Скачать презентацию ОҚО құрылыс басқармасы ММ ережесіндегі негізгі міндеттері Скачать презентацию ОҚО құрылыс басқармасы ММ ережесіндегі негізгі міндеттері

1f3a8fca8f3b1f7d604c09ab471eadcb.ppt

  • Количество слайдов: 2

 «ОҚО құрылыс басқармасы» ММ ережесіндегі негізгі міндеттері Ø Оңтүстік Қазақстан облысы аумағында құрылыс «ОҚО құрылыс басқармасы» ММ ережесіндегі негізгі міндеттері Ø Оңтүстік Қазақстан облысы аумағында құрылыс және құрылыс индустриясының өндірістік базасын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. Ø Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен объектілерді (кешендерді) пайдалануға қабылдауды ұйымдастыру. Ø Құрылыстарды, үйлерді, ғимараттарды, инженерлік коммуникацияларын салу, реконструкциялау туралы, сондай-ақ аумақтың инженерлік желілерін әзірлеу, абаттандыру мен көгалдандыру, аяқталмаған құрылыс объектілерін консервациялау, облыстық маңызы бар объектілерді кейіннен кәдеге жарату жөніндегі жұмыстар кешенін жүргізу туралы облыс әкімдігіне ұсыныстар енгізу. Ø Объектілерді пайдалануға қабылдау актілерін, сондай-ақ пайдалануға берілетін объектілерді (кешендерді) есепке алуды жүргізу. Ø Оңтүстік Қазақстан облысы аумағында сәулет-құрылыс бақылау мен қадағалау мемлекеттік органдарының жұмысына жәрдемдесу. Ø Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган белгіленген тәртіппен жүргізу. Ø Жергілікті бюджет, сондай-ақ жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаны қаржыландыруға бөлінген республикалық бюджет есебінен қаржыландырылатын объектілердің және кешендердің құрылысының жобалау алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамаларын қарау және бекіту туралы облыс әкімдігіне ұсыныс енгізу. Ø Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер бойынша облыс әкімдігі қаулыларының, облыс әкімінің шешімдері мен өкімдерінің жобаларын әзірлеу және облыс әкімдігі мен облыс әкімінің қарауына енгізу. Ø Ø Заңнамаларда белгіленген тәртіпте мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізу. Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелген өзге де өкілеттіктерді жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде жүзеге асыру. 1

Основные обязанности в положение ГУ «Управления строительства ЮКО» Ø Реализация государственной политики в области Основные обязанности в положение ГУ «Управления строительства ЮКО» Ø Реализация государственной политики в области строительства и развития производственной базы строительной индустрии на территории Южно-Казахстанской области. Ø Организация работ по приемке объектов (комплексов) в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Ø Внесение предложения в акимат области о строительстве, реконструкции строений, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, а также об инженерной подготовке территорий, благоустройстве и озеленении, консервации строительства незавершенных объектов, проведении комплекса работ по постутилизации объектов областного значения. Ø Ведение учета актов приемки объектов в эксплуатацию, а также объектов (комплексов), вводимых в эксплуатацию. Ø Оказание содействия в работе государственных органов архитектурно-строительного контроля и надзора на территории области. Ø Ведение мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов в порядке, установленном уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. Ø Рассмотрение и внесение предложений в акимат области по утверждению предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации на строительство объектов и комплексов, финансируемых за счет местного бюджета, а также республиканского бюджета, выделенного на финансирование местного бюджетного инвестиционного проекта. Ø Разработка и внесение на рассмотрение акимата области и акима области проектов постановлений акимата области, решений и распоряжений акима области, по вопросам, отнесенным к компетенции государственного учреждения «Управление строительства Южно-Казахстанской области» . Ø Проведение процедуры государственных закупок в установленном законодательством порядке. Ø Осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий в сфере строительной деятельности, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан. 1