Скачать презентацию Nekvalifikovaní průvodci poškozují kvalitu českého cestovního ruchu 6 Скачать презентацию Nekvalifikovaní průvodci poškozují kvalitu českého cestovního ruchu 6

9da7479bc49789cb91c4e4a1f66bd733.ppt

  • Количество слайдов: 12

Nekvalifikovaní průvodci poškozují kvalitu českého cestovního ruchu 6. 5. 2010 – MMR ČR Nekvalifikovaní průvodci poškozují kvalitu českého cestovního ruchu 6. 5. 2010 – MMR ČR

Aktuální stav po historických památkách může turisty provádět kdokoliv a nemusí mít žádné, jazykové, Aktuální stav po historických památkách může turisty provádět kdokoliv a nemusí mít žádné, jazykové, odborné a kvalifikační znalosti n od července 2008 jsou průvodci cestovního ruchu volnou živností n průvodcem se může stát každý bez vzdělání či znalosti cizího jazyka n zahraniční průvodci ze zemí EU se u nás nemusí ohlašovat n

Důsledky pro turistu turista jako spotřebitel nemá žádnou informaci o kvalitě průvodce a poskytovaných Důsledky pro turistu turista jako spotřebitel nemá žádnou informaci o kvalitě průvodce a poskytovaných službách n chybí garance minimální odborné a jazykové úrovně n turista postrádá účinnou pomoc průvodce v krizových situacích (schopnost průvodce komunikovat v místním jazyce s lékařem, policií ap. ) n

Důsledky pro cestovní ruch pokles kvality průvodcovských služeb má vliv na spokojenost návštěvníků n Důsledky pro cestovní ruch pokles kvality průvodcovských služeb má vliv na spokojenost návštěvníků n vede ke snížení konkurenceschopnosti ČR jako destinace n nepravdivé informace poškozují image ČR n chybí nástroje pro efektivní kontrolu průvodců n

Důsledky pro kvalifikované průvodce nárůst neoprávněného podnikání a porušování rovné hospodářské soutěže n úbytek Důsledky pro kvalifikované průvodce nárůst neoprávněného podnikání a porušování rovné hospodářské soutěže n úbytek pracovních příležitostí a horší uplatnění absolventů odborných škol n nevýhodné postavení našich průvodců ve srovnání s okolními zeměmi (Rakousko, Polsko, Slovensko) n poškozování dobrého jména kvalifikovaných profesionálních průvodců n

Podmínky v zahraničí průvodcovská činnost je vázána na odbornou způsobilost v 15 zemích EU Podmínky v zahraničí průvodcovská činnost je vázána na odbornou způsobilost v 15 zemích EU (Estonsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko) n v dalších zemích EU, kde jsou průvodci volnou živností, však platí některé specifické podmínky (Dánsko, Německo, UK) n mimo EU je práce průvodců také často regulována (Chorvatsko, Turecko, Egypt, Maroko, Israel) n

Návrh řešení přeřadit průvodce cestovního ruchu zpět do vázané živnosti n živnost vázat na Návrh řešení přeřadit průvodce cestovního ruchu zpět do vázané živnosti n živnost vázat na odbornou a jazykovou kvalifikaci (středoškolské vzdělání ukončené maturitou a zkouška průvodce cestovního ruchu nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v studijním oboru průvodce cestovního ruchu, jazyková zkouška na úrovni B 2 Evropského srovnávacího rámce pro jazyky) n pro průvodce ze zemí EU ohlášení před prvním poskytnutím služby u nás n

Děkuji za pozornost! Děkuji za pozornost!