Оғыздар мемлекеті (ІХ ғ. соңы- ХІ басы)Оғыз мемлекеті

Скачать презентацию Оғыздар мемлекеті (ІХ ғ. соңы- ХІ басы)Оғыз мемлекеті Скачать презентацию Оғыздар мемлекеті (ІХ ғ. соңы- ХІ басы)Оғыз мемлекеті

Қimaқ_қaғanaty.ppt

 • Размер: 1.3 Мб
 • Автор: Men Jane-Men
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Оғыздар мемлекеті (ІХ ғ. соңы- ХІ басы)Оғыз мемлекеті по слайдам

Оғыздар мемлекеті (ІХ ғ. соңы- ХІ басы)Оғыз мемлекеті қашан қай жерде құрылды? Оғыздар дыңОғыздар мемлекеті (ІХ ғ. соңы- ХІ басы)Оғыз мемлекеті қашан қай жерде құрылды? Оғыздар дың қоғамдық құрылысы қандай? Оғыздардың тайпалық құрамы қалай қалыптасты? Оғыз мемлекетіні ң сыртқы жағдайы қалай қалыптасты? Оғыз мемлекетінің әлсіреуінің, құлауының себептері қандай? Оғыз мемлекеті туралы қандай жазба, тарихи деректер бар?

има а анатыҚ қ қ ғ (ІХ асырды со ы- ХІ асырды басы)има а анатыҚ қ қ ғ (ІХ асырды со ы- ХІ асырды басы) ғ ң ң ғ ң(ІХ асырды со ы- ХІ асырды басы)ғ ң ң ғ ң Қимақ қағанатының тайпалық құрамы, құрылуы Қоғамдық құрылысы Саяси жағдайы Шаруашылығы Қолөнері Мәдениеті

има тарҚ қ Өмір сүрген уақыты Аумағы VIIVII ғас. басы VIIVII ғ. ортасы 766има тарҚ қ Өмір сүрген уақыты Аумағы VIIVII ғас. басы VIIVII ғ. ортасы 766 -840 жылдары ІХ ғ. соңы

има тарҚ қ Өмір сүрген уақыты Аумағы VIIVII ғас. басы Монғолияның солтүстік- батысы VIIVIIима тарҚ қ Өмір сүрген уақыты Аумағы VIIVII ғас. басы Монғолияның солтүстік- батысы VIIVII ғ. ортасы Алтайдың солтүстік аудандары, Ертіс өңірі 766 -840 жылдары Батыс Алтай, Тарбағатай, Алакөл ойпаты ІХ ғ. соңы Солтүстік-Шығыс, Орталық Қазақстан

Қимақтар Эймур байандур татар ланиқаз ажларлар Имек (қимақ) қыпшақ Қимақтар Эймур байандур татар ланиқаз ажларлар Имек (қимақ) қыпшақ

има а анатыны рылуы мен Қ қ қ ғ ң құ тайпалыима а анатыны рылуы мен Қ қ қ ғ ң құ тайпалы рамы туралы м ліметтер қ құ ә андай жазба деректерде кездеседі? қ Қытай жылнам алары Қытай тарих Сыма Цянь Парсы тарихшысы Гардизи Араб жазба лары

има а анатыны о амды Қ қ қ ғ ң қ ғима а анатыны о амды Қ қ қ ғ ң қ ғ қ рылысы андай? Термин с здерді құ қ ө т сіндір. ү Қаған ______________________ Ябғу ______________________ Шад- түрік __________________ Ұлы қаған, кіші қаған, ябғу шад _______________________________ Әскерлер ____________________ Жатақтар ____________________

Шаруашылы ы, ол нері. ғ қ ө оғыздар қимақтар Шаруашылы ы, ол нері. ғ қ ө оғыздар қимақтар

Тайпалы рамы, қ құ о амды рылысы. қ ғ қ құТайпалы рамы, қ құ о амды рылысы. қ ғ қ құ оғыздар қимақтар

Тест 1. Қимақтардың VII ғасырдың басында мекендеген жері: А) Монғолия В) Алтай Б) ҚытайТест 1. Қимақтардың VII ғасырдың басында мекендеген жері: А) Монғолия В) Алтай Б) Қытай Д) Сыр бойы 2. Қимақ қағанатының астанасы: А) Отырар В) Жанкент С) Имақия Д) Суяб

3. Қимақтар туралы жазған парсы тарихшысы А) Әль-Якуби В) Әль-Фараби С) Бируни Д) Гардизи3. Қимақтар туралы жазған парсы тарихшысы А) Әль-Якуби В) Әль-Фараби С) Бируни Д) Гардизи 4. Қимақ шонжарларының ислам дінін қабылдай бастаған кезі: А) А) IXIX ғасыр В) Х ғасыр С) ХІ ғасыр Д) ХІІ ғасыр 5. Қимақтардың жеке дара тайпа көсемінің атағы: А) Ябғу В) Қаған С) Шад- түтік Г) Ұлы бек

Үйренеді, адам білімі артады Ақыл түбі тым тереңге тартады.  Ж. Баласағұн.Үйренеді, адам білімі артады Ақыл түбі тым тереңге тартады. Ж. Баласағұн.