Скачать презентацию Obchodní akademie a Střední odborná škola gen F Скачать презентацию Obchodní akademie a Střední odborná škola gen F

aea1fefeae2036f402ddabf3ff4b894b.ppt

  • Количество слайдов: 14

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p. o. Osvoboditelů 380, Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p. o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0052 Číslo sady 05 Číslo DUM 7 Předmět Anglický jazyk - konverzace Tematický okruh Anglický jazyk pro veřejnou správu – obec a stát Název materiálu The Parliament of the Czech Republic Autor Mgr. Radka Nováková Datum tvorby květen 2013 Ročník čtvrtý Anotace Prezentace slouží k seznámení žáků se základními informacemi o složení a funkci parlamentu České republiky. Věnuje se odborné slovní zásobě a výkladu. Metodický pokyn Žáci se seznamují prostředníctvím pokynů s novou odbornou slovní zásobou a využívají ji k překladu jednoduchého odborného textu. Prezentace obsahuje opakovací cvičeni T/F a úkol ke zjištění informací. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radka Nováková. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Revise your knowledge: • There is a parliamentary democracy in the Czech Republic. • Revise your knowledge: • There is a parliamentary democracy in the Czech Republic. • Its supreme law is the Constitution of the Czech Republic together with the Charter of Fundamental Rights and Freedoms ( Listina základních práv a svobod)

Power is divived into: • Legislative Czech Parliament • Executive Czech Government President of Power is divived into: • Legislative Czech Parliament • Executive Czech Government President of the Czech Republic • Judicial independent courts of law

Guess the meaning: • Chamber of Deputies • elect • proportional representation • citizen Guess the meaning: • Chamber of Deputies • elect • proportional representation • citizen • vote • entitle • non-confidence • state budget • draft bills • approve laws • propose

Check your answers: • Chamber of Deputies • elect • proportional representation • citizen Check your answers: • Chamber of Deputies • elect • proportional representation • citizen • vote • entitle • non-confidence • state budget • draft bills • approve laws • propose • Poslanecká sněmovna • volit • poměrné zastoupení • • občan hlasovat opravňovat nedůvěra státní rozpočet vypracovávat návrhy schvalovat zákony navrhnout

The Parliament of the Czech Republic is made up of two chambers: • The The Parliament of the Czech Republic is made up of two chambers: • The Chamber of Deputies ( The House of Parliament) • The Senate

The Chamber of Deputies • the lower house of parliament • is made up The Chamber of Deputies • the lower house of parliament • is made up 200 members • elected for four- years term on the basis of proportional representation

The Chamber of Deputies • discusses and approves laws • a member or a The Chamber of Deputies • discusses and approves laws • a member or a group of members is entitled to draft bills • decides on the appearance of the state budget • may express non-confidence in the government

The Senate • was established in 1996 • has 81 members (senators) • is The Senate • was established in 1996 • has 81 members (senators) • is elected for six-year term on the basis of tworound majority system • every two years, one third of the Senate´s seats come up for re-election

The Senate • discusses and approves drafts of bills received from The Chamber of The Senate • discusses and approves drafts of bills received from The Chamber of Deputies • proposes bills • expresses (dis)agreement with international treaties • expresses (dis)agreement with declaration of war • can´t taky any decisions regarding the Czech Republic budget

Decide if these sentences are true T or false F 1. The Parliament of Decide if these sentences are true T or false F 1. The Parliament of the Czech Republic is made up of two chambers: the Chamber of Deputies and the House of Parliament. 2. Every citizen of the Czech Republic who is is entitled to vote and is at least 21 can be elected to the Chamber of Deputies. 3. The Chamber of Deputies discusses and approves laws. 4. The Senate decides on the appearance of the state budget.

Check your answers: • 1 F, 2 T, 3 T, 4 F Check your answers: • 1 F, 2 T, 3 T, 4 F

Task for you: • Find out who is the Chair of the Chamber of Task for you: • Find out who is the Chair of the Chamber of Deputies. a little help: the Chair of the Deputies = Předseda Poslanecké Sněmovny

Zdroje: ZAVÁZALOVÁ, Vladimíra; LUKÁČOVÁ, Alena. Angličtina pro veřejnou správu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, ISBN Zdroje: ZAVÁZALOVÁ, Vladimíra; LUKÁČOVÁ, Alena. Angličtina pro veřejnou správu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, ISBN 978 -80 -7380 -057 -4.