Скачать презентацию НЕП і особливості його впровадження в Україні Виконав Скачать презентацию НЕП і особливості його впровадження в Україні Виконав

НЕП.pptx

  • Количество слайдов: 8

НЕП і особливості його впровадження в Україні Виконав учень 10 -Б класу Федаш Вадим НЕП і особливості його впровадження в Україні Виконав учень 10 -Б класу Федаш Вадим

Нова економі чна полі тика (НЕП) — економічна політика, яка проводилася в Радянських республіках Нова економі чна полі тика (НЕП) — економічна політика, яка проводилася в Радянських республіках починаючи з 1921 року. Була прийнята весною 1921 року X з'їздом РКП(б), змінивши політику «воєнного комунізму» , що проводилася в ході Громадянської війни. Нова економічна політика мала на меті відновлення народного господарства і подальший перехід до соціалізму. Головний зміст НЕП — заміна продрозкладки продподатком в селі, використання ринку і різних форм власності, залучення іноземного капіталу у формі концесій, проведення грошової реформи (1922— 1924), в результаті якої рубль став конвертованою валютою.

до кінця 1922 р. зберігала деякі ознаки суверенності – мала свою територію, свій уряд до кінця 1922 р. зберігала деякі ознаки суверенності – мала свою територію, свій уряд (Раднарком України), законодавчі і судові органи, виявляла дипломатичну активність на міжнародній арені. У той же час вся внутрішня і зовнішня політика республіки, що визначалася рішеннями Політбюро ЦК КП(б)У, координувалася і контролювалася Москвою. Коли ж 30 грудня 1922 р. - І з’їзд Рад СРСР затвердив декларацію про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік і союзний договір, від незалежності УСРР практично нічого не залишилося. Вся подальша історія України, аж до розвалу Радянського Союзу у серпні 1991 р. може розглядатися тільки у контексті історії СРСР.

Лютий 1921 р. - На X з’їзді РКП(б) було взято курс на нову економічну Лютий 1921 р. - На X з’їзді РКП(б) було взято курс на нову економічну політику (НЕП) — перехід від управління народним господарством вольовими методами до регулювання його через ринкові відносини. Під тиском політичної кризи 1921 р. влада уповільнила темп побудови комунізму. В. Ленін вважав НЕП вимушеним і тимчасовим (на 5— 10 років «не більше» ) відступом від будівництва соціалізму методами «воєнного комунізму» . НЕП розпочався із скасування продрозкладки і переходу до продподатку (заздалегідь визначений податок і можливість вільно розпоряджатись своєю продукцією). Далі було легалізовано приватні торгівлю та підприємницьку діяльність, наймання робочої сили, допущено деяке роздержавлення виробництва і запроваджено кооперацію, але при умовах збереження монополії державної власності і диктатури пролетаріату.

Відбудова на селі йшла швидше — цьому сприяли вільне землекористування й господарювання та збирання Відбудова на селі йшла швидше — цьому сприяли вільне землекористування й господарювання та збирання податку у грошовій формі. На середину 20 -х років сільське господарство досягло дореволюційного рівня. Підкреслимо, що приватний сектор у 1924— 1927 рр. , складав 90% сільгосппродукції. Кооперативний рух набув широкого розповсюдження за НЕПу, оскільки досвід довів помилковість постулату марксизму-ленінізму про капіталістичний характер кооперації. Вона у 20 -ті роки стала засобом налагодження нормальних товарно-грошових відносин і дозволила в певній мірі поєднати інтереси виробника-власника та держави.

Подальше зміцнення адміністративнокомандної системи було найважливішою рисою історії радянського суспільства у 20 -ті роки. Подальше зміцнення адміністративнокомандної системи було найважливішою рисою історії радянського суспільства у 20 -ті роки. Йдеться продовження громадянської війни в інших формах і про зміцнення всевладдя партійної бюрократії. Слід усвідомити, що ця система трималась не тільки на силі страху, але й паразитувала на соціально-політичних ілюзіях і окремих досягненнях.

Дякую за увагу ! Дякую за увагу !