Скачать презентацию NULOVÉ VÝSLEDKY Najděte v databázích to co potřebujete Скачать презентацию NULOVÉ VÝSLEDKY Najděte v databázích to co potřebujete

ec3a03f09ba78035d5d9db816e809166.ppt

  • Количество слайдов: 77

NULOVÉ VÝSLEDKY? Najděte v databázích to, co potřebujete! seminář pro doktorandy ZF Zahradnická fakulta NULOVÉ VÝSLEDKY? Najděte v databázích to, co potřebujete! seminář pro doktorandy ZF Zahradnická fakulta Lednice, 17. 3. 2010 Zuzana Streichsbierová, Lukáš Plch Informační centrum Mendelu

O ČEM BUDEME MLUVIT 1. Vyhledávání odborných informací na internetu 2. Elektronická knihovna časopisů O ČEM BUDEME MLUVIT 1. Vyhledávání odborných informací na internetu 2. Elektronická knihovna časopisů Mendelu 3. Databáze na Mendelu pro ZF 4. Web of Knowledge: citace, impakt faktory 5. Elektronické knihy 6. České volně dostupné zdroje informací 7. Proxy server = vzdálený přístup k databázím 8. Jak správně citovat

1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Co tam lidé vlastně hledají? • sledují informace z nejrůznějších 1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Co tam lidé vlastně hledají? • sledují informace z nejrůznějších společensko-vědních oborů, nejčastěji historii • mezi osobnostmi stále hledají Michaela Jacksona • v automobilech se orientují na českou značku Škoda • ve volném čase poslouchají hudbu přes mp 3 • ze sportu je nejvíce zajímá fotbal • nejvíce hledají české jméno Eva Nejhledanější slova za rok 2009 • fandí skupině Kabát • milují psy

1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Je třeba si uvědomit, že… …neexistuje jeden konkrétní subjekt odpovědný 1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Je třeba si uvědomit, že… …neexistuje jeden konkrétní subjekt odpovědný za provoz internetu, jde o konsenzus zainteresovaných stran …neexistuje jeden jediný a „ten pravý“ způsob vyhledávání …většina vyhledávačů prohledává pouze tzv. povrchový web …existuje tzv. deep web (až 550 x více informací než na webu povrchovém, vyšší kvalita informací), který však umějí prohledávat pouze některé vyhledávače (www. incywincy. com, turbo 10. com) • e-stoka?

1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyhledávací nástroje Předmětové katalogy Vyhledávače • „ruční“ budování • hierarchicky 1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyhledávací nástroje Předmětové katalogy Vyhledávače • „ruční“ budování • hierarchicky uspořádaný seznam kategorií • vyhledávání dle témat • automatizovaný sběr dat • plné texty (fulltext) • vyhledávání pomocí klíčových slov (jednoduché X pokročilé vyhledávací rozhraní) Výhody obecnost vyhledávání kvalita a relevance hierarchická struktura Nevýhody malé rozsahy katalogů náročnost na čas neaktuálnost Výhody konkrétnost vyhledávání nenáročné na čas aktuálnost zdrojů velikost databází Nevýhody různé GUI úplnost vyhledávání relevance a kvalita nalezeného

1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyhledávací nástroje Předmětové katalogy – komerční http: //www. completeplanet. com 1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyhledávací nástroje Předmětové katalogy – komerční http: //www. completeplanet. com http: //www. caramba. cz http: //www. dmoz. cz http: //directory. google. com http: //yahoo. com http: //seznam. cz Předmětové katalogy – akademické Internet Public Library http: //www. ipl. org BUBL Information. Service http: //bubl. ac. uk Vyhledávače http: //www. beaucoup. com http: //www. vyhledavace. net http: //en. wikipedia. org/wiki/List_of_search_engines

1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyhledávací nástroje Google Scholar – http: //scholar. google. com (texty 1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyhledávací nástroje Google Scholar – http: //scholar. google. com (texty z vědeckého a akademického prostředí, prohledává odborné články, výzkumné zprávy, studie, analýzy, recenze) Google Book Search – http: //books. google. com Ask – http: //www. ask. com (zajímavé je použití přirozeného jazyka - mluvené řeči) Alltheweb – http: //www. alltheweb. com (dokončování slov, nabízená strukturace a souvisejících témat) Altavista – http: //www. altavista. com (možnost překladů textů, celých www stránek Babel fish translation) Exalead – http: //www. exalead. com/search (zajímavé řešení zobrazení výsledků) Specializované vyhledávací nástroje encyklopedického a slovníkového typu: Answers. com – http: //www. answers. com One Look: dictionary search – http: //www. onelook. com Metavyhledávače – synchronní vyhledávání ve více vyhledávačích a katalozích najednou http: //www. dogpile. com http: //clusty. com

1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyzkoušejte v Googlu „léčivé rostliny” – najde přesnou frázi *ze 1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU Vyzkoušejte v Googlu „léčivé rostliny” – najde přesnou frázi *ze Žerotína – hvězdička nahradí libovolné slovo filetype: pdf zahrada – omezení jen na určitý formát dokumentu (PDF, XLS, DOC…) intitle: CPU Athlon – najde „CPU“ v názvu stránky a „Athlon“ kdekoli allintitle: idnes galerie – najde „idnes“ a „galerie“ v názvu stránky (současně) link: www. lupa. cz – najde stránky obsahující odkaz na stránky uvedeného zdroje allinanchor: Oslo – najde stránky obsahující „Oslo“ v odkazu related: http: //www. zaskolou. cz – najde tématicky podobné stránky k uvedené adrese site: www. micr. cz „elektronický podpis“– na uvedené www prohledá zdroje na téma elektronický podpis inurl: zahrada – najde uvedené slovo v URL adrese define: manuscript – najde definici pojmu stocks: IBM – najde burzovní, firemní informace o firmě info: www. mendelu. cz – vypíše informace o stránce (cache, odkazy na uvedenou stránku)

1 VYHLEDÁVÁNÍ (nejen) NA INTERNETU Formulace dotazu Pro učení vztahů mezi pojmy se používají 1 VYHLEDÁVÁNÍ (nejen) NA INTERNETU Formulace dotazu Pro učení vztahů mezi pojmy se používají tzv. booleovské operátory: AND vyhledá jen ty dokumenty, které obsahují oba pojmy (spojení významově odlišných pojmů) = zúžení dotazu architektura AND zahrada OR vyhledá jen ty dokumenty, které obsahují alespoň jeden z uvedených termínů (spojení synonym) = rozšíření dotazu historie OR dějiny NOT záznamy obsahující určitý výraz budou z výsledku vyhledávání vyloučeny = zúžení dotazu Praha NOT Karlův most

1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU SCIRUS – jeden příklad za všechny www. scirus. com • 1 VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU SCIRUS – jeden příklad za všechny www. scirus. com • prohledává volně dostupné odborné texty z vědeckého a akademického prostředí, časopisecké placené databáze spravované firmou Elsevier (např. Science. Direct) a specializované webové zdroje • seznam zahrnutých zdrojů viz www. scirus. com/srsapp/aboutus/#sources

Do vyhledávacího pole zadáme hledané klíčové slovo, v tomto případě grapevine cultivation. V případě Do vyhledávacího pole zadáme hledané klíčové slovo, v tomto případě grapevine cultivation. V případě pokročilejšího dotazu zvolte vyhledávací rozhraní Advanced search.

Scirus na dotaz grapevine cultivation vyhledal 5 125 záznamů, z toho 281 záznamů pochází Scirus na dotaz grapevine cultivation vyhledal 5 125 záznamů, z toho 281 záznamů pochází z databáze Science. Direct. Články z této databáze jsou označeny ikonkou

Pokud si vybereme článek z databáze Science. Direct, Scirus nás přesměruje rovnou na jeho Pokud si vybereme článek z databáze Science. Direct, Scirus nás přesměruje rovnou na jeho plný text v html, můžete si jej však otevřít i ve formátu pdf. Článek si můžete uložit, vytisknout či poslat na mail. Pozn. : Protože databáze Science. Direct je placeným zdrojem, plné texty článků se vám zobrazí pouze pokud jste na počítači ve škole, nebo pokud se doma připojíte vzdáleně k síti Mendelu přes tzv. proxy server – blíže viz otázka č. 5.

2 ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ • při hledání elektronických časopisů vám pomůže rozcestník rzblx 1. 2 ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ • při hledání elektronických časopisů vám pomůže rozcestník rzblx 1. uni-regensburg. de/ezeit/index. phtml? bibid=MENDE&lang=en více informací: www. mendelu. cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/ezb Značení přístupnosti časopisů na principu semaforu: volně dostupné předplacené tituly – přístup pouze v rámci sítě Mendelu částečně dostupné plné texty (např. pouze určité roky, čísla) nedostupné zdroje – přístup k plným textům není povolen, Mendelu nemá časopis předplacený (většinou je však možné dostat se alespoň k obsahům a abstraktům časopisu)

Vstupní obrazovka Electronic Journals Library. Můžeme si vybrat preferované jazykové rozhraní (EN, DE). Časopisy Vstupní obrazovka Electronic Journals Library. Můžeme si vybrat preferované jazykové rozhraní (EN, DE). Časopisy si můžeme buď prohlížet (Journals by subject, Journals by title) nebo je vyhledávat (Search a Quick Search).

Hledáme elektronické časopisy o zahradnictví. Zvolíme režim Search a do pole Words in title Hledáme elektronické časopisy o zahradnictví. Zvolíme režim Search a do pole Words in title zadáme klíčové slovo horticulture. Můžeme vybrat, že máme zájem pouze o časopisy, které jsou volně dostupné na internetu nebo ke kterým má Mendelu zaplacený přístup (tzn. chceme se dostat k plným textům). Tip: Pokud zadáte pouze část slova, např. holticul, budou vyhledány i různé jazykové varianty (holticulturae, horticultura, holticulteur apod. ) a seznam časopisů se značně rozšíří!

Systém nalezl celkem 19 časopisů, v jejichž názvu se vyskytuje slovo horticulture. Časopisy se Systém nalezl celkem 19 časopisů, v jejichž názvu se vyskytuje slovo horticulture. Časopisy se zeleným puntíkem jsou volně přístupné na internetu; časopisy se žlutým puntíkem jsou na Mendelu dostupné v rámci zakoupených licencí. V obou případech se dostaneme k plným textům. U některých časopisů je poznámka, v rámci jaké databáze je časopis dostupný (např. via EBSCO Host). Po kliknutí na název nás systém přesměruje na stránky časopisu, případně do příslušné databáze, kde už můžeme vyhledávat konkrétní články.

3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF http: //www. mendelu. cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/databaze (Služby pro studenty a 3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF http: //www. mendelu. cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/databaze (Služby pro studenty a zaměstnance → Knihovna a informační služby → Informační centrum → Elektronické informační zdroje) Pár rad úvodem: zkoušejte, kombinujte, improvizujte… a výsledek se dostaví jakmile se naučíte pracovat s jednou databází, ty ostatní už hravě zvládnete • v databázích, které jste si oblíbili, si vytvořte vlastní profil (My profile, Sign in…) → možnost ukládat si vybrané záznamy, posílat si je na mail, historie vyhledávání, správa bibliografických citací, zasílání alertů, využívání RSS kanálů atd. • sledujte stránky Informačního centra → Aktuality (informace o nově zakoupených databázích, zkušebních přístupech apod. )

3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF 1. Ovid. SP platforma 2. Bio. One 3. 3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF 1. Ovid. SP platforma 2. Bio. One 3. EBSCOhost platforma – Academic Search Complete – Environment Complete – Green. FILE 4. 5. 6. 7. Pro. Quest Agriculture Journals Science. Direct Springer. Link Wiley Inter. Science časopisy, články

3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Platforma Ovid. SP http: //ovidsp. ovid. com/autologin. html 3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Platforma Ovid. SP http: //ovidsp. ovid. com/autologin. html Zahrnuje 3 abstraktové databáze: • Biological Abstracts: sleduje cca 4 200 periodik z oblasti zemědělství, biochemie, biotechnologie, botaniky, ekologie, životního prostředí, mikrobiologie, farmakologie a dalších příbuzných oborů • CAB Abstracts: sleduje přes 9 000 odborných časopisů, knihy, konference, zprávy. Pokrývá obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. • FSTA (Food Science and Technology Abstracts): sleduje 4 600 časopisů, pokrývá potravinářskou vědu a technologii; jsou zahrnuty oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby atd.

Stručný návod k použití platformy Ovid. SP v češtině na adrese http: //www. aip. Stručný návod k použití platformy Ovid. SP v češtině na adrese http: //www. aip. cz/download/20090204 -Ovid. SP-QRG-CZ-web. pdf Na úvodní obrazovce Ovid. SP vybereme zatrhnutím políčka databázi, ve které chceme vyhledávat.

Platforma Ovid. SP nabízí různé režimy vyhledávání. Zvolte si ten svůj podle toho, co Platforma Ovid. SP nabízí různé režimy vyhledávání. Zvolte si ten svůj podle toho, co potřebujete najít, nebo na co se cítíte.

Pokud nevíte, jaké zvolit klíčové slovo (předmětové heslo), použijte vyhledávací režim Search Tools. Nástroje Pokud nevíte, jaké zvolit klíčové slovo (předmětové heslo), použijte vyhledávací režim Search Tools. Nástroje se v jednotlivých databázích liší, zkusit můžete např. : Map Term (mapování) – doporučí předmětová hesla v rámci hierarchie databáze nebo tezauru Tree (strom) – určuje umístění předmětového hesla v rámci hierarchie databáze nebo ve struktuře tezauru Thesaurus (tezaurus) Permuted index (permutovaný rejstřík) – umožňuje zadání jednotlivého výrazu, Ovid poté zobrazí rejstřík víceslovných předmětových hesel, která zahrnují zadaný výraz a také preferované a příbuzné termíny

Při tvorbě dotazu v Ovid. SP můžete použít: 1. OPERÁTORY AND – hledá, kde Při tvorbě dotazu v Ovid. SP můžete použít: 1. OPERÁTORY AND – hledá, kde se termíny vyskytují společně, zužuje dotaz ornamental trees AND ornamental shrub OR – obsahuje jeden nebo druhý termín (např. spojení synonym a příbuzných pojmů), rozšiřuje dotaz ornamental trees OR ornamental shrub NOT – vylučuje termín Yukon NOT river ADJx – upřesňuje vzdálenost (= počet slov) mezi dvěma termíny landscape ADJ 3 structure → mezi hledanými slovy jsou dvě nebo méně slov 2. SYMBOLY PRO ZKRACOVÁNÍ A MASKOVÁNÍ * nebo $ nebo : na konci slova nebo jeho části vyhledá varianty slova s různými koncovkami cultiv* → cultivar, cultivated, cultivable… # uvnitř slova nebo na konci slova nahrazuje právě jeden znak wom#n → woman, women ? uvnitř slova nebo na konci slova nahrazuje jeden nebo žádný znak favo? r → favor, favour fruit? → fruit, fruits Pozn. : Operátory a symboly pro zkracování a maskování nelze používat v režimu jednoduchého vyhledávání!

V databázi CAB Abstracts hledáme články o životním cyklu plísně révové. Protože se jedná V databázi CAB Abstracts hledáme články o životním cyklu plísně révové. Protože se jedná o kombinovaný dotaz, zvolíme vyhledávací rozhraní Advanced Ovid Search. Do vyhledávacího pole zadáme dotaz plasmopara viticola AND life cycle. Vyhledáváme v poli Keyword, protože zadáváme klíčové slovo. Další možná pole jsou autor (Author), název (Title) a časopis (Journal). V případě potřeby můžeme dotaz zúžit použitím tzv. Limits, např. chceme vyhledat pouze články v anglickém jazyce (English Language) nebo za určité roky (Publication Year).

Na zadaný dotaz bylo nalezeno 16 záznamů. V tomto případě to není potřeba, ale Na zadaný dotaz bylo nalezeno 16 záznamů. V tomto případě to není potřeba, ale pokud by bylo nalezených záznamů příliš, můžeme svůj dotaz zúžit přidáním dalšího klíčového slova, omezením na konkrétního autora či časopis (viz levé navigační menu). Vyzkoušejte také, jaké možnosti vám nabízejí odkazy u jednotlivých záznamů (Abstract Reference, Complete Reference, Internet Resources, CAB Database PDFs). Databáze na platformě Ovid. SP jsou abstraktové, nezobrazují plné texty, ale díky prolinkávání do některých dalších databází přístupných na Mendelu se můžeme i z „ovidovské“ platformy dostat rovnou na plný text článku (viz odkaz Full Text u třetího záznamu). Pokud prolink chybí, vyzkoušejte, zda přeci jenom nemáme časopis předplacený! Zadejte název časopisu do http: //rzblx 1. uniregensburg. de/ezeit/index. phtml? bibid=MENDE&lang=en.

3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Bio. One http: //www. bioone. org • cca 3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Bio. One http: //www. bioone. org • cca 150 elektronických časopisů z oblasti biologie, botaniky, životního prostředí, zemědělství a lesnictví • seznam titulů: http: //www. bioone. org/action/show. Publications? type=by. Alphabet

3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Platforma EBSCOhost http: //search. ebscohost. com • platforma 3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Platforma EBSCOhost http: //search. ebscohost. com • platforma hostující několik databází • vyhledávací rozhraní i v češtině! • Academic Search Complete: multioborová databáze (mj. biologie, chemie, krajinářství), obsahuje více než 7 000 plnotextových periodik (od r. 1887), > 11 000 periodik s abstrakty, > 11 600 monografií, zpráv a sborníků z konferencí s abstrakty • Environment Complete: plné texty téměř 700 časopisů a 120 monografií z oblasti zemědělství, ekologie ekosystémů, obnovitelných zdrojů energie, přírodních zdrojů, environmentální technologie, urbanismu atd. (retrospektiva cca 1940) • Green. FILE: převážně abstraktová databáze, ale i plné texty volně přístupných časopisů; mapuje všechny aspekty působení člověka na životní prostředí (globální oteplování, zelená výstavba, znečištění, obnovitelné zdroje energie, recyklace atd. )

Kliknutím na odkaz EBSCOhost Web na úvodní stránce platformy se dostaneme k seznamu všech Kliknutím na odkaz EBSCOhost Web na úvodní stránce platformy se dostaneme k seznamu všech dostupných databází. Zatrhnutím políčka vybereme tu/ty, ve které/kterých chceme vyhledávat. U každé databáze je stručný popis, link na seznam zahrnutých titulů a podrobnější informace.

Opět hledáme články o životním cyklu plísně révové: zadáme dotaz plasmopara vitocola AND life Opět hledáme články o životním cyklu plísně révové: zadáme dotaz plasmopara vitocola AND life cycle. Dotaz omezíme pouze na plné texty s datem publikování např. od roku 1990 do současnosti. Všimněte si i dalších možností, jak můžete své vyhledávání specifikovat: vyhledávání pouze v recenzovaných periodikách, v konkrétní publikaci, v rámci typu dokumentu, v určitém jazyce a mnoho dalších.

Nalezených záznamů je příliš mnoho. Systém umožňuje dotaz dále zúžit podle různých kritérií (typy Nalezených záznamů je příliš mnoho. Systém umožňuje dotaz dále zúžit podle různých kritérií (typy zdrojů, téma: termín tezauru, typ publikace, zeměpis, publikace atd. ).

3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Pro. Quest Agriculture Journals http: //proquest. umi. com/login 3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Pro. Quest Agriculture Journals http: //proquest. umi. com/login • 320 plnotextových časopisů severoamerické provenience • obory: živočišné a veterinární vědy, rostlinné vědy, lesnictví, vodní hospodářství a rybářství, zemědělská ekonomika, potravinářství a lidská výživa • seznam titulů: http: //proquest. umi. com/pqdweb? RQT=317&SQ=*&v. DBID=7261 Platforma Pro. Quest nabízí jednoduché (Basic) a pokročilé (Advanced) vyhledávací rozhraní. Blíže k vyhledávání viz odkaz Search Tips.

3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Science. Direct http: //www. sciencedirect. com • multioborová 3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Science. Direct http: //www. sciencedirect. com • multioborová databáze časopisů a monografií nakladatelství Elsevier • Mendelu má přístup do tzv. Freedom Collection, která obsahuje přes 2 000 titulů (kompletní seznam viz http: //info. sciencedirect. com/techsupport/journals/freedomcoll. htm) Jako každá jiná databáze, také Science. Direct umožňuje časopisy prohlížet (Browse) podle různých kritérií (abecedně řazené, podle oboru, typu přístupu), nebo v nich vyhledávat (Search). Vyhledávání je klasicky základní (Quick Search) a pokročilé (Advanced Search). Pro zdatné rešeršéry je k dispozici Expert Search.

Opět zadáváme dotaz plasmopara viticola AND life cycle. Zvolili jsme, že budeme vyhledávat ve Opět zadáváme dotaz plasmopara viticola AND life cycle. Zvolili jsme, že budeme vyhledávat ve všech polích (All Fields), tj. v článcích, kapitolách knih či v abstraktech. Vybrali jsme časové období od roku 2000 do současnosti. Podrobné tipy jak formulovat a skládat dotazy viz Search Tips. Výsledky vyhledávání můžeme dále zpřesňovat (Limit To / Exclude) dle různých kritérií.

3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Springer. Link http: //www. springerlink. com • multioborové 3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Springer. Link http: //www. springerlink. com • multioborové zaměření • abstrakty a plné texty časopisů a vybraných monografií nakladatelství Springer a Kluwer Academic Publishers Úvodní obrazovka databáze Springer. Link.

V databázi Springer. Link hledáme články a knihy/kapitoly knih týkající se virových chorob česneku. V databázi Springer. Link hledáme články a knihy/kapitoly knih týkající se virových chorob česneku. Do pole All text zadáme dotaz garlic AND „viral disease“. Vyhledané záznamy můžeme zúžit či zpřesnit dle nabízených možností, např. podle data přidání článku do databáze, dle typu dokumentu (kapitola knihy / časopisecký článek), podle oboru, jazyka atd. = plný text = abstrakt

3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Wiley Inter. Science http: //www 3. interscience. wiley. 3 DATABÁZE na Mendelu pro ZF Wiley Inter. Science http: //www 3. interscience. wiley. com • multioborová databáze • obsahuje časopisy, knihy, příručky, oborové kolekce ALE Mendelu má zaplacené pouze některé časopisy (a také knihy, viz dále)

Hledáme články o plísni révové, do pole Keywords (klíčová slova) zadáme dotaz „plasmopara viticola“ Hledáme články o plísni révové, do pole Keywords (klíčová slova) zadáme dotaz „plasmopara viticola“ (závorky opět vymezují přesnou frázi). U vyhledaných záznamů není označeno, zda máme přístup k plnému textu či ne. Nezbývá tedy, než jednotlivé záznamy proklikat.

4 WEB OF KNOWLEDGE http: //isiknowledge. com „Když to chcete ve vědě pořádně rozjet. 4 WEB OF KNOWLEDGE http: //isiknowledge. com „Když to chcete ve vědě pořádně rozjet. “ skládá se z několika částí: • Web of Science (citovanost autorů, článků, citační analýzy) • Journal Citation Reports (impakt faktory časopisů) • Scientific Web. Plus (vyhledává odborné volně dostupné zdroje na internetu) • ISI Highly. Cited. com (nejcitovanější autoři a vědci) • Biology. Browser (volně dostupné informace z důvěryhodných zdrojů) • Index to Organism Names (rozsáhlá databáze názvů organismů) • Resercher. ID. com (databáze vědců a autorů, jejich zaměření a afiliace) • Science Watch (profily vědců, rozhovory, přednášky, podcasty…)

4 WEB OF KNOWLEDGE Web of Science plarforma pro 7 databází: • Science Citation 4 WEB OF KNOWLEDGE Web of Science plarforma pro 7 databází: • Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd, cca 5 900 periodik, od r. 1945) • Social Sciences Citation Index (společenské vědy, cca 1 800 periodik, od r. 1977) • Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy, cca 1 130 periodik, od r. 1977) • Conference Proceedings Citation Index- Science (od r. 1990) • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (od r. 1990) • Index Chemicus (organická chemie, 100 periodik, od r. 1993) • Current Chemical Reactions (chemické reakce, 100 periodik, od r. 1986)

Hledáme články o symbióze mykorhizních hub a zeleniny. Do pole Topic zadáme jednotlivá klíčová Hledáme články o symbióze mykorhizních hub a zeleniny. Do pole Topic zadáme jednotlivá klíčová slova a spojíme je operátory AND. V případě potřeby můžeme dotaz dále omezit na určité roky či vybrat jenom některé citační rejstříky.

Systém nalezl 5 záznamů, 3 časopisecké články a 2 příspěvky ve sborníku. U každého Systém nalezl 5 záznamů, 3 časopisecké články a 2 příspěvky ve sborníku. U každého článku je odkaz Times Cited, ze kterého zjistíme, kolikrát a jakými autory byl článek citován. Výsledky můžeme dále analyzovat (Analyze Results) nebo vytvářet citační analýzu (Create Citation Report) = kolikrát a kým byl ten který článek citovaný. Obojí je výbornou pomůckou především při velkém množství vyhledaných záznamů.

Zjišťujeme, kolik článků publikovaných v časopisech zahrnutých do Web of Science napsal určitý autor. Zjišťujeme, kolik článků publikovaných v časopisech zahrnutých do Web of Science napsal určitý autor. Do pole Author zadáme jeho jméno, pokud nevíme přesně, použijeme rejstřík schovaný pod ikonkou lupy, případně odkaz Author Finder.

Hledáme, kolik autorů z Mendelovy univerzity publikovalo v časopisech zahrnutých do Web of Scicence. Hledáme, kolik autorů z Mendelovy univerzity publikovalo v časopisech zahrnutých do Web of Scicence. Do pole Address zadáme Mendel Univ. Pro používané zkratky u zadávání institucí můžeme nahlédnout do odkazu View abbreviations list. Dotaz můžeme omezit pouze na konkrétní rok/roky.

4 WEB OF KNOWLEDGE Web of Science - pomůcky Manuál v češtině http: //science. 4 WEB OF KNOWLEDGE Web of Science - pomůcky Manuál v češtině http: //science. thomsonreuters. com/m/pdfs/wos_qrc_cz. pdf Tutoriál k Web of Science http: //is. muni. cz/do/1499/el/estud/lf/ps 08/pruvodce/web/ebook. html sekce Multioborové databáze – Web of Science (zpracovala Knihovna univerzitního kampusu a Ústřední knihovna PřF MU)

4 WEB OF KNOWLEDGE Journal Citation Reports = žebříček významnosti odborných časopisů • má 4 WEB OF KNOWLEDGE Journal Citation Reports = žebříček významnosti odborných časopisů • má 2 části: JCR Science Edition (od r. 1998) JCR Social Sciences Edition (od r. 1998) • sleduje impact factor časopisů (IF = jak často jsou články z toho kterého časopisu citovány jinde) • způsob výpočtu IF: IF časopisu za r. 2009 = počet citací zveřejněných v roce 2009 na články vydané v daném časopise v letech 2007 a 2008 _______________ počet všech článků vydaných v letech 2007 a 2008

Journal Citation Reports je rozdělen do dvou edic dle oborového zaměření: JCR Science Edition Journal Citation Reports je rozdělen do dvou edic dle oborového zaměření: JCR Science Edition a JCR Social Sciences Edition. Oba rejstříky jsou vydávány od roku 1998. Časopisy můžeme prohlížet (View a group of journals by) podle předmětových kategorií (Subject Category), vydavatele (Publisher) nebo země vydání (Country/Territory). Můžeme hledat IF konkrétního časopisu (Search for a specific journal) či listovat všemi časopisy (View all journals), kterých je v současné době 6 620.

JCR sleduje 23 impaktovaných časopisů z oblasti zahradnictví. Pokud má časopis IF např. 2, JCR sleduje 23 impaktovaných časopisů z oblasti zahradnictví. Pokud má časopis IF např. 2, znamená to, že každý jeho článek byl v období minulých dvou let citován průměrně 2 x.

Zjišťujeme impact factor konkrétního časopisu, v tomto případě Nature. Zjišťujeme impact factor konkrétního časopisu, v tomto případě Nature.

4 Web of Science vs SCOPUS SCOPUS = alternativa pro hodnocení vědy a výzkumu 4 Web of Science vs SCOPUS SCOPUS = alternativa pro hodnocení vědy a výzkumu a konkurent Web of Science od společnosti Elsevier X - zpracovává cca 10 tis. časopisů - zaměřen především na americkou oblast (asi 27 CS časopisů) - časopis přijatý do Wo. S musí být citován (mít impact factor) - multidisciplinání zaměření - zpracovává impact factor (zaměřený na časopis), h-index od r. 2007 - zpracovává cca 16, 5 tis. časopisů - zaměřen převážně na evropskou oblast (52% Evropa, 36% USA; asi 160 CS časopisů) - časopis ve SCOPUSu musí vycházet pravidelně, články musejí mít AJ abstrakty, práce musejí být recenzovány; obsahuje i patenty - multidisciplinární zaměření, ovšem převahu mají medicínské obory - zpracovává h-index (Hirschův index), od r. 1996, zaměřený na autora

4 Web of Science vs SCOPUS Hirschův index (h-index) • • • udává, kolik 4 Web of Science vs SCOPUS Hirschův index (h-index) • • • udává, kolik článků autora dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací vyšší hodnotu h-indexu má autor, u kterého má "vyšší" počet článků "vyšší" citovanost na rozdíl od impact factoru, který sleduje citovanost časopisů, je h-index zaměřen na autora Výpočet h-indexu: Autor napsal x publikací. Jeho devátý článek má celkem 10 citačních ohlasů. Desátý článek autora už však dosáhl pouze 9 ti citací. Hirschův index tohoto autora je tedy h = 9. Zdroj: Wikipedie

4 Web of Science vs SCOPUS Více informací o databázi SCOPUS: www. info. scopus. 4 Web of Science vs SCOPUS Více informací o databázi SCOPUS: www. info. scopus. com Podrobné tutoriály k vyhledávání v databázi SCOPUS: help. scopus. com/robo/projects/schelp/tutorials/sc_menu. html

5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Výhody • • • nemusím do knihovny přístup 24/7 jsou vždy 5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Výhody • • • nemusím do knihovny přístup 24/7 jsou vždy „na svém místě“ možnost přímého kopírování textu fulltextové vyhledávání

5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Virtuální knihovna Mendelu http: //www. mendelu. cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/databaze (Služby pro studenty a 5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Virtuální knihovna Mendelu http: //www. mendelu. cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/databaze (Služby pro studenty a zaměstnance → Knihovna a informační služby → Informační centrum → Elektronické informační zdroje) E-knihy z oblasti přírodních věd, zahradnictví a příbuzných oborů: 1. CAB e. Books 2. Knovel 3. Oxford Reference Online 4. Springer e. Books 5. Wiley e. Books

5 ELEKTRONICKÉ KNIHY CAB e. Books http: //www. cabi. org/CABe. Books/ • e-knihy vydavatele 5 ELEKTRONICKÉ KNIHY CAB e. Books http: //www. cabi. org/CABe. Books/ • e-knihy vydavatele CABI ve formátu pdf, více než 460 titulů • předmětové kategorie: Agriculture, Animal & Veterinary Sciences, Environmental Sciences, Human Health, Food & Nutrition, Leisure & Tourism, Plant Sciences

5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Knovel http: //www. knovel. com/web/portal/browse • přírodní vědy, technika, zdraví a 5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Knovel http: //www. knovel. com/web/portal/browse • přírodní vědy, technika, zdraví a hygiena, farmacie, potravinářství a další inženýrství • cca 2 000 odborných monografií a faktografických příruček ve formátu pdf

5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Oxford Reference Online http: //www. oxfordreference. com/views/GLOBAL. html • souborná kolekce 5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Oxford Reference Online http: //www. oxfordreference. com/views/GLOBAL. html • souborná kolekce všech elektronických slovníků a encyklopedií vydaných nakladatelstvím Oxford University Press (anglické a vícejazyčné slovníky, výkladové slovníky, citáty, mapy, ilustrace, encyklopedie světa, oborové příručky) • pokrývá obory humanitní, společenské, přírodní vědy a medicínu Obsahuje např. : • A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture • The Oxford Companion to the Garden • A Dictionary of Plant Sciences

5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Springer e. Books http: //www. springerlink. com • seznam zakoupených titulů 5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Springer e. Books http: //www. springerlink. com • seznam zakoupených titulů (41) viz http: //www. mendelu. cz/dok_server/slozka. pl? id=27515; download=51223

5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Wiley e. Books http: //www 3. interscience. wiley. com/browse/? type=BOOK • 5 ELEKTRONICKÉ KNIHY Wiley e. Books http: //www 3. interscience. wiley. com/browse/? type=BOOK • seznam zakoupených titulů (75) viz http: //www. mendelu. cz/dok_server/slozka. pl? id=27515; download=53970

6 ČESKÉ ZDROJE volně přístupné knihovní katalogy, bibliografie = bibliografické údaje, ne plné texty 6 ČESKÉ ZDROJE volně přístupné knihovní katalogy, bibliografie = bibliografické údaje, ne plné texty • Česká zemědělská bibliografie http: //aleph. uzpi. cz/F/? func=file&file_name=find-b&local_base=uzp 02 publikační činnost na území ČR v oborech zemědělství a lesnictví (knihy, časopisy, sborníky) • Česká národní bibliografie http: //sigma. nkp. cz/F/ERA 5 K 8 SAUD 6 E 6 YLUNH 37 D 1 YLH 6 UL 3 GMRLIHHJAIAEUVGJ 8 K 4 KE 67684? func=file&file_name=find-b&local_base=CNB české knihy, periodika, grafické dokumenty, hudebniny, kartografické dokumenty, zvukové záznamy, elektronické zdroje • Články v českých novinách, časopisech a sbornících http: //sigma. nkp. cz/F/? func=file&file_name=find-b&local_base=anl souborná databáze výběrově zpracovaných článků a statí, které jsou obsaženy v seriálech a sbornících vydávaných na území ČR • Jednotná informační brána http: //www. jib. cz jedním vyhledávacím rozhraním prohledáváme různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd. )

6 ČESKÉ ZDROJE • Souborný katalog ČR – knihy http: //sigma. nkp. cz: 4505/F/? 6 ČESKÉ ZDROJE • Souborný katalog ČR – knihy http: //sigma. nkp. cz: 4505/F/? func=file&file_name=find-a&local_base=skcm – časopisy http: //sigma. nkp. cz: 4505/F/? func=file&file_name=find-a&local_base=skcp údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik zjistíme existenci článku, knihy, příspěvku ve sborníku… CO DÁL? • Souborný katalog Mendelu http: //katalog. mendelu. cz Máme časopis / knihu / sborník v našich fondech (knihovna, Informační centrum, ústavní knihovny)? ANO NE zažádejte o meziknihovní výpůjční službu nebo se zkuste podívat do katalogu Moravské zemské knihovny v Brně či knihovny v místě vašeho bydliště

7 VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K DATABÁZÍM Díky připojení přes proxy či VPN server můžete využívat 7 VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K DATABÁZÍM Díky připojení přes proxy či VPN server můžete využívat všechny placené elektronické informační zdroje (EIZ), ke kterým má naše univerzita přístup, i ze svého domova. proxy pro přístup k EIZ postačí, nastavení je jednodušší http: //proxy. mendelu. cz

http: //proxy. mendelu. cz IE: Nástroje – Možnosti Internetu – Připojení – Nastavení místní http: //proxy. mendelu. cz IE: Nástroje – Možnosti Internetu – Připojení – Nastavení místní sítě Nastavení proxy je platné 24 hodin. Poté je třeba postup opakovat. Firefox: Nástroje – Možnosti… – Síť – Nastavení připojení

8 CITACE Proč citovat? Nevydávat cizí myšlenky za své vlastní… 3 základní důvody, proč 8 CITACE Proč citovat? Nevydávat cizí myšlenky za své vlastní… 3 základní důvody, proč citovat: 1. Ověření uvedených tezí – umožňuje nalézt teze, z nichž výzkum vychází a práce, na nichž jsme stavěli. Umožňuje zjistit, kam až dosahuje současné poznání, a tak zabránit zbytečné práci na již objeveném. 2. Získávání širšího kontextu dané problematiky – uvádí čtenáře do souvislostí, významu a účelu práce 3. Ochrana intelektuálního vlastnictví a autorských práv.

8 CITACE Prohřešky proti citační etice 1. citování díla, které autor nepoužil – zaštiťování 8 CITACE Prohřešky proti citační etice 1. citování díla, které autor nepoužil – zaštiťování se kapacitou i bez souvislosti našeho tématu s její prací 2. necitování díla, které autor použil 3. autocitace – citování vlastních děl, která nemají souvislost s dílem novým 4. nepřesné citování, znemožňující identifikaci díla 5. různé: obsahově nesprávné citace, vytržení z kontextu, použití původního textu pro jiné účely, než byl tento myšlen

8 CITACE Jak se vyhnout citačním prohřeškům? Dr. Russel Williams z Floridské Státní Univerzity 8 CITACE Jak se vyhnout citačním prohřeškům? Dr. Russel Williams z Floridské Státní Univerzity nabízí tyto rady pro vyvarování se neúmyslnému plagiátorství: 1. Pokud přebíráte z jakéhokoli zdroje materiál, který není váš, a vkládáte ho do své práce, musíte poskytnout buď přiměřenou poznámku pod čarou, koncovou poznámku, vsuvku nebo bibliografickou referenci na zdrojový materiál. 2. Každý materiál citovaný doslovně z jiného zdroje musí být uzavřen v uvozovkách a jeho zdroj označen tak, jak je zmíněno v 1. 3. Materiál nepřevzatý z textu doslovně, ale pouze parafrázovaný, musí být také označen způsobem určeným v 1.

8 CITACE Odkazy na citace v odborném textu Umístění citací může být: a) pod 8 CITACE Odkazy na citace v odborném textu Umístění citací může být: a) pod čarou na stránce, na níž je odkaz b) na konci kapitoly c) na konci dokumentu - nejobvyklejší způsob, výhodou je soustředění citací na jednom místě Pozn. : Často se používá kombinace a) + c). Uvedeme zkrácené citace jako poznámky pod čarou a zároveň úplné citace v celkovém soupisu na konci dokumentu. 3 způsoby 1. metoda číselných citací 2. metoda prvního prvku a data 3. metoda průběžné poznámky (doporučujeme) Odkazy v textu a bibliografické citace v soupisu literatury spolu musejí korespondovat!

6 CITACE 8 CITACE 6. 4 Odkazy na citace v odborném Metoda číselných citací 6 CITACE 8 CITACE 6. 4 Odkazy na citace v odborném Metoda číselných citací textu 1. Metoda číselných citací Jednotlivé odkazy jsou očíslovány podle pořadí, v jakém jsou uvedeny v soupisu citací. V případě, že je některý dokument citován na více místech textu, opakuje se pod stejným číslem. Čísla citací se zapisují do textu buď jako horní index, nebo se dávají do kulatých závorek. Odkazujeme-li na určitou část dokumentu, lze uvést za číslicemi citací také čísla stránek.

8 CITACE Metoda číselných citací TEXT Teorie neviditelných kolegií byla prozkoumána v přírodních vědách 8 CITACE Metoda číselných citací TEXT Teorie neviditelných kolegií byla prozkoumána v přírodních vědách (13). O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Stieg (24, p. 556). Může to být, jak tvrdí Burchard (8). . . SOUPIS CITACÍ Příklad: . . . 8. BURCHARD, JE. How humanists use a library. In Intrex: report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, 1965. Cambridge, Mass. : M. I. T. Press, 1965, p. 219. . 13. CRANE, D. Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1972. . 24. STIEG, MF. The information needs of historians. College and Research Libraries, Nov. 1981, vol. 42, no. 6, p. 549 -560.

8 CITACE Metoda prvního prvku a data 2. Metoda prvního prvku a data V 8 CITACE Metoda prvního prvku a data 2. Metoda prvního prvku a data V textu uvedeme jméno autora a rok vydání odkazovaného dokumentu. Vyskytuje-li se jméno autora přirozeně v textu, následuje rok v kulatých závorkách, nevyskytuje-li se, uvádí se v závorkách jméno i rok. Je-li to nutné, lze po roce vydání uvést i čísla stránek. Pokud mají dva nebo více dokumentů stejného autora a rok vydání, použijeme pro rozlišení malá písmena (a, b, c atd. ), která následují v závorkách za rokem (Smejkal, 2003 a). Citace dokumentů jsou v soupisu citací uspořádány abecedně, rok vydání a případná malá písmena následují bezprostředně za jménem autora.

8 CITACE Metoda prvního prvku a data SOUPIS CITACÍ TEXT Příklad : Teorie neviditelných 8 CITACE Metoda prvního prvku a data SOUPIS CITACÍ TEXT Příklad : Teorie neviditelných kolegií byla prozkoumána v přírodních vědách (Crane, 1972). O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Stieg (1981, p. 556). Může to být, jak tvrdí Burchard (1965, p. 219). . . BURCHARD, JE. 1965. How humanists use a library. In Intrex: report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, 1965. Cambridge, Mass. : M. I. T. Press. . CRANE, D. 1972. Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press. . STIEG, MF. 1981. The information needs of historians. College and Research Libraries, Nov. 1981, vol. 42, no. 6, p. 549 -560.

8 CITACE Metoda průběžné poznámky 3. Metoda průběžné poznámky V textu odkazujeme na jednotlivé 8 CITACE Metoda průběžné poznámky 3. Metoda průběžné poznámky V textu odkazujeme na jednotlivé dokumenty číslem poznámky (opět můžeme dávat čísla do závorek nebo použít horní index), zkrácené citace uvádíme v poznámce pod čarou a úplné citace v soupisu bibliografických citací.

8 CITACE Metoda průběžné poznámky SOUPIS CITACÍ POZNÁMKY POD ČAROU TEXT Příklad: Teorie neviditelných 8 CITACE Metoda průběžné poznámky SOUPIS CITACÍ POZNÁMKY POD ČAROU TEXT Příklad: Teorie neviditelných kolegií byla prozkoumána v přírodních vědách. 32 O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Stieg. 33 Může to být, jak tvrdí Burchard 34. . . 32. CRANE. D. , Invisible colleges. 33. STIEG, MF. , The information needs of historians, p. 556. 34. BURCHARD, JE. , How humanists use a library, p. 219. . BURCHARD, JE. How humanists use a library. In Intrex: report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, 1965. Cambridge, Mass. : M. I. T. Press, 1965, p. 219. . CRANE, D. Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1972. . STIEG, MF. The information needs of historians. College and Research Libraries, Nov. 1981, vol. 42, no. 6, p. 549 -560.

8 CITACE citace. com www. citace. com • kvalitní zdroj týkající se problematiky citací 8 CITACE citace. com www. citace. com • kvalitní zdroj týkající se problematiky citací • odkazy na klíčové zdroje • citování dle norem ČSN ISO 690 a 690 -2 • nová verze 2. 0 • generátor – vyplníte požadované údaje a systém vygeneruje citaci za vás!

CO JEŠTĚ? e. Learningový kurz informační výchovy http: //is. mendelu. cz/eknihovna/opory/index. pl? opora=94 OBSAH: CO JEŠTĚ? e. Learningový kurz informační výchovy http: //is. mendelu. cz/eknihovna/opory/index. pl? opora=94 OBSAH: Jak hledat informace Elektronické informační zdroje Druhy dokumentů a kde je hledat Vyhledávání na internetu Knihovny a jejich služby Citace a citační etika Sekundární informační zdroje Jak psát odborné práce Digitální knihovna Kramerius http: //kramerius. mendelu. cz/kramerius/Welcome. do • Mendelu digitalizuje staré tisky z bývalé lichtenštejnské knihovny Digitální Herbárium http: //193. 84. 33. 162/herbarium/ • přes 1 700 herbářových položek a digitalizovaných knih s tematikou vztahující se k herbářům a systematické botanice www. cultivar. org • online encyklopedie kultivarů trvalek

Použité zdroje LORENZ, Michal. Informační etika. Přednáška k předmětu etické a filosofické problémy informační Použité zdroje LORENZ, Michal. Informační etika. Přednáška k předmětu etické a filosofické problémy informační vědy. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU, 2008. Nejhledanější slova českého Internetu v roce 2009. Lupa: server o českém internetu. c 2010. [online]. [cit. 2010 -03 -09] Dostupný z WWW: PRESOVÁ, Silvie, PAZDERSKÝ Michal, ŠKYŘÍK, Petr. Kurz práce s informacemi : Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce. 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? [online]. 2007 [cit. 2008 -03 -03]. Dostupný z WWW: . PRESOVÁ, Silvie, PAZDERSKÝ Michal, ŠKYŘÍK, Petr. Kurz práce s informacemi : Vyhledávací nástroje na internetu I. [online]. [cit. 2008 -03 -03] Dostupný z WWW: PRESOVÁ, Silvie, PAZDERSKÝ Michal, ŠKYŘÍK, Petr. Kurz práce s informacemi : Vyhledávací nástroje na internetu II. [online]. [cit. 2008 -03 -03] Dostupný z WWW: STREICHSBIEROVÁ, Zuzana. Kurz informační výchovy. [online]. [cit. 2010 -03 -09] Dostupný z WWW:

Děkujeme za vaši účast. Zuzana Streichsbierová Informační centrum streichsbierova@mendelu. cz tel. : 545 135 Děkujeme za vaši účast. Zuzana Streichsbierová Informační centrum [email protected] cz tel. : 545 135 045 Lukáš Plch Informační centrum plch. [email protected] com tel. : 545 135 014 http: //www. mendelu. cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c Tato prezentace je dostupná na: http: //kiwi. mendelu. cz/~zuzkakir/