Скачать презентацию Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність Скачать презентацию Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність

Tema_4_2016.pptx

  • Количество слайдов: 83

Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва

 Перелік питань 1. Непрямі податки та їх вплив на діяльність суб’єктів підприємництва. 2. Перелік питань 1. Непрямі податки та їх вплив на діяльність суб’єктів підприємництва. 2. Податок мито, його формування і сплата, вплив на діяльність суб’єктів підприємництва. 3. Акцизний податок, його формування і сплата, вплив на діяльність суб’єктів підприємництва. 4. Податок на додану вартість, його формування і сплата, вплив на діяльність суб’єктів підприємництва. 4. 1 Платники, об’єкти, база оподаткування ПДВ. 4. 2 Ставки ПДВ. Операції суб’єктів підприємництва, які не є об’єктом оподаткування та звільнені від оподаткування. 4. 3 Податковий кредит його формування, погашення та вплив на діяльність суб’єктів підприємництва. 4. 4 Порядок сплати ПДВ в бюджет.

1. Непрямі податки та їх вплив на діяльність суб’єктів підприємництва Структурно-логічна схема формування цін 1. Непрямі податки та їх вплив на діяльність суб’єктів підприємництва Структурно-логічна схема формування цін реалізації товарів з включенням у них непрямих податків

1. Непрямі податки та їх вплив на діяльність суб’єктів підприємництва Структурно-логічна схема формування цін 1. Непрямі податки та їх вплив на діяльність суб’єктів підприємництва Структурно-логічна схема формування цін реалізації товарів з включенням у них непрямих податків

 2. Податок мито. Платники мита Юридичні особи Фізичні особи Які здійснюють переміщення товарів 2. Податок мито. Платники мита Юридичні особи Фізичні особи Які здійснюють переміщення товарів через митний кордон

 2. Податок мито. Законодавче регулювання митного оподаткування: 1. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13 2. Податок мито. Законодавче регулювання митного оподаткування: 1. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13 березня 2012 року № 4495 -VI – основні положення щодо митного регулювання, загальні положення щодо митних платежів (Розділ IX) тощо. 2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про Митний тариф України від 19 вересня 2013 року № 584 -VII – встановлення ставок ввізного (імпортного) мита на окремі групи товарів. 3. Наказ МФУ від 24. 05. 2012 № 599 Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення – правила заповнення митної декларації і особливості визначення митної вартості товару Державна фіскальна служба http: //sfs. gov. ua/podatki-ta-zbori/mitni-plateji/mito/

 2. Податок мито і митні збори Митні податки (непрямі податки, що справляються митними 2. Податок мито і митні збори Митні податки (непрямі податки, що справляються митними органами з товарів, які перетинають митний кордон) Мито на зовнішню торгівлю, який справляється з товарів, що перетинають митний кордон України до законодавчо визначених тарифів Митні збори (збори, які справляються митними органами за митне оформлення та надання послуг в галузі митної справи) Контроль за стягненням мита здійснюють митні органи за виконання своїх обов’язків і надання відповідних послуг встановлені митні збори.

 2. Податок мито і митні збори Види мита (ст. 271 МКУ) Ввізне мито 2. Податок мито і митні збори Види мита (ст. 271 МКУ) Ввізне мито 1) (або імпортне) встановлюється на товари, що ввозяться на митну територію України 1) Вивізне мито (або експортне) встановлюється на товари, вивозяться за межі митної території України Сезонне мито встановлюється строк на строк не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів 1) Спеціальне мито: (1) як засіб захисту національного товаровиробника; (2) у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, тощо. ЗУ Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну від 22 грудня 1998 року N 332 -XIV 1) Антидемпінгове мито: у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику. ЗУ Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту 22 грудня 1998 року N 330 -XIV 1) Компенсаційне мито: у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику. ЗУ Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту від 22. 1998 № 331 -XIV Додатковий імпортний збір встановлюється у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 р.

 2. Податок мито. Методи визначення (розрахунку) мита. МИТО У процентах до митної вартості 2. Податок мито. Методи визначення (розрахунку) мита. МИТО У процентах до митної вартості (процентні ставки) Адвалорне База оподаткування митом – митна вартість У грошовому виразі на одиницю товарів (тверді ставки в євро на одиницю) Специфічне База оподаткування митом - кількість таких товарів у встановлених законом одиницях виміру Комбіноване (поєднує адвалорне та специфічне )

 2. Податок мито. об’єкт оподаткування. Об’єкт оподаткування Товари, що переміщуються через митний кордон: 2. Податок мито. об’єкт оподаткування. Об’єкт оподаткування Товари, що переміщуються через митний кордон: 1. митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро; 2. платниками ПДВ та акцизного податку. Систематизований перелік товарів ОСНОВА МИТНОГО ТАРИФУ

2. Податок мито. Звільнення від податку. Звільнення від сплати мита Ø транспортні засоби, що 2. Податок мито. Звільнення від податку. Звільнення від сплати мита Ø транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів та багажу; Ø валюта України, іноземна валюта, банківські метали та цінні папери; Ø товари та інші предмети, що переходять у власність держави; Ø товари та предмети, що стали в результаті пошкодження непридатними для використання Ø предмети, що ввозяться для організацій, які користуються правом безмитного ввезення Ø фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні Ø устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання та матеріали для іх виробництва Ø продукція оборонного призначення

 2. Податок мито і митні збори Датою виникнення податкових зобов’язань із сплати мита 2. Податок мито і митні збори Датою виникнення податкових зобов’язань із сплати мита у разі ввезення товарів на митну територію України у разі вивезення товарів з митної території України є дата подання органу доходів і зборів митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання органом доходів і зборів

2. Податок мито. Звільнення від податку. Для визначення митної вартості товару, що імпортується, вартість 2. Податок мито. Звільнення від податку. Для визначення митної вартості товару, що імпортується, вартість товару у валюті за укладеним контрактом перераховується у національну валюту України за курсом Національного банку на день подання митної декларації. Митна вартість товарів Ціна придбання товарів Витрати на транспортування, страхування до пункту перетину митного кордону України Комісійні та брокерські збори Плата за використання об’єктів інтелектуальної власності

 2. Податок мито. Сплата мита Обов’язок із сплати митних платежів виникає: 1. З 2. Податок мито. Сплата мита Обов’язок із сплати митних платежів виникає: 1. З моменту фактичного перетину кордону України 2. з моменту прийняття митної декларації митним органом або органом доходів і зборів Нарахування сум митних платежів здійснюється у валюті України Сплата митних платежів може здійснюватися із застосуванням авансових платежів (передоплати) Стягнення митних платежів може відбуватись: 1. своєчасно, в момент перетину кордону та оформлення митної деклалації 2. з використання розстрочення та відстрочення сплати митних платежів

 2. Податок мито. Алгоритм відшкодування мита та вплив на ФГД Імпортний товар реалізується 2. Податок мито. Алгоритм відшкодування мита та вплив на ФГД Імпортний товар реалізується на внутрішньому ринку Імпортер отримує за імпортний товар виручку від його реалізації (ВР) на внутрішньому ринку Мито на імпортний товар сплачується на кордоні Сума мита та митних платежів включається до собівартості (с/в) товару ВР = Px. Q, де P – ціна товару на внутрішньому ринку, у т. ч. с/в+прибуток, де с/в включає суму мита Грошові кошти ↓ на суму мита Зменшує прибуток → зменшує податок на прибуток Грошові кошти на суму ВР, у т. ч. с/в → у т. ч. мито Період іммобілізації грошових коштів Товар ввозиться на митну територію України

Особа, яка: • виробляє підакцизні товари; • ввозить підакцизні товари; • реалізує конфісковані підакцизні Особа, яка: • виробляє підакцизні товари; • ввозить підакцизні товари; • реалізує конфісковані підакцизні товари, визнані безхазяйними; • реалізує або передає у користування підакцизні товари звільнені від оподаткування; • дотримується вимог митних режимів; • дотримується вимог цільового використання підакцизних товарів; • ввозить підакцизні товари в обсягах, що підлягають оподаткуванню; • інше 3. Акцизний податок Об’єкт оподаткування операції з реалізації : • вироблених в Україні товарів; • підакцизних товарів з метою власного споживання; • конфіскованих та інших товарів, які перейшли у власність держави; • звільнених від сплати податку, у разі порушення умов звільнення; • ввезення на митну територію України; • обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи Платник податку База оподаткуван ня Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) Вартість товарів: -реалізованих на митній території України; -що ввозяться на митну територію України; -вироблених на митній території України; -втрачених товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат. Договірна вартість цінних паперів або деривативів Ставки податку Строки сплати Строки подачі звітності • протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем подачі податкової декларації; • придбанні марок акцизного податку; • до/або в день митного оформлення товарів (подання декларації). щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду Податковий період адвалорні специфічні змішані Календарний місяць; Календарний квартал (для сплати особливого податку на операції з цінними паперами)

3. Акцизний податок. Підакцизні товари в Україні Види підакцизних товарів з 2011 року (ст. 3. Акцизний податок. Підакцизні товари в Україні Види підакцизних товарів з 2011 року (ст. 215. 1 ПКУ ): 1. Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво. (Із 01. 14 р. до підакцизних товарів належать напої з умістом спирту етилового 8, 5 % об'ємних одиниць і більше (настоянки і бальзами, які реалізують аптечні заклади, а також есенції та добавки, що використовуються в кондитерській промисловості). 2. Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну 3. Нафтопродукти, скраплений газ. речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне. 4. Автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів. 5. електрична енергія

3. Акцизний податок. Платники податку – суб’єкти господарювання, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на 3. Акцизний податок. Платники податку – суб’єкти господарювання, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини. суб’єкти господарювання, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України. Також власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок. фізичні особи (резиденти чи не резиденти), які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, які кількісно перевищують величину, визначену митним законодавством України особи, які здійснюють операції з конфіскованими, безхазяйними підакцизними товарами, такими, які за правом успадкування чи на інших підставах переходять у власність держави особи, які реалізують або передають іншим особам для подальшого використання підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку на умовах, визначених для операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування особи, на які покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог особи, які за умови допущення нецільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100% спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов особи, які за умови порушення цільового використання підакцизних товарів при здійсненні операцій, які не підлягають або звільнені від оподаткування Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів Замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують акцизний податок виробнику Оптовий постачальник електричної енергії. Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії.

ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНИМ ПОДАТКОМ: операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) операції ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНИМ ПОДАТКОМ: операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) операції з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України операції з реалізації конфіскованих та інших товарів, які перейшли у власність держави операції з реалізації або передачі підакцизних товарів (продукції), які були звільнені від сплати податку обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи, які затверджені центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів оптового постачання електричної енергії переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль

Роздрібний акциз: Роздрібний акциз:

3. Акцизний податок. База оподаткування акцизним податком – це вартість підакцизних товарів, яка визначається 3. Акцизний податок. База оподаткування акцизним податком – це вартість підакцизних товарів, яка визначається в залежності від умов їх реалізації. При цьому можливі наступні варіанти визначення вартості. 1. Вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку. 2. Вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку. 3. Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначається відповідно до Митного кодексу України.

3. Акцизний податок. Види ставок податку та їх застосування. ВИДИ СТАВОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ Адвалорні 3. Акцизний податок. Види ставок податку та їх застосування. ВИДИ СТАВОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ Адвалорні ставки Специфічні ставки Адвалорні та специфічні одночасно (змішані) Встановлюють у відсотках до вартості товарів, цінних паперів або деривативів Встановлюють у грошовому виразі на одиницю товару, представлену у фізичних одиницях виміру (кг, л, см 3, штуки) Встановлюють одночасно за ставками у відсотках до вартості товару та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) Застосовуються до підакцизних товарів (продукції) таких як: спирт етиловий, алкогольні напої, пиво; нафтопродукти, скраплений газ; транспортні засоби Застосовуються до тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну

3. Акцизний податок. Терміни сплати акцизного податку. № Платники податку 1. Виробники підакцизних товарів 3. Акцизний податок. Терміни сплати акцизного податку. № Платники податку 1. Виробники підакцизних товарів перераховують податок до бюджету Термін сплати Протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації за місячний податковий період 2. Власник готової продукції, Не пізніше дати відвантаження йому, або виробленої з давальницької за його дорученням іншій особі, готової сировини продукції 3. Імпортери товарів на митну До або в день подання митної декларації 4. Імпортери маркованої Під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації територію України підакцизної продукції

3. Акцизний податок. Обчислення акцизного податку з товарів вироблених на митній території України (ст. 3. Акцизний податок. Обчислення акцизного податку з товарів вироблених на митній території України (ст. 217 ПКУ): Ш сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів, ставок податку, що діють на момент реалізації такої продукції ; Ш при визначенні суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини застосовуються ставки податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику; Ш податок з товарів (продукції), на які встановлені ставки податку в іноземній валюті сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ; Ш забороняється сплата акцизного податку шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями та в інших формах, що не передбачають сплати сум такого податку коштами; Ш платник акцизного податку має право на коригування податкових зобов’язань у випадку повного (часткового) повернення раніше реалізованих ним товарів для усунення недоліків товару або його знищення (переробки) у зв’язку з неможливістю усунення таких недоліків

3. Акцизний податок. Обчислення акцизного податку з товарів, які ввозяться на митну територію України 3. Акцизний податок. Обчислення акцизного податку з товарів, які ввозяться на митну територію України (ст. 218 ПКУ): Ш Ш сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку; податок із підакцизних товарів (продукції), обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення; при порушенні умов розміщення підакцизних товарів у митних режимах, розрахунок суми податку проводиться за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим; відшкодування сум акцизного податку імпортеру у разі, якщо він повертає підакцизні товари (продукцію), раніше ввезені на митну територію України, у зв’язку з непридатністю їх для реалізації.

3. Акцизний податок. Обчислення акцизного податку в разі тимчасового ввезення товару на митну територію 3. Акцизний податок. Обчислення акцизного податку в разі тимчасового ввезення товару на митну територію України (ст. 219 ПКУ): Ш ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що переміщуються через митну територію України транзитом, проводиться без сплати податку; Граничними термінами транзиту підакцизних товарів митною територією України є: v автомобільним транспортом (з моменту ввезення на територію України) – 5 діб у разі прямого транзиту і 10 діб – у разі комбінованого перевезення; v залізничним транспортом (з моменту ввезення на територію України) – 21 доба – у разі прямого транзиту і 28 діб – у разі переадресування Ш підакцизні товари(продукція), що тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів та ярмарків, спеціальних виставкових заходів звільняються від сплати податку.

3. Акцизний податок. Обчислення акцизного податку. Обчислення акцизного податка на підакцизний товар за адвалорними 3. Акцизний податок. Обчислення акцизного податку. Обчислення акцизного податка на підакцизний товар за адвалорними ставками: Ø максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін; Ø декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію): • подається відповідно центральному органу ДПС або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи; • міститься відомості про ціни і дату, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни; • подається не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін; • подається у двох примірниках уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції); Ø датою запровадження максимальних цін є перший день календарного місяця; Ø дія максимальних цін на підакцизні товари протягом кількості податкових періодів законодавцем не обмежується; Ø копії чинних декларацій розміщуються на видному місці; Ø встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва.

3. Акцизний податок. Звільнення від акцизного податку. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають 3. Акцизний податок. Звільнення від акцизного податку. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню (ст. 213. 2): v з вивезення (експорт): - підакцизних товарів платником податку за межі митної території України, що засвідчено митною декларацією v з ввезення (імпорт): - раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру

3. Акцизний податок. Звільнення від акцизного податку. Операції з підакцизними товарами, які звільняються від 3. Акцизний податок. Звільнення від акцизного податку. Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування : v з ввезення: - підакцизних товарів для офіційного (службового) використання дипломатичними представництвами, консульствами (ст. 213. 3. 2) - підакцизних товарів фізичними особами в обсягах, що не перевищують норми безмитного ввезення (ст. 213. 3. 7); - підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (ст. 213. 3. 6); - підакцизних товарів (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної та гуманітарної допомоги (ст. 213. 3. 9) v з реалізації: - легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога і для потреб МНС) за переліком КМУ, оплата вартості яких здійснюється за рахунок бюджетів або автомобілів спецпризначення для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення (ст. 213. 3. 1); - підакцизних товарів (крім нафтопродуктів), вироблених в Україні, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції) (ст. 213. 3. 5); - вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі (ст. 213. 3. 8); - скрапленого газу на спеціальних аукціонах для потреб населення (ст. 213. 3. 11)

 1. Загальна характеристика ПДВ Визначення ПДВ – це непрямий податок на споживання, який 1. Загальна характеристика ПДВ Визначення ПДВ – це непрямий податок на споживання, який вилучає до бюджету частину доданої вартості, створеної на всіх стадіях виробництва та обігу. Він включається у вигляді націнки до ціни товарів, послуг і повністю сплачується кінцевим споживачем товарів, послуг Ст. 14. 1. 178 ПКУ: ПДВ - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до Податкового Кодексу

Законодавче регулювання етапів еволюції методу обчислення ПДВ Нормативна база ЗУ від 20. 12. 91 Законодавче регулювання етапів еволюції методу обчислення ПДВ Нормативна база ЗУ від 20. 12. 91 р. № 2007 -ХIІ “Про податок на добавлену вартість” Декрет КМУ “Про податок на добавлену вартість” від 26. 12. 92 р. № 14 -92 Ставка Метод обчислення 28% Сума ПДВ визначається як різниця між сумами податку, одержаними від покупців за реалізовані товари (роб. , посл. ), і сумами податку, сплаченими постачальникам за матеріальні ресурси, вартість яких відноситься на витрати виробництва та обігу 20% Сума ПДВ визначається як різниця між сумою податку, одержаного від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги), і сумами податку, що сплачені або підлягають сплаті за виконані роботи, послуги, придбані матеріальні ресурси, вартість яких відноситься на витрати виробництва і обігу, та податку за придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди

Законодавче регулювання етапів еволюції методу обчислення ПДВ Нормативна база Закон України від 03. 04. Законодавче регулювання етапів еволюції методу обчислення ПДВ Нормативна база Закон України від 03. 04. 97 р. № 168/97 -ВР “Про податок на додану вартість” Став ка Метод обчислення 20% Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду Податковий Кодекс від 20%; 02. 10 р. 7%; № 2755, Закон України 0% від 27 березня 2014 р. № 1166 -VII “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою ПЗ звітного (податкового) періоду та сумою ПК такого звітного (податкового) періоду (ст. 200. 1)

 1. Загальна характеристика ПДВ СХЕМА РОЗРАХУНКУ ПДВ 20% ПДВ = ПЗ - ПК 1. Загальна характеристика ПДВ СХЕМА РОЗРАХУНКУ ПДВ 20% ПДВ = ПЗ - ПК Метод обчислення Особа, яка: • реєструється добровільно; • зареєстрована, або підлягає обов’язкові реєстрації (1 млн. грн за 12 міс. без ПДВ), • імпортує товари, • веде облік спільної діяльності, • управитель майна; • проводить операції конфіскованого майна; • уповноважена по послугам підприємствами залізничного транспорту. 7% 0% Постачання товарів, послуг місце постачання яких на митній території України Ставки ПДВ Платники Об’єкт оподаткування Податковий період -місяць; -квартал, Строк подачі декларації -20 днів; Строк сплати – 10 днів Ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту, реімпорту Вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту, реекспорту Постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом

Алгоритм оподаткування ПДВ в Україні Посередник 1 Продаж товару А Посередник 2 Продаж товару Алгоритм оподаткування ПДВ в Україні Посередник 1 Продаж товару А Посередник 2 Продаж товару А Посередник 3 Продаж товару А Кінцевий споживач товару А = ПК (0/1) у посередника 1 ПЗ (1) у посередника 1 ПДВ(0) до бюджету виробником А = ПЗ(0) ПДВ(1) до бюджету посередником 1 = ПЗ(1)- ПК(0/1) = Продаж товару А ПЗ (0) у виробника А ПК (1/2) у посередника 2 ПЗ (2) у посередника 2 ПДВ(2) до бюджету посередником 2 = ПЗ(2)- ПК(1/2) = Виробник товару А ПК (2/3) у посередника 3 ПЗ (3) у посередника 3 ПДВ(3) до бюджету посередником 3 = ПЗ(3)- ПК(2/3) включається до ціни продажу товару А кінцевому споживачу Кінцевий споживач оплачує ціну, у т. ч. ПДВ = ПДВ(0)+ПДВ(1)+ПДВ(2)+ПДВ(3)

 1. Загальна характеристика ПДВ Переваги та недоліки ПДВ 1. Загальна характеристика ПДВ Переваги та недоліки ПДВ

 2. Платники ПДВ та їх реєстрація Платниками ПДВ є особи, які 2. Платники ПДВ та їх реєстрація Платниками ПДВ є особи, які

 2. Платники ПДВ та їх реєстрація Платники, що добровільно реєструються та вимоги до 2. Платники ПДВ та їх реєстрація Платники, що добровільно реєструються та вимоги до добровільної реєстрації : v. Ст. 180. 1. 1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку за 20 календарних днів до початку періоду, з якого він вважатиметься платником (183. 3 ПКУ) З 01. 2015 р. обов'язковій реєстрації платниками ПДВ підлягають суб'єкти господарювання (крім платників єдиного податку), у яких обсяг постачань протягом 12 останніх календарних місяців досягне 1 млн грн (без урахування податку на додану вартість). Особи не є платником податку, якщо обсяги оподатковуваних операцій менші 1 млн. грн. , але мають право ДОБРОВІЛЬНО зареєструватись, подавши відповідну заявку.

 2. Платники ПДВ та їх реєстрація Платники, що зареєстровані або підлягають реєстрації та 2. Платники ПДВ та їх реєстрація Платники, що зареєстровані або підлягають реєстрації та вимоги щодо обов’язкової реєстрації: v Ст. 180. 1. 2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку v Ст. 181. 1. Загальна сума операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 1 млн. грн. (без ПДВ), крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи. v Будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, вважається платником ПДВ з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у Ст. 181, без права на віднесення сум податку до податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації в якості платника ПДВ

 2. Платники ПДВ та їх реєстрація Платники, що ввозять товари на митну територію 2. Платники ПДВ та їх реєстрація Платники, що ввозять товари на митну територію України (ст. 180 ПКУ) v Ст. 180. 3. будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також: v особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством; v особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із Кодексом, а також будь-які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено. Ст. 181. 2. ПКУ: Особи, які не зареєстровані платниками податку ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню меншими ніж 1 млн грн. сплачують податок під час митного оформлення без реєстрації, як платника податку

 2. Платники ПДВ та їх реєстрація Умови анулювання реєстрації платниками ПДВ (ст. 184 2. Платники ПДВ та їх реєстрація Умови анулювання реєстрації платниками ПДВ (ст. 184 ПКУ) загальна вартість постачання Т/П, за останні 12 календарних місяців була меншою 1 млн грн платник податку ліквідується за рішенням суду як банкрут в ЄДРПОУ наявний запис про відсутність юридичної (фізичної) особи за її місцезнаходженням платник податку прийняв рішення про припинення та затвердив ліквідаційний баланс платник податку - фізична особа, померла або обмежено її цивільну дієздатність платник податку реєструється як платник єдиного податку без сплати ПДВ установчі документи платника податку визнані рішенням суду недійсними протягом 6 послідовних податкових місяців платник не подає декларації з ПДВ податковим органам та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту

 3. Об’єкт оподаткування. Операції, що включаються в об’єкт оподаткування: (пп. 185. 1; а)б) 3. Об’єкт оподаткування. Операції, що включаються в об’єкт оподаткування: (пп. 185. 1; а)б) постачання товарів/ послуг на митній території України; (пп. 185. 1; в) ввезення товарів на митну територію України; (пп. 185. 1; г) вивезення товарів за межі митної території України постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом (пп. 185. 1; е)

2. Ставки податку на додану вартість Розміри Ставок ПДВ (Ст. 193. 194 ПКУ) Розміри 2. Ставки податку на додану вартість Розміри Ставок ПДВ (Ст. 193. 194 ПКУ) Розміри ставок ПДВ становлять: - 20% (основна) з 01. 2011 р. від бази оподаткування, крім операцій, що: v не є об’єктом оподаткування, v звільнених від оподаткування v та операцій до яких застосовується ставка 0% або 7%; - 0% від бази оподаткування; - 7% до операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, такі препарати мають бути: - дозволені для виробництва і застосування в Україні; - внесені до Державного реєстру лікарських засобів. Якщо під час здійснення таких операцій не дотримано хоча б однієї із зазначених умов, такі операції оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%.

2. Основна ставка податку на додану вартість Застосування ставки 20 %: v Постачання товарів/послуг, 2. Основна ставка податку на додану вартість Застосування ставки 20 %: v Постачання товарів/послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України v Ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту (реімпорту) v Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства:

 2. Сутність нульової ставки податку на додану вартість. Сутність нульової ставки по податку 2. Сутність нульової ставки податку на додану вартість. Сутність нульової ставки по податку на додану вартість Нульова ставка ПДВ полягає у звільненні платника ПДВ від нарахування податкових зобов’язань із ПДВ за операціями з поставки товарів/послуг зі збереженням права такого платника податку на відшкодування податкового кредиту, набутого за операціями з придбання товарів/послуг

2. Ставки податку на додану вартість СТ. 195 ПКУ. Застосування ставки 0 %: • 2. Ставки податку на додану вартість СТ. 195 ПКУ. Застосування ставки 0 %: • ЕКСПОРТ ТОВАРІВ (супутніх послуг); • ПОСТАЧАННЯ товарів для заправки або постачання морських, повітряних суден, …. ; • ПОСТАЧАННЯ товарів/послуг підприємствами роздрібної торгівлі, які розташовані на території України у зонах митного контролю (безмитних магазинах); • ПОСТАЧАННЯ послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів автомобільним … за єдиним міжнародним перевізним документом; • ПОСЛУГИ, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником; • ПОСЛУГИ з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси; По операціях, які звільнено, але експортуються, ставка застосовується в розмірі 0%

 3. Об’єкт оподаткування. Перелік операцій, що виключені з об’єкту оподаткування: Є два види 3. Об’єкт оподаткування. Перелік операцій, що виключені з об’єкту оподаткування: Є два види операцій, які не є об’єктом оподаткування: 1. Операції, які є постачанням товарів/послуг на території України, але під час таких операцій не створюється додана вартість (фінансові операції: банківські, страхові, інвестиційні, валютні та операції на ринку цінних паперів) 2. Операції нефінансового характеру, які не підпадають під визначення об’єкта оподаткування: • виплата заробітної плати, пенсії, стипендії, субсидії; • реорганізація, (злиття, приєднання…) юридичних осіб; • постачання позашкільним закладам платних послуг

Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ (Ст. 196) Випуск(емісія), розміщення за кошти цінних Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ (Ст. 196) Випуск(емісія), розміщення за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, НБУ, Мінфіном, органами місцевого самоврядування відповідно до закону Передача майна у схов (відповідальне зберігання) та повернення його власнику, а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг; нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу; передача майна в заставу (іпотеку); грошові виплати основної суми консолідованого іпотечного боргу та процентів, нарахованих на неї. Надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів; Обіг валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет НБУ, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей; Надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства; Виплат у грошовій формі заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов’язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі); виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом; Реорганізація (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб. Постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти; Вивезення товарів за межі митного кордону України у митному режимі тимчасового вивезення та ввезення у митному режимі відмови на користь держави

 4. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість (ст. 188. 1 ПКУ) 4. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість (ст. 188. 1 ПКУ) Базою оподаткування ПДВ є вартість товарів/послуг, операції з якими визнано об’єктом оподаткування. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів)

 4. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість (ст. 188. 1 ПКУ) 4. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість (ст. 188. 1 ПКУ) Визначення договірної вартості: Договірна вартість – це вартість, за якою відбувається їх продаж, тобто сума, яку покупець товарів, послуг погодився сплатити постачальнику як компенсацію вартості придбаних товарів, послуг До складу Договірної вартості включаються: v. Суми компенсації вартості товарів (послуг) - кошти, матеріальні та нематеріальні активи (крім сум неустойки (штрафів та/або пені), 3% річних та інфляційні, що отримані платником внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань, v. Суми податків та зборів, що включаються до ціни (крім ПДВ та АП на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб. госп-ня для виробництва лікарських засобів, у т. ч. компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв'язку). 49

 Чинні вимоги до бази обкладення ПДВ База оподаткування : При постачанні товарів (послуг) Чинні вимоги до бази обкладення ПДВ База оподаткування : При постачанні товарів (послуг) база оподаткування визначатиметься на рівні не нижчому від ціни їх придбання. Виняток: постачання товарів (послуг), ціни на яких підлягають держрегулюванню. газу, який постачається для потреб населення. Базою оподаткування є договірна ціна (п. 188. 1 ПК). - операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін При постачанні необоротних активів – не нижчому від їх балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку на дату такого постачання. У разі постачання за цінами нижчими від вищезгаданих платники ПДВ повинні будуть донарахувати податкові зобов'язання з ПДВ на суму різниці та скласти дві податкові накладні (на фактичне постачання і на таку різницю).

 4. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість (ст. 188. 1 ПКУ) 4. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість (ст. 188. 1 ПКУ) Визначення митної вартості БО операцій з імпорту товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не нижче митної вартості під час митного оформлення з урахуванням АП та ввізного мита та без врахування ПДВ, що включаються в ціну товарів/послуг згідно із законом. (ст. 190 ПКУ) Для визначення митної вартості товарів до договірної вартості додається вартість супутніх послуг: v. Транспортні до перетину митного кордону v. Послуги з навантаження, розвантаження v. Страхові послуги v. Комісійні та брокерські і інші Вартість товарів перераховується в грн. по курсу НБУ, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, якщо митна декларація не подавалась на день визначення податкового зобов'язання

5. Пільги по податку на додану вартість Операції, що звільнено від оподаткування ПДВ (5 5. Пільги по податку на додану вартість Операції, що звільнено від оподаткування ПДВ (5 груп) 1 гр. Операції соціального призначения 2 гр. Послуги з охорони здоров’я 3 гр. Операції з освітньої, культурної та наукової діяльності 4 гр. Окремі операції зовнішньоекономічної діяльності 5 гр. Інші операції

5. Пільги по податку на додану вартість v v v Операції соціального призначення Постачання 5. Пільги по податку на додану вартість v v v Операції соціального призначення Постачання продуктів дитячого харчування (ст. 197. 1. 1 ПКУ) послуги із реєстрації актів громадянського стану (ст. 197. 1. 18 ПКУ) соціальні послуги у сільській місцевості (ст. 197. 1. 4 ПКУ) Надання благодійної допомоги, безоплатне постачання т/п благодійним організаціям (ст. 197. 1. 15 ПКУ) Постачання послуг із доставки пенсії (ст. 197. 1. 4 ПКУ) Постачання послуг із перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом, тарифи на які регулюються (ст. 197. 1. 8) ПКУ. Послуги з охорони здоров’я v Постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, (пп. 197. 1. 5. ПКУ) v Постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим КМУ (пп. 197. 1. 27 ПКУ); v Постачання путівок на санаторне-курортне лікування на території України фізичних осіб до 18 років (ст. 197. 1. 6 ПКУ)

5. Пільги по податку на додану вартість Операції з освітньої, культурної та наукової діяльності 5. Пільги по податку на додану вартість Операції з освітньої, культурної та наукової діяльності v Постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчання аспірантів, докторів, що мають ліцензію (197. 1. 2 ПКУ) v Вартість фундаментальних наукових досліджень (ст. 197. 1. 22 ПКУ) v Імпорт культурних цінностей (п. 1 2; п. /р. 2; р. ХХ ПКУ) v Імпорт робіт та виконання послуг у видавничій діяльності до 01. 2015 р. (п. 6; п. /р. 2; р. ХХ ПКУ) v Постачання (передплата) періодичних видань друкованих засобів, книжок, підручників…(ст. 197. 1. 25 ПКУ)

5. Пільги по податку на додану вартість Окремі операції зовнішньоекономічної діяльності: Ввезення на митну 5. Пільги по податку на додану вартість Окремі операції зовнішньоекономічної діяльності: Ввезення на митну територію України: устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливноенергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії; Поставки на митній території України пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передання учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань за переліком КМУ; Ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00; Постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також з постачання послуг, пов’язаних із таким перевезенням (переміщенням).

5. Пільги по податку на додану вартість Інші операції: v Постачання житла, крім їх 5. Пільги по податку на додану вартість Інші операції: v Постачання житла, крім їх першого постачання (ст. 197. 1. 14 ПКУ). При цьому Операції з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, звільняються від оподаткування. v Безоплатна приватизація житлового фонду (ст. 197. 1. 13 ПКУ) v Безоплатна передача майна у власність держави (ст. 197. 1. 16 ПКУ) v Постачання (продаж, передача) земельних ділянок, крім тих, що знаходяться під об’єктами нерухомого майна (ст. 197. 1. 21 ПКУ)

5. Пільги по податку на додану вартість Сутність застосування пільги по ПДВ Платники податку, 5. Пільги по податку на додану вартість Сутність застосування пільги по ПДВ Платники податку, що здійснюють операції, які звільнені від ПДВ, або не є об’єктом оподаткування не мають права на нарахування податкових зобов’язань, але одночасно не мають права на відшкодування податкового кредиту, сплаченого постачальникам. Приклад: Підприємство виготовило та продало книг вітч. виробництва на суму -150 000 грн. Сума витрат на придбання сировини становила -120 000 грн. з ПДВ. Як будуть відображені ці операції в податковому обліку? ПЗ не нараховуються (ст. 197. 1. 25 ПКУ) ПК не нараховується (ст. 198. 4 ПКУ, сплачений ПДВ 20 000 грн. відноситься на витрати підприємства і включається до собівартості продукції)

 6. Поняття та порядок обчислення податкових зобов’язань Податкове зобов'язання – загальна сума податку 6. Поняття та порядок обчислення податкових зобов’язань Податкове зобов'язання – загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована )платником податку в звітному (податковому) періоді (ст. 14. 1. 179 ПКУ) ПЗ =БО х Ставка податку Залежно від того, як визначається дата виникнення податкових зобов’язань виділяють три методи податкового обліку 1. Метод нарахування 2. Касовий метод 3. Комбінований метод 1+2 = Метод першої події

3 1 лютого 2015 року реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові накладні та розрахунки 3 1 лютого 2015 року реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних 6. Поняття та порядок обчислення податкових зобов’язань Метод виникнення податкових зобов’язань по першій події Метод першої події (є основним)- метод податкового обліку, за яким момент виникнення податкових зобов’язань пов’язуєтья з датою здійснення першої з подій: Операція Попередня (авансова) оплата вартості товарів, що експортуються чи імпортуються, не змінює Дата виникнення ПЗ значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов’язань платника податку, такого експортера або дата зарахування коштів імпортера від покупця на банківський постачання товарів/пос рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню луг дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів дата оформлення ВМД, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку (п. п. 187. 1 ПКУ)

6. Поняття та порядок обчислення податкових зобов’язань Приклад виникнення податкових зобов’язань по першій події: 6. Поняття та порядок обчислення податкових зобов’язань Приклад виникнення податкових зобов’язань по першій події: 15 лютого Підприємство “А” уклало договір купівлі-продажу товарів з підприємством “Б”. 25 лютого Відбулося відвантаження товарів підприємству “Б” 1 березня Надішли кошти підприємству “А” на рахунок 2 березня Відбулася передача податкової накладної підприємству “Б”

6. Поняття та порядок обчислення податкових зобов’язань Метод нарахування податкових зобов’язань Метод нарахування – 6. Поняття та порядок обчислення податкових зобов’язань Метод нарахування податкових зобов’язань Метод нарахування – метод податкового обліку, за яким момент виникнення податкових зобов’язань пов'язується з датою відвантаження (передачі, отримання) товарів або надання послуг Операція Дата виникнення ПЗ Фінансова оренда (лізинг) дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу) Виконання довгострокових договорів дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами). Ввезення (імпортування) товарів Дата подання ввізної митної декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті (ст. 187. 8) за договорами товарного кредиту, умови яких передбачають сплату (нарахування) відсотків у частині таких відсотків вважається дата їх нарахування згідно з умовами відповідного договору При постачанні з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків дата, що засвідчує факт постачання платником ПДВ товарів/послуг покупцю

6. Поняття та порядок обчислення податкових зобов’язань Приклад нарахування податкових зобов’язань (ст. 187. 11 6. Поняття та порядок обчислення податкових зобов’язань Приклад нарахування податкових зобов’язань (ст. 187. 11 і 187. 8) Підприємство “А” уклало зовнішньоекономічний договір, за яким зобов’язалося придбати товари у нерезидента. 25 січня підприємство “А” перерахувало грошові кошти на рахунок нерезидента. 5 лютого відбулося розмитнення товарів по поданій ввізній митній декларації

 6. Поняття та порядок обчислення податкових зобов’язань Касовий метод виникнення податкових зобов’язань Касовий 6. Поняття та порядок обчислення податкових зобов’язань Касовий метод виникнення податкових зобов’язань Касовий метод- метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов’язань визначається як дата зарахування коштів на банківський рахунок платника або дата отримання інших видів компенсації…за товари/послуги (П. 14. 1. 266 ПКУ) Операція Дата виникнення ПЗ За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод Дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій інший формі (п. п. 187. 7) Постачання товарів або послуг з використанням торговельних автоматів Дата виймання грошової виручки (п. 187. 2 ПКУ) Постачання товарів/послуг з Дата зарахування таких коштів на оплатою за рахунок бюджетних банківський рахунок платника податку або коштів дата отримання відповідної компенсації у будь-якій інший формі (п. п. 187. 7)

 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Податковий кредит - сума, на яку 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду (п. п 14. 1. 181 ПКУ) Податковий кредит (п. п. 198. 3 ПКУ): Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою 20% протягом такого звітного періоду у зв’язку з: v придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; v придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів, у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Право на віднесення сум ПДВ до 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з (п. п. 198 ПКУ): а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на Не відносяться до податкового кредиту суми ПДВ сплачені митну територію України) та послуг; (п. п. 198. 6): б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, Øза товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для у тому числі при їх ввезенні на митну територію України; їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія або звільняються від оподаткування; України; Øне підтверджені податковими накладними або оформлені з г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями; оперативного або фінансового лізингу.

 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше: 1. ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної; 2. для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку; 3. для банківських установ - ніж дата одержання ними права власності на заставне майно (пункт 198. 6 статті 198 розділу VКодексу).

 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Не відносяться до податкового кредиту суми 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Не відносяться до податкового кредиту суми ПДВ (п. п. 198. 5 та 6): Ø сплачені за товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; Ø не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями; Податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і Реєстрі виданих податкових накладних продавця та Реєстрі отриманих податкових накладних покупця. 3 1 лютого 2015 року реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній / розрахунку коригування.

 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Пропорційне віднесення сум податку до податкового 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту (ст. 199): У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи використовуються частково в оподатковуваних частково в НЕоподатковуваних операціях, і не можна точно і достовірно виокремити таки частки, що використовуються в різних видах операцій (наприклад, адміністративні будівлі) Формується ПК, який зменшує ПЗ Сума вхідного ПДВ включається до с/в Вхідний ПДВ (ПК) розподіляється як ЧАСТКА використання товарів/послуг, необоротних активів в: оподатковуваних операціях НЕоподатковуваних операціях у в і д с о т к а х як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без ПДВ) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних операцій (без ПДВ) за цей же період до сукупних обсягів постачання неоподатковуваних операцій (без ПДВ) за цей же період Ця визначена величина (%) застосовується до всіх операцій протягом року!!!

 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Пропорційне віднесення сум податку до податкового 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту (ст. 199): Наприклад: За попередній календарний рік обсяги постачання товарів платника податку склали 1000 тис. грн. (без ПДВ) З них 30% обсягів товарів, що звільнені від оподаткування ПДВ. За звітний період платником нараховано ПЗ в сумі 200 тис. грн. , з них 35% операцій звільнено від ПДВ. Сума вхідного ПДВ разом по оподатковуваним та неоподатковуваним операціям склала 150 тис. грн. Визначте: (1) суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету за звітний період? (2) суму вхідного ПДВ, що включається до собівартості товарів, які неоподатковуються ПДВ? Рішення: Частка вхідного ПДВ по неоподатковуваним операціям=1000 х0, 3= 30%. Отже, за звітний період до собівартості товарів = 150*0, 3 = 45 тис. грн. Частка вхідного ПДВ по оподатковуваним операціям=1000 х(1 -0, 3)= 70% Отже, ПК за звітний період = 150*0, 7=105 тис. грн. ПДВ до бюджету за звітний період = 200 – 105 = 95 тис. грн.

електронне адміністрування ПДВ Від 01. 15 р. можна говорити про принципово нову систему адміністрування електронне адміністрування ПДВ Від 01. 15 р. можна говорити про принципово нову систему адміністрування ПДВ. Порядок цієї процедури буде затверджено КМУ, але його основні принципи закладено Законом № 1621 у ПК (ст. 2001). Три основні елементи системи електронного адміністрування І. Реєстрація всіх накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) ІІ. Відкриття безкоштовно спеціальних рахунків у банку, на яких обліковуватиметься ПДВ ІІІ. Ведення баз даних митниці про імпорт та експорт товарів Податкові накладні (далі - ПН) та розрахунки коригувань до них будуть формуватися лише в електронному вигляді (паперових ПН не буде) і незалежно від сум ПДВ реєструватися в ЄРПН протягом 15 календарних днів із дня виписування ПН. Зареєструвати ПН в ЄРПН платник зможе, тільки якщо на спецрахунку в нього буде сума не менша від суми ПДВ, зазначеної в такій ПН. ПН, не зареєстровані в ЄРПН, не дадуть покупцеві права на податковий кредит, але й не звільнять постачальника від формування податкових зобов'язань.

електронне адміністрування ПДВ електронне адміністрування ПДВ

 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), тягнуть за собою накладення штрафу : • 20 % від ПДВ, зазначеної в накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів; • 30 відсотків від суми ПДВ, -//- - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів; • 40 відсотків від суми ПДВ , -//- - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів. • 50 відсотків штрафу від суми ПДВ , -//- - у разі відсутності з вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання.

 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Метод виникнення податкового кредиту по першій 6. Поняття та порядок обчислення податкового кредиту Метод виникнення податкового кредиту по першій події Операція Дата виникнення ПЗ Придбання або виготовлення товарів /послуг вважається дата тієї події, що відбулася раніше: üдата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; üдата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною. Касовий метод виникнення податкового кредиту Операція Для операцій з ввезення товарів та з постачання послуг нерезидентом на митній території України Дата виникнення ПК дата сплати (нарахування) ПДВ за податковими зобов’язаннями; Метод нарахування податкового кредиту Операція Фінансова оренда (лізинг) Виконання довгострокових договорів Дата виникнення ПЗ üдата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу орендарем; üдата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами)

 Умови і фактори, що впливають на формування та відшкодування вхідного ПДВ у підприємств-платників Умови і фактори, що впливають на формування та відшкодування вхідного ПДВ у підприємств-платників ПДВ

 Джерела відшкодування вхідного ПДВ (податкового кредиту = ПК) Податковий кредит може бути відшкодований: Джерела відшкодування вхідного ПДВ (податкового кредиту = ПК) Податковий кредит може бути відшкодований: 1. За рахунок фактично отриманої на рахунок виручки від реалізації (ВР) продукції: 2. За рахунок відшкодування коштів з бюджету. 1. 1 у складі якої присутнє ПЗ ВР(у т. ч. ПЗ з ПДВ) = ПДВпз + с/в + прибуток 1. 2 ПК включається до складу собівартості і відшкодовується при отриманні ВР за товар на рахунок продавця товару: ВР = прибуток+ с/в(у т. ч. ПДВпк), який сплачено придбанні товарів, сировини, матеріалів тощо)

 Іммобілізації грошових коштів при оподаткуванні ПДВ В и н и к а є: Іммобілізації грошових коштів при оподаткуванні ПДВ В и н и к а є: 1. З моменту оплати вартості товару (у т. ч. спосіб зменшення: 1. відстрочка оплати сировини, матеріалів тощо → виникнення ПДВ = ПК) до моменту отримання виручки Кт. Заб → ПК відстрочується в від реалізації, у складі якої є ПДВ = ПЗ. оплаті продавцю покупцем. Товар куплено і оплачено ПДВпк → товар відправлено на склад до його реалізації → вартість товару відображено в Балансі у складі «Запаси» . 2. При одночасній необхідності сплатити 2. своєчасна оплата відвантаженого товару → зменшення обсягів Дт. Заб і ПДВ до бюджету за товар, який зменшення часу її погашення. відвантажено, але не оплачено покупцем (виникнення Дт. Заб у продаця). Використання попередньої оплати. Товар відвантажено → виникла Дт. Заб → Стимулювання дебіторів оплачувати настає час оплати грошовими коштами свої рахунки своєчасно/одночасно з ПДВ до бюджету. Проте ці кошти відсутні отриманням товару. у продавця, оскільки ВР надійде пізніше Висновок: чим швидше строк реалізації товару і більше оборотність Об. А, тим менше строк іммобілізації. Отже, виграють ті під-ва, які мають найменший операційний цикл. Отже, тут торгівельні підприємства мають перевагу перед виробничими. Висновок: приділяти значну увагу кредитній політиці підприємства.

 I Сплата ПДВ при оплаті товарів, робіт, послуг, основних засобів нематеріальних активів (формування I Сплата ПДВ при оплаті товарів, робіт, послуг, основних засобів нематеріальних активів (формування вхідного ПДВ) Трансформація в податковий кредит Умови включення в податковий кредит: - товари, роботи, послуги підприємства оподатковуються ПДВ; - використовується нульова ставка ПДВ при реалізації товарів, послуг; - придбані основні засоби підлягають амортизації Позитивні наслідки: - виникає право на відшкодування вхідного ПДВ через податковий кредит Відноситься на собівартість (товари, роботи, послуги, які не оподатковуються ПДВ) Негативні наслідки: - зростає собівартість; - зменшується прибуток від реалізації; - відбувається імобілізація грошових коштів до реалізації продукції Негативні наслідки: - продовжується імобілізація коштів до погашення податкового кредита II Надходження ПДВ від реалізації товарів, робіт, послуг (формування податкових зобов’язань) Фактори, які впливають: - обсяг реалізації - ставка ПДВ - умови реалізації; - виникнення дебіторської заборгованості покупців; III Сплата ПДВ в бюджет (податкові зобов’язання – податковий кредит) Фактори, що впливають: - податковий період; - термін сплати в бюджет; - від’ємне значення податкового кредиту IV Виникнення від’ємного значення податкового кредиту і його відшкодування 1. Зарахування на зменшення Реальне податкового боргу щодо відшкодування ПДВ з бюджету. не відбувається 2. Зарахування до складу податкового (імобілізація боргу державного бюджету з ПДВ грошових наступного податкового періоду. коштів продовжується) 3. Повне відшкодування з бюджету на вимогу платника (припинення іммобілізації грошових коштів можливе через 40 днів). Рис. 1 Механізм функціонування ПДВ на рівні суб’єкта підприємництва (платника ПДВ)

6. Порядок подання податкової декларації з ПДВ Звітні (податкові) періоди Місяць Квартал Із 01. 6. Порядок подання податкової декларації з ПДВ Звітні (податкові) періоди Місяць Квартал Із 01. 15 р. декларації з ПДВ усі платники подають лише в електронній формі Порядок подання податкової декларації з ПДВ та строки сплати (ст. 203 ПКУ) Строк подання декларації Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця Строк сплати Протягом 10 днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку

 7. Порядок визначення бюджетного відшкодування (ст. 200 ПКУ) Сума ПДВ, що підлягає сплаті 7. Порядок визначення бюджетного відшкодування (ст. 200 ПКУ) Сума ПДВ, що підлягає сплаті = ПЗ - ПК Сума бюджетного відшкодування визначається як різниця між сумою Податкового зобов’язання і сумою Податкового кредиту, де результатом розрахунку є від’ємне значення Від'ємна різниця може бути: -використана в погашення податкового боргу; -віднесена до складу ПК наступних звітних періодів; -повернута з бюджету як бюджетне відшкодування. З 01. 2016 р. здійснюється органом ДФС документальна позапланова виїзна перевірка платника для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування за наявності хоча б однієї з підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок: 1) від’ємного значення, сформованого за операціями за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками; 2) операцій з придбання товарів у сільськогосподарських підприємств, що на дату здійснення операції з придбання перебували на спеціальному режимі оподаткування ПДВ; 3) за інших підстав, встановлених ПКУ.

 7. Порядок визначення бюджетного відшкодування Які документи подає платник податку, який має право 7. Порядок визначення бюджетного відшкодування Які документи подає платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування: Ø про таке рішення платник зазначає у податковій декларації та заяві про повернення суми бюджетного відшкодування, які подає відповідному органу ДПС; Ø Центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, формує та веде Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Ø+ для підтвердження операцій з експорту також подаються оригінали митних декларацій (примірників декларанта), що підтверджують вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митної території України.

 7. Порядок визначення бюджетного відшкодування Критерії на право отримання автоматичного бюджетного відшкодування Запровадження 7. Порядок визначення бюджетного відшкодування Критерії на право отримання автоматичного бюджетного відшкодування Запровадження автоматичного відшкодування ПДВ з 1 січня 2011 року платникам, що мають позитивну податкову історію: не перебувають у судових процедурах банкрутства; а) відсутність підтвердження відомостей; üздійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка, питома вага яких протягом попередніх 12 місяців складає не менше 50% загального обсягу б) відсутність за місцезнаходженням (місцем Загальна сума розбіжностей між податковим поставок; проживання); в) прийняття рішень про виділ, кредитом, у яких середня заробітна податку працівників не менш ü платники податку, сформованим платникомплата усіхпо ніж у 2, 5 придбаних товарах припинення юридичної особи, підприємницької рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у (послугах) та податковими кожному з останніх 4 звітних податкових періодів в частині діяльності фізичної особи - підприємця; зобов’язаннями його контрагентів, (кварталів); ü. ü платники податку, у яких г) визнання повністю або частково недійсними чисельність працівників перевищує 20 осіб у поставки таких товарів (послуг), за даними кожному з останніх 4 звітних податкових періодів (кварталів), або питома вага установчих документів чи змін до установчих податкових накладних, зареєстрованих в амортизаційних відрахувань у складі витрат вище середнього по галузі у кожному документів юридичної особи; д) припинення з останніх 4 звітних податкових періодів (кварталів), або податок на прибуток є Єдиному реєстрі, не перевищує 10% від вищим від середнього по галузі у кожному з останніх 4 звітних податкових заявленої платником суми державної реєстрації; бюджетного періодів (кварталів) відшкодування; üне мають податкового боргу (п. 200. 19) üвключені до ЄДР і стосовно них не внесено записів про: загальна сума розбіжностей не перевищує 10% від заявленої суми бюджетного відшкодування

 7. Порядок визначення бюджетного відшкодування Порядок бюджетного відшкодування Камеральна перевірка, календарні дні після 7. Порядок визначення бюджетного відшкодування Порядок бюджетного відшкодування Камеральна перевірка, календарні дні після Звича йний Автомати чний 30 20 (5 з 01. 201 4) граничного терміну подачі податкової звітності (к. дн. ) 15 Визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям в автоматизованому режимі, к. дн. після граничного терміну подачі податкової звітності У разі 17 невідповідності критеріям для автоматичного відшкодування ДПС повідомляє про це платника, к. дн. після граничного терміну подачі податкової звітності При потребі виїзна документальна перевірка після камеральної, к. дн. 30 - Висновок органу ДПА про відшкодування ПДВ після закінчення перевірки для органу Держказначейства, робочі дн. 5 3 ДКУ перераховує кошти на поточний рахунок 5 3 платника ПДВ, операційні дн. Камеральна перевірка Виїзна перевірка

www. themegallery. com www. themegallery. com