Скачать презентацию NMR I Pulsní NMR spin-spinové interakce 13 C Скачать презентацию NMR I Pulsní NMR spin-spinové interakce 13 C

c9b576084b575441f25c526cecab1699.ppt

  • Количество слайдов: 22

NMR I Pulsní NMR, spin-spinové interakce, 13 C NMR NMR I Pulsní NMR, spin-spinové interakce, 13 C NMR

CW (continuous wave) z z Pulsní NMR B o Mo x Bo B 1 CW (continuous wave) z z Pulsní NMR B o Mo x Bo B 1 wo x Mxy y y wo

z z x Mxy Mo rovnováha. . . x wo y y z x z z x Mxy Mo rovnováha. . . x wo y y z x Bo Mxy čas wo y Přijímací cívka (x) NMR signál

FID (Free Induction Decay) – Fourierova transformace - Spektrum FT w čas FT FID (Free Induction Decay) – Fourierova transformace - Spektrum FT w čas FT

Nejdůležitější pulzy z Mo z x p/2 x Mxy y y z Mo y Nejdůležitější pulzy z Mo z x p/2 x Mxy y y z Mo y z x p x y -Mo

Pulzní sekvence 1 H z Mo z x x 90 y puls y Mxy Pulzní sekvence 1 H z Mo z x x 90 y puls y Mxy y 90 y akvizice 90 y 1 H: n

Nepřímá spin – spinová interakce Cl 1 H e e e 13 C Cl Nepřímá spin – spinová interakce Cl 1 H e e e 13 C Cl Cl

aa ab ba bb a b 13 CH aaa aab aba baa abb bab aa ab ba bb a b 13 CH aaa aab aba baa abb bab bba bbb 13 CH 3 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 2

1 H CCl 4 CHCl 3 CH 2 Cl 2 CH 3 Cl 13 1 H CCl 4 CHCl 3 CH 2 Cl 2 CH 3 Cl 13 C

Dekaplink, 13 C pulsní sekvence 90 y 13 C: t. D 1 {1 H} Dekaplink, 13 C pulsní sekvence 90 y 13 C: t. D 1 {1 H} 1 H:

Dekaplink Dekaplink

1 H CH 3 Cl 13 C satelity 1 H CH 3 Cl 13 C satelity

13 C NMR - alkany X-Ca. H 2 -Cb. H 2 -Cg. H 3 13 C NMR - alkany X-Ca. H 2 -Cb. H 2 -Cg. H 3 X d(Ca) d(Cb) d(Cg) H 16, 1 16, 3 16, 1 CH 3 24, 9 13, 1 NH 2 44, 6 27, 4 11, 5 OH 64, 9 26, 9 11, 8 NO 2 77, 4 21, 2 10, 8 F 85, 2 23, 6 9, 2 Cl 46, 7 26, 0 11, 5 Br 35, 4 26, 1 12, 7 I 9, 0 26, 8 15, 2 Indukční efekt, mezomerní efekt, g-efekt, efekt těžkého atomu

13 C NMR - cykloalkany d Cyklopropan -2, 8 Cyklobutan 22, 4 Cyklopentan 25, 13 C NMR - cykloalkany d Cyklopropan -2, 8 Cyklobutan 22, 4 Cyklopentan 25, 8 Cyklohexan 27, 0 cykloheptan 28, 7

13 C NMR - alkeny d ≈ 100 - 150 13 C NMR - 13 C NMR - alkeny d ≈ 100 - 150 13 C NMR - alkyny H 71, 9 Alkyl 84, 0 68, 6 CH 3 CH 2 O 89, 6 23, 4

13 C NMR - areny d ≈ 120 - 140 13 C NMR - areny d ≈ 120 - 140

13 C NMR – karbonylové a karboxylové sloučeniny Aldehydy, ketony d ≈ 190 – 13 C NMR – karbonylové a karboxylové sloučeniny Aldehydy, ketony d ≈ 190 – 220 Deriváty karboxylových kyselin d ≈ 160 – 180

APT C, CH 2 CH, CH 3 APT C, CH 2 CH, CH 3

DEPT CH 3 CH 2 CH DEPT CH 3 CH 2 CH

DEPT CH 3 CH 2 CH DEPT CH 3 CH 2 CH