1 С: Підприємства» : податкові накладні на умовні та безоплатні постачання, приклад заповнення уточнюючого розрахунку з ПДВ Чухно Ірина редактор рубрики ІТС «Методична підтримка 1 С: Підприємства 8»

План доповіді § Податкові документи за придбаннями для використання у неоподатковуваній діяльності § Безоплатна План доповіді § Податкові документи за придбаннями для використання у неоподатковуваній діяльності § Безоплатна поставка товарів/послуг та об'єктів необоротних активів § Декларація з ПДВ та Уточнюючий розрахунок 2

Податкові документи за придбаннями для використання у неоподатковуваній діяльності 3 Податкові документи за придбаннями для використання у неоподатковуваній діяльності 3

Порядок оформлення документів за придбаннями для використання у неоподатковуваній ПДВ діяльності v Починаючи з Порядок оформлення документів за придбаннями для використання у неоподатковуваній ПДВ діяльності v Починаючи з 01. 07. 2015 р. податковий кредит у повному обсязі нара ховується придбанні товарів і послуг для використання в не оподатковуваних ПДВ операціях або не у господарській діяльності, у разі якщо придбання підтверджені вхідними податковими документами, зареєстрованими в ЄРПН, чи ВМД (п. 198. 3 ПКУ). Послідовність оформлення документів за вказаною операцією: Ø Документ надходження (оплати) з податковим призначенням «Неопод. ПДВ, будь-яка госп. » , «Неопод. ПДВ, негосп. » , «Пропорц. опод. ПДВ» v не змінено порядок оформлення и формування проводок (проводка з ПДВ не формується, у документі надходження сума податку зараховується до первісної вартості товарів, необоротних активів, вартості послуг (п. 11 Інструкції № 141). Ø Вхідна податкова накладна (Вантажно-митна декларація) v не змінено порядок оформлення, але змінено алгоритм проведення вхідних податкових документів: починаючи з 01. 07. 2015 р. , ПК нараховується у повному обсязі, незалежно від податкового призначення придбання. 4

Вхідний податковий документ за операціями придбання для використання у неоподатковуваній або пропорційно оподатковуваній діяльності Вхідний податковий документ за операціями придбання для використання у неоподатковуваній або пропорційно оподатковуваній діяльності 5

Зведена податкова накладна За підсумками роботи за місяць формується зведена податкова накладна - документ Зведена податкова накладна За підсумками роботи за місяць формується зведена податкова накладна - документ «Податкова накладна» з видом операції «Умовний продаж» заповнюється на закладці «Послуги» по кнопці «Заповнити» - «Заповнити зведену з умовного продажу» . n Ø У конфігураціях в заголовок документа «Податкова накладна» додано прапор «Зведена податкова накладна» . Ø Прапор заповнюється автоматично* для зведених податкових накладних за операціями придбання для використання у неоподатковуваних та частково оподатковуваних операціях (тип причини 09 (можна змінити вручну), умовний ІПН покупця - 6000000). * вручну для зведених податкових накладних на безперервні або ритмічні поставки, а також для податкових накладних на умовний продаж. Ø Відповідно до змін, внесених у Порядок № 1307 Наказом № 503 зведена податкова накладна може складатися не тільки на останнє число місяця, але і, наприклад, щотижня, щодекади або два рази на місяць. 6

Повернення товарів (авансу) за операціями придбання для використання у неоподатковуваній діяльності У випадку повернення Повернення товарів (авансу) за операціями придбання для використання у неоподатковуваній діяльності У випадку повернення товарів (авансу), придбаних для використання повністю або частково у неоподатковуваних операціях, оформлюються документи: Ø «Реєстрація вхідного податкового документу» на підставі документу повернення (розрахунок коригування отриманий від постачальника); Ø «Додаток 2 до податкової накладної» на підставі зведеної податкової накладної на умовний продаж. Докладніше з порядком оформлення операцій придбання для використання у неоподатковуваній діяльності, а також зведеної податкової накладної можна ознайомитися на диску або на сайті ІТС (http: //its. 1 c. ua) у статтях: v «Приобретение товаров (услуг) для использования в необлагаемых операциях» ; v «Методика формирования сводной налоговой накладной» . 7

Безоплатна поставка товарів/послуг та об'єктів необоротних активів Безоплатна поставка товарів/послуг та об'єктів необоротних активів

Податкова накладна на безоплатну поставку v Відповідно до п. 188. 1 ПКУ, база оподаткування Податкова накладна на безоплатну поставку v Відповідно до п. 188. 1 ПКУ, база оподаткування з постачання товарів/послуг не може бути нижче: § при безоплатному постачанні товарів/послуг - ціни їх придбання (тип причини 15); § при безоплатному постачанні необоротних активів - балансової (залишкової) вартості (тип причини 16); § при безоплатному постачанні самостійно товарів/послуг - звичайних цін (тип причини 17). виготовлених v Постачальник за такими операціями повинен скласти дві податкові накладні: Ø першу - на суму, розраховану, виходячи з фактичної ціни постачання (нуль); Ø другу - на суму ціни придбання/балансової (залишкової) вартості/звичайної ціни (з типом причини 15 (16, 17)). 9

Податкова накладна на безоплатну поставку Особливості заповнення При оформленні податкової накладної у конфігурації, факт Податкова накладна на безоплатну поставку Особливості заповнення При оформленні податкової накладної у конфігурації, факт здійснення безоплатної поставки забезпечується установкою прапору «Продаж нижче звичайної ціни (собівартості, бал. вартості ОЗ)» на закладці «Додатково» . Після установки зазначеного прапора відобразяться поля: v «Тип причини (15, 16, 17)» ; v «Текст доповнення: » , від заповнення яких і залежить відображення інформації у податковій накладній.

Податкова накладна на безоплатну поставку Особливості заповнення На основній закладці ПН потрібно заповнити тільки Податкова накладна на безоплатну поставку Особливості заповнення На основній закладці ПН потрібно заповнити тільки реквізит «Ціна звичайна (без ПДВ)» . Реквізит «Ціна» не заповнюється. При виконанні вказаних умов сформуються дві форми ПН: v перша - з «нульовою» ціною поставки; v друга - (з типом причини невидачі: 15, 16, 17), на суму, розраховану виходячи з ціни придбання/балансової (залишкової) вартості/звичайної ціни. 11

Форми ПН на безоплатну поставку Побачити форми податкових накладних можна сформувавши друковану форму документа. Форми ПН на безоплатну поставку Побачити форми податкових накладних можна сформувавши друковану форму документа. У 2 -му примірнику податкової накладної заповняться: v у службовому полі «Не підлягає Надання отримувачу (покупцю) з причини» - позначка «Х» та «тип причини» , в залежності від обраного на закладці «Додатково» ; v у рядках «Отримувач (покупець)» та «індивідуальний податковий номер» покупця - дані постачальника, тобто, власні дані; v у колонці 2 - найменування та текст доповнення до найменування.

Податкові накладні на безоплатну поставку Такі ПН відображаються у журналі податкових накладних, але друга Податкові накладні на безоплатну поставку Такі ПН відображаються у журналі податкових накладних, але друга ПН (сірим кольором) є службовою і при спробі її відкрити, відкриється перша ПН, виписана на суму фактичної поставки (безоплатної передачі). 13

Декларація з ПДВ та Уточнюючий розрахунок 14 Декларація з ПДВ та Уточнюючий розрахунок 14

Декларація з ПДВ та додатки Ø Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 21 від Декларація з ПДВ та додатки Ø Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 21 від 28. 01. 2016 р. Ø Наказом Мінфіну від 25. 05. 2016 р. № 503* внесено зміни до форм податкової звітності з ПДВ. Не дивлячись на те, що Наказ № 503 набув чинності з дня його офіційного опублікування (01. 07. 2016 р. ), змінені форми звітності з ПДВ платникам податків слід представляти, починаючи зі звітності за серпень 2016 року (до 20 вересня 2016 року включно), а для платників ПДВ з квартальним звітним періодом - за IV квартал 2016 року, що відповідає вимогам п. 46. 6 ст. 46 ПКУ та п. 2 розділу VIII Порядку № 21. У конфігураціях реалізовані зовнішні форми звітності з ПДВ, які потрібно скачати з сайту підтримки користувачів та завантажити у інформаційну базу. 15

Зміни внесені наказом 503 У форми податкової звітності з ПДВ внесені наступні зміни: Ø Зміни внесені наказом 503 У форми податкової звітності з ПДВ внесені наступні зміни: Ø Додаток 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д 2)» викладено у новій редакції: § У новій формі додатка Д 2 (подається платниками ПДВ, у яких заповнено рядок 21 декларації з ПДВ) тепер не розшифровується від'ємне значення податку в розрізі ІПН контрагентів і сум перерахованого (сплаченого) ним податку. Розшифровку від'ємного значення в цьому додатку тепер слід приводити тільки в розрізі періодів його виникнення. У конфігураціях Додаток 2 необхідно заповнювати вручну! 16

Зміни внесені наказом 503 Ø Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д 3)» доповнено Зміни внесені наказом 503 Ø Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д 3)» доповнено новою таблицею 2, в якій розшифровуються суми ПДВ, фактично сплачені у попередніх і звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України: Ø У додатку Д 3 (подається платниками ПДВ, які заявляють всю або частину суми від'ємного значення податку до бюджетного відшкодування) з'явилася нова таблиця 2*, в якій в розрізі ІПН постачальників товарів/послуг необхідно розшифровувати суми податку, фактично сплачені таким постачальникам у попередніх і звітному (податкових) періодах або сплачених до Держбюджету України. *Загалом, таблиця 2 додатка Д 3 є аналогом додатка Д 2 в попередній його редакції, за винятком того, що в ньому необхідно розшифрувати не суму, зазначену в рядку 21 декларації, а від'ємне значення, відображене в рядку 1 таблиці 1 додатку Д 3, тобто різницю значень рядка 20 і рядка 20. 1 декларації з ПДВ. Ø Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ не містить методики заповнення додатка Д 3. Отже, платник податків має право в графі 2 таблиці 2 цього додатка вказати ІПН будь-яких постачальників, з якими проведені розрахунки. Але необхідно враховувати порядок заповнення графи 2 таблиці 2, що зазначеній у примітці: vу разі формування від'ємного значення за рахунок: §ввезення товарів на митну територію України - зазначається власний ІПН; §отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, - зазначається умовний ІПН « 5000000» . 17

Зміни внесені наказом 503 Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д 3)» У конфігураціях: Зміни внесені наказом 503 Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д 3)» У конфігураціях: Ø Таблиця 2 заповнюється вручну*. * як було вказано, наразі нема методики заповнення додатку Д 3. Ø Таблиця 1 заповнюється автоматично відповідно до логіки назв рядків: v Рядок 1 - даними декларації (рядок 20 - рядок 21. 1); v Рядок 2 – даними колонки 6 таблиці 2 Додатку 3; v Рядок 3 – розраховується відповідно до даних рядку 1 і 2 (але не більше значення рядку 2)*. * Якщо ви маєте інші рекомендації, щодо порядку заповнення рядку 3, суми можна відкоригувати вручну, попередньо знявши прапор «Автоматичний розрахунок» . 18

Уточнюючий розрахунок з ПДВ Передбачені наступні варіанти виправлення помилок в декларації з ПДВ: якщо Уточнюючий розрахунок з ПДВ Передбачені наступні варіанти виправлення помилок в декларації з ПДВ: якщо помилки виявлені до закінчення граничного строку подання декларації - подається нова декларація з ознакою «Звітна нова» з виправленими показниками; n якщо помилки виявлені після закінчення граничного строку подання декларації (у раніше поданій декларації, з урахуванням строків давності) - подається уточнюючий розрахунок в якості самостійного документа. n 19

Уточнюючий розрахунок з ПДВ n Загальний порядок заповнення: перед автоматичним заповненням в шапці звіту Уточнюючий розрахунок з ПДВ n Загальний порядок заповнення: перед автоматичним заповненням в шапці звіту у полі « 03» потрібно вказати період, що уточнюється; 1) 2) вибрати декларацію, показники якої уточнюються або останній уточнюючий розрахунок за вказаний період; 3) вказати період вибірки уточнюючих записів; 4) встановити позначку (х) у відповідному рядку поля « 01» . За замовчування позначка встановлюється у рядку « 0110 «Загальна» » . 20

Уточнюючий розрахунок з ПДВ 5) Після попереднього заповнення шапки звіту можна перейти до автоматичного Уточнюючий розрахунок з ПДВ 5) Після попереднього заповнення шапки звіту можна перейти до автоматичного заповнення Уточнюючого розрахунку скориставшись кнопкою «Заповнити» . Звіт заповниться: Ø даними декларації з ПДВ (останнього уточнюючого розрахунку), помилки якої виправляються, і яка вказана в шапці форми звіту; Ø даними податкових документів складених для виправлення помилок минулих періодів, в яких встановлено ознаку «Включається в уточнюючий розрахунок» і вказано відповідний уточнюючий період: - «Податкова накладна» ; - «Додаток 2 до податкової накладної» ; - «Реєстрація вхідного податкового документа» (у конфігурації «Управління виробничим підприємством для України» документ називається «Запис книги придбання» ). Ø В уточнюючому звіті відобразяться тільки дані податкових документів, період виписки яких (тобто дата - реквізит «від» ) відповідає періоду, зазначеному в реквізиті «Період вибірки уточнюючих записів» шапки звіту. 21

Приклад Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкових зобов'язань У вересні виявлено, що в Приклад Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкових зобов'язань У вересні виявлено, що в декларації за липень платник неправильно розрахував суму податкових зобов'язань, в результаті чого занизив зобов'язання (рядок 1, і відповідно рядок 9 Декларації)- при ліквідації основного засобу за самостійним рішенням, податкова накладна на умовний продаж не оформлена. Для нарахування податкових зобов'язань на умовний продаж при списанні ОЗ необхідно оформити документ «Податкова накладна» з видом операції «Умовний продаж при списанні ОЗ» : - датою періоду, в якому оформлена операція списання; - з встановленим прапором у полі «Включається в уточнюючий розрахунок» і вказаним періодом, що уточнюється.

Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкових зобов'язань Після автозаповнення Уточнюючий звіт заповниться наступними Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкових зобов'язань Після автозаповнення Уточнюючий звіт заповниться наступними даними: § графа 4 - показниками декларації, помилки якої виправляються; § графа 5 - показниками графи 4, з урахуванням даних виправлення. Тобто з урахуванням сум податкових документів, складених для виправлення помилок минулих періодів; § графа 6 - різницею показників гр. 5 і гр. 4. Тобто даними виправлення (сумами виправлених помилок).

Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкових зобов'язань Ø Bідповідно до п. 8 розділу Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкових зобов'язань Ø Bідповідно до п. 8 розділу VІ Порядку № 21 разом з уточнюючим розрахунком можуть подаватися і додатки, в тому випадку якщо виправляються рядки, до яких потрібно подавати такі додатки. Ø Податкова накладна на умовний продаж не була відображена у раніше поданій декларації, відповідно і у додатку 5, тому до Уточнюючого розрахунку необхідно також подати додаток 5, що містить інформацію за уточненим показником.

Приклад Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкового кредиту У вересні з'ясувалося, що в Приклад Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкового кредиту У вересні з'ясувалося, що в декларації за липень платник неправильно розрахував суму податкового кредиту, в результаті чого завищив податковий кредит (рядок 10. 1, і відповідно рядок 17 Декларації) - підприємство включило до складу податкового кредиту одну податкову накладну два рази. Для відображення коригування податкового кредиту необхідно оформити документ «Реєстрація вхідного податкового документа» * з видом операції «Виправлення помилки» : - датою помилки; періоду виявлення - з встановленим прапором у полі «Включається в уточнюючий розрахунок» і вказаним періодом, що уточнюється. * (у конфігурації «Управління виробничим підприємством для України» документ називається «Запис книги придбання» ). 25

Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкового кредиту Після автозаповнення Уточнюючий звіт заповниться наступними Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкового кредиту Після автозаповнення Уточнюючий звіт заповниться наступними даними: § графа 4 - показниками декларації, помилки якої виправляються; § графа 5 - показниками графи 4, з урахуванням даних виправлення. Тобто з урахуванням сум податкових документів, складених для виправлення помилок минулих періодів; § графа 6 - різницею показників гр. 5 і гр. 4. Тобто даними виправлення (сумами виправлених помилок).

Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкового кредиту Оскільки відповідно до прикладу, податкова накладна Коригування податкових зобов'язань з причини заниження податкового кредиту Оскільки відповідно до прикладу, податкова накладна двічі відображена у рядках поданої раніше декларації, відповідно і в додатку 5, тому разом з Уточнюючим розрахунком потрібно подати також додаток 5, що містить інформацію за уточненим показником. 27

Методичні матеріали на сайті ІТС http: //its. 1 c. ua Ø З порядком оформлення Методичні матеріали на сайті ІТС http: //its. 1 c. ua Ø З порядком оформлення господарських операцій для коректного обліку ПДВ у типових конфігураціях можна ознайомитися на диску або сайті ІТС (its. 1 c. ua) у розділі «Методическая поддержка 1 С: Предприятия 8» , у наступних статтях: 28

Методичні матеріалі на ІТС http: //its. 1 c. ua В Справочнике хозяйственных операций можна Методичні матеріалі на ІТС http: //its. 1 c. ua В Справочнике хозяйственных операций можна ознайомитися зі схемою проводок найбільш поширених господарських операцій. Числові приклади з набором проводок та ілюстрацією відображення у конфігурації «Бухгалтерія для України» представлені на закладці Приклади в Б 8 ДУ. 29

Методичні матеріали на сайті ІТС http: //its. 1 c. ua Ø У довіднику «НДС: Методичні матеріали на сайті ІТС http: //its. 1 c. ua Ø У довіднику «НДС: правила налогообложения и учет» : 30

Методичні матеріали на сайті ІТС http: //its. 1 c. ua Ø У довіднику «Регламентированная Методичні матеріали на сайті ІТС http: //its. 1 c. ua Ø У довіднику «Регламентированная отчетность» ( «Налоговая отчетность» - «Налоговая отчетность по НДС» ): 31

Облік ПДВ у типових рішеннях « 1 С: Підприємства» : податкові накладні на умовні Облік ПДВ у типових рішеннях « 1 С: Підприємства» : податкові накладні на умовні та безоплатні постачання, приклад заповнення уточнюючого розрахунку з ПДВ Дякую за увагу! Чухно Ірина редактор рубрики ІТС «Методична підтримка 1 С: Підприємства 8»