Скачать презентацию Obchodní akademie a Střední odborná škola gen F Скачать презентацию Obchodní akademie a Střední odborná škola gen F

f026d501bf278fbd731f58958e2643ea.ppt

  • Количество слайдов: 14

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p. o. Osvoboditelů 380, Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p. o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu Předmět Tematický okruh Název materiálu Autor Datum tvorby Anotace CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0052 Číslo sady Anglický jazyk - konverzace Reálie anglicky mluvících zemí – GB, Australia British meals Ing. Helena Zikmundová únor 2013 Ročník 03 Číslo DUM 03 první Prezentace k seznámení s typy denních jídel Metodický pokyn 1. Vysvětlete žákům, jak se nazývají jednotlivá denní jídla 2. Popište tradiční obsah jídel 3. Vyzvěte žáky k odpovědím na závěrečné otázky a diskuzi o rozdílech stravování ve Velké Británii a České republice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Zikmundová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

How many meals do the British eat a day? • breakfast • brunch • How many meals do the British eat a day? • breakfast • brunch • lunch • tea • high tea • dinner • supper

Traditional English Breakfast • • • called full breakfast scrambled eggs sausage black pudding Traditional English Breakfast • • • called full breakfast scrambled eggs sausage black pudding bacon mushrooms baked beans hash browns tomato Obr. 1

Continental breakfast • light breakfast eaten in some European countries • bread, rolls • Continental breakfast • light breakfast eaten in some European countries • bread, rolls • croissant • butter, jam • coffee, juice • cereals, milk Obr. 2

Traditional or continental? Mainly hotels and restaurants use expression traditional or continental breakfast and Traditional or continental? Mainly hotels and restaurants use expression traditional or continental breakfast and serve them. Common people have breakfast what they want.

Brunch • a meal eaten between breakfast and lunch • substitute for both these Brunch • a meal eaten between breakfast and lunch • substitute for both these meals • eaten usually at weekend Obr. 3

Lunch • • • often a small meal usually a packet lunch a sandwich Lunch • • • often a small meal usually a packet lunch a sandwich with ham or cheese a bag of crisps, a drink bar of chocolate, a yogurt school children can have a cooked school meal

Afternoon tea • a light snack in the late afternoon • “finger foods” • Afternoon tea • a light snack in the late afternoon • “finger foods” • tea • cakes, biscuits • sandwiches • served in hotels Obr. 4

High tea • • meat tea early evening meal a hot dish such as High tea • • meat tea early evening meal a hot dish such as fish and chips, shepherd's pie or macaroni cheese • followed by cakes and bread, butter and jam

Dinner • the main meal of the day • eaten in the evening at Dinner • the main meal of the day • eaten in the evening at working days • at midday at weekends and holidays – Christmas dinner

Sunday dinner • traditional British an Irish meal served on Sundays • roast beef Sunday dinner • traditional British an Irish meal served on Sundays • roast beef • mashed potatoes • vegetables • mini Yorkshire pudding Obr. 5

Supper • a light late evening meal • a TV supper - eaten on Supper • a light late evening meal • a TV supper - eaten on the knees while watching TV • not everybody uses the expression

Questions 1. How many meals do you eat a day? 2. What do you Questions 1. How many meals do you eat a day? 2. What do you have for breakfast? 3. What is difference between a traditional English and a continental breakfast? 4. Where and what do you eat for lunch? 5. Where and what do British children eat for lunch? 6. When do you have dinner with your family? 7. What do you eat while watching TV?

Použité zdroje Obr. 1. THEORB. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2006 -04 -02. Použité zdroje Obr. 1. THEORB. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2006 -04 -02. [cit. 2013 -05 -30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Full_English_Breakfast. JPG Obr. 2. RAMA. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2006 -01 -05. [cit. 201305 -30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Petit-dej-p 1030557. jpg Obr. 3. THIELKE, KAtrine. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2011 -08 -10. [cit. 2013 -05 -30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW : http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Sveas_brunch_%28 cropped%29. jpg Obr. 4. JONATHUNDER. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2010 -01 -31. [cit. 2013 -05 -30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW : http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Afternoon. Tea. JPG Obr. 5. ROBBIE, JIm. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2006 -12 -18. [cit. 2013 -05 -30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW : http: //en. wikipedia. org/wiki/Sunday_roast