Скачать презентацию Novinky v svetovej sieti cvičných firiem EUROPEN INTERNATIONAL Скачать презентацию Novinky v svetovej sieti cvičných firiem EUROPEN INTERNATIONAL

a6a0e51b2e469f41932cae82c8f51ec3.ppt

  • Количество слайдов: 10

Novinky v svetovej sieti cvičných firiem EUROPEN INTERNATIONAL 11. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Novinky v svetovej sieti cvičných firiem EUROPEN INTERNATIONAL 11. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v BKIS / PKO v Bratislave 26. november 2008

Cvičná firma využíva simuláciu Zamestnanec cvičnej firmy spozná štruktúru firmy, zažije proces založenia firmy Cvičná firma využíva simuláciu Zamestnanec cvičnej firmy spozná štruktúru firmy, zažije proces založenia firmy – odbor živnostenského podnikania, obchodný register, daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa v rámci CF simulovane na Slovenskom centre cvičných firiem /SCCF/ - podnikateľské zručnosti zažije prácu v jednotlivých oddeleniach firmy – detailne sa oboznámi so špecifikami svojej pracovnej pozície, uvedomí si vzťahy v rámci organizačnej štruktúry firmy, medzi jednotlivými firemnými postami, aktívne sa zúčastní riešení individuálnych a aj tímových pracovných úloh.

SCCF Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a jeho odbor Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) SCCF Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a jeho odbor Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) sa v roku 2001 stal pridruženým členom celosvetovej sieti EUROPEN so sídlom v Essene a v roku 2008 sa SCCF stalo jeho riadnym členom Viac informácií nájdete na www. europen. info.

Novinky v sieti EUROPEN - PEN INTERNATIONAL is the worldwide practice firms network with Novinky v sieti EUROPEN - PEN INTERNATIONAL is the worldwide practice firms network with over 5500 practice firms in 42 countries. A practice firm is a virtual company and a centre of vocational learning that runs like a "real" business silhouetting a "real" firm's business procedures, products and services. Each practice firm trades with other practice firms. PEN – PRACTICE ENTERPRISES NETWORK

Novinky v sieti EUROPEN Web stránky EUROPEN majú nový vzhľad aj nové používanie Každá Novinky v sieti EUROPEN Web stránky EUROPEN majú nový vzhľad aj nové používanie Každá cvičná firma sa musí zaregistrovať nanovo a samostatne Na preregistráciu musí poznať svoju značku, ktorú mu pridelilo SCCF – obráťte sa na narjas@siov. sk Veľmi dôležité je zadať presnú adresu, názov firmy, e-mail firmy a heslo si zapamätať

Novinky v sieti EUROPEN V ľavej časti stránky www. europen. info uvidíte: Home Information Novinky v sieti EUROPEN V ľavej časti stránky www. europen. info uvidíte: Home Information Practice Firms Central Offices Forum Photo gallery Contact Sitemap Publisher's Imprint Registration Login

Novinky v sieti EUROPEN Pri prvej registrácii kliknite na Registration Po zapísaní presných a Novinky v sieti EUROPEN Pri prvej registrácii kliknite na Registration Po zapísaní presných a správnych údajov cvičnej firmy si všetko zapamätajte, prípadne zapíšte a nezabudnite kde, lebo chyba sa komplikovane musí odstraňovať cez SCCF a následne EUROPEN! Po registrácii čakáme 5 minút na spracovanie systémom!

Novinky v sieti EUROPEN V časti Practice Firms nájdete podľa mesta/krajiny aj svoju cvičnú Novinky v sieti EUROPEN V časti Practice Firms nájdete podľa mesta/krajiny aj svoju cvičnú firmu a aj ostatné z 5 500 teraz registrovaných CF v sieti EUROPEN Slovenské cvičné firmy nájdete, keď zadáte v časti Country: SLOVAKIA

Novinky v sieti EUROPEN Pri každom ďalšom prístupe na www. europen. info pôjdete na Novinky v sieti EUROPEN Pri každom ďalšom prístupe na www. europen. info pôjdete na Login, kde zadáte svoju pridelenú značku z SCCF a samozrejme heslo, ktoré ste si určite niekde zapísali, aby ste ho nezabudli ani na budúci rok Novinkou v sieti EUROPEN sú Žlté stránky, na ktoré sa opäť musí Vaša cvičná firma zaregistrovať – popis Vám napíšeme v najbližšom článku SCCF na stránkach www. siov. sk pod Slovenské centrum cvičných firiem v časti Novinky Keď budete odchádzať zo stránok EUROPEN, musíte kliknúť na Logout

V pracovnom programe vzdelávania a odbornej prípravy na rok 2010 Komisia Európskych spoločenstiev v V pracovnom programe vzdelávania a odbornej prípravy na rok 2010 Komisia Európskych spoločenstiev v Oznámení Komisie rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov zaradila podnikavosť (ENTREPRENEURSHIP) do referenčného rámca ôsmich najdôležitejších schopností celoživotného vzdelávania, ktoré sú nutné pre osobné naplnenie, sociálne začlenenie, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť. Ďakujem za pozornosť. Ing. Gabriela Horecká, Slovenské centrum cvičných firiem, Bellova 54/a, Bratislava Tel. /fax. : +421 -2 -54776774 E-mail: horecka@siov. sk