Скачать презентацию Nunta în Borod Mireasa Wedding from Borod The Скачать презентацию Nunta în Borod Mireasa Wedding from Borod The

8a39c044b6825f8c54ee6c51834590d5.ppt

  • Количество слайдов: 8

Nunta în Borod. Mireasa Wedding from Borod The Bride Made by: Realizat de: Topai Nunta în Borod. Mireasa Wedding from Borod The Bride Made by: Realizat de: Topai Madalina V-th grade

Dacã tinerii ajungeau la un comun acord pentru a se cãsãtori , familiile lor Dacã tinerii ajungeau la un comun acord pentru a se cãsãtori , familiile lor negociau soarta tinerilor şi zestrea care urma sã le-o dea fiecãrui tânãr, locul unde vor locui. Zestrea se compunea la fete din perne, plapume, pânzã, şterguri cusute de mireasă inainte de a se căsători, cuverturi de pat ţesute în război, prosoape de bucătărie ţesute în război din in sau cânepă. Dupã ce ajungeau la o înţelegere se fãcea nunta. When young people reached a mutual agreement to marry, their families negotiated the fate of the young people and the dowry which had to be given to every young person, and the place where they will live. The dowry for girls consisted of pillows, blankets, cloth, bridal diapers sewn by the bride before they wed, bed counterpanes woven into the loom, linen or hemp kitchen towels also woven in the loom. After reaching an agreement our wedding was to take place.

În săptămăna dinaintea nunţii acasă la mireasă începeau pregătirile. Se făceau păturile (tăieţei din În săptămăna dinaintea nunţii acasă la mireasă începeau pregătirile. Se făceau păturile (tăieţei din făină albă de grâu şi ouă) pentru supa de găină, se coceau cozonaci cu dulceaţă, nucă sau măr, se pregăteau găinile pentru supă, verzele pentru sarmale. Fiecare din familiile care vor veni la nuntă aduceau “cinste”, adică un coş cu diverse alimente pentru prepararea mâncărurilor: făină, ouă, dulceaţă, o găină, şi ce mai putea fiecare. O femeie pricepută era bucătăreasa şi se ocupa de prepararea meniului. In the week before the wedding at the bride’s home started the preparations. The noodles named “Pături” were cut (noodles of white wheat flour and eggs) for the chicken soup, the sponge cakes with jam, apples and walnuts were baked, the chickens were prepared for the soup, the cabbages for the forcemeat rolls. Each family who was to come to the wedding brought “cinste", that is a basket of goods to prepare various meals: flour, eggs, jam, a hen, and what any family could. A skilled woman was the cook who took charge of preparing the menu.

Mireasa era îmbrăcată de cele mai frumoase femei şi fete din sat care în Mireasa era îmbrăcată de cele mai frumoase femei şi fete din sat care în timp ce o găteau îi cântau cântecul: “Ia-ţi mireasă ziua bună De la tată de la mumă De la fraţi, de la surori De la cămpia cu flori. ” Mireasa era îmbrăcată cu cămaşă nouă din pânză albă, cojoc brodat, şorţ în faţã, în picioare opinci iar în cap o cununiţă împletită din spice de grâu cu floricele. Mireasa aştepta gătită alaiul cu mirele şi nuntaşi împreună cu toate fetele din sat, naşii ei şi vecinii. Mireasa îi aştepta cu o masă întinsă şi bucate pe mire cu nuntaşi lui. The bride was dressed up by the most beautiful women and girls from the village who were singing a song while dressing her: “Bride say good bye To your father and your mother To your brothers and sisters and to the field with flowers. " The bride was wearing a new white cloth shirt, embroidered waistcoat, an apron, as shoes “opinci” (rubber shoes fastened with leather laces) and on the head a wreath of wheat with spice flowers. The bride once ready waited together with all the girls in the village and her neighbours, for the groom and his group: attendants, wedding participants.

La apariţia mirelui şi a nuntaşilor, poarta casei miresei era legată iar în curte La apariţia mirelui şi a nuntaşilor, poarta casei miresei era legată iar în curte aşteptau nuntaşii miresei. În poartă aştepta un staroste din partea miresei care urma să negocieze cu starostele din partea mirelui lăsarea nuntaşilor în curtea miresei şi cererea ei pentru plecarea la cununie. La cererea miresei prima mireasă pe care o aduce starostele este o mireasă falsă. Starostele mirelui spune: “ Asta-i făcută pe fus Să o ia cine o-adus” După acel moment o aduce pe adevărata mireasă, după care starostele care conduce nunta cere iertăciune de la părinţii miresei de la fraţi, de la surori şi vecini ei. When the groom came the bride’s house gate was locked, but in the yard there were the bride’s guests. At the gate there was a speaker for the bride who negotiated with the groom’s speaker the unlocking of the entrance and asking for the bride to go to church for the religious wedding. When the bride was requested the speaker first brings a fake bride. The groom’s speaker says: This one is made on a spindle May she be taken by who brought her After that moment the speaker brings the real bride and then the speaker who leads the ceremony begs forgiveness from the bride’s parents, brothers, sisters and neighbours.

Mirele şi mireasa împreunã cu tot alaiul erau puşi la masă în timp ce Mirele şi mireasa împreunã cu tot alaiul erau puşi la masă în timp ce muzicanţii cântau. După masă şi închinatul a câteva pahare cu tărie toţi plecau către Sfânta Biserică din satul miresei pentru ceremonie. Pe drumul care ducea la Biserică flăcăi din partea miresei care ar fi vrut să fie printre aleşii ei legau drumul cu o sfoară sau sârmă împodobită cu flori, pentru a nu o lăsa să meargă la cununie în părere de rău pentru că nu au fost ei aleşi. În momentul acela trebuia ca naşii mirilor să plătească pentru a lăsa mireasa să plece mai departe, cu câte o sticlă de pălincă s-au bani după cum se înţelegeau pe parcursul drumului către Biserică. The bride and groom, together with all the guests were seated at the table while the music band sang. After eating the dish and drinking a few alcohol glasses everybody went to the church from the bride’s village for the ceremony. On the way a few lads, guests of the bride who would wanted to be her chosen one tied the road with a rope or a wire not to let them go to church as a revenge they weren’t chosen to be her husband. That is when the best men have to pay them a bottle of alcohol named “palinca” or money for letting the road free so the bride can go to church.

Muzicanţii cântau tot timpul iar femeile mai distractive descântau. După cununie toţi plecau la Muzicanţii cântau tot timpul iar femeile mai distractive descântau. După cununie toţi plecau la casa mirelui unde de obicei avea loc nunta. Pe scările casei pe mireasă o aştepta soacra mare care avea în faţă o masă pe care avea un bol cu grâu, busuioc şi apă sfinţită şi aştepta să pună câteva întrebări nurorii ei cum ar fi : Soacra : Ce mi-ai adus noră-mea? Nora: Pâine şi sare să fiu eu cea mai mare. După care mireasa împrăştia grâul peste nuntaşi, stropea cu busuioc din apa sfinţită peste toţi nuntaşii pentru bunăstare după care primea din partea soacrei un colac care îl împărţea cu nuntaşii, apoi nora dădea cu piciorul intr-o galeata cu apa ca un fel de replică, ca să fie ea şefa. The band sang all the way and merry women said incantations. After the religious wedding everybody went to the groom’s house where was the party. On the house’s stairs was the bride’s mother-in-law who had in front of her a table with a bowl of wheat, basil and holly water and waited to ask her daughter-in-law a few questions: The mother-in-law: What have you brought daughter-in-law? The bride: Bread and salt so I could be the boss. After this the bride scatters the wheat over the guests, she sprinkles the holly water with the basil for wealthand after that she received from the mother-in-law a cake which she shared with the guests. Then the daughterin-law hit a bucket of water as a retort, so she can be the boss of the house.

Casa în care avea loc nunta era împodobită cu ştergare care erau puse peste Casa în care avea loc nunta era împodobită cu ştergare care erau puse peste farfurii din lut pictate pe perete, peretare cusute de mână sau ţesute în război iar pe jos procoalţe ţesute. Nunta ţinea o zi şi o noapte după care la sfârşit mireasa era făcută nevastă cu ajutorul unor femei nemăritate care după ce mireasa aruncă buchetul de flori( cea care îl prindea urma să se mărite) ele o aşezau pe un scaun şi îi dădeau jos coroniţa şi o înveleau cu un batic pentru a fi nevastă. Darul la nuntă din partea naşilor era sub formă de obiecte necesare în casă , bani sau altele. În timpul nunţi se făcea dansul miresei la care participau feciori care plăteau pentru a o juca. The house where the wedding took place was ornated with woven towels put over clay dishes on the walls, hand made or woven blankets also on the walls and on the floor woven door mats. The wedding lasted a day and night and at the end, after the bride threw the bouquet (the one that catches it is the next to get married), she became a wife helped by a few unmarried girls who sat her on a chair and replaced her wreath with a kerchief. The wedding gift from the best men’s families consisted of necessary house objects, money and other things. During the wedding there was the bride’s dance at which participated young men who payed for dancing with the bride.