Скачать презентацию НЕВРОЛЕПТИЦИ антипсихотици Прекрасна при това първа  на Скачать презентацию НЕВРОЛЕПТИЦИ антипсихотици Прекрасна при това първа на

63962e4a41b467779b6036b26e599b46.ppt

  • Количество слайдов: 39

НЕВРОЛЕПТИЦИ (антипсихотици) Прекрасна, при това първа, презентация на колежка от курс медицина, Ноември 2004 НЕВРОЛЕПТИЦИ (антипсихотици) Прекрасна, при това първа, презентация на колежка от курс медицина, Ноември 2004 г. От скромност колежка не написа името си. Специални благодарности: Доц. И. Ламб • ФЕНОТИАЗИНИ • БУТИРОФЕНОНИ • ДИФЕНИЛБУТИЛ • • ПИПЕРИДИНИ ТИОКСАНТЕНИ НЕВРОЛЕПТИЦИ С РАЗЛИЧНА ХИМИЧЕСКА СТРУКТУРА

НЕВРОЛЕПТИЦИТЕ са лекарствени средства, които се използват за лечение на психози и неврози. Най-важните НЕВРОЛЕПТИЦИТЕ са лекарствени средства, които се използват за лечение на психози и неврози. Най-важните типове психози са: • Шизофрения • Афективни разтройства(мания, депресия) • Органични психози(умствени разтройства, причинени от увреждания на главата, алкохолизъм или друг тип органично заболяване)

ШИЗОФРЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛНИ СИМПТОМИ: • Илюзии, често параноидни • • по характер Халюцинации, предимно звукови ШИЗОФРЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛНИ СИМПТОМИ: • Илюзии, често параноидни • • по характер Халюцинации, предимно звукови и често убедителни в своите послания Мисловни разтройства, които предизвикват ирацианални заключения у индивида

ШИЗОФРЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛНИ СИМПТОМИ: • Социална изолация • Потиснати емоционални отговори ШИЗОФРЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛНИ СИМПТОМИ: • Социална изолация • Потиснати емоционални отговори

Шизофрения • Предполага се, че положителните симптоми са • • резултат от специфични неврохимични Шизофрения • Предполага се, че положителните симптоми са • • резултат от специфични неврохимични абнормалности Отрицателните симптоми се свързват със структурни мозъчни абнормалности Изследванията установяват атрофични промени в темпоралните зони и амигдалата на пациенти, страдащи от хронична шизофрения =>прогресивна невродегенерация в хроничния ход на заболяването

ШИЗОФРЕНИЯ • Положителните симптоми се повлияват от медикаментозна терапия • Отицателните симптоми са много ШИЗОФРЕНИЯ • Положителните симптоми се повлияват от медикаментозна терапия • Отицателните симптоми са много рефрактерни

ШИЗОФРЕНИЯ - етиология • Може да се дължи на слаба вирусна • инфекция, вероятно ШИЗОФРЕНИЯ - етиология • Може да се дължи на слаба вирусна • инфекция, вероятно свързана с автоимунен процес Или на еволюционно развила се абнормалност на темпоралните лобове Наследственият фактор се определя като решаващ.

ШИЗОФРЕНИЯ Установена е повишена допаминергична активност, свързана с увеличаване броя на допаминовите рецептори в ШИЗОФРЕНИЯ Установена е повишена допаминергична активност, свързана с увеличаване броя на допаминовите рецептори в лимбичната система(предимно в лявата хемисфера)

ШИЗОФРЕНИЯ Невролептиц ите са антагонисти на допаминови те рецептори (предимно на D 2 рецепторит ШИЗОФРЕНИЯ Невролептиц ите са антагонисти на допаминови те рецептори (предимно на D 2 рецепторит е).

Класификация на НЕВРОЛЕПТИЦИТЕ: • ТИПИЧНИ невролептици (повлияват предимно D 2 -рецептoрите). • АТИПИЧНИ невролептици Класификация на НЕВРОЛЕПТИЦИТЕ: • ТИПИЧНИ невролептици (повлияват предимно D 2 -рецептoрите). • АТИПИЧНИ невролептици (блокират освен D 2 -рецепторите, но и пресинаптичните D 1 -рецептори и/или D 4 -рецепторите).

Въз основа на химичната си структура невролептиците се групират в няколко химични групи: • Въз основа на химичната си структура невролептиците се групират в няколко химични групи: • ФЕНОТИАЗИНОВИ производни • • (фенотиазини). ТИОКСАНТЕНОВИ производни (тиоксантени) - Chlorprotixene, Flupentixol. БУТИРОФЕНОНОВИ производни (бутирофенони)- Droperidol, Haloperidol. ДИФЕНИЛБУТИЛПИПЕРИДИНОВИ производни - Penfluridol, Pimozide. ДРУГИ невролептици - Clozapine, Loxapine, Risperidone.

ФАРМАКОКИНЕТИКА на невролептиците: • Те са липофилни вещества (добра • • • резорбция в ФАРМАКОКИНЕТИКА на невролептиците: • Те са липофилни вещества (добра • • • резорбция в стомашночревния канал). В кръвното русло се свързват в голяма степен с протеините на кръвта. Проникват бързо и се натрупват в богато кръвоснабдените органичерен дроb, мозък, бял дроб. Преминават през плацентата. Метаболизират се през черния дроб Излъчват се през бъбреците и частично през жлъчката Времето им на полуживот е 20 -40 h.

ФАРМАКОДИНАМИКА на невролептиците: • Използват се за лечение на психози (успокояват болния без да ФАРМАКОДИНАМИКА на невролептиците: • Използват се за лечение на психози (успокояват болния без да засягат съзнанието му)- шизофрения, мания, ажитирана депресия, делириум. Повлияват много добре халюцинациите, мисловните нарушения и налудностите. • Блокират допаминергичните рецептори в различните части на мозъка(мезолимбичната и мезокортикалната област; стриатума; туберинфундибуларната област; хеморецепторната пускова зона на центъра на повръщане в продълговатия мозък). • D 1 -рецепторите се блокират от фенотиазиновите и други трициклични антипсихотици, но слабо се повлияват от бутирофеноните и дифенилбутилпиперидините; • D 2 -рецепторите се блокират от всички антипсихотици.

В терапевтични дози невролептиците предизвикат състояние на т. нар. Невролепсия: • Потиснати поведенчески реакции В терапевтични дози невролептиците предизвикат състояние на т. нар. Невролепсия: • Потиснати поведенчески реакции и • • • моторика при запазено съзнание и съхранени спинални рефлекси Потисната емоционална реактивност Повишена секреция на пролактини намалено либидо Намалено отделяне на соматотропен хормони гонадотреопни хормони Антиеметичен ефект Изключване на терморегулаторните центрове в хипоталамуса Понижаване на гърчовия праг

Показания • Невролептиците се прилагат при психози • • • шизофрения, шизоафективна, манийно-депресивна и Показания • Невролептиците се прилагат при психози • • • шизофрения, шизоафективна, манийно-депресивна и други. Болест на Huntington, бализъм, синдром на Gilles de la Tourette. Упорито хълцане Гадене, повръщане В анестезиологията за потенцииране на общата анестезия при оперативни интервенции Съвместно с аналгетици за овладяване на болковия синдром

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ: • ПАРКИНСОНОВ СИНДРОМ (за лечение- холинолитици с • • • централно НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ: • ПАРКИНСОНОВ СИНДРОМ (за лечение- холинолитици с • • • централно действие). АКУТНИ ДИСТОНИЧНИ РЕАКЦИИ- неволно гримасничене, тортиколис. (за лечение- холинолитици и анксиолитици). ПЕРИОРАЛЕН ТРЕМОР (за лечение- холинолитици). АКАТИЗИЯ- двигателно безпокйство, с невъзможност на болния да се застоява на едно място. КЪСНА ДИСКИНЕЗИЯ- дистонични гърчове на лицевата мускулатура и устата, гърч на езика. МАЛИГНЕН НЕВРОЛЕПТИЧЕН СИНДРОМ

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ: • ОРТОСТАТИЧНА ХИПОТЕНЗИЯ(за лечение- норадреналин, • • • изопреналин). М-холинолитични( атропиноподобни) НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ: • ОРТОСТАТИЧНА ХИПОТЕНЗИЯ(за лечение- норадреналин, • • • изопреналин). М-холинолитични( атропиноподобни) НЛР- сухост в устата, нарушена акомодация, ретенция на урината, констипация. НЕВРОЕНДОКРИННИ НЛР- смущения в овулацията и менструацията, галакторея, гинекомастия, напълняване. ОФТАЛМОЛОГИЧНИ НЛР- конюнктивална меланоза, помътняване на корнеята и лещата. ХЕМАТОЛОГИЧНИ НЛР- потискане на левкопоезата, агранулоцитозата(идиосинкразия). ДРУГИ НЛР- фотосенсибилизация. Невролептиците са противопоказани при глаукома и хипертрофия на простатата.

Повечето невролептици са ПРОТИВОПО КАЗАНИ при бременност!!! Повечето невролептици са ПРОТИВОПО КАЗАНИ при бременност!!!

ВИДОВЕ НЕВРОЛЕПТИЦИ ВИДОВЕ НЕВРОЛЕПТИЦИ

ФЕНОТИАЗИНИ КЛАСИФИКАЦИЯ: • Фенотиазини с алифатна странична верига при азота. Chlorpromazine, Levomepromazine, Periciazine. Те ФЕНОТИАЗИНИ КЛАСИФИКАЦИЯ: • Фенотиазини с алифатна странична верига при азота. Chlorpromazine, Levomepromazine, Periciazine. Те • • имат изразен седативен ефект и умерен М-холинолитичен ефект. Фенотиазини с пиперидинова странична верига при азота. Thioridazine. Имат умерено изразено седативен ефект и подчертан М-холинолитичен ефект. По-рядко се проявява екстрапирамидна симптоматика. Фенотиазини с пиперазинова странична верига при азота. Fluphenazine, Thioproperazine, Trifluoperazine. Имат силен невролептичен и антиеметичен и слаб седативен и М-холинолитичен ефект. По-често и по-силно проявяват екстрапирамидна симптоматика.

CHLORPROMAZINE [Chlorazin, Largactil] • Предизвиква състояние на • • • “невролепсия” В големи дози CHLORPROMAZINE [Chlorazin, Largactil] • Предизвиква състояние на • • • “невролепсия” В големи дози води до наркоза При по-продължително прилагане проявява антипсихотично действие Продължителното прилагане води до нарушения в овулацията при жени и потискане на еякулацията у мъже. Либидото се потиска

Други фенатиазинови препарати: • LEVOMEPROMAZINE (NOZINAN) • PERICIAZINE (NEULEPTIL) • THIORIDAZINE • THIOPROPERAZINE (MAJEPTIL) Други фенатиазинови препарати: • LEVOMEPROMAZINE (NOZINAN) • PERICIAZINE (NEULEPTIL) • THIORIDAZINE • THIOPROPERAZINE (MAJEPTIL) • TRIFLUOPERAZINE (FLUPERIN) • FLUPHENAZINE (MIRENIL)

БУТИРОФЕНОНИ • СИЛНО ДОПАМИНОЛИТИЧНО И ПО-СЛАБО • • • АДРЕНАЛИТИЧНО ДЕЙСТВИЕ ИМАТ ПОДЧЕРТАН АНТИПСИХОТИЧЕН БУТИРОФЕНОНИ • СИЛНО ДОПАМИНОЛИТИЧНО И ПО-СЛАБО • • • АДРЕНАЛИТИЧНО ДЕЙСТВИЕ ИМАТ ПОДЧЕРТАН АНТИПСИХОТИЧЕН ЕФЕКТ, СЛАБ СЕДАТИВЕН И ЛИПСА НА М-холинолитичен ЕФЕКТ НЕ ПРОЯВЯВАТ ПРЯКО ХИПНОТИЧНА И СЕДАТИВНА АКТИВНОСТ ПОЯВА НА ЕКСТРАПИРАМИДНА СИМПТОМАТИКА, КОЕТО НАЛАГА ДА СЕ ПРИЛАГАТ ЕДНОВРЕМЕННО С АНТИПАРКИНСОВИ СРЕДСТВА ИМАТ ИЗРАЗЕН АНТИЕМЕТИЧЕН ЕФЕКТ ПОТЕНЦИИРАТ ДЕЙСТВИЕТО НА МОРФИНОМИМЕТИЦИТЕ И ДРУГИ СРЕДСТВА, ПОТИСКАЩИ ЦНС

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БУТИРОФЕНОНИТЕ: • За лечение на остри психози с психомоторна възбуда, • • ПРИЛОЖЕНИЕ НА БУТИРОФЕНОНИТЕ: • За лечение на остри психози с психомоторна възбуда, • • • халюцинации Шизофрения и шизоафективни психози Синдром на Gilles de la Tourette Упорити повръщания НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ: • СЕДАЦИЯ И СЪНЛИВОСТ • ЕКСТРАПИРАМИДНА СИМПТОМАТИКА- невролептичен • • паркинсоноид, дискинезии, тремор, тризмус, тортиколис ДИСКИНЕЗИЯ ТАРДА ЕНДОКРИННИ ЕФЕКТИ- аменорея, гинекомастия, потиснато либидо, импотентност

БУТИРОФЕНОНОВИ ПРЕПАРАТИ: DROPERIDOL • Подчертано седативно и • • антишоково действие Потенцира силно действието БУТИРОФЕНОНОВИ ПРЕПАРАТИ: DROPERIDOL • Подчертано седативно и • • антишоково действие Потенцира силно действието на опиодните аналгетици Предизвиква невролептична аналгезия (в комбинация с fentanyl)

БУТИРОФЕНОНОВИ ПРЕПАРАТИ: HALOPERIDOL • • • (HALDOL) Силно допаминолитично и адренолитично действие Лишен от БУТИРОФЕНОНОВИ ПРЕПАРАТИ: HALOPERIDOL • • • (HALDOL) Силно допаминолитично и адренолитично действие Лишен от М-холинолитична активност Антипсихотичният му ефект се явява бързо и затова той е средство за бърза купиране психомоторна възбуда Екстрапирамидални НЛР (особено при деца) Силен антиеметик

HALOPERIDOL: HALOPERIDOL:

HALOPERIDOL: HALOPERIDOL:

ДИФЕНИЛБУТИЛПИПЕРИДИНИ: • Близки са по структура и механизъм на • • • действие на ДИФЕНИЛБУТИЛПИПЕРИДИНИ: • Близки са по структура и механизъм на • • • действие на бутирофеноните Имат по-продължителенбиологичен полуживот- от 24 h до 7 дни Изразен антипсихотичен ефект Екстрапирамидна симптоматика, за предотвратяването й се използват холинолитици

ДИФЕНИЛБУТИЛПИПЕРИДИНОВИ ПРЕПАРАТИ: • PENFLURIDOL (SEMAP) • PIMOZIDE (ORAP FORTE) ДИФЕНИЛБУТИЛПИПЕРИДИНОВИ ПРЕПАРАТИ: • PENFLURIDOL (SEMAP) • PIMOZIDE (ORAP FORTE)

ТИОКСАНТЕНИ: • Близки по структура, действие и приложение до фенотиазините • Имат подчертан антипсихотичен ТИОКСАНТЕНИ: • Близки по структура, действие и приложение до фенотиазините • Имат подчертан антипсихотичен ефект, подобно на фенотиазиновите производни с пиперидинов радикал

Тиоксантенови препарати: • CHLORPROTHIXENE (Truxal) • FLUPENTHIXOL (Fluanxol, Fluanxol depot) Тиоксантенови препарати: • CHLORPROTHIXENE (Truxal) • FLUPENTHIXOL (Fluanxol, Fluanxol depot)

НЕВРОЛЕПТИЦИ С РАЗЛИЧНА ХИМИЧНА СТРУКТУРА: • CLOZAPINE • • (Alemoxan) LOXAPINE (Cloxazepin) RISPERIDONE (Rispolept) НЕВРОЛЕПТИЦИ С РАЗЛИЧНА ХИМИЧНА СТРУКТУРА: • CLOZAPINE • • (Alemoxan) LOXAPINE (Cloxazepin) RISPERIDONE (Rispolept)

CLOZAPINE • Селективен блокер на D 4 • • рецепторите Значителна антипсихотична активност и CLOZAPINE • Селективен блокер на D 4 • • рецепторите Значителна антипсихотична активност и седативно действие Блокира и 5 -НТ 2 рецепторите, действа адренолитично (α 1), холинолитично (М-) и антихистаминно (Н 1 -)

CLOZAPINE- приложение: • При лечение на психози с халюцинации, кататонна и • • • CLOZAPINE- приложение: • При лечение на психози с халюцинации, кататонна и • • • хебефренна симптоматика Манийно-депресивна психоза Психопатия с декомпенсация Психози, резистентни на лечение с други антипсихотици Може да предизвика М-холинолитични ефекти- сухост в устата, ретенция на урината, нарушение на акомодацията, глаукома; тахикардия, хипотония; агранулоцитоза (нужен е ежеседмичен анализ на кръвта).

RISPERIDONE • Подчертано блокиращ • ефект към серотониновите (5 - НТ 2) и допаминовите RISPERIDONE • Подчертано блокиращ • ефект към серотониновите (5 - НТ 2) и допаминовите (D 2) рецепторите По-слаб ефект към хистаминовите (Н 1) и адренергичните рецептори

RISPERIDONE RISPERIDONE