Скачать презентацию Небезпечні гідродинамічні та термодинамічні процеси та явища Підготували Скачать презентацию Небезпечні гідродинамічні та термодинамічні процеси та явища Підготували

Dobrogo_dnya_33 (1).pptx

  • Количество слайдов: 14

Небезпечні гідродинамічні та термодинамічні процеси та явища Підготували: студенти 2 групи , спеціальності 6401 Небезпечні гідродинамічні та термодинамічні процеси та явища Підготували: студенти 2 групи , спеціальності 6401 Ткачук Назар Лебеденко Валентин

План 1. Гідродинамічні об’єкти – джерела небезпечних факторів 2. Пожежа та вибухонебезпечний об’єкт – План 1. Гідродинамічні об’єкти – джерела небезпечних факторів 2. Пожежа та вибухонебезпечний об’єкт – джерела небезпечних факторів.

2. Пожежа та вибухонебезпечний об’єкт – джерела небезпечних факторів. Пожежа — неконтрольоване горіння поза 2. Пожежа та вибухонебезпечний об’єкт – джерела небезпечних факторів. Пожежа — неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що поширюється у часі та просторі. У народному господарстві України діє понад 1200 великих вибухо- та пожежонебезпечних об'єктів, на яких зосереджено понад 13, 6 млн т твердих і рідких вибухо- та пожежонебезпечних речовин.

Переважна кількість вибухо- та пожежонебезпечних об'єктів розташована в центральних, східних і південних областях країни, Переважна кількість вибухо- та пожежонебезпечних об'єктів розташована в центральних, східних і південних областях країни, де сконцентровані хімічні, нафто- і газопереробні, коксохімічні, металургійні та машинобудівні підприємства, функціонує розгалужена мережа нафто-, газо-, аміакопроводів, експлуатуються нафто- та газопромисли і вугільні шахти, у тому числі надкатегорійні по метану та вибухонебезпеці вугільного пилу.

 • Щорічно в дим та попіл перетворюються цінності на мільярди гривень. • Кожну • Щорічно в дим та попіл перетворюються цінності на мільярди гривень. • Кожну годину у вогні гине 1 особа і близько 20 осіб отримують опіки та травми. • Внаслідок 121 пожежі (вибухів) на промислових об'єктах та на транспорті загинуло 141 та постраждало 154 особи. • Крім того, зареєстровано 83 побутові пожежі (вибухи), внаслідок яких загинуло 134 та постраждало 99 осіб.

Досить критичне становище в країні склалося у комунальному господарстві. Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства (далі Досить критичне становище в країні склалося у комунальному господарстві. Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства (далі — ВКГ) характеризується незадовільним технічним станом споруд, обладнання, недосконалістю структури управління галуззю та нормативно-правової бази для забезпечення її надійного й ефективного функціонування.

Аварія на трубопроводі — аварія на трасі трубопроводу, пов'язана з викидом (розливом) шкідливих хімічних Аварія на трубопроводі — аварія на трасі трубопроводу, пов'язана з викидом (розливом) шкідливих хімічних чи пожежо-вибухонебезпечних речовин, що призвела до загибелі людей чи отримання ними тілесних ушкоджень чи завдала шкоди довкіллю. Залежно від виду транспортного продукту, розрізняють аварії на газопроводах, нафтопроводах, продуктопроводах та інших трубопроводах.

Переважна кількість вибухо- та пожежонебезпечних об'єктів розташована в центральних, східних і південних областях країни, Переважна кількість вибухо- та пожежонебезпечних об'єктів розташована в центральних, східних і південних областях країни, де сконцентровані хімічні, нафто- і газопереробні, коксохімічні, металургійні та машинобудівні підприємства, функціонує розгалужена мережа нафто-, газо-, аміакопроводів, експлуатуються нафто- та газопромисли і вугільні шахти, у тому числі надкатегорійні по метану та вибухонебезпеці вугільного пилу.

Потреба в оновленні лінійної частини магістральних газопроводів становить 500 км на рік. Фактичне виконання Потреба в оновленні лінійної частини магістральних газопроводів становить 500 км на рік. Фактичне виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції газотранспортної системи майже у 10 разів нижча від потреби.

1. Гідродинамічні об’єкти – джерела небезпечних факторів 1. Гідродинамічні об’єкти – джерела небезпечних факторів

Викладач є публічною людиною… Все, що викладач робить, є відкритим для спостереження студентів і Викладач є публічною людиною… Все, що викладач робить, є відкритим для спостереження студентів і їх оцінки. У кожному з напрямів діяльності виявляється або формальне ставлення викладача до неї, або його прагнення здійснювати роботу на якісному рівні. «Вы все время говорите о себе, а я хочу, чтобы вы говорили о детях» . О. Венедиктов Головний редактор «Эхо Москвы»

Викладач вищої школи в очах студентів виступає як науковець… Викладач є представником певної галузі Викладач вищої школи в очах студентів виступає як науковець… Викладач є представником певної галузі наукових знань, посередником між наукою та студентами. Він не лише знайомить молодь з науковими ідеями, перспективами розвитку науки, її практичного застосування в суспільній та господарській діяльності, але й сприяє становленню студентів як науковців.

Групи педагогічних вмінь Гностичн Проекти і вміння вні вміння Конструк Комуніка Організа тивні торські Групи педагогічних вмінь Гностичн Проекти і вміння вні вміння Конструк Комуніка Організа тивні торські вміння Креатив ні вміння Вміння пізнавальн ого й аналітично го змісту Вміння створюват и реальну модель спланован ої діяльності Творчі вміння Вміння прогнозува ти, створюват и об’єкт як певну цілісність в уяві Вміння спілкувати ся зі слухачами Здатність реалізовув ати план діяльності

Дякуємо за увагу! Гарного дня! Дякуємо за увагу! Гарного дня!