Скачать презентацию Ness Technologies Inc Bezpapírové soudnictví ve státu Izrael Скачать презентацию Ness Technologies Inc Bezpapírové soudnictví ve státu Izrael

dc1db0f21294fdf5e68fb2e378a9a958.ppt

  • Количество слайдов: 23

Ness Technologies, Inc. Bezpapírové soudnictví ve státu Izrael Hradec Králové, 3. – 4. dubna Ness Technologies, Inc. Bezpapírové soudnictví ve státu Izrael Hradec Králové, 3. – 4. dubna 2006 Pavel Parma, Business Development Director

Agenda Krátce o NESS Situace v Izraelském soudnictví Představení projektu Koncepce řešení a architektura Agenda Krátce o NESS Situace v Izraelském soudnictví Představení projektu Koncepce řešení a architektura Přínosy pro soudnictví

NESS Czech s. r. o. Stabilní pozice • • • 15 let zkušeností v NESS Czech s. r. o. Stabilní pozice • • • 15 let zkušeností v oboru IT Průměrná doba spolupráce s jedním zákazníkem = 8 let Praha, Brno, Ostrava Důvěryhodnost • • • ISO 9001 certifikát NBÚ certifikát pro stupeň D Účetnictví odpovídající standardům US GAAP Kompetence a zkušenosti • • • Více než 330 zkušených IT odborníků Vertikální rozdělení Ocenění: Top System Integrator, Top 100 Employer, Finanční stabilita • • Obchodovaná na americké burze NASDAQ Pojištění profesní odpovědnosti Nepřetržitý růst zakázek a zákazníků Poslední 2 roky – zdvojnásobení revenue Sídlo Praha 330 zaměstnanců

NESS Technologies NESS Technologies

NESS ve světě NESS ve světě

State of Israel Judicial Authority Soudní systém podobně jako v ČR – nezávislá struktura State of Israel Judicial Authority Soudní systém podobně jako v ČR – nezávislá struktura podřízená Ministerstvu spravedlnosti Nejvyšší soud, 8 typů soudů a instancí 6 soudních okresů, 60 územních pracovišť, 40 soudních budov 600 soudců, 3500 zaměstnanců v soudnictví 18 000 advokátů 6, 5 mil. občanů

Situace soudnictví IL Omezený přístup k soudním spisům Dlouhý čas pro vynesení rozsudku Neintegrované Situace soudnictví IL Omezený přístup k soudním spisům Dlouhý čas pro vynesení rozsudku Neintegrované systémy – necentrální plánování, necentrální rozdělování práce Ztráty papírových spisů Polovina zakládaných spisů se nedostala k soudci

Využití ICT v soudnictví IL 6 různých implementovaných technologií IS Nekompatibilita Překládané materiály ke Využití ICT v soudnictví IL 6 různých implementovaných technologií IS Nekompatibilita Překládané materiály ke kauzám nebyly konzistentní

Koncepce řešení Koncepce řešení

Požadavky na systém Migrace spisů za více než 10 let Více než 1 000 Požadavky na systém Migrace spisů za více než 10 let Více než 1 000 nových spisů za rok Více než 30 000 nových stránek dokumentů za rok Více než 650 000 kauz uzavřených za rok Denně zpracování desítek tisíc dokumentů Zobrazení dokumentu za méně než jednu sekundu

Koncepce řešení Schopnost se učit z často prováděných operací a navrhovat jejich provedení uživateli Koncepce řešení Schopnost se učit z často prováděných operací a navrhovat jejich provedení uživateli Rozdělování úkolů uživatelům automaticky Jednotný kalendář pro všechny soudy a soudce Systém je otevřený všem skupinám uživatelů – soudcům, soudním úředníkům, advokátům, právním expertům i občanům

Systémové moduly General Services Forms & Docs Distribution Document Management Knowledge Management Users Management Systémové moduly General Services Forms & Docs Distribution Document Management Knowledge Management Users Management and Authorization Task Management Allocation Reporting Services System Gateway

 כתבי טענות כתבי טענות

 בקשה 2 בקשה 2

 – תצוגת מסך מלאה 3בקשה – תצוגת מסך מלאה 3בקשה

Architektura Systém je rozdělen do dvou prostředí Interní datové centrum a aplikace pro soudce, Architektura Systém je rozdělen do dvou prostředí Interní datové centrum a aplikace pro soudce, soudní úředníky, sekretariáty • 1 datové centrum s více než 120 servery • 60 pracovišť s 4500 pracovními stanicemi a 3500 uživateli - zaměstnanci Veřejné datové prostředí • 18 000 advokátů, státní orgány, veřejnost

Hlavní použité produkty Aplikační platforma: . NET Servers Infrastruktura: IBM a Cisco Document Management: Hlavní použité produkty Aplikační platforma: . NET Servers Infrastruktura: IBM a Cisco Document Management: Documentum 5 EAI: MS Biz. Talk 2004 Kalendář: MS Exchange 2003 Databáze MS SQL 2000 Directory Services: MS Active Directory 2003 Security – MS ISA 2004

Řízení projektu NESS generálním dodavatelem, • Definice a řízení projektu • Analýza a návrh Řízení projektu NESS generálním dodavatelem, • Definice a řízení projektu • Analýza a návrh řešení • Upřesnění technologií (globální / lokální) • Realizace • Podpora Tým 120 odborníků Tým 10 subdodavatelů včetně IBM a Microsoft

Řízení projektu Rozhodnutí o vytvoření celonárodního elektronického soudního sytému v roce 2003 Verze 1 Řízení projektu Rozhodnutí o vytvoření celonárodního elektronického soudního sytému v roce 2003 Verze 1 Release – Q 4/2005 • Build 1 Released – 12/2004 • Build 2 – 03/2005 • Build 3 – 07/2005 Verze 2 Release – srpen/2005 Verze 3 Release – únor/2006

Hlavní přínosy projektu Zkrácení času vyřešení kauz Vyšší produktivita práce Lepší veřejné služby Komplexní Hlavní přínosy projektu Zkrácení času vyřešení kauz Vyšší produktivita práce Lepší veřejné služby Komplexní sledování kauz Odstranění procedurální chybovosti a prodlení Transparentnost pro všechny zúčastněné skupiny

Děkuji za pozornost pavel. parma@ness-europe. com Děkuji za pozornost pavel. parma@ness-europe. com

Vybrané reference NESS Finance & bankovnictví Zdravotnictví a farmaceutický průmysl Státní správa a obrana Vybrané reference NESS Finance & bankovnictví Zdravotnictví a farmaceutický průmysl Státní správa a obrana High Technology Telekomunikace a Utility Jiné