Скачать презентацию Nordic Real Estate Site Operations FM organisationens Скачать презентацию Nordic Real Estate Site Operations FM organisationens

794d995c337c8cc5f78066ffb7a8adec.ppt

  • Количество слайдов: 8

Nordic Real Estate & Site Operations FM organisationens involvering i strategiske beslutninger Nyborg Strand Nordic Real Estate & Site Operations FM organisationens involvering i strategiske beslutninger Nyborg Strand den 28. januar 2005 Nordisk Ejendomschef Ingeniør , HD, Johnny Jacobsen 1

Nordic Real & Site Operations Lokationstrategi. . nemt nok !! FM organisationens strategiske rolle Nordic Real & Site Operations Lokationstrategi. . nemt nok !! FM organisationens strategiske rolle 2 © 2005 IBM Corporation

Nordic Real & Site Operations IBM Nordic har godt 15. 000 ansatte i 7 Nordic Real & Site Operations IBM Nordic har godt 15. 000 ansatte i 7 lande. > 55 lokationer + 300. 000 m 2 kontorer, computercentre mv. Førende IT firma - salg og service - IT i bred forstand. Strategisk outsourcing hvor IBM overtager af edb-drift for andre firmaer - On Demand. Opkøb , salg og konstant tilpasning til markedet. FM organisationens strategiske rolle 3 © 2005 IBM Corporation

Nordic Real & Site Operations Nordic Real Estate & Site Operation (RESO) Er IBM’s Nordic Real & Site Operations Nordic Real Estate & Site Operation (RESO) Er IBM’s Facility management organisation. Medspiller i opkøb og SO ydelser – for at sikre at vi kender pris, omfang og kvalitet af ejendomsporteføjlen – inden disse aftaler indgås. Sikrer at IBM har de bygninger og det support-udstyr, som forretningen til enhver tid kræver. Lokations strategi. Drift uden forstyrrelser – inden for stramme budgetter med kvartalsmæssige mål. Drift strategi. Kontinuerlig minimering af arealforbrug og driftsudgifter. Outsourcet bygningsdrift og lejekontraktsadministration til Johnson Controls hhv. CB Richard Ellis. FM organisationens strategiske rolle 4 © 2005 IBM Corporation

Nordic Real & Site Operations RESO’s resultater. Nordisk budget ansvar pt. : Drift > Nordic Real & Site Operations RESO’s resultater. Nordisk budget ansvar pt. : Drift > 600 M DKK. Projekter > 200 M DKK. Arealforbrug reduceret med mere end 30 % over seneste 4 år. Konstant konsolidering. ”No nonsense”-drift af bygninger og supportudstyr – inden for stramme kvartalsbudgetter. Løbende driftsbesparelser – bidrager til fastholdelse af IBM’s konkurrenceevne. Support til mange store aftaler , opkøb og salg : PWCC , Nordea , Mærsk Data/DM Data. FM organisationens strategiske rolle 5 © 2005 IBM Corporation

Nordic Real & Site Operations Mærsk Data / DM Data Opkøbt af IBM i Nordic Real & Site Operations Mærsk Data / DM Data Opkøbt af IBM i 2004 - for at skabe vækst & nyt stort globalt forretningsområde inden for transport og logistik. Mere end 3200 ansatte i DK. Mere end 100. 000 m 2. RESO deltog i tilbudsfasen. RESO deltager pt. i planlægning af implementering – ansvar på lokations- og driftstrategi. RESO implementerer lokaktionsstrategi – organisation og operation i løbet af 2005. Løbende justeringer ; nye aftaler – er allerede på vej ind. FM organisationens strategiske rolle 6 © 2005 IBM Corporation

Nordic Real & Site Operations Hvad har vi lært ? FM skal involveres i Nordic Real & Site Operations Hvad har vi lært ? FM skal involveres i tide. ( Respekt ? ! ) Tilbudsfasen er krævende – tidspresset enormt. Søg en fleksibel portefølje - On Demand. Omstillingsvillighed og -evne er meget vigtig. Åbenhed og tillid ligeså. Overtagelse af medarbejdere og drift planlægges nøje – men gennemføres hurtigt. Nye ændringer spiller ind før vi tror - vi er konstant på rejse. Business as usual er nu forandring – ikke steady state. FM organisationens strategiske rolle 7 © 2005 IBM Corporation

Nordic Real & Site Operations Kontakt - Dialog ? Nordisk Ejendomschef , IBM Johnny Nordic Real & Site Operations Kontakt - Dialog ? Nordisk Ejendomschef , IBM Johnny Jacobsen Telefon : 4523 3661 E-mail : [email protected] IBM. COM FM organisationens strategiske rolle 8 © 2005 IBM Corporation