Скачать презентацию Obchodní akademie a Střední odborná škola gen F Скачать презентацию Obchodní akademie a Střední odborná škola gen F

8608e1e0d7ed4f6559a11e8a993b09cc.ppt

  • Количество слайдов: 30

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p. o. Osvoboditelů 380, Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p. o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0644 Číslo sady 32 Číslo DUM Předmět Cizojazyčné vzdělávání - Anglický jazyk Tematický okruh Cizojazyčné reálie Název materiálu The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-test Autor Mgr. Nataliya Kolomiyets Datum tvorby Leden 2014 Ročník čtvrtý Anotace Opakovací test ověřující všeobecné znalosti reálií Velké Britanii. Metodický pokyn Žák vybere jednu správnou odpověď z nabízených variant. Své odpovědi žáci zapisují do záznamové tabulky. 16 , , Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Nataliya Kolomiyets. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz ; ISSN 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). ”

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

1. How much area does the UK cover and how many people live there? 1. How much area does the UK cover and how many people live there? a) 279, 247 sq km / 39, 5 mil people b) 244, 872 sq km / 62 mil people c) 193, 239 sq km / 54, 3 mil people

2. What is the official name of GB? a) The United Kingdom of Great 2. What is the official name of GB? a) The United Kingdom of Great Britain b) The United States of Great Britain and Northern Ireland c) The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

3. Who does the real power in Britain belong to? a) To the British 3. Who does the real power in Britain belong to? a) To the British Parliament b) To the Queen c) To the Prime Minister

4. Who heads the government of Great Britain? a) The Queen b) The Prime 4. Who heads the government of Great Britain? a) The Queen b) The Prime Minister c) The Lord Chancellor

5. Where are laws made in GB? a) In Westminster Abbey b) In Buckingham 5. Where are laws made in GB? a) In Westminster Abbey b) In Buckingham Palace c) In Westminster Palace

6. What are the houses of the British Parliament? a) The House of York 6. What are the houses of the British Parliament? a) The House of York and the House of Lancaster b) The House of Representatives and the House of Lords c) The House of Commons and the House of Lords

7. What are the two main political parties in GB? a) The Labour and 7. What are the two main political parties in GB? a) The Labour and Liberal parties b) The Conservative and Labour parties c) The Conservative and Social Democratic parties

8. What was The Bill of Rights? a) A document which limited the power 8. What was The Bill of Rights? a) A document which limited the power of the Parliament b) A document which put the ruling power into the hands of the Parliament c) A document which took away the ruling power from the hands of the Parliament

9. What was the War of the Roses? a) It was a war between 9. What was the War of the Roses? a) It was a war between the House of Lancaster and the House of Windsor b) It was a war between the House of York and the House of Tudors c) It was a war between the House of York and the House of Lancaster

10. Who built Hadrian‘s wall and why? a) The Celts to prevent attacks from 10. Who built Hadrian‘s wall and why? a) The Celts to prevent attacks from the Romans from the North b) The Romans to prevent attacks from the Celts from the South c) The Romans to prevent attacks from the Celts from the North

11. King Henry VIII had …wives. a) 4 b) 6 c) 8 11. King Henry VIII had …wives. a) 4 b) 6 c) 8

12. Sir Christopher Wren built. . . a) Buckingham Palace b) Madam Tussaud’s Museum 12. Sir Christopher Wren built. . . a) Buckingham Palace b) Madam Tussaud’s Museum c) St. Paul’s Cathedral

13. Where have almost all coronations been since the time of William the Conqueror 13. Where have almost all coronations been since the time of William the Conqueror (1066)? a) In the Westminster Abbey b) In St. Paul‘s Cathedral c) In the Tower of London

14. Who was the first Englishman who came to Australia? a) Captain James Cook 14. Who was the first Englishman who came to Australia? a) Captain James Cook b) Admiral Nelson c) Captain Drake

15. What theatre was organized by W. Shakespeare? a) Royal Theatre b) Old Vic 15. What theatre was organized by W. Shakespeare? a) Royal Theatre b) Old Vic Theatre c) Globe Theatre

16. Which former London resident has been voted the greatest Briton of all time? 16. Which former London resident has been voted the greatest Briton of all time? a) Sir Winston Churchill b) William the Conqueror c) Henry III

17. Who was the most famous scientist who worked at Cambridge? a) Admiral Nelson 17. Who was the most famous scientist who worked at Cambridge? a) Admiral Nelson b) M. Lomonosov c) Isaac Newton

18. Who was the English author, best known for his “Alice’s Adventures in Wonderland”? 18. Who was the English author, best known for his “Alice’s Adventures in Wonderland”? a) Jonathan Swift b) Mark Twain c) Lewis Carroll

19. Do you know the patron saint of England? a) St. Andrew b) St. 19. Do you know the patron saint of England? a) St. Andrew b) St. George c) St. Patrick

20. What is given to postmen, milkmen, dustmen, newspaper boys on 26 December? a) 20. What is given to postmen, milkmen, dustmen, newspaper boys on 26 December? a) Fruits and vegetables b) New clothes c) Small sums of money

21. The kilt is … a) A shirt b) A skirt c) A pair 21. The kilt is … a) A shirt b) A skirt c) A pair of truosers

22. What is the highest point of Great Britain and where is it located? 22. What is the highest point of Great Britain and where is it located? a) Ben Nevis, in Scotland b) Snowdon, in North Wales c) Slieve Donard, in Northern Ireland

23. The mysterious Loch Ness Monster is from. . . a) Wales b) Ireland 23. The mysterious Loch Ness Monster is from. . . a) Wales b) Ireland c) Scotland

24. What is the Stonehenge and where is it located? a) It‘s a tower, 24. What is the Stonehenge and where is it located? a) It‘s a tower, which is located in London b) It‘s a megalithic monument, which is located near Salisbury c) It‘s a circle of stones, which is located close to Hadrian‘s wall

25. What is the currency of Great Britain? a) £ b) $ c) € 25. What is the currency of Great Britain? a) £ b) $ c) €

Záznamová tabulka 1 2 3 16 17 18 4 19 5 6 20 7 Záznamová tabulka 1 2 3 16 17 18 4 19 5 6 20 7 21 8 22 9 23 10 24 11 25 12 13 14 15

Klíč k řešení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klíč k řešení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 b c a b c c b b c a a c 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 a c c b a

Použité zdroje • Lucie Eiseltová a Tycho Games. Maturitní otázky z angličtiny s Labyrintem. Použité zdroje • Lucie Eiseltová a Tycho Games. Maturitní otázky z angličtiny s Labyrintem. Computer Press, a. s. , 2007. Vydání první. ISBN 978 -80 -251 -1754 -5.